13. Hệ thống Phật Học Viện tại Trung Quốc ngày nay - TS.NS.Thích Nữ Tuệ Liên

Thứ sáu - 06/12/2019 03:48
HỆ THỐNG PHẬT HỌC VIỆN TẠI TRUNG QUỐC NGÀY NAY
TS.NS. Thích Nữ Tuệ Liên
 
Pht giáo Trung Quốc trải qua 10 m đại nạn Đại cách mạng văn hóa, cho đến vào khong thập niên 70, Chính phTrung Quốc thực hành cải cách đổi mới, bắt đầu toàn diện quán triệt thực hiện chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo, tự viện lần lượt khôi phục, Tăng Ni xuất gia càng ngày càng đông, nhưng Tăng tài của Phật giáo lại quá hiếm hoi, không đủ người kế tục sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, tiếp dẫn hậu lai, làm sao c thể thay đổi được vận mệnh của Pht giáo? CTriu Phác Sơ, Hi trưởng Hi Pht giáo Trung Quốc, phát biu: Vn đề quan trng trước mt của Pht giáo là: Điều thứ nhất, đào tạo Tăng tài; điều thứ hai, đào tạo Tăng tài; điu thba vn là đào to Tăng tài. Dưới mục tiêu lãnh đo của Hi trưởng Triu Phác Sơ, để chấn hưng giáo dục Tăng già Pht giáo Trung Quốc phải nỗ lực tiến nh tnh lp Pht học vin, đặt ra các quy hoạch giáo dục Phật giáo, đưa ra hàng loạt phương châm giáo dục. Nay đã hình thành 3 hệ ngôn ngữ Phật học (Hán ngữ, Tng ngữ, Pali ngữ), 3 cp hệ thống giáo dục Pht giáo Cao Trung Sơ hoàn bị, để bi dưỡng đào to đi ngũ Tăng già Pht giáo Trung Quốc. Theo thống kê (đến nay số liu thống kê vn chưa đy


*. Ph Khoa Trung văn, HVPGVN tại TP.HCM.
 

đ), Trung Quốc hin có hơn 20 Pht học vin lớn nh. Trong âm thanh rộn của thời đại đổi mới; trong quá trình thích ứng với hội Chủ nghĩa hội; trong sự nghiệp chấn hưng Phật giáo, đào tạo Tăng tài; trong kiến thiết Phật học viện tùng lâm hóa, tùng lâm Phật học viện hóa, tu học nhất thể hóa, quảnkhoa học hóa, các Phật học viện một trường một vẻ, phô bày phong thái đặc sắc, thi nhau đua nở những đa kỳ hoa dị thảo xinh tươi tuyệt vời, làm rung động lòng người. Người viết xin được giới thiệu lược một vài Phật học vin tại Trung Quốc như sau :
Pht học vin Trung Quốc: Đây là Vin cao cp Pht học hệ Hán ngữ, chương trình học bản Phật học thường thức, học chế 4 m, do Hip hi Pht giáo Trung Quốc tnh lp vào m 1956. Pht học vin thiết lp tại chùa Pháp Nguyên - Bắc Kinh. Trong giai đoạn “Đại cách mạng văn ha” bị ngừng hoạt động, năm 1980 khôi phục lại sinh hot, do cụ Triu Phác Sơ, Hi trưởng Hip hi Pht giáo Trung Quốc, làm Vin trưởng. Tm 1980 cho đến nay, Pht học vin Trung Quốc đã chiêu sinh các lớp dự bị, đại học, nghiên cứu sinh, đào tạo hơn 300 học viên tốt nghiệp. Chương trình đại học gồm có : Lịch sPht giáo, Trung quán, Duy thức, Thin tông, Thiên Thai, Hoa Nghiêm, Tịnh độ, Luật học, Kinh Lăng nghiêm, Văn học cđi, Lịch sử học, Triết học Trung Quốc, Triết học ngoại quốc, Chính sách thời sự, Ngoại ngữ (Anh ngữ, Nhật ngữ, chọn 1 môn), Thư pháp v.v…
Pn vin Thê Hà Sơn Pht học vin Trung Quốc: Đây là viện trung cấp Phật học, thiết lập tại chùa Thê - Nam Kinh. Tiền thân của Phật học viện này Lớp bồi dưỡng Tăng già Thê Sơn
- Nam Kinh. Năm 1984, được sự chấp thuận của Cục Tôn giáo nhà nước, Hip hi Pht giáo Trung Quốc đi tên Lớp bi dưỡng Tăng già Thê Hà Sơn tnh Phân vin Thê Hà Sơn Pht học vin Trung Quốc. Vin này là 1 trong 8 vin tôn giáo lớn toàn Trung Quốc, chiêu sinh toàn quốc, học chế 2 năm, trực thuộc nguồn đào to cung cp học viên dự bị cho Pht học vin Trung Quốc. Hi trưởng Hip hi Pht giáo Trung Quốc Triu Phác Sơ kiêm nhậm
 

Viện trưởng, Pháp Minh Sơn, Ph Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, là Phó vin trưởng. Hi trưởng Triu Phác Sơ đã từng đến Viện này hai lần báo cáo thuyết giảng, các vị giảng học viên đã nhận được sự khích lệ lợi ích rất lớn.
Phân vin Thê Hà Sơn Pht học vin Trung Quốc đã khai ging được 7 kha. 6 kha đầu đã c khoảng 300 học viên tốt nghiệp, hiện còn đang theo học 35 vị. Hiện nay, ban giảng huấn gồm c 11 vị. Chương trình học gồm c: Phạm bối, Tri thức tùng lâm, Giới luật học, Ch quán, Di giáo tam kinh, Nhị kha hiệp giải, Phật học khái luận, Phật điển tuyển giảng, Phật giáo sử cùng với chính trị, Ngữ văn, Lịch sử, Đa lý, Thư pp, Qun lý kế toán v.vTrong đó Pht học chiếm 70%, văn ha 30%.
Pn vin Linh Nham Sơn Pht học vin Trung Quốc: Đây là vin Trung cp Pht học, tolc tại chùa Linh Nham Sơn - Tô Châu. Viện này được thành lập vào ngày 10.12.1980, học chế 2 năm, chiêu sinh toàn quốc, đến nay đã đươc 10 kha. 9 kha đầu đã tốt nghiệp hơn 400 vị. Pháp Minh Dương, Ph Hội trưởng Hip hi Pht giáo Trung Quốc, làm Vin trưởng. Pháp sư Minh Học, Hội trưởng Hội Phật giáo thành phố Châu kiêm Ph Hội trưởng Hội Phật giáo tỉnh Giang kiêm phương trượng chùa Linh Nham Sơn, Thường vụ Ph viện trưởng. Pháp Hoằng Pháp, Ph hội trưởng Hội Phật giáo thành phố Châu kiêm Giám viện Chùa Linh Nham Sơn, Ph viện trưởng kiêm Giáo vụ trưởng. Ban giảng huấn gồm c 8 vị. Chương trình học gồm c: Thiên Thai tông, Tịnh độ tông, Lut tông, Lịch sPht giáo Trung Quốc, Ngvăn, Chính tr, Lịch sTrung Quốc, Thư pp v.vPht học chiếm 70%, văn ha chiếm 30%.
Phật học viện vào năm 1993 mở một lớp dự bị nghiên cứu sinh, 1995 chính thức thành lập lớp nghiên cứu sinh, học chế 4 năm, hiện c 15 học Tăng, tất cả đều những học viên ưu tú được tuyển chọn từ lớp chuyên khoa lên.
Phật học viện Kim Sơn: Đây Viện cấp Phật học, thành lập năm 1995, tọa lạc tại thiền tự Giang Thiên, Kim Sơn - Trấn Giang,
 

học chế 2 năm. Hiện đương nhậm Viện trưởng Pháp Từ Chu, Ph hội trưởng Hội Phật giáo tỉnh Giang kiêm phương trượng Thin tự Giang Thiên. Pháp sư Tâm Trng đương nhậm phó vin trưởng kiêm giáo vụ trưởng. Ban giảng huấn gồm 6 vị. Chương trình học gồm c: Sử Phật giáo Ấn Độ, Phạm bối, Phật học khái lun, Cđại Hán ngữ, Trung Quốc thông sử, Chính sách thời sự, thư pháp
Phật học viện Thiên Ninh: Viện Phật họccấp, thành lập ngày 7.3.1995, tại chùa Thiên Ninh - Thường Châu, học chế 3 năm. Viện trưởng Pháp Tùng Thuần, Ph hội trưởng hội Phật giáo tỉnh Giang kiêm phương trượng chùa Thiên Ninh. Chương trình học gồm : Sa di luật nghi, Tứ thập nhị chương, Nhị kha hiệp giải, sử Phật giáo, Phạm bối, ngữ văn, thư pháp…
Luật học viện Bảo Hoa Sơn: Đây Viện Phật học cấp, đặt tại chùa Long Xương, Bảo Hoa Sơn - Dung, học chế 3 năm. Viện trưởng do Pháp Từ Chu, phương trượng chùa Long Xương, kiêm nhậm, Ph viện trưởng Pháp Lâm Tường Pháp Tâm Bình. Giáo vụ trưởng Pháp Trí Vũ. Giảng viên gồm 8 vị. Các môn Phật học chiếm 70%, gồm: Giới luật học cương yếu, Sa di luật nghi, Tam đàn diễn nghi, lượng thọ kinh, Phật học khái yếu; các môn văn ha chiếm 30%, gồm: Cổ văn quán chỉ, Anh ngữ, Pháp luật thường thức, Lịch sử, Thư pháp…
Phật học viện Cam Túc: Đâyviện Phật học cao đẳng, đặt tại chùa Lp Bốc Lăng, Thánh đa phái Cách Lỗ thuộc Tng truyn Phật giáo, được thành lập vào ngày 12.7.1986 (âm lịch mồng 6 tháng 6), ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chuyển pháp luân, học chế 4 năm, đã tốt nghiệp hơn 200 học Tăng. Viện trưởng là Pht sng Gia Mộc Tường Lc Tang Cửu MĐĐán Khước Cát Ni Mã, Phó hi trưởng Hip hi Pht giáo Trung Quốc kiêm Hi trưởng Hội Phật giáo tỉnh Cam Túc.
Pht học vin Phúc Kiến: Trực thuộc cp tỉnh, tôn chỉ đào to tăng tài trung cấp. Phật học viện Phúc Kiến thành lập vào năm 1983, phân làm Tăng chúng Ni chúng. Phân viện tăng chúng đặt
 

tại chùa Quảng Ha, Nam Sơn - Phủ Điền; phân viện Ni chúng đặt tại chùa Sùng Phúc, ngoại ô phía bắc thành phố Phúc Châu. Phật học vin có các lớp: Dự bị, Trung đng chuyên khoa, học chế 2 năm, đã chiêu sinh 8 khóa, học viên tốt nghiệp hơn 700 vị. Sau khi tốt nghip, cvđã thi vào Pht học vin Trung Quốc tiếp tục bi dưỡng sâu hơn về Phật học, c người giảng chuyên nghiên cứu Phật học, đi các tỉnh hoằng pháp độ sinh, c vị lo việc từ thiện hội, c vị trụ trì hướng dẫn chúng tu hành, c vị được tuyển chọn phái đi Tích Lan, Anh, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan du học, thuyết giảng…
Trong số học viên tốt nghip kng ít vđã trở tnh nn mống, cột trbậc trung trong giới Pht giáo Trung Quốc. Vin trưởng Pht học viện Phúc Kiến Pháp Học Thành, Ph tổng thư Hiệp hi Pht giáo Trung Quốc kiêm Phó hi trưởng Hi Pht giáo tỉnh Phúc Kiến kiêm Hội trưởng Hội Phật giáo Phủ Điền, kiêm phương trượng chùa Quảng Ha. Ban giảng huấn hiện c 29 vị, trong đó thạc sĩ 1 vị, cử nhân 11 vị, chuyên khoa 10 vị. Chương trình Phật học chiếm 60-70%, gồm c: Tri thức bản Phật học, Kinh Pháp Hoa, Phạm bối, S Pht giáo Trung Quốc, S Pht giáo n Đ, Bát thức quy củ tụng, Thiên Thai tứ giáo nghi, Câu xá lun tụng, Trung quán luận tụng, Nhân minh học, Đại thừa khởi tín luận v.v…; các môn văn ha chiếm 30-40%, gồm: Chính sách thời sự, Pháp luật thường thức, Văn học cđi, Trung Quốc thông sử, Trung Quốc cận đại sử, Thư pháp, Thể dục v.v…
Trong khuôn viên thanh tịnh, tùng xanh ch biếc, trong kng khí an lành của Viện, thầy trò hoà đồng như sữa với nước, tình như thủ túc, học tu nhất thể, hành giải đều được xem trọng. Hai thời công phu, quá đường độ trai, ra đồng lao động, bố tát tụng giới, niệm Phật tọa thiền, tất cả sinh hoạt đều nhẹ nhàng an lạc tiến hành dưới shướng dn của Pháp sư Vin Trưởng Học Thành, vlãnh đạo gương mẫu luôn đi đầu trong mọi Phật sự.
Phật học viện Mân Nam: Sáng lập vào năm 1925. Năm 1927, Đại Thái Hư, trụ trì chùa Nam Phổ Đà, kiêm Viện trưởng Phật
 

học viện Mân Nam. Nhất đại cao Tăng - Đại Hoằng Nhất cũng từng đến Phật học viện thuyết pháp, giảng kinh. Cao Tăng trong nước, ngoài nước cũng nhiều lần đến Viện hoằng pháp, thập phương Phật tử tranh nhau đến học tập, chùa Nam Phổ Đà một thời trở thành nơi hoằng pháp quan trọng nhất trong nước, đã đào tạo hàng trăm Tăng tài ưu tú cho Phật giáo, một vài học viên thậm chí đã trở thành núi Thái Sơn, sao Bắc Đẩu trong nền Phật học hiện nay. Cho đến kháng chiến bùng nổ, Phật học viện Mân Nam mới bị đình chỉ.
Năm 1985, dưới sự lo lng - quan m của Hi trưởng Triu Phát Sơ, Pháp Diệu Trạm đã khôi phục Phật học viện Mân Nam, kiêm nhậm Viện trưởng. Sau khi Pháp Diệu Trạm viên tịch, Pháp sư Thánh Huy, Phó hi trưởng Hip hi Pht giáo Trung Quốc kiêm phương trượng chùa Nam Phổ Đà, đương nhậm Viện trưởng. Sự quản lý của Phật học viện Mân Nam thực hành “Viện trưởng trách nhiệm chế, giảng viên sính nhậm chế, học sinh đào thải chế” ; công tác Pht học vin thực nh Chế độ hóa, trt tự hóa, khoa học hóa. Phật học viện Mân Nam một viện Phật học chuyên khoa cao cấp hệ Hán ngữ, học chế 4 năm. Chương trình học lấy Kinh-Luật-Luận luận bản của các tông phái làm sở tam học Giới-định- huệ đều được xem trọng, kinh điển đại tiểu thừa, nội điển ngoại điển đều được song song giảng dạy, môn học Phật học chiếm 60% ; Chánh tr, Văn, Sử, Triết … chiếm 40%.
Trải qua 15 năm phát triển, Phật học viện Mân Nam đã trở thành một học viện Phật giáo với qui mô lớn, lực lượng ban giảng huấn hùng hậu, thiết bị giảng dạy hiện đại tiên tiến c số lượng học Tăng nhiều nhất trong nước.
Phật học viện Xương Minh: Đặt tại chùa Sắc Đạt Lạt Vinh - Tứ Xuyên. Phật học viện chính thức thành lập vào tháng 5 năm 1980. Ban Thiền đại sư đời thứ 10 tự tay viết bảng hiệu tên trường là “Lạt Vinh Ngũ Minh Pht học vin. Pht học vin thiết trí văn png Viện trưởng, khoa Giáo vụ, khoa Hậu cần, khoa Bảo vệ. Chương trình học của học viện được phân làm Hiển giáo, Mật giáo cộng đồng văn ha. Hiển giáo lại chia ra các lớp Giới luật, lớp Nhân minh,
 

lớp Câu xá, lớp Trung quán và lớp Bát nhã; Mật giáo chia ra lớp tu hành, lớp giảng luận lớp khiếu quyết; chương trình văn ha chia ra lớp Thanh minh, lớp Y phương minh, lớp Anh ngữ, lớp Lịch sử, cùng với lớp Hán tăng hiển mật… Phật học viện hướng toàn quốc chiêu sinh, học chế thường 6 năm, người c thành tích đạt tiêu chuẩn được phát văn bằng tốt nghiệp. Hơn 10 năm nay, Phật học viện đã đào tạo các học tăng đầy đủ sở học, Giới-định-huệ, đi khắp nơi hoằng pháp độ sanh. Đến nay Phật học viện đã trở thành một trung tâm giảng dạy nổi tiếng trong nước ngoài nước.
Phật học viện Nga Mi Sơn: Thành lập vào thập niên 30 của thế kỷ 20. Đương thời Hòa thượng Thánh Khâm, hội trưởng Hội Phật giáo tỉnh Tứ Xuyên muốn nâng cao tố chất của Tăngnúi Nga Mi, nên thành lập Phật học viện Nga Mi Sơn tại chùa Vạn Niên. Pháp Quả Huy, phương trượng chùa Vạn Niên nhậm Viện trưởng thứ nhất, sau đó dời Phật học viện về chùa Phục Hổ, cho đến sau giải phng bị đình chỉ. Năm 1991, Pháp Biến Năng Pháp Khoan Minh… xướng nghị, khôi phục lại Phật học viện Nga Mi Sơn. Hiện nay, Pháp Khoan Minh, hội trưởng Hội Phật giáo Nga Mi Sơn kiêm nhậm viện trưởng
Ni Chúng Luận học viện Ngũ Đài Sơn: Toạ lại tại chùa Phổ Thọ - Ngũ Đài Sơn, sáng lập vào năm 1991, hướng toàn quốc chiêu sinh. Ni chúng Luật viện thiết lập thập phương học giới niệm Phật đạo trường, lớp dự bị học chế 2 năm, lớp phổ thông học chế 2 năm, lớp trung cp học chế 2 m, lớp chuyên tu học chế 2 m. Tông chỉ của Luật viện là: Hoa Nghiêm làm tông, Giới luật làm hành, Tịnh thổ làm quy thú, nghiên cứu giới luật chủ yếu.
Phật học viện Phổ Đà Sơn: Thông qua Ủy Ban giáo dục tỉnh Chiết Giang phê chuẩn, năm 1988 chính thức thành lập, toạ lạc tại Thiền tự Phúc Tuyền, hướng toàn quốc chiêu sinh. Hòa thượng Diệu Thiện, hội trưởng Hội Phật giáo Phổ Đà Sơn kiêm nhậm viện trưởng. Phật học viện chia làm 2 lớp dự bị lớp chính thức. Lớp dự bị học chế 2 năm, học viên tốt nghiệp được phát văn bằng tốt nghiệp trung chuyên. Lớp chính thức học chế 4 năm, học sinh lớp
 

chính thức được tuyển chọn từ những học viên ưu tú ở lớp dự bị.
Phật học viện Vân Môn: Đặt tại chùa Vân Môn Nhũ Nguyên, Quảng Đông. Viện trưởngThiền sư Phật Nguyên gồm c: Lớp phổ thông, lớp Thiền tu, học chế 2 năm. Chương trình học của lớp Thiền tu gồm 3 phần chủ yếu, tức: Giới luật (Sa-di luật nghi, Tỳ- kheo giới bổn, Tỳ Ni tác trì…), Tùng lâm thanh quy (chủ yếu Thiền đường quy củ), Thực tu môn kinh (gồm Hòa thượng khai thị, Thiên Thai tông chỉ quán, kinh điển thiền tông).
Phật học viện Giang Tây: Tọa lạc tại chùa Đông Lâm -Sơn. Do Pháp Quả Nhất sáng lập vào năm 1992. Hiện đương nhậm Vin trưởng là Pháp sư Truyn n, trụ trì chùa Đông Lâm. Học chế 2 năm, phương châm của Phật học viện “tín niệm trì danh, nhất môn thâm nhập; tu học tịnh trọng, dĩ tu vi chủ” (tín niệm trì danh, một môn thâm nhập, tu học song hành, tu hành làm chủ yếu). Chương trình học gồm c: Liên tông Tổ ngữ, Tùng lâm tri thức, Kinh A Di Đà giảng nghĩa, Kinh Kim cang giảng nghĩa, Giới luật học, Lịch sTrung Quốc và Pht giáo sử, Lịch sn Đvà Pht giáo sử, Phật pháp khái luận, Tịnh thổ giáo nghĩa, Phạm bối v.v…
Ni chúng Phật học viện Giang Tây: Tọa lạc tại chùa Kim Sơn, Lâm Xuyên - Giang Tây. Năm 1996 thành lập, học chế 2 năm. Phương châm của Phật học viện là “tu học nhất thể hóa, học tăng sinh hot tùng lâm hóa, chú trng đào to đo m và đức hạnh học Tăng.Học Tăng trong thời gian tại Phật học viện, sinh hoạt rất nghiêm túc, nửa tháng tụng giới, hai thời công phu, toạ thiền 1 giờ 30 phút, ra đồng lao động, quá đường, mỗi năm đều tổ chức các pp hi thực tu như: Thin tht, Đa Tng tht, Quan Âm tht… để nâng cao đạo tâm của học Tăng. Phật học viện c các lớp bồi dưỡng, lớp cấp, lớp trung cấp. Hiện nay đang kha thứ hai, học Tăng c hơn 70 vị.
Cao cấp Phật học viện hệ Tạng ngữ: Do Ban Thiền đại đời thứ 10 và hi trưởng Triu Phát Sơ cùng đxướng kiến ngh, thông qua Quốc vụ viện phê chuẩn, ngày 1.9.87 Phật học viện được thành lập tại Bắc Kinh. Phật học viện đã tốt nghiệp hơn 200
 

học Tăng. Phật sống Khước Tây, Phật sống Na Thương đương nhậm ph viện trưởng.
Phật học viện Cửu Hoa Sơn: Năm 1990 thành lập, Hòa thượng Nhân Đức, hội trưởng Hội Phật giáo Cửu Hoa Sơn, viện trưởng. Học viện mời giáo đại học ngoài 5 vị, ngoài ra còn c khoảng 15 vị giáo thọ ở các địa phương khác thường đến viện giảng dạy. Học viện c 2 lớp Đại học lớp Nghiên cứu
Pht học vin Trùng Knh: Năm 1991 tnh lp, tolc tại chùa La Hán - Trùng Knh, m 1995 dời đến chùa Hoa Nham - Trùng Knh. Pht học vin Trùng Knh thiết lp y ban vin v. Cung thỉnh Pháp Thích Duy Hiền, Pháp Thích Tâm Nguyệt làm chánh ph viện trưởng, mời giáo Lưu Hệ, nguyên Nghiên cứu viên Viện nghiên cứu văn giáo Đông phương, làm giáo vụ trưởng. Phật học viện hướng toàn quốc chiêu sinh.
Pht học vin HNam: Đặt tại chùa cLộc Sơn - Trường Sa. Dưới sự xướng đạo của Pháp Thánh Huy, Phật học viện được thành lập vào năm 1998, Pháp Thánh Huy kiêm nhậm viện trưởng.
Ni chúng Phật học viện Tứ Xuyên: Đây một trường Ni chúng Phật học cao cấp hệ Hán ngữ, tọa lạc tại chùa Thiết Tượng, Thành Đô – TXuyên, do Hip hi Pht giáo Trung Quốc và Hi Phật giáo Tnh Tứ xuyên sáng lập, học chế 4 năm.
Ngoài ra còn c Phật học viện Thượng Hải, Phật học viện Bắc, Phật học viện tỉnh Tứ Xuyên, Phật học viện Lãnh Đông, Ni chúng Phật học viện tỉnh Quảng Đông, trường Phật giáo Nội Mông Cổ, Phật học viện Từ Vân - Ninh Hải…
Trung Quốc cải cách đi mới hơn 20 m, các cp Pht học vin Pht giáo Trung Quốc vphương din đào to bi dưỡng nhân tài đã đạt được thành quả lớn lao, thành tích nổi bật. Nhưng con đường phát triển của các Phật học viện không cho phép các bậc lãnh đạo c sự lạc quan, vẫn còn tồn tại một vài vấn đề không thể xem thường. Nhưngc do tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của hội trưởng Triu Phát Sơ, sự phối hợp mật thiết của thầy trò các


cấp Phật học viện, các cấp Phật học viện nhất định sẽ đi trên con đường quang minh thích ứng với Chủ nghĩa hội, khế với thời đại văn minh hiện nay, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của Phật giáo.
Phật giáo đã hiện diện hơn hai ngàn năm trăm năm, di sản văn ha cùng trân quý của nhân loại, đã c nhiều đng gp đáng k, trong tiến trình lịch s đã có nhng thời khuy hoàng. Tôi tin rằng, Phật giáo giới chỉ cần dốc sức bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao tố chất Tăng tài, cộng đồng Phật giáo cùng nỗ lực kiên trì, dũng cảm mở đường tiến thủ, đa hoa tươi đẹp rực rỡ của nền văn ha dân tộc, làm tấm bia bất diệt của nền văn minh Đông phương, Phật giáo nhất định sẽ huy hoàng, sẽ cống hiến cho nền hòa bình, tiến bộ hạnh phúc của nhân loại thế giới.

 
***
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây