11. ĐÁNH GIÁ VỀ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO VÀCHƯƠNGTRÌNHGIẢNGDẠYCỦAĐẠIHỌCPHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY QUỐC TẾ TẠI MYANMAR

Thứ sáu - 06/12/2019 03:41
ĐÁNH GIÁ VỀ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO VÀ CHƯƠNTRÌNGIẢNDCĐHỌPHT GIÁO NGUYÊN THỦY QUỐC TẾ TẠI MYANMAR
Cho Cho Aung* 
Thích Nữ Huyền Tâm
dịch
 
LƯỢC
Phật giáo phát triển mạnhMyanmar từ thế kỷ XI. Nhiều tu viện Phật giáo đã tiến hành giáo dục Phật giáo. Myanmar một trong những quốc gia c tỷ lệ học vấn (biết đọc biết viết) cao nhờ vào giáo dục Phật giáo. Các trường Phật giáo đã được cho phép dạy đến chương trình tiểu học. Hội nghị Phật giáo lần thứ V đã được tổ chức vào năm 1871 ở Mandalay. Các nội dung của 31 cuốn sách được vua Mindon ghi trên những phiến đá cẩm thạch. Hội nghị Pht giáo ln thứ VI được tổ chức vào m 1954 tại Yangon. Mc dù c 5 trường Đại học Phật giáoMyanmar nhưng Đại học Phật giáo Nguyên thủy Quốc tế trường duy nhất được Chính phủ ủng hộ trợ cp. Trường có trợ cp nhập học mi m cho Tăng Ni và Phật tử nước ngoài sau khi quý vị vượt qua kỳ thi đầu vào tổ chức ở trường và đại sứ quán Myanmar.


*. Giáo sư, Tiến Cho Cho Aung, Đại học Phật giáo Nguyên thủy Quốc tế Yangon, Myanmar.
 

Mục đích của bài viết này nhằm khảo sát ngắn gọn về giáo dục Phật giáoMyanmar, nghiên cứu đánh giá chương trình Đại học Phật giáo Nguyên thủy Quốc tế (ITBMU). Bài viết bao gồm các mục tiêu, các cán bộ, các kha học cấp văn bằng, chương trình BA, MA, Ph.D học bổng ở mỗi chương trình, hệ thống tín chỉ v.v…
Về phương pháp luận, các liệu sẽ được áp dụng cho cả hai chương trình tiểu học trung học. Để nâng cao tư duy sáng tạo trong quá trình dạy học, các giáo viên sẽ đánh giá các nguồn tài liệu theo dõi học sinh của họ.
GIỚI THIỆU
Từ ngngànm, nndân Myanmar đã thíchtdotínngưỡng, do vậy c nhiều tín ngưỡng khác nhau như Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Islam giáo, Hindu giáo, thuyết duy vật những tín ngưỡng khác. Trong tng dân s, gn 90% theo Pht giáo.
MỤC ĐÍCH
Mục đích chính của bài viết này là:
(1). Khảo sát ngắn gọn về giáo dục Phật giáoMyanmar.
(2). Phân tích đánh giá chương trình giảng dạy của trường Đại học Phật giáo Nguyên thủy Quốc tế.
PHƯƠNG PHÁP LUẬN
Về phương pháp luận, các tài liệu được áp dụng ở cả cấp tiểu học trung học.
Tôi là giáo sư ở khoa Ngôn ngMyanmar, chuyên ngành Pariyatti ITBMU. Kinh nghiệm của tôi giảng dạycấp tiểu học. Các nguồnliệu thứ yếu bao gồm học các thông tin internet, chuyên đề giảng dạy, các buổi hội nghị, sách báo, v.v…
 1. GIÁO DỤC PHẬT GIÁO
  1. Vai trò của c Trường Phật go
Giáo dục ở Myanmar đã được các nhà Phật giáo tiến hành
 

từ lúc Phật giáo được biết tớiMyanmar vào trước thế kỷ X (Hpongyee-Kyaung). Trường học của Pht tử (Ain-Kyaung) cũng dạy những em trai em gái chưa đủ tuổi đến trường.
Việc học cao hơn với sự hỗ trợ cần thiết của giáo dục tiểu học đã tồn tại liên tục trên phạm vi cả nước từ thế kỷ XI trở đi. (Hla Tun Aung, 2003).
Mục đích chính cung cấp văn ha tôn giáo chứ không phải chuẩn bị cho học sinh sự thành công trong cuộc sống theo nghĩa hẹp. C 3 sự ảnh hưởng lớn trong giáo dục các tự viện (khu vực sạch sẽ rộng rãi), giáo thọ (hướng dẫn tri thức lẫn tinh thần) nội dung ging dy (Tng Pali cùng với bn dịch tiếng Myanmar, số học, thiên văn học, y học dân tộc, văn học Myanmar, chuyên ngành đạo đức tôn giáo cùng với những cuốn sách được viết trên bối) (Kaung, 1926, 1963).
“Suốt giai đoạn từ triều đại Pinya đến triều đại Nyaungyan (1387- 1752) các ngành thuộc khoa nhân văn đương thời đã được đưa vào nội dung giảng dạy.các trường của một số giáo hội (như giáo hội Anyayawathi, giáo hội Gamawathi), mỹ nghệ, đào tạo năng khiếu đào tạo lực lượng trang cũng được đưa vào giảng dạy. Hệ thống giáo dục ở giai đoạn Konbaung cũng tương tự như vậy.” (Than Htut, 1980).
Dưới thời Anh cai trị, hệ thống giáo dục c sự thay đổi bản. Chùa chiền, nơi vẫn được xem trung tâm giáo dục tôn giáo thế tục, bất ngờ bị mất đi tầm quan trọng hội của mình. Tuy nhiên, hầu hết các vùng nông thôn áp dụng quá mức hình thức giáo dục Tây phương.
Theo Grant (1942), c 7.000 trường học được thừa nhận cùng với sđăng ký của 516.000 sinh viên vào m 1935. Trong số nhng người ghi danh c hơn 443.000 học sinh bậc tiểu học, hơn 52.000 học sinh ở bậc trung học hơn 13.000 học sinh ở phổ thông trung học. Th m vào đ, c hơn 18.000 học viện chưa được công nhận (hầu hết các trường Phật giáo) c luôn chỗcho hơn 200.000 học sinh.
 

Đề xuất khuyến khích dạy tiếng Anh ở các trường Phật giáo đã bị dân chúng bác bỏ những người con trai không c ngữ giọng chính xác sự chú ý của Sở giáo dục đào tạo chỉ tập trung ở trường Ango- Vernacular (Furnival, 1956). Điu này cvẻ chỉ là một cái cớ không mấy thỏa đáng, nhằm cắt giảm số lượng trường học Phật giáo được công nhận hỗ trợ.
Trên thực tế, do sự thành tựu giáo dục Phật giáo, tỷ lệ biết đọc biết viết tương đối cao (chẳng hạn như vào năm 1901 đạt 48,9%, năm 1911 đạt 50,1%) (Hla Tun Aung, 2003). Khi so sánh với các thuộc địa của Đế quốc phương Tây, tỷ lệ biết đọc viết của Myanmar tốt hơn.
  1. Hội nghị Phật giáo
Dưới sự lãnh đạo của vua Mindon, Hội nghị Phật giáo lần thứ V được diễn ra tại Mandalay năm 1871. Phật giáo c 19 cuốn sách nói về thuyết giảng, 7 cuốn sách nói về triết học 5 cuốn nói về Giới luật. Nội dung của 31 quyển này được khắc trên 729 phiến đá cẩm thạchMandalay.
Thêm một lần nữa, Hội nghị lần VI về việc thanh tịnh ha đẩy mạnh những lời dạy của Đức Phật đã tổ chứcYangon vào năm 1954. Sau đ, những cuốn sách hợp pháp được xuất bản. Vào năm 2006, c đến 63.297 tu viện với 246.663 cho quý Tăng 299.077 cho người mới hành đạo. Cũng cđến 3.690 chùa Ni với 43.480 ni (Po Ye Chan 2007).
  1. Động viên khuyến khích cho các trường Phật học cho ni giới
Kể từ năm 1990, nhằm tăng cường văn ha dân tộc trình độ bản, nhiều trường học Phật giáo được mở lạicác vùng đồi, vùng xa, vùng nghèo. Các mục tiêu của giáo dục Phật giáo cả hai lĩnh vực giáo dục, kiến thức văn hóa, phải theo kịp với các mục tiêu hội của chính phủ. Những điểm đáng chú ý là:
Đem lại nền giáo dục bản cho người nghèo cũng như người giàu.
   • Tạo nền giáo dục dễ dàng hơn ít tốn kém hơn.
 
 
 • C đạo đức tốt để trẻ em c thể trở thành công dân tốt.
 • Trân trọng di sản văn ha truyền thống.
 • Trở thành người Phật tử tốt bằng cách thực hành theo giáo lý của Đức Phật.
 • Bảo vệ tôn giáo dòng dõi tổ tiên.
C khoảng 94.392 sinh viên tham dự trong 1.557 ngôi trường Phật giáocác thị trấn dưới sự giám sát của Ủy ban thị trấn thuộc Tăng đoàn. Nhiều trường Phật giáo theo chương trình giảng dạy của trường tiểu học của chính phủ nhưng điểm mạnh chính văn ha Phật giáo. (Myo Myint, 2010).
 1. CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY QUỐC TẾ
Mặc c 5 trường Đại học Phật giáoMyanmar, trường Đại học Phật giáo Nguyên thủy Quốc tế trường duy nhất được sự ủng hộ toàn bộ từ chính ph. Trường Đại học Pht giáo Nguyên thủy quốc tế được mở cửa vào ngày 9/12/1998. Ngôi trường nằm trên đi Dhammapala gn chùa Sacred Tooth Relic, Yangon, Myanmar. N cũng một trong những trường Đại học Hội Liên hiệp Phật giáo Quốc tế.
Mục tiêu
5 mục tiêu của trường Đại học là:
 • Chia sẻ Phật giáo Nguyên thủy thuần túy (lời dạy của Gota- ma Buddha) với mọi người trên thế giới.
 • Nghiên cứu tìm hiểu các văn bản kinh điển của Phật giáo Nguyên thủy đã được tán thành liên tục qua 6 kỳ kết tập kinh điển.
 • Ngăn chặn các điều xấu ác thực hành các điều hiền thiện.
 • Đẩy mạnh 4 mục tiêu của đời sống phạm hạnh, đưa tới sự thành tựu thế giới hòa bình thịnh vượng.
 • Đào tạo thêm các nhà truyền giáo nền đạo đức tốt c khả
 

năng thông thạo văn học tam tạng kinh điển thực hành thiền định.
Các phân khoa chuyên ngành
C 4 phân khoa 12 chuyên ngành. Khoa Pariyatti, khoa Patipatti, khoa tôn giáo công tác truyền giáo, khoa phiên dịch ngoại ngữ. 12 chuyên ngành là: Vinaya, Suttanta, Abhidamma, Samatha, Vipassana, Pāli, lịch sử, văn ha ngôn ngữ Myanmar, Nghiên cứu các tôn giáo, công tác truyền giáo, phương pháp nghiên cứu, tiếng Anh phiên dịch.
Chứng chỉ bằng cấp
C chương trình 1 năm 1 chứng chỉ, 2 năm Cử nhân Phật giáo, 3 m Thạc sĩ Pht giáo, 4m Tiến sĩ Triết học Pht giáo.
Phân loại điểm
Phương thức chấm điểm ở trường Đại học từ A đến F.
Ngoài ra c những quy định ràng cho các phương thức cảnh cáo, truất quyền, các kha học lại, bảng điểm.
Đại học cấp chứng chỉ văn bằng BA
Những sinh viên 1 văn bằng dự kiến sẽ duy trì điểm trung bình (GPA) 2.0, cho bằng cử nhân (GPA) 3.0 (B) hoặc c điểm tốt hơn trong quá trình học tậpITBMU được công nhận chất lượng chương trình MA.
Tốt nghiệp chứng chỉ MA
Tốt nghiệp mức độ này dành cho những người c bằng cử nhân được công nhận với điểm trung bình 3.0 (B) hoặc tốt hơn những người hiện đang theo học trình sau Đại học tại ITBMU.cấp độ này sinh viên đã đạt được số điểm tổng cộng trong 30 học kỳ trong 3 năm học cộng với luận án được chấp nhận.
Tốt nghiệp chứng chỉ Ph.D
Các sinh viên học tập c thể học tiếp bằng bằng tiến sĩ dựa trên thành tích cuối cùng của họ ở chương trình MA. Hiệu trưởng của
 

trường Đại học cho phép học sinh tập trung vào nơi riêng biệt để kiểm tra tài năng của họ. Luận án phải nghiên cứu c hệ thống trong một lĩnh vực cụ thể kiến thức đó chưa từng được nghiên cứu trước đây.
Phương pháp giảng dạy
Một số nhà giáo dục đã định nghĩa “chương trình giảng dạy như một tài liệu bao gồm các hướng dẫn để phát triền một kha học hoặc nhiều kha học trong sở giáo dục. Hướng dẫn này đưa ra báo cáo về mục đích, mục tiêu, nghi lễ, kiến thức, kỹ năng giá trị, cấu tổ chức như các quan niệm, chủ đề các đơn vị, kinh nghim học tập và kỹ thut đánh giá. (Briddle, 1982). Tuy nhiên, kha học thường được coi đồng nghĩa với chương trình giảng dạy, mục đích mục tiêu được đề cập cho các kha học c liên quan.
Chương trình chứng chỉ hoặc năm đầu chứng chỉ BA
Trước khi xem xét các chương trình cao hơn, các sinh viên phải đăng các kha học phù hợp tại ITBMU. Học kỳ đầu tiên của họ lịch học kỳ thứ hai được ITBMU cung cấp.
Các kha:
101. Giới thiệu Luật tạng
111. Giới thiệu Kinh tạng
121. Giới thiệu Vi Diệu Pháp
131. Giới thiệu Dhammanuloma
141. Giới thiệu Pali
151. Giới thiệu thiền chỉ thiền quán
 1. Giới thiệu ngôn ngữ Myanmar
 2. Anh văn trung cấp
 1. Giới thiệu các tôn giáo thế giới
 2. Giới thiệu về các công tác truyền giáo
 3. Giới thiệu về lịch sử Văn ha Phật giáo
 

Năm thứ 2 chương trình BA
Trong m thhai, sau khi hoàn tt chương trình bằng cp cho năm đầu, sinh viên BA tham gia vào chương trình cử nhân thứ 2. Mỗi kha học được xem xét lại để bảo đảm hoàn thành những yêu cầu về kiến thức.
Các kha:
201. Nghiên cứu giới bổn Patimokkha
211. Phương cách thiết yếu để tiếp cn Trường bộ Kinh và Trung bộ kinh.
221. Nghiên cứu A tỳ đàm
231. Nghiên cứu thiền chỉ thiền quán
241. Pali trung cấp
 1. Trung cp ngpp và ngôn ngMyanmar
 2. Anh văn nâng cao
262. Các tôn giáo thế giới
 1. Công tác truyền giáo
 2. Lịch sử văn ha Phật giáo
Năm thứ ba bằng BA
Trong m cui cùng ở ITBMU các sinh viên được mở rng tham gia các tiêu chuẩn nhất định trong quá trình học tập. sinh viên đã đạt đến mức độ cao hơn, họ sẽ phải tham gia một loạt các hoạt động kinh nghiệm với các hoạt động thích hợp.
Các kha học:
301. Nghiên cứu giới bổn Patimokkha.
311. Cách quan trng tiếp cn đi với Trường bộ Kinh Trung bộ Kinh.
321. Nghiên cứu Vi Diệu Pháp nâng cao.
331. Nghiên cứu thực hành thiền quán thiền chỉ
 
 
 1. Pali nâng cao
 2. Ngữ pháp Pali nâng cao
 1. Văn ha ngôn ngữ Myanmar nâng cao
 2. Anh văn nâng cao
Chương trình MA
Chương trình tiến sĩ của trường Đại học Quốc tế Truyn bá Pht giáo Nguyên thủy kết hợp giảng dạy các nghiên cứu khoa học. Kha học này diễn ra trong vòng hai năm, sau đó học viên được yêu cầu nộp luận án trong vòng 1 năm. Chương trình gồm bốn môn chính một môn phụ.
Các kha học:
401. Nghiên cứu phân tích Luật tạng
411. Nghiên cứu phân tích Kinh tạng
421. Nghiên cứu phân tích A tỳ đàm
431. Nghiên cứu phân tích thiền quán
441. Pali nâng cao
442. Phương pháp nghiên cứu
 1. GIẢNG DẠY TIẾN TRÌNH HỌC
Dạy cho kiến thức hay khái niệm nguyên tắc hoặc chủ đề của kha học. Giảng dạy thực sự dạy cách suy nghĩ. Bất cứ lúc nào giảng dạy chúng tôi cũng tự hỏi chúng tôi những câu hỏi sau:
 1. Chúng tôi sẽ dạy ai?
 2. Tại sao chúng tôi dạy?
 3. Chúng tôi c tài liệu gì?
 4. Chúng tôi sẽ dạy cái gì?
 5. Chúng tôi sẽ dạy như thế nào?
 6. Đánh giá cái gì?
 7. Cái được đánh giá?
 
 
 1. C bao nhiêu sinh viên hiểu được cải thiện như thế nào?
Câu trả lời cho những câu hỏi này sẽ tiêu chí trong việc xây dựng chương trình giảng dạy của chúng tôi.
C lẽ phương pháp giảng dạy quy trình đánh giá sẽ chịu trách nhiệm cho tác phong học tập đúng đắn.
C phương pháp tiếp cận bề mặt và phương pháp tiếp cận cấp độ sâu. Phương pháp tiếp cận bề mặt bao gồm:
 1. Học như sự gia tăng kiến thức
 2. Học như để ghi nhớ
 3. Học như để đạt được các sự kiện, thủ tục v.v… Phương pháp tiếp cận cấp độ sâu:
 1. Học như trừu tượng ý nghĩa
 2. Học như quá trình diễn giải về sự hiểu biết về thực tại nảy sinh ra các ý tưởng,  chủ đề cá nhân.
Cũng c phương pháp tiếp cận chi tiết cách tiếp cận toàn diện.
Cách tiếp cận chi tiết tập trung so sánh cụ thể trong một văn bản, tập trung theo trình tự, hoặc ghi nhớ chi tiết.
Cách tiếp cận toàn diện tập trung vào tìm hiểu ý nghĩa tổng thể của văn bản, chủ ý của tác giả v.v…
  1. Một số phương pháp giảng dạy
   1. Diễn thuyết
   2. Diễn thuyết biện luận
   3. Hội nghị
   4. Dạy theo nhóm nhỏ
    1. Biện luận đối chứng
    2. Biện luận tự do
    3. Biện luận tập trung vào vấn đề
    4. Vận dụng tư duy trí não
 
 
  1. Bốn yếu tố cho việc giảng dạy hiệu quả
 1. vấn
  • Người dạy tương tác với sinh viên của mình
  • Linh hoạt
  • Khoan dung
  • Sẵn sàng giúp đỡ
  • Phản hồi
  • Xem xét
  • Không hình thức
  • Động viên khuyến khích
 2. Phương pháp giảng dạy
  • Tổ chức
  • Lập kế hoạch bài học
  • Giải thích ràng
  • Tính hài hước
  • Không hình thức
  • Khoan dung
 3. Đng gp:
  • Truyn tải kiến thức
  • Phát triển tư duy sáng tạo
  • Động học tập
 4. Học bổng
  • Mong muốn địa vị người hướng dẫn như 1 nhà tri thức
  • Người hướng dẫn như 1 nhà nghiên cứu.
Những yếu tố giảng dạy c hiệu quả này đã thúc đẩy việc giảng dy ng động hơn ging dy thụ động. Trong Pht giáo có 3 loại kiến thức, đó là:
 • Kiến thức qua việc đọc nghe giáo
 
 
  • Kiến thức qua lý luận
  • Kiến thức qua tập trung thiền định (Po Sa, năm 1995, P4)
Vi nhiu người vic giảng dy chtượng trưng vnhng gì đã giảng dạy trong giáo dục Đại học. Các bài thuyết trình được giữ gìn cho sự truyền tải thông tin chứ không phải những suy nghĩ tạm thời thái độ đổi thay” (UTMA, 1980, P34).
Việc giảng dạy theo cách học thuộc lòng chỉ phù hợp với các ghi nhớ một số sự kiện hoặc ý kiến. Để c được tư duy phê phán tư duy sáng tạo, các hình thức giảng dạy khác sẽ được áp dụng.
Trong ITBMU, vic tho lun theo nhóm nhđã được tiến hành. Tuy nhiên sự thực hành tư duy phê phán được thực hiện tốt hơn,
để tăng cường năng lực suy nghĩ, đánh giá trong việc giảng dạy đánh giá sự tham gia của sinh viên sẽ được phát triển.
KẾT LUẬN
Phật giáo các trường đại học Phật giáo đã c ảnh hưởng lớn tới các phương diện vật chất phi vật chất của nền văn ha Myan- mar, đặc biệt trong cuộc sống của một con người từ khi sinh ra cho tới lúc lìa xa cõi đời.
Những tưởng Phật giáo về việc sống một cuộc sống giản dị, biết hài lòng với những mình c, bảo vệ môi trường (trồng cây bng mát cây ăn trái cho việc sử dụng công cộng), việc cung cấp nước uống hai bên đường, đào giếng ao hồ cho việc sử dụng công cộng… những việc làm phúc thiện, xây dựng một thế giới thịnh vượng hòa bình những lời dạy giá cho nhân loại.***
 Tài liệu tham khảo
Biddle, D.S (1976): “Paradigms in geography: Some implications for curriculum development,” Geographical Education,Vol.2. Pp.403- 419.
Furnival, J.S. (1956): Colorias Policy and Practice; New York University Press.
Grant, W.I,C.J. (1942): The New Burma; Landon: George Allen and Unwin Ltd.
Hla Tun Aung (2003): MYANMAR: The Study of Processes and Patterns; National Centre for Human Resource Development, Ministry of Education, Myanmar.
ITBM University (2007): Courses of Study for Programs of Diploma, BA and MA; ITBMU, Yangon, Myanmar.
ITBM University (2010): PH.D Dissertation Handbook; ITBMU, Yangon, Myanmar.
Kaung, U (1929,1963): ‘A survey of the History of Education in Burma Before the British conquest and After;’ Journal of Burma Research Society, Vd, XLVI, 1963.
Myo Myint (2010): Collected Essays on Myanmar History and Culture: U Aung Thein Nyunt, Director, D.P.P.S, Yangon, Myanmar.
Po Ye Chan (1007): May Buddha Sāsana be flourishing and Perpetual; October 2007 issue of the New Light of Myanmar.
Than Htut, U (1980): History of Myanmar Monastic School (in Myanmar Language), Htike Htike Literature, Yangon.
University Teaching Methods Unit (UTMU) (1980): Improving Teaching in Higher Education; Instituteof Education, University of London, U.K.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây