10. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC PHẬT GIÁO

Thứ sáu - 06/12/2019 05:34
10. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC PHẬT GIÁO
MỤC ĐÍCH PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC PHẬT GIÁO
 
TS.BS. Trn Đức Năm (Thích Lệ Di)
 
 1. KHÁI NIỆM
Trong thời đại kỹ thut s, sphát trin nhanh chóng của công nghệ tiên tiến công nghiệp 4.0 đã tạo ra thách thức về những thay đổi phức tạp trong lối sống, giá trị, hành vi đạo đức làm việc. Bởi nhịp sống nhanh nhu cầu của đa tác vụ, mọi người phải đối mặt với sự không chắc chắn lớn hơn. Hệ thống giáo dục nên được cải cách hay kng thay đi? Trong thời đại mới này, nơi suy nghĩ thực hành Phật giáo trong lớp học gì? thể đóng góp hay được tích hợp với chương trình giáo dục không?
Trong bài viết này, tôi sẽ xem mục đích, ý nghĩa, phương pp, chức năng, hệ thống, tổ chức tính năng của Phật giáo, kết luận với ý tưởng rằng từ nguồn gốc của nó, Phật giáo đã một hệ thống giáo dục, đặc trưng bởi giáo hệ thống của Đức Phật. một nhà giáo dục Phật giáo, Phật giáo ý nghĩa đối với giáo dục? Làm thế nào Phật giáo giáo dục ngày nay thể trao đổi với nhau?
 1. Ý NGHĨA GIÁO DỤC CỦA PHẬT GIÁO
nghĩa của giáo dục gì? Webster định nghĩa “giáo dục quá trình giáo dục hoặc giảng dạy. Giáo dục được định nghĩa xa hơn tên lửa để phát triển kiến thức, kỹ năng, hay tính cách của Hồi phạm. Do đó, từ những định nghĩa này, chúng ta thể cho rằng
 

mục đích của giáo dục phát triển kiến thức, kỹ năng hoặc tính cách của học sinh. Thật không may, định nghĩa này cung cấp rất ít trừ khi chúng ta định nghĩa thêm các từ như phát triển, kiến thức nn vt.1
Kiến thức nghĩa gì? phải đó một thể của thông tin tồn tại trên mạng internet, ngoài ra, đó một phần của quá trình suy nghĩ của con người đã phát triển nó? Tuy nhiên một nghiên cứu đáng kể khiến những người khác tin rằng kiến thức nảy sinh trong tâm trí của một cá nhân khi người đó tương tác với một ý tưởng hoặc kinh nghiệm. Đây không phải là một lập luận mới. Soc- rates một triết gia Hy Lạp cổ đại, lập luận rằng giáo dục tìm ra những đã trong học sinh. Phật giáo được thành lập ở Ấn Độ hơn 2.500 m trước. Trong thực tế lịch sử truyn bá Pht giáo là một lịch sử giáo dục rộng lớn sâu sắc.
Định nghĩa Pht giáo là ? Trong Kinh Pháp cú Đức Pht dy, “Không làm các điều ác, Siêng làm những điều lành, Giữ tâm ý trong sạch, Đó là lời Phật dạy2. Cái ác tạo ra những ảnh hưởng xấu kéo dài sự đau đớncăng thẳng. Đơn thuốc đặc trị cho hành vi đạo đức được đặt ra một cách cẩn thận không phải luật pháp hay lệnh cấm phải tuân theo như một nghĩa vụ hay nghĩa vụ, các quy tắc hoặc nguyên tắc ứng xử xuất phát từ một lý thuyết thực tế khả năng xác nhận xác minh. Phật giáo được định nghĩa một mối quan tâm phương tiện chuyển đổi cuối cùng. Đây từ cuối cùng ngụ ý vĩnh cửu tuyệt đối.
Phật giáo một triết lý mang lại niềm vui cho nhân loại. Phật giáo một loại kiến thức đặc biệt bảo vệ chúng ta khỏi ảo tưởng, do đó có được sgiải thoát khi đau kh. Trong knh Trung bKinh 22 đức Pht nói Ta chỉ dy đau khổ và kết thúc của sđau kh. 3
Phật tử thực hành Phật pháp thông qua việc lắng nghe, suy  1. www.webster-dictionary.org/definition/Education
  2. Dhammapada 183.
  3. HT. Thích Minh Châu dịch, Trung bộ kinh 22, Nxb. Tôn giáo, 2017.
 

nghĩ và kinh nghim thực nh. Trong Pht giáo, chúng tôi khuyến khích người đến xem trải nghiệm thay thuyết phục họ chuyển đổi thành Phật tử. Giáo dục gì? Đó ý nghĩa giá trị của cuộc sống con người, mối quan hệ giữa con người, mối quan hệ giữa con người cũng như giữa con người trụ. Theothuyết của trường phái Yogacara của Pht giáo, toàn bộ quá trình tiến hóa của cả vũ trụ và tiến hóa hội loài người là liên tục,quá trình liên tục này kết quả của những hạt giống được lưu trữ trong ý thức A Lại Ya (Alaya) của chúng ta. Bản chất của giáo dục sự nuôi ỡng biểu hiện của hạt giống bắt nguồn từ ý thức của chúng ta qua nhiều kiếp trước.
 1. MỤC ĐÍCH GIÁO DỤC CỦA PHẬT GIÁO
Bishop Creighton đã từng nói: “Đối tượng thực sự của giáo dục là để cho một người đàn ông trong điu kin liên tục đt câu hỏi.4 Hoặc như Bill Beattie nói: “Mục đích của giáo dục dạy chúng ta cách suy nghĩ, hơn nghĩ đến việc cải thiện trí óc, để cho chúng ta suy nghĩ về bản thân, hơn tải bộ nhớ với những suy nghĩ về những người đàn ông khác.5
Chính Đức Phật đã đạt được giác ngộ bằng cách suy nghĩ làm thế nào để giải quyết các vấn đề ngăn chặn sự đau khổ (sanh, già, bệnh, chết) của con người. Do đó, giáo lý của Đức Phật không phải một triết lý lạnh lùng được thiết kế chỉ để sắp xếp lại các khái niệm trong tâm trí chúng ta; chúng một hành động từ bi sống nhằm mục đích chỉ cho chúng ta cách mở rộng trái tim của chúng ta với phép màu của nhận thức. Thay đổi nhận thức của chính chúng ta trong nhận thức của người khác thông qua cùng suy nghĩ kinh nghiệm thực tiễn.
Trong xã hi ngày nay, giáo viên và cha mẹ đu ủng hộ vic giáo dục bằng lời nói yêu thương, bằng cách sử dụng những từ ngữ tốt


 1. Ken Worpole, Richer Futures, Fashioning a New Politics, Earthscan Publications Ltd.; 2nd ed. edition October 2009, p.30.
 2. Anonymous, The Weekly Christian Teacher, Volume 2, Publisher: Nabu Press 2011, p.159
 

đẹp dịu dàng. Thông thường, các trường phái thiền không dùng từ ngữ nhưng hướng dẫn con người đối mặt với sự im lặng. Im lặng như tiếng sấm, đại oai vệ, to lớn giàu hơn ngôn ngữ. Các học viên thể dễ dàng suy nghĩ trong im lặng giúp họ tìm ra câu trả lời.
Việc giảng dạy học tập trong trường truyền thống Phật giáo đã được chú ý rất nhiều đến việc truyền tải từ giáo viên đến sinh viên, dạy học học để đạt được sự khai sáng. Nên các trường thiền khuyến khích học viên bắt đầu nghi ngờ. Một chút nghi ngờ sẽ dẫn đến một sự nhận thức nhỏ. Một nghi ngờ lớn sẽ tạo ra một sự thật tuyệt vời. Không nghi ngờ gì, sẽ không sự thật. vậy các thiền luôn cho học viên khó khăn khó khăn để nghiên cứu.
Trong Pht giáo nhấn mạnh rằng một người nên tự mình xác định mọi thứ không bị dắt mũi hay bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác. Tự thực hiện bản chất bên trong quan trọng. Không sự quyết tâm của riêng mình, một người đàn ông sẽ không chỉ đơn gin là sao chép cách thức của Pht (Buddha). Đây là nhng gì đặc trưng cho sự tự giác của Phật giáo.
Như nhà giáo dục học người Nga Emma Goldman đã nói: “Không ai nhận ra sự giàu của sự cảm thông, lòng tốt sự rộng lượng ẩn giấu trong tâm hồn của một đứa trẻ. Nỗ lực của mọi nền giáo dục là trao chìa khóa để mở kho u đó.6 Hoặc nhà văn học Nga Ayn Rand đã nói: “Mục đích duy nhất của giáo dục dạy cho một sinh viên cách sống, cuộc sống của mình bằng cách phát triển tâm trí trang bị cho anh ta để đối diện với thực tế. Việc đào tạo anh ta cần thuyết, tức về mặt khái niệm. Anh ta phải được dạy để suy nghĩ, để hiểu, để hòa nhập, để chứng minh. Anh ta phải được dạy những điều cốt yếu của kiến thức được khám phá trong quá khứ anh ta phải được trang bị để thêm kiến thức bằng nỗ lực của chính mình....7


 1. Erin  Gruwell,  1001  Pearls  of  Teachers’  Wisdom:  Quotations  on  Life  and  Learning, Publisher: Skyhorse, 2011, p.7.
 2. Ayn Rand, The Return of the Primitive: The Anti-Industrial Revolution, ameridian, 1971, p.500.
 

Mục tiêu của giáo dục Pht giáo là đt được trí tu. Trong tiếng Phạn, ngôn ngữ của Ấn Độ cổ đại, trí tuệ Phật giáo được gọi Anuttara-samyaksambhodi, nghĩa trí tuệ tối thượng hoàn hảo thể nhận thức được tất cả các chân thực tế của cuộc sống. Đức Phật dạy chúng ta rằng mục tiêu chính của sự thực hành hay tu luyện của chúng ta đạt được trí tuệ tối thượng này. Ngài nói thêm với chúng tôi rằng mọi người đều khả năng nhận ra trạng thái hiểu biết tối thượng này, một phần nội tại trong bản chất của chúng ta, không phải thứ người ta được bên ngoài. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta đã trở nên bối rối bỏ qua những quan niệm sai lầm chung do đó không thể nhận ra tiềm năng này. vậy nếu chúng ta vượt qua sự nhầm lẫn này, chúng ta sẽ nhận ra phần nội tại này trong bản chất của chúng ta. Do đó, Phật giáo một hệ thống giáo dục nhằm lấy lại bản chất bên trong của chúng ta. cũng dạy sự bình đẳng tuyệt đối bắt nguồn từ đó. Đức Phật thừa nhận rằng tất cả chúng sinh đều sở hữu trí tuệ tự nhiên bẩm sinh này. Không skhác bit vốn có giữa chúng sinh. Trong kinh Pháp hoa có câu: Tt cả chúng sanh đu có Pht nh.8
Cốt lõi của Phật giáo chứa ba điểm chính: đạo đức, thiền định trí tuệ (giới - định - tuệ). Trí tuệ mục tiêu thiền sâu hay tập trung quá trình quan trọng để đạt được trí tuệ. Đạo đức thông qua việc tuân thủ giới luật phương pháp giúp người ta đạt được thiền định sâu sắc; trí tuệ sau đó sẽ được thực hiện một cách tự nhiên. Toàn bộ giáo lý Đức Pht được truyn đt trong kinh đin không bao giờ xa rời ba điều này. Văn học Phật giáo bao gồm các tác phẩm của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết được gọi Tam tạng kinh điển. Điều này thể được phân thành ba loại: Kinh (Sutta), giới Luật (Vinaya) Luận (Shastra) nhấn mạnh đến thiền định, đạo đức trí tuệ.
Mục đích của giáo dục Phật giáo hỗ trợ đạt được tự do tinh thần, tbivàtrítu. Thtvy, trong Kinh Hoa Nghiêm(Avatamsaka) 1. HT. Thích Trí Tịnh dịch, Kinh Pháp Hoa, Nxb.Tôn giáo, 2012.
 

nói rằng: Tt cả mi thứ được to ra bởi m trí của mình9. Bn thân không phải là một thực thể hay đơn vị hoàn chỉnh cho chính nó một luồng năng lượng (nghiệp lực) các yếu tố luôn thay đổi. Do đó, Đức Phật đã tạo thành một trụ hoàn toàn phi thường, nơi không Nguyên nhân đầu tiên hoặc Đấng sáng tạo tối cao, chỉ một quá trình định bản chất tối thượng của họ chỉ thể được xem như một dòng chảy liên tục. Điều này logic hình thành nền tảng của lý thuyết Phật giáo về tự tánh, lẽ một trong những đặc điểm độc đáo nhất. thuyết tự tánh đóng một vai trò rất quan trọng trong cấu trúc giáo dục Phật giáo bởi không chỉ giải phóngnhân khỏi sự phụ thuộc vào các tác động bên ngoài, không phụ thuộc vào một đấng tối cao, ân sủng, kinh điển, v.v… bằng cách khuyến khích tiếp xúc trực tiếp với con người thật, hay Phật tánh, nhưng cũng dẫn đến kết quả cao, ý thức tôn trọng những chúng sinh khác, cũng như quan điểm của họ, họ cũng sở hữu Phật tánh. ràng giáonày không chỉ lợi cho cá nhân, sự tôn trọng khoan dung lẫn nhau từ thái độ này cũng những phẩm chất đáng mong muốn trong một hội đa nguyên.
Giáo dục tốt phải nhận thức, tình cảm hành vi. Như tiếnEric Hoffer nói: “Nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục lồng ghép ý chí phương tiện học tập;nên đưa ra tính cách không học thành học. hội loài người thực sự một hội học tập, nơi ông bà, cha mẹ và con cái là học sinh.10 Mục tiêu của giáo dục Phật giáo hiện đại hay truyền thống đều đưa học sinh đến trạng thái giải phóng này. Phương thức kỹ thuật, hay tâm linh phải kết hợp ba khía cạnh khác nhau: Đức tin niềm tin vào Phật tính (Buddhanature), liên quan đến niềm tin cảm xúc niềm vui về khả năng được giải thoát khỏi đau khổ; sự hiểu biết tức kiến thức về kinh điển Phật giáo, về bản Tứ diệu đế, một cách tiếp cận trí tuệ đối với mục tiêu; thực hành tức là áp dụng Bát chánh đạo, 1. HT. Thích Trí Tịnh dịch, Kinh Hoa Nghiêm, Nxb.Tôn giáo, 2008.
 2. Lawrence  Boakye,  Educating  the  Person:  Classic  Concepts  and  New  Perspectives, Publisher: Xlibris, 2010, p.195.
 

liên quan đến các vấn đề đạo đức. Đức tin sự hiểu biết thực hành tạo thành nền tảng, hoặc quá trình của giáo dục tôn giáo trong Phật giáo. vậy giáo dục tốt phải nhận thức, tình cảm hành vi.
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thiết lập hệ thống giáo dục thường xuyên cho học trò của mình. Nhiều đệ tử của Đức Phật đã hoàn thành tốt chỉ dẫn. Hàng năm, những đệ tử này được phân công ging dy ở nhng nơi khác nhau trong chín tng. Trong mùa mưa, tất cả các học sinh sẽ quay lại gặp Đức Phật để nhận thêm những giáo học hỏi lẫn nhau trong các cuộc thảo luận trên lớp. Chúng ta thường gọi mùa An cư của chư Tăng hiện nay. Hệ thống giáo dục liên tục hiện đại cần thiết bởi sự tiến bộ trong công nghệ. Tuy nhiên hơn hai ngàn năm trăm năm trước, Đức Phật đã áp dụng ý tưởng này trong việc đưa các sinh viên của mình trở lại để giảng dạy thêm.
Phật giáo không chỉ một nỗ lực cả đời, thực sự bắt đầu trong khi đứa trvn còn trong bụng m. Trong xã hi Pht giáo, phụ nữ theo truyền thống được khuyến khích để chuẩn bị tinh thần ít nhất một năm trước khi mang thai để đảm bảo rằng họ sẽ thu hút một ý thức phát triển tâm linh khi việc thụ thai diễn ra. Sau đó, trong thời gian mang thai, người mẹ được khuyến khích không đến những nơi ảnh hưởng không tốt của môi trường bên ngoài. luôn luôn tâm nguyện cầu bình an, thanh lọc bản thân, để đứa trẻ lớn lên trong mình sẽ chỉ tiếp xúc với những ảnh hưởng từ những điều tốt đẹp. Điều này được gọi giáo dục của đứa trẻ trong bụng mẹ. Trong ít nht ba m sau khi sinh, cha mẹ Pht giáo nên bảo vcon mình khỏi mọi ảnh hưởng tiêu cực, chẳng hạn như tức giận, ngôn ngữ xấu v.v…
Các vấn đề được đề cậptrên cho thấy sự đa dạng của niềm tin về mục đích của giáo dục. Làm thế nào bạn thể hoàn thành câu hỏi, mục đích của giáo dục gì? Nếu bạn yêu cầu mười giáo viên trả lời câu hỏi đó, khả năng bạn sẽ mười câu giải đáp khác nhau. Tuy nhiên, người giáo viên niềm tin vào mục đích giáo dục của họ. Phật giáo không chỉ bao gồm toàn bộ sự đa dạng của niềm
 

tin về mục đích giáo dục, còn đào tạo giáo viên rất nghiêm ngặt yêu cầu họ phải những hành vi đúng đắn bằng cách tuân thủ giới luật. Mục đích của Phật giáo truyền đạt kinh nghiệm, khám phá tiềm năng cung cấp cho tất cả chúng sinh (học viên) con đường tự giải thoát.
4. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA PHẬT GIÁO
Quá trình phương pháp đúng đắn đó mong muốn của giáo dục Phật giáo để thực hiện mục tiêu của nó gì? Như được biết đến rộng rãi trong các đệ tử, Đức Phật đã sử dụng các khái niệm phương pháp khác nhau dựa trên độ tuổi, tầng lớp, giới tính nghề nghiệp của các đệ tử, giống như một bác toa các loại thuốc khác nhau tùy theo bệnh tật tình trạng của bệnh nhân. Khối lượng rộng lớn của kinh điển Phật giáo một phần do sự phong phú của nội dung từ sự phát triển tư tưởng của nó, một phần do sự đa dạng của các phương pháp. Phương thức này của Đức Phật đã đưa ra nhiều phương pháp khác nhau từ đó đã phát triển các phương pháp giáo dục khác nhau của riêng họ cho từng đối tượng. Từ đây chúng ta thể dễ dàng kết luận rằng quá trình phương pháp giáo dục của Phật giáo không nhất thiết cố định khá uyển chuyển tùy theo thời kỳ đòi hỏi Phật giáo phải thử nghiệm các phương pháp giáo dục mới.
Các thuyết tiêu biểu nhất cho sự giác ngộ, mục tiêu của cá nhân trong giáo dục Phật giáo, những giáovề Bát chánh đạo trong kinh điển đầu tiên của Phật giáo. Giáovề Tứ diệu đế dạy cho các giáo viên cách giúp học sinh tìm ra vấn đề, nguyên nhân cách giải quyết vấn đề. thuyết về Tứ lượng tâm cho giáo viên thấy cách đối xử khéo léo với học sinh. thuyết về Tịnh độ tượng trưng cho thành tựu giác ngộ thanh lọc hội càng tốt đẹp hơn. Các nghiên cứu bản dựa trên cácthuyết đã được thực hiện với sự quan tâm đặc biệt đến nhiệm vụ giáo dục của Phật giáo. Bất kể loạithuyết nào của giáo dục Phật giáo cũng phải đi qua ba bước của sự thành tựu, đó 1) Kỷ luật đạo đức tức giữ giới luật để loại bỏ dục vọng; 2) Thực hành thiền định để loại bỏ sự
 

tức giận; và 3) Tu luyện trí tuệ để loại bỏ vô minh. Theo kinh Pháp Hoa: Sao nói rằng các đức Pht Thế-Tôn chỉ do một sự nhơn duyên lớn mà hin ra đời? Các đức Pht Thế-Tôn vì muốn cho chúng-sinh khai tri-kiến-Phật để được thanh tịnh hiện ra nơi đời; muốn chỉ tri-kiến-Phật cho chúng-sinh hiện ra nơi đời; muốn cho chúng-sinh tỏ ngộ tri-kiến-Phật hiện ra nơi đời; muốn cho chúng-sinh chng vào đo tri-kiến-Pht mà hin ra nơi đời.11
Đức Phật nhấn mạnh vào việc giáo dục tâm trí của mỗi đệ tử của mình,và một số phương pháp được Đức Phật thường dạy để tu luyện tâm trí như sau:
 1. Cung cấp giáo dục cho tất cả mọi người không phân biệt đối xử;
 2. Dạy không mệt mỏi;
 3. Sử dụng các phương tiện khéo léo;
 4. Để thiết lập các dụ bằng một hành động của riêng mình;
 5. Chống ác với ác;
 6. Để xác minh sự thật với dụ;
 7. Dành lời khen cho những việc làm công;
 8. Thích nghi với tất cả chúng sinh;
 9. Tu luyện cả hai phương diện từ bi trí tuệ;
 10. Luôn luôn cân bằng giữa trí huệ thực hành.
 1. CHỨC NĂNG GIÁO DỤC CỦA PHẬT GIÁO
Một mục đích mục tiêu bản của quá trình một kết thúc phải đạt được. Các chức năng các kết quả khác thể xảy ra như một kết quả tự nhiên của quá trình thành quả của quy trình hoặc kết quả của việc đi học. dụ, một số giáo viên tin rằng việc truyền tải kiến thức từ trường học đến học sinh điều xảy ra một cách tự nhiên, do kết quả của việc sở hữu kiến thức đó một chức năng

  1. HT. Thích Trí Tịnh dịch, Kinh Pháp Hoa, Nxb. Tôn giáo, 2012, p. 66.
 

của giáo dục. Đó nội dung của các đánh giá chủ yếu thúc đẩy giáo dục. Năng lực hay khả năng suy nghĩ được đánh giá một cách sáng tạo trong các trường học ngày nay như thế nào? Học sinh tiêu biểu được công nhận tôn trọng đến mức độ nào? Các sinh viên thường xuyên hội nhận ra đánh giá các quan điểm khác nhau khi các bài kiểm tra trắc nghiệm yêu cầu một câu trả lời đúng hay không?
Các giáo viên quan điểm nhân văn hơn về mục đích giáo dục thường gặp căng thẳng ý nghĩa của họ gán cho giáo dục khác rất nhiều so với ý nghĩa được giao bởi hội hoặc tổ chức của họ. ràng khi nghe ngôn ngữ giáo dục, trọng tâm chính của nó kiến thức giảng dạy hơn người học. Học sinh được kỳ vọng sẽ phù hợp với các trường hơn các trường phục vụ nhu cầu của học sinh.
Tuy nhiên Phật giáo quan tâm đến việc cải cách hội cũng như sự giải thoát của cá nhân? Các quy định của Phật giáo luôn luôn sống với phương châm xây dựng xung quanh lòng nhân ái, từ bi rộng lượng liên quan đếnnhân cũng như hành vi hội được ghi lại trong các kinh điển. dụ, bài kinh về Lời khuyên của Đức Phật đến Sigala (Thiện Sanh)12. Bản kinh nói về các mối quan hệ hội trong các mối quan hệ giữa các loại người khác nhau, dụ: cha mẹ con cái, giáo viên học sinh, quan hệ của vợ chồng, quan hệ hữu nghị tín đồ tu sĩ. Tất cả những điều này quan hệ trách nhiệm với nhau - dụ: cha mẹ con cái, thừa nhận trên tất cả rằng việc theo đuổi hạnh phúc phúc lợi cá nhân gắnchặt chẽ với phúc lợi của người khác.
Phật giáo sáu đặc điểm của chủ nghĩa nhân văn (lục độ Ba– la- mật), nhấn mạnh vào cuộc sống hàng ngày, lòng vị tha, niềm vui, tính kịp thời tính phổ quát dẫn chúng ta tiến bộ bằng cách tự tu luyện giáo dục đối ứng mọi lúc, mọi nơi, trong cuộc sống này tất cả các cuộc sống tương lai.
  1. Trường Bộ Kinh, Kinh Thiên Sanh, HT Thích Minh Châu dịch, Nxb. Tôn giáo, 2017.
 
 
 1. HỆ THỐNG GIÁO DỤC CỦA PHẬT GIÁO
Mục tiêu cuối cùng của giáoPhật gì? Đó để đạt được sự giác ngộ hoàn toàn. Theo quan điểm của Mahayana (Bắc truyền), ba giai đoạn trong sự giác ngộ đó tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn.
Đức Phật nói với chúng ta rằng mặccác nhà khoa học, triết gia học giả tôn giáo thể đã đạt được một sự hiểu biết tốt về cuộc sống trụ, nhưng nhận thức này không đầy đủ cũng không đúng đắn. Tại sao? Mặc dù họ đã được một số hiểu biết, nhưng họ còn lâu mới được giải thoát khỏi sự lo lắng, khỏi việc chấm dứt phiền não. Họ đắm chìm trong Năm độc của lòng tham, sân hận, minh, kiêu ngạo nghi ngờ. Họ vẫn sa lầy trong tất cả những rắc rối của các mối quan hệ con người bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, dục lạcnhân. Nói cách khác họ con người. Nếu một người đã cắt đứt lòng tham, giận dữ, minh, kiêu ngạo, nghi ngờ phiền não, Đức Phật sẽ thừa nhận người này đã đạt được cấp độ đầu tiên, đó Tự giác (giác ngộ đúng). Người đó sẽ được gọi La Hán đây bằng cấp học thuật ban đầu trong Phật giáo. Sự khác biệt chúng ta vẫn còn phiền não trong khi La Hán thì không. Cấp độ giác ngộ cao hơn tiếp theo Giác tha (Bình đẳng đúng đắn) Giác ngộ, đại diện bởi Bồ tát. Họ giống như những vị Phật trong động lực nhưng chưa đạt đến mức độ giác ngộ hoàn toàn. Tâm trí của Bồ tát chân chính chúng vẫn không thay đổi tương tự như của chư Phật. Chư Phật dùng tâm thật trọn vẹn. Chư Phật đại diện cho mức độ giác ngộ cao nhất, đó sự giác hạnh viên mãn (giác ngộ hoàn toàn).
Ba cấp độ giác ngộ thể được so sánh với các trường đại học trong hệ thống giáo dục hội. Mức độ của La Hán tương tự như tốt nghiệp bằng đại học. Cấp độ của Bồ tát tương tự như hoàn thành chương trình thạc cấp độ của Đức Phật tương tự như hoàn thành chương trình tiến sĩ.
Theo quan niệm của Phật giáo, chữ Phật không dành riêng cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng một danh hiệu chung cho bất
 

kỳ ai đã đạt được giác ngộ hoàn hảo. Như vậy, Phật, Bồ tát La hán chỉ tên hoặc danh hiệu để đại diện cho mức độ giác ngộ hoặc một cấp độ đạt được trong Phật giáo. họ chắc chắn không phải vị thần được tôn thờ. vậy một vị Phật một người đã hiểu đầy đủ sự thật của cuộc sống trụ được trí tuệ tối thượng hoàn hảo. Đây cũng mục tiêu của giáo dục Phật giáo; để cho phép chúng sinh đạt được cùng một mức độ trí huệ hiểu biết. Do đó Phật giáo một nền giáo dục của trí tuệ.
 1. PHẦN KẾT LUẬN
Ngày nay nền giáo dục của chúng ta đã mất đi sự nhấn mạnh vào lòng hiếu thảo đạo đức. Các trường chỉ dạy các kỹ năng hời hợt không phải gốc rễ của giáo dục. Khi gốc rễ bị thối, nó làm rung chuyển nền tảng của hội gây ra sự hỗn loạn chúng ta đang trải qua ngày nay. Trường tiu học giống như gốc rễ của giáo dục: trung học sở, trung học phổ thông cao đẳng những bông hoa lá. Giáo viên nên bắt đầu dạy lòng hiếu thảo đạo đức cho trẻ em của chúng ta càng sớm càng tốt.
Đã đến lúc trọng tâm của giáo dục phải chuyển từ những giáo dục ra khỏi chương trình giáo dục, đánh giá, sắp xếp lớp học, sách, máy tính cho các giả định bản về các định nghĩa giáo dục của các nhà giáo dục các nhà hoạch định chính sách. Phật giáo một nền giáo dục sẽ cho phép chúng ta đạt được chân lý, đức hạnh, sắc đẹp, trí tuệ hạnh phúc vĩnh cửu đích thực. Phật giáo truyền cảm hứng kỷ luật tự giác, chủ động, từ bi, khoan dung, cho đi. sẽ một mô hình giáo dục tuyệt vời cho cải cách hệ thống giáo dục hiện nay. Tôi cn tnh hy vng rằng tt cả các trường học ở trong nước các nơi khác sẽ được mở để chấp nhận hòa nhập với Phật giáo.


 

***

 Ti liệu tham kho
Dhammapada 183
Trường bộ Kinh, Kinh Thiên Sanh, HT. Thích Minh Châu dịch, Nxb.
Tôn giáo, 2017.
HT. Thích Minh Châu dịch, Trung bộ kinh 22, Nxb. Tôn giáo, 2019. HT. Thích Trí Tịnh dịch, Kinh Pháp Hoa, Nxb. Tôn giáo, 2012.
HT. Thích Trí Tịnh dịch, Kinh Hoa Nghiêm, Nxb. Tôn giáo, 2008.
Ken Worpole, Richer Futures: Fashioning a New Politics, Earthscan Publications Ltd.; 2nd ed. edition October 2009, p.30.
Anonymous, The Weekly Christian Teacher, Volume 2, Publisher: Nabu Press 2011, p.159.
Erin Gruwell, 1001 Pearls of Teachers’ Wisdom: Quotations on Life and Learning, Publisher: Skyhorse, 2011.
Ayn Rand, The Return of the Primitive: The Anti-Industrial Revolu- tion, a meridian, 1971.
Lawrence Boakye, Educating the Person: Classic Concepts and New Perspectives, Publisher: Xlibris, 2010.
www.webster-dictionary.org/definition/Education
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây