Đề dẫn Hội thảo - TS.TT. Thích Nhật Từ - CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI

Thứ sáu - 06/12/2019 00:12
 CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
 
ĐỀ DẪN HỘI THẢO

          Một trong bốn diễn đàn chính của Hội thảo học thuật Phật học Việt Nam thời hiện đại: Bản chất, hội nhập phát triển diễn đàn “Chương trình Phật học tại Việt Nam trên thế giới” nhằm kỷ niệm 35 năm thành lập HVPGVN tại TP. HCM diễn ra trong ba ngày 6-8/11/2019.
Các tác giả trong diễn đàn này một số giảng viên HVPGVN tại Tp.HCM còn lại các sinh viên nghiên cứu sinh Việt Nam đang du học tại 11 nước, đã hoan hỷ đng gp bài tham luận theo “đơn đặt hàng” của tôi.
          Đây diễn đàn đầu tiên về chủ đề so sánh chương trình Phật học tại Việt Nam 11 nước khu vực tiêu biểu trên thế giới bao gồm n Đ, Tích Lan, Miến Đin, Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan, Tây Tng, Hàn Quốc, Hoa K, Canada, vương quốc Anh và Pháp. Các nước nêu trên gồm ba trường phái Phật giáo: Nam truyền, Bắc truyền Mật tông. Bên c