45 - ĐĐ. Thích Quảng Phước - TÌNH HÌNH PHẬT GIÁO TẠI HUYỆN TUYÊN HÓATHỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Thứ hai - 16/12/2019 11:49
 
TÌNH HÌNH PHẬT GIÁO TẠI HUYỆN TUYÊN HÓA THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP
 
 
  1. Khái quát Phật giáo huyn Tuyên Hóa
ĐĐ. Thích Quảng Phước*
 
Tuyên Hóa là huyện nghèo miền núi, phía tây của tỉnh Quảng Bình. Phía Bắc giáp các huyện Hương Khê, Cẩm Xuyên và K Anh của tỉnh Hà Tĩnh, phía Tây giáp huyện Minh Hoá nước bạn Lào, phía Nam giáp huyện Bố Trạch, phía Đông giáp huyện Qung Trạch của tnh Qung Bình426. Ngoại trừ thị xã Ba Đồn, có phần phát triển sầm uất, tất cả các xã còn lại đều thuộc diện khó khăn về kinh tế, thiệt thòi về chăm sóc y tế, giáo dục, văn hóa…
Pht giáo tại huyện Tuyên Hóa có nhiều nét đặc sắc, có nhiều tiềm năng phát triển nhưng hiện tại cũng đang còn vướng mắc một số khó khăn.Tham luận này trình bày khái quát thực trạng Pht giáo huyện Tuyên Hóa, nêu lên những khó khăn và thuận lợi, đồng thời đề xuất một vài giải pháp để đưa Phật giáo Tuyên Hóa trở nên phát triển khi sắc hơn trong tương lai.
Pht giáo tại huyện Tuyên Hóa dường như bị ngủ quên trong suốt mt thi gian dài, và chỉ thực sự được đánh thức từ dấu mốc thành lập Ban Tr s Pht giáo huyện, tổ chức tại chùa Vĩnh Phúc ngày 3/3/2017427. Với nỗ lực làm lớn mạnh Phật giáo tại địa phương Quảng Bình, Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Ban Trị s Giáo hội Pht giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã luôn tâm huyết mở rộng phạm vi hoạt động tu tập và giáo hóa tín đồ về tận những nơi xa xôi tận cùng nhất của địa phương.
Ngôi chùa Vĩnh Phúc được một vị đại thí chủ xây dựng nên trên nền móng ngôi chùa cổ xưa đã mục nát, đã trở thành nhân duyên đầu tiên cho sự chín muồi của Phật giáo nơi đây. Từ ngôi chùa đầu tiên được xây dựng đó, hiến cúng cho Phật giáo Quảng Bình, từ đây bắt đầu có sự hiện hữu của chư Tăng đêm ngày tu học và hướng dẫn tổ chc tu học cho nhân dân bá tánh.
Tính đến nay, toàn huyện hiện có 3 ngôi chùa trực thuộc Giáo hội, và đã chư Tăng tiếp quản trụ trì, tu học và chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân Pht tử, đó là: Chùa Vĩnh phúc, chùa Yên Quốc và chùa Linh Sơn.  • Trưởng BTS GHPGVN huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
426            https://tuyenhoa.quangbinh.gov.vn/3cms/huyen-tuyen-hoa-vung-buoc-tien-toi-tuong-lai(14-05-2013).htm
427           https://ubmt.quangbinh.gov.vn/3cms/dai-hoi-thanh-lap-giao-hoi-phat-giao-huyen-tuyen-hoa.htm
 
Vi dân số 80.654.000 người trên địa bàn rộng ln 1149,41 cây s vuông428, tính đến thời điểm hiện tại, những người có cảm tình với Pht giáo tại huyện Tuyên Hóa chiếm gần 50%, trong đó, có trên 800 người vừa mi chính thc quy y Tam bảo, trở thành những người Pht tử trọn vẹn trong mấy năm trở lại.
Toàn huyện hiện có 3 đạo tràng trực thuộc 3 chùa: Chùa Vĩnh phúc, chùa Yên Quốc, chùa Linh Sơn và 1 đạo tràng tại thị trấn Đồng Lê cùng với các nhóm hộ gia đình theo đạo Phật rải rác khắp toàn huyện.
Về cơ sở tôn giáo còn lưu giữ, có di tích lịch sử chùa Bụt tại xã Cao Quảng, một nền mống chùa An Lang thuộc Châu Hóa, chùa Linh Phước thuc xã Thạch Hóa, là những sở tôn giáo, di tích, phế tích còn lưu lại cần được tái công nhận, trùng tu, phc dựng và đưa vào hoạt động trong thời gian ti.
  1. Nhng mt thuận lợi
là một huyện vùng ven của tnh Quảng Bình, đời sống nhân dân vẫn còn khó khăn, nhưng Phật giáo tại Huyện Tuyên Hóa cũng may mắn được khá nhiều thuận lợi để phát triển sâu rộng theo chủ trương đường lối của Nhà nước và Giáo hi Phật giáo Vit Nam.
Thứ nhất là s quan tâm, sát sao chỉ đạo và giúp đỡ tận tình của Hòa thượng Trưởng ban Ban Trị s Pht giáo tỉnh cũng như chư tôn đức trong Thường trực Ban Trị s Pht giáo tỉnh. Trong bất kỳ Pht sự quan trọng nào của địa phương, Ban trị s Pht giáo huyện đều nhận được sự chỉ đạo sát sao và ưu ái quang lâm chứng minh tham dự của Hòa thượng Trưởng ban cũng như chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội. Nhờ vậy mà, Phật sự tại địa phương không có khó khăn nào không giải quyết được, không có chướng ngại nào không thể vượt qua.
Thứ hai là, sự quan tâm, tạo mọi điều kiện tt nht của lãnh đạo chính quyền địa phương. Ban trị s Phật giáo huyện luôn có những cuộc gặp gỡ, thăm viếng, tiếp xúc vi quý vị lãnh đạo các cơ quan ban ngành trong khối Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc, Phòng nội vụ, Công an huyện. Nhờ s cảm thông và thấu hiểu, các đề đạt của Pht giáo huyện luôn được các cơ quan quản lý nhà nước huyện nhà tạo mọi điều kiện giúp đỡ, giải quyết các vấn đề tồn đọng, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, vững tin vào chính sách của Đảng, Nhà nước về các chính sách tôn giáo, tín ngưỡng và tự do dân chủ.
Thứ ba là, sự đoàn kết, thống nhất trong ni bộ Ban trị sự Pht giáo huyện. Trong mọi công tác Phật sự, chư tôn đức trong Ban trị s huyện Tuyên Hóa luôn đặt428            https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/dan-so-va-dien-tich-cua-cac-xa-phuong-thi-tran-(nam-2006).htm
 
quyền lợi chung, luôn đóng góp với tinh thần đạo pháp – dân tộc – chủ nghĩa xã hội; tổ chức các hoạt động tu học, chương trình từ thiện tại địa phương và kết nối các t chức từ thiện Phật giáo cho những hộ nghèo khó khăn, trong những trận thiên tai lũ lụt, người già neo đơn, nồi cháo tình thương tại bệnh viện huyện… Nhờ tinh thần đoàn kết và sự dấn thân vì Phật sự chung, trong mọi hoạt động Pht sự của Phật giáo huyện, chư tôn đức luôn dấn thân gánh vác, hết lòng yễm trợ nhau, tạo niềm tin vững chắc nơi tín đồ Phật tử về s hòa hợp của Tăng đoàn và sự thanh tịnh từ bi của đạo Phật429.
Thứ tư là, Tinh thần m đạo, hết lòng yễm tr đạo Pháp của bà con Phật tử địa phương. Trong bất kỳ s kiện phật giáo nào, chỉ cần Ban trị s Pht giáo huyện lên tiếng, đông đảo bà con s có mặt, tham dự, đóng góp tích cực tạo nên nhiều thành công ấn tượng. Nhiều người trong họ chưa quy y, chưa phải là Phật tử chính thức. Nhưng với tinh thần cảm mến đạo Pht và sự tin tưởng vào chủ trương đường lối của Pht giáo, con Pht t luôn tham dự đông vui, hoan hỷ hứng khởi.
  1. Một s khó khăn
Tuy có nhiều thuận lợi như vừa đề cập, Pht giáo huyện Tuyên Hóa cũng đang gặp nhiều khó khăn thách thức để có thể vươn mình phát triển, làm ln mạnh Pht giáo nơi đây.
Thứ nhất là, còn nhiu di tích Pht giáo, nền móng Chùa chiền chưa được tái công nhận. Các chùa trên địa bàn huyện nhà đất đai nhỏ hẹp còn nhiều thiếu thốn về hạ tầng cơ sở vật chất.
Thứ hai là, vướng mắc trong công tác hiến cúng cho Ban Tr s Phật giáo tỉnh,
để chính thc một sở của Giáo hội, từ đó đi vào hoạt động n nếp, hiệu quả.
Thứ ba là, Ban trị s huyện còn thiếu nhân sự Tăng Ni để kiện toàn bộ máy Pht giáo huyện nhà cũng như để đáp ứng nhu cầu tu học, phật sự của bà con nhân dân trong công tác hoằng pháp.
Thứ tư là, huyện Tuyên Hóa thuộc huyện min núi,sự khó khăn về kinh tế, hàng năm luôn chịu ảnh hưởng cuả thiên tai lũ lụt, s xa cách về không gian địa lý cũng ít nhiều ảnh hưởng đến n lực đến chùa tu học của bà con Phật tử.
  1. Một vài giải pháp
Trên tinh thần là một bài tham luận về tình hình Phật giáo địa phương, chúng con xin có một vài kiến nghị đến ban trị s Phật giáo tnh Quảng Bình, cũng như quý cơ quan ban ngành hữu quan như sau:


429             https://huongdanphattu.vn/news/Phat-giao-va-doi-song/Van-de-giao-duc-Tang-tai-Thuc-trang-va-giai-phap-  2794/

Một là, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa, hoàn thiện các hành lang pháp lý để vic tái công nhận các di tích, nền móng các ngôi chùa trên địa bàn huyện: di tích lch s chùa Bụt, một nền mống chùa An Lang thuộc xã Châu Hóa, chùa Linh Phước thuc xã Thạch Hóa. Từ đó, có các bước hướng dẫn cụ thể để tiến hành gia nhập Giáo hội, trở thành các đơn vị cơ sở của Giáo hội, tiến đến việc đưa các ngôi Chùa trên vào quỹ đạo hoạt động tu hc theo chánh pháp.
Hai là, Ban trị s Pht giáo tnh cần quan tâm giúp đỡ và có các hướng dẫn cụ th, lộ trình cụ thể, để bà con nhân dân Phật t các địa phương trên biết cách và tiến hành bàn giao cơ sở cho giáo hội, bổ nhiệm chư Tăng Ni về các trú xứ trên để việc tu học và hành đạo tr nên kết dính và hiệu quả hơn.
Ba là, kiến nghị Ban Hoằng Pháp, ban hướng dẫn Nam nữ Phật t tnh quan tâm, giúp đỡ trong các hoạt động giảng kinh, thuyết pháp, tổ chức các khóa tu tại huyện nhà để tăng cường tính hiệu quả kết nối vi con nhân dân430.
  1. Kết luận
Tính đến thời điểm hiện tại, Phật giáo tại huyện Tuyên Hóa có nhiều nét đặc sc, có nhiều tiềm năng phát triển nhưng hiện tại cũng đang còn vướng mắc một số khó khăn. Bằng việc trình bày tham luận này, như một bức tranh khái quát về thực trạng Phật giáo huyện Tuyên Hóa, ch ra những khó khăn cần được tháo g và những đặc điểm thuận lợi cần được phát huy, đồng thời đề xuất một vài giải pháp để đưa Pht giáo huyện Tuyên Hóa trở nên phát triển và khi sắc hơn trong tương lai.

Tài liệu tham kho:

  1. https://tuyenhoa.quangbinh.gov.vn/3cms/huyen-tuyen-hoa-vung-buoc-tien-  toi-tuong-lai(14-05-2013).htm
  2. Tình hình chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình: Công tác từ thiện xã hi của Phật giáo Việt nam đến các huyện miền núi
  3. Vấn đề giáo dục tăng tài và hoằng pháp tại khu vực miền núi: Thành lập giáo hi Pht giáo huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình430             https://www.vbgh.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=ban-tu-thien-xa-hoi/51-cong-tac-tu-thien-cua- phat-giao-viet-nam-hien-nay-thuc-trang-va-giai-phap-qua-thuc-dia-tai-chua-bo-de-quan-long-bien-ha-noi- 203.html
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây