BÁO CÁO ĐỀ DẪN HỘI THẢO HOẰNG PHÁP TẠI KHÁNH HÒA NĂM 2018

Thứ năm - 27/09/2018 04:06
HT.TS. Thích Tấn Đạt - Ủy viên Thư ký HĐTS- GHPGVN, Phó Trưởng Ban  TT Ban Hoằng pháp TW, Phó ban thường trực BTC Hội thảo
ht tan datBÁO CÁO ĐỀ DẪN HỘI THẢO HOẰNG PHÁP 
 
HT.TS. Thích Tấn Đạt

Kính bạch
Kính thưa
Với chủ đề: “Hoằng pháp trong thời đại mới”, đã khẳng định tinh thần: “Tùy duyên bát biến, bất biến tùy duyên của người con Phật”, nhất là ứng dụng như thế nào để đạt hiệu quả trong thời đại ngày nay, thời đại cuộc cách mạng công nhiệp 4.0.
Kính bạch chư tôn đức,
Kính thưa quý liệt vị,
Kình thưa quý đại biểu,
Tại mỗi quốc gia, dân tộc, qua những thời kỳ khác nhau, Phật giáo có những phương thức nhập thế khác nhau, trong đó sự vận dụng công tác Hoằng dương chánh pháp đóng vai trò rất quan trọng. Ngày nay, những thành tựu to lớn về khoa học, công nghệ cũng là những cơ hội và thách thức đối với sự nghiệp hoằng dương chánh pháp của Phật giáo Việt Nam. Tuy vậy, hiện nay với sự lớn mạnh, hoạt động có hiệu quả, trên tinh thần khế lý, khế cơ, khế thời, khế xứ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đưa ra chủ đề: “Trí tuệ, kỷ cương, hội nhập và phát triển” đã đưa hoạt động của Giáo hội ngày càng hội nhập và phát triển.
Trước sự phát triển đó, đối với mỗi người con Phật, Hoằng pháp chẳng những là sứ mạng thiêng liêng mà còn là động lực để phát huy nội lực và thực hiện trách nhiệm cao cả, nhằm đạt được mục đích: “Hộ trì chánh pháp, lợi lạc chúng hữu tình. Đồng thời hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử phát huy tư tưởng trong sáng, tích cực trong đa dạng của giáo lý Đạo Phật, làm cho ý nghĩa đích thực của Đạo Phật được thể hiện trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, mang lại hạnh phúc an vui cho con người”.
Hội thảo lần này với chủ đề: “Hoằng pháp trong thời đại mới” là một trong những công tác Phật sự quan trọng và được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Thường trực Hội đồng trị sự, Ban Hoằng pháp Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa. Cách đây một tháng, Ban Tổ chức Hội thảo đã chuẩn bị và hoàn thành việc thành lập, phân công, phân nhiệm và triển khai kế hoạch hoạt động cụ thể của các tiểu ban, chuẩn bị các trú xứ và phương tiện đi lại cho chư Tôn đức, quý đại biểu, thông báo viết tham luận, đóng góp ý kiến và thiết kế các biểu mẫu liên quan đến hội thảo… Ngoài ra Ban Tổ chức còn tổ chức thuyết giảng và triển lãm ảnh các hoạt động thành tựu của Ban Hoằng pháp Trung ương cùng các tỉnh thành.
Hội thảo được tổ chức từ ngày 28 – 30/9/2018, tại chùa Long Sơn (số 20 đường 23/10, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) với sự quang lâm tham dự của đức Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội; Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ; Cục An ninh nội địa – Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Ban Hoằng pháp Trung ương, Ban Trị sự – Ban Hoằng pháp 15 tỉnh, thành Miền Trung và Cao Nguyên. Hội thảo cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, chư Đại đức Tăng Ni, quý vị học giả, nhà nghiên cứu, thiện hữu trí thức trên khắp mọi miền đất nước. Đặc biệt, với sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Đức HT. Chủ tịch HĐTS GHPGVN về chủ đề Hội thảo và định hướng cho công tác Tổ chức, cùng với 47 hơn bài tham luận khoa học đã được gửi về, góp phần cho Hội thảo thành công tốt đẹp.
Từ nội dung của các tham luận được gửi đến từ khu vực Miền Trung – Cao Nguyên và các tỉnh, thành khác, có thể khái quát một số nét chính như sau:
  • Về tổng quát: Có các nội dung Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Hoằng pháp giai đoạn hiện nay; Truyền thông Phật giáo, kênh Hoằng pháp thời đại mới, thời đại 4.0; Vận dụng truyền thông số để Hoằng pháp; Hoằng pháp trong truyền thông ngày nay; Một số suy nghĩ về Hoằng pháp trên Facebook; Báo chí với sự nghiệp Hoằng Pháp trong thời hội nhập và phát triển.
         - Về đối tượng - nhân sự: Đề cao việc ổn định và quản lý Tăng ni là trách nhiệm quan trọng của Giáo hội; Nêu lên sự thiếu cân bằng nhân sự Hoằng pháp; Vai trò của vị Thầy dẫn đường; Người Hoằng pháp trong thời đại truyền thông mạng xã hội; Chân dung Giáo thọ dưới góc nhìn của người thính pháp; Hoằng pháp với việc Giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ; Tăng Ni trẻ với việc sử dụng mạng xã hội thời công nghệ số; Khoá tu tuổi trẻ - kênh Hoằng pháp thiết thực; Tâm lý giáo dục tuổi trẻ và định hướng nếp sống tâm linh trong thời hội nhập.
  • Về không gian: Nhấn mạnh đến vài suy nghĩ về Hoằng pháp vùng sâu, vùng xa, Triển khai chương trình Hoằng pháp vùng sâu, vùng xa, Hoằng pháp cho đồng bào vùng dân tộc, Thực trạng Hoằng pháp tại miền núi; Định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả phương thức Hoằng pháp các đạo tràng tu học; Nhu cầu và giải pháp truyền bá Phật pháp ở hải ngoại, những giải pháp đáp ứng nguyện vọng tu học của Phật tử ở trong và ngoài nước.
            - Về tổng hợp: Về Luật tín ngưỡng, tôn giáo đã có hiệu lực, vừa là cơ hội và thách thức cho Phật giáo Việt Nam; Cơ hội Hoằng pháp trong thời đại mới và việc Hoằng pháp trong các Lễ hội truyền thống và sự gắn kết, đồng hành cùng dân tộc; Phật pháp ứng dụng - Mô hình Hoằng pháp mới trong thời đại hội nhập, áp dụng những lời dạy thiết thực của Đức Phật trong việc điều trị tâm bệnh; Chân lý theo cách nhìn của Đức Phật; Những trăn trở về hạnh khất thực trong xã hội phát triển; Bố thí pháp trong thời đại công nghệ 4.0.
Chúng tôi cho rằng nội dung các bài tham luận hết sức sâu sắc, là niềm tin, là kỳ vọng của các tác giả muốn trao gởi đến Ban Tổ chức Hội thảo, Ban Hoằng pháp Trung ương và các tỉnh, thành. Những định hướng và giải pháp được đề xuất trong các tham luận Hội thảo là những tâm huyết, trăn trở cho sự nghiệp Hoằng pháp rất đáng trân trọng. Tuy vậy, vẫn còn nhiều thách thức và những vấn đề được đặt ra qua các tham luận. Những thách thức đó đang chờ đợi những giải pháp chủ yếu, khả thi từ chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni, chư vị học giả, nhà nghiên cứu, thiện hữu trí thức. Ban tổ chức hy vọng các thành viên tham dự Hội thảo cùng nhau suy nghĩ, trao đổi và tìm kiếm những định hướng, cách thức, giải pháp phù hợp, khai thác tối đa những cơ hội và tiềm năng để phát triển sự nghiệp Hoằng pháp, phát huy năng lực những người con Phật ngõ hầu đem lại sự thành công cho sự nghiệp Hoằng pháp trong thời đại mới, cho khu vực Miền Trung – Cao Nguyên và cho cả nước.
Ban Tổ chức Hội thảo đã cố gắng hết sức để tuyển chọn một cách đầy đủ nhất những công trình của các tác giả gửi về tham dự, sau đó biên tập, chọn lọc in vào kỷ yếu. Chúng tôi chân thành tri ơn các tác giả đã quan tâm gửi bài, tri ân đội ngũ biên tập, cùng quý liệt vị đến và báo cáo tham luận tại Hội thảo. Những đóng góp tâm huyết của quý tác giả đã góp phần quan trọng cho thành công của Hội thảo hôm nay.
Thay mặt Ban tổ chức, chúng con kính đảnh lễ tri ân Đức Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ngài đã quan tâm sâu sát với các hoạt động của ngành Hoằng pháp và đã vạch ra định hướng nội dung chủ đề hội thảo “Hoằng pháp trong thời đại mới” hôm nay, để làm tiền đề cho sự phát triển sự nghiệp Hoằng pháp của nhiệm kỳ VIII (2017-2022), của Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN. Xin chân thành tri ơn chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni, chư vị học giả, nhà nghiên cứu, thiện hữu trí thức đã đóng góp tâm lực, trí lực và tuệ giác cho Hội thảo. Trân trọng tri ân quý vị lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, đã giúp đỡ, chia sẻ, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh và điạ phương, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Hội thảo được thành công tốt đẹp.
Cung kính tri ân chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội, các Ban viện, Ban Hoằng pháp Trung ương, các tỉnh thành, quý tôn đức Trụ trì các tự viện, quý Nam nữ Phật tử tại địa phương và TP. Hồ Chí minh đã trực tiếp hoặc gián tiếp giúp đỡ, ủng hộ và tạo điều kiện cho quý đại biểu tham dự Hội thảo được thành tựu viên mãn.
Xin kính chúc chư tôn đức, quý vị đại biểu an lạc, hạnh phúc, vạn sự kiết tường, viên mãn!
Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp!
Nam mô Hoan hỷ Tạng Bồ Tát Ma ha tát.
 
BÁO CÁO ĐỀ DẪN HỘI THẢO HOẰNG PHÁP 
KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ CAO NGUYÊN NĂM 2018
Chủ đề: “HOẰNG PHÁP TRONG THỜI ĐẠI MỚI”
Từ ngày 28-30.9.2018 – 19.20.21tại Khánh Hòa

HT.TS. Thích Tấn Đạt
Ủy viên Thư ký HĐTS- GHPGVN
Phó Trưởng Ban  TT Ban Hoằng pháp TW
Phó ban thường trực BTC Hội thảo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây