Danh sách Đại biểu nghỉ tại khách Sạn VinPearl - Hà Nam

Thứ năm - 23/07/2020 00:38

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ


HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THƯ KÝ VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TOÀN QUỐC
TẠI CHÙA TAM CHÚC, TỈNH HÀ NAM NGÀY 25 - 26/07/2020

 


KHÁCH SẠN VINPEARL - HÀ NAM

STT PHÁP DANH CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI Số Phòng Ghi chú  
Tp. Hà Nội
  ĐĐ. Thích Minh Đồng Phó Thư ký - Phó Văn phòng BTS   804    
  ĐĐ. Thích Thanh Sơn Chánh Thư ký BTS tỉnh Bắc Ninh 0905529999    
  ĐĐ. Thích Quảng Thiện Phó Trưởng BTS Gia Lâm 0982892826 806    
  ĐĐ. Thích Bảo Phước Chánh Thư ký BTS Gia Lâm    
Tp. Hải Phòng
  TT. Thích Thanh Hiển Phó trưởng Ban - Chánh Thư ký BTS 0946836986  904    
  ĐĐ. Thích Tục Minh Phó Thư ký - Chánh Văn phòng BTS 0912233085    
  SC. Thích Giới Định Nhân viên Văn phòng BTS    906    
  SC. Thích Đàm Ngọc Phó Thư ký – Phó Văn phòng BTS tỉnh Nam Định      
Tỉnh Bắc Giang  
  TT. Thích Thanh Thạch Phó trưởng BTS 0912221325  1004     
  ĐĐ. Thích Thanh Vịnh Phó trưởng - Chánh Thư ký BTS 0912221323    
  ĐĐ. Thích Tục Huyên Phó Thư ký - Chánh Văn phòng BTS 0967104111 1006    
  ĐĐ. Thích Huệ Đinh Ủy viên BTS 09761177487    
Tỉnh Bắc Kạn  
  ĐĐ. Thích Vân Phong Phó trưởng BTS    1104     
  ĐĐ. Thích Khai Độ Chánh Văn phòng BTS      
Tỉnh Bắc Ninh  
  NS. Thích Đàm Hinh Viện Nghiên cứu Phật học tại Hà Nội   1204 
 
   
  SC. Thích Đàm Hải Phó chánh Văn phòng BTS      
  SC. Thích Đàm Nhân Phó chánh VP Trường Trung cấp PH   1507     
  SC. Thích Huệ Giác Nhân viên Văn phòng      
Tỉnh Cao Bằng  
  ĐĐ. Thích Thanh Hậu Phó Thư ký - Chánh Văn phòng BTS   1106     
  ĐĐ. Thích Thanh Dương Ủy viên Thường trực BTS      
  SC. Thích Nữ Diệu Thông Ủy viên Thường trực BTS   1206    
  SC. Thích Nữ Huệ Từ Ủy viên BTS      
Tỉnh Điện Biên  
  ĐĐ. Thích Nhuận Thanh Ủy viên TTr BTS   1404    
  ĐĐ. Thích Giác Giáo Ủy viên BTS      
  ĐĐ. Thích Hạnh Bích Ủy viên BTS   1406    
  ĐĐ. Thích Giác Nghĩa Ủy viên TTr BTS      
  ĐĐ. Thích Đức Thành Ủy viên BTS   1504    
  ĐĐ. Thích Đức Nghiêm Chuyên viên Văn phòng      
  ĐĐ. Thích Đức Xuân Chuyên viên Văn phòng   1506    
  Cư sĩ Lê Văn Sinh Chánh Văn phòng BTS      
  Cư sĩ Nguyễn Thanh Tùng Phó chánh Văn phòng BTS   1604    
  Cư sĩ Lê Hồng Hiển Luật sư      
Tỉnh Hà Nam  
  ĐĐ. Thích Quảng Bảo Chánh Thư ký BTS 0915086118 1606    
  ĐĐ. Thích Minh Giác Phó chánh Văn phòng BTS      
  ĐĐ. Thích Minh Hạnh phó Thư ký BTS   1704     
  ĐĐ. Thích Nguyên Tâm Phó Văn phòng BTS      
  NS. Thích Đàm Đạt Phó Thư ký - Chánh Văn phòng BTS   1706     
  SC. Thích Thiện Chí Phó Văn phòng BTS        
  SC. Thích Diệu Tường Phó Văn phòng BTS    1804
 
   
  SC. Thích Đàm Phương Nhân viên Văn phòng BTS      
Tỉnh Hà Giang  
  ĐĐ. Thích Nguyên Long Phó Thư ký - Chánh Văn phòng BTS 0902265699 1806    
  ĐĐ. Thích Đức Viên Nhân viên Văn phòng      
  ĐĐ. Thích Đức Minh Nhân viên Văn phòng    1904     
  ĐĐ. Thích Đức An Nhân viên Văn phòng      
Tỉnh Hà Tĩnh  
  ĐĐ. Thích Chúc Cường Phó Thư ký - Chánh Văn phòng BTS   1906     
  ĐĐ. Thích Thanh Tấn Phó Văn phòng BTS tỉnh Hải Dương      
Tỉnh Hải Dương  
  TT. Thích Thanh Thắng Phó trưởng Ban - Chánh Thư ký BTS 0912043186  2104    
  TT. Thích Thanh Tuấn Phó Thư ký - Chánh Văn phòng BTS      
  ĐĐ. Thích Quảng Thuyết Phó Văn phòng BTS    2106    
  ĐĐ. Thích Thanh Hòa Phó Thư ký BTS      
Tỉnh Hòa Bình  
  ĐĐ. Thích Tuệ Hải Phó Thư ký - Chánh Văn phòng BTS 0901010115 2204    
  ĐĐ. Thích Trí Tâm Nhân viên Văn phòng BTS 0915980920    
  ĐĐ. Thích Trí Bản Nhân viên Văn phòng BTS 0964733664 2206    
  ĐĐ. Thích Thanh Nghiêm Ủy viên BTS tỉnh Lai Châu      
Tỉnh Hưng Yên  
  ĐĐ. Thích Thanh Hiền Phó chánh Thư ký BTS   2306    
  ĐĐ. Thích Thông Đạt Phó Thư ký - Chánh Văn phòng BTS      
Tỉnh Lai châu  
  ĐĐ. Thích Quảng Hoàng Ủy viên BTS 0986835999      
  ĐĐ. Thích Thanh Trí Ủy viên Ban Trị sự tỉnh Yên Bái   2404    
  ĐĐ. Thích Trúc Bảo Thành Phó Thư ký - Chánh Văn phòng BTS   2406    
  ĐĐ. Thích Trúc Bảo Tiến Phó Thư ký - Phó Văn phòng BTS      
Tỉnh Lạng Sơn  
  ĐĐ. Thích Bản Tiến Chánh Thư ký BTS   2504    
  ĐĐ. Thích Giác Hải Phó Thư ký - Chánh Văn phòng BTs      
  ĐĐ. Thích Bản Thường Nhân viên Văn phòng BTS   2506    
  ĐĐ. Thích Giác Niệm Nhân viên Văn phòng BTS      
Tỉnh Lào Cai  
  ĐĐ. Thích Chân Tín Phó trưởng Ban - Chánh Thư ký BTS 0902200090 2705    
  ĐĐ. Thích Thông Thịnh Phó Thư ký - Phó Văn phòng – Lào Cai      
  Cư sĩ Vũ Xuân Tình Phó Thư ký - Chánh Văn phòng   2604    
  Cư sĩ Thành Trung Phó Văn phòng BTS tỉnh Thanh Hóa      
Tỉnh Nam Định  
  TT. Thích Giác Vũ Chánh Thư ký BTS 0903232823 2606    
  TT. Thích Thanh Tạo Chánh Văn phòng BTS 0903233049    
  TT. Thích Tâm Vượng     2701    
  TT. Thích Tâm Thiệu        
  TT. Thích Thanh Hùng Phó Thư ký BTS   2704    
  ĐĐ. Thích Thanh Tòng Phó Văn phòng BTS      
 Tỉnh Nghệ An
  ĐĐ. Thích Tâm Thành Chánh Thư ký BTS   2706    
  ĐĐ. Thích Minh Hải Chánh Văn phòng BTS      
  ĐĐ. Thích Quảng Bảo Phó chánh Thư ký BTS   2707    
  ĐĐ. Thích Châu Phong Phó chánh Văn phòng BTS      
  ĐĐ. Thích Nguyên Tâm Chuyên viên Văn phòng BTS   2710    
  ĐĐ. Thích Minh Đức Phó trưởng BTS tỉnh Sơn La        
Tỉnh Ninh Bình  
  ĐĐ. Thích Minh Phúc Chánh Văn phòng BTS 0982660666 2801    
  ĐĐ. Thích Thanh Cương Ủy viên BTS 0975591010    
  ĐĐ. Thích Thanh Duy Phó Văn phòng BTS 0782252888 2802    
  ĐĐ. Thích Thanh Đông Nhân viên Văn phòng BTS 0911207888    
  SC. Thích Ngọc Trinh Phó Văn phòng BTS   1107    
  SC. Thích Diệu Tâm Chánh Văn phòng tỉnh Tuyên Quang      
Tỉnh Phú Thọ  
  ĐĐ. Thích Đạo Giác Chánh Văn phòng BTS   2805    
  ĐĐ. Thích Đạo Viên Nhân viên Văn phòng BTS      
  ĐĐ. Thích Đạo Tế Nhân viên Văn phòng BTS   2806    
  ĐĐ. Thích Thanh Ngọc Phó Chánh Thư ký tỉnh Thái Bình      
  SC. Thích Giới Đức Chánh Thư ký Thanh Ba - Phú Thọ   2808    
  SC. Thích Nghiêm Chính Chánh Thư ký huyện Phù Ninh - Phú Thọ      
Tỉnh Quảng Bình  
  ĐĐ. Thích Thiền Bình Chánh Thư ký BTS   801    
  ĐĐ. Thích Nguyên Tâm Phó Thư ký BTS      
Tỉnh Quảng Ninh  
  ĐĐ. Thích Mật Viên Phó chánh Thư ký BTS   803    
  ĐĐ. Thích Thanh Năng Chánh Văn phòng BTS 0912080939    
  ĐĐ. Thích Khai Từ Phó chánh Văn phòng BTS   807    
  ĐĐ. Thích Trúc Thái Cang Phó chánh Văn phòng BTS      
Tỉnh Sơn La  
  ĐĐ. Thích Khai Từ Phó trưởng BTS    809    
  ĐĐ. Thích Khai Phong Ủy viên BTS      
Tỉnh Thái Bình  
  ĐĐ. Thích Thanh Ân Chánh Thư ký BTS 0932234999 901    
  ĐĐ. Thích Thanh Tùng Phó Thư ký - Chánh Văn phòng BTS      
   
  SC. Thích Đàm Lương Phó chánh Văn phòng BTS   903    
  SC. Thích Diệu Trang Phó chánh Văn phòng BTS      
Tỉnh Thái Nguyên
  ĐĐ. Thích Chúc Tiếp Phó trưởng Ban -  Chánh Văn phòng BTS 0935838453 907    
  ĐĐ. Thích Thiện Bảo Phó Thư ký - Phó Văn phòng BTS      
  SC. Thích Nhuận Thủy Phó Văn phòng BTS   909    
  SC. Thích Thanh Nhàn Phó trưởng BTS - Phân BĐTNG BTS      
Tỉnh Thanh Hóa  
  ĐĐ. Thích Nguyên Phong Phó Thư ký BTS   1001    
  ĐĐ. Thích Nguyên Hối Phó Thư ký BTS      
  ĐĐ. Thích Nguyên Hiệp Phó Thư ký BTS   1003    
  ĐĐ. Thích Thanh Chính Chánh Văn phòng BTS      
Tỉnh Tuyên Quang  
  ĐĐ. Thích Thanh Tân Chánh Thư ký BTS   1007    
  ĐĐ. Thích Tịnh Hạnh Phó Văn Phòng Ban Văn hóa      
  SC. Thích Nữ Viên Đăng Chánh Văn phòng BTS   1009    
  SC. Thích Đàm Thủy Ủy viên BTS - Phó chánh Văn phòng      
  Cư sĩ Nguyễn Văn Yên Lái xe   1101    
  Cư sĩ Nguyễn Tiến Sỹ        
Tỉnh Vĩnh Phúc  
  ĐĐ. Thích Tâm Vượng Chánh Thư ký BTS   1103    
  ĐĐ. Thích Nguyên Cao Phó chánh Thư ký BTS      
Ban Văn hóa TW  
  ĐĐ. Thích Quảng Minh Phó Thư ký - Chánh Văn phòng   1201    
  ĐĐ. Thích Minh Thuần Phó Thư ký - Chánh Văn phòng        
  ĐĐ. Thích Tuệ Quang Phó Thư ký - Phó Văn phòng   1203    
  ĐĐ. Thích Pháp Quang Phó Văn phòng      
  ĐĐ. Thích Minh Tường Phó Văn phòng   1207    
  ĐĐ. Thích Đồng Thắng Phó Văn phòng      
Phân ban Ni giới TW  
  NS. Thích Đàm Tâm Văn phòng Phân Ban Ni giới TW   1401    
  NS. Thích Đàm Thức Phân Ban Ni giới tỉnh Bắc Ninh      
  NS. Thích Đàm Luyện Văn phòng Phân Ban Ni giới TW 0989147101  1403    
  NS. Thích Đàm Huề  Ban Trị sự GHGPVN tỉnh Hà Nam      
  SC. Thích Diệu Minh Phân Ban Ni giới tỉnh Thái Bình   1407    
  SC. Thích Diệu Ngọc Phân Ban Ni giới tỉnh Thái Bình      
  SC. Thích Diệu Trang Phân Ban Ni giới tỉnh Thái Bình   1409    
  SC. Thích Giác Ân Phó Văn phòng Ban Văn hóa Trung ương      
Trung tâm điều hành    
  Nguyễn Văn Thịnh   0975480585 1501    
  Ngô Hải Long   0977949965    
  Hoàng Hoa Tôn Anh Nguyên  (Nữ) 0328874242 1109    
  Nguyễn Điển Dũng   0815189111 1509    
  Cư sĩ Hoàng Hải Phó Thư ký - Chánh Văn phòng BTS 0982842755    
Phật giáo Châu Phi
  ĐĐ. Thích Minh Hậu     1601    
  ĐĐ. Thích Thanh Hải        
KHÁCH MỜI, GIẢNG VIÊN  
   Nguyễn Văn Hùng Viện Trần Nhân tông    1209    
Chư tôn đức tham dự ngày từ ngày 23-26/7
  TT. Thích Thiện Văn Ủy viên HĐTS GHGPVN (Bắc Giang)        
  TT. Thích Tâm Hoan Ủy viên DK HĐTS GHPGVN (Hà Nội)        
  ĐĐ. Thích Thanh Quang Ủy viên HĐTS GHPGVN (Hưng Yên)        
  ĐĐ. Thích Đạo Hiển Ủy viên HĐTS GHPGVN (Quảng Ninh)        
  TT. Thích Thanh Quy Ủy viên HĐTS GHPGVN (Điện Biên)        
  ĐĐ. Thích Thanh Lâm Ủy viên HĐTS GHPGVN (Vĩnh Phúc)        
Số phòng chưa sắp
  Cư sĩ Diệu Nhân
(Nguyễn Thị Xuân Loan)
    1607    
  Ban Văn Hóa     1609    
        1701    
        1707    
        1709    
        1901    
        1907    
        2001    
        2007    
        2009    
        2101    
        2107    
        2109    
        2301    
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây