76. HỆ PHÁI DU TĂNG KHẤT SĨ

Chủ nhật - 09/09/2018 18:44
HỆ PHÁI DU TĂNG KHẤT SĨ
Trương Ngọc Tường
Bên cnh Pht go Kht sĩ Đi thừa và Pht go Kht sĩ Liên Tông Tnh Độ Non Bng ở miền Nam Việt Nam còn có phái Du tăng Kht sĩ. Sáng lp Hphái này là Tsư Minh Đăng Quang, thế danh Nguyn Thành Đt, tLý Huờn, sinh ngày 26 tháng 9 năm Quý Hi (1923) ti làng Phú Hậu, tng Bình Phú, qun Tam Bình, tnh Vĩnh Long trong mt gia đình nông dân. Thuở nh, Ngài được gia đình cho học ở trường Tng Phước Hiệp (nay là trường u Văn Liệt), th Vĩnh Long. Năm 1937 (14 tui), Ngài nghhc, chí mun xut gia tìm đạo nng gia đình không cho phép. Năm sau, Ngài sang Campuchia tìm học đạo pháp. Đến năm 1941, Ngài trvViệt Nam làm việc ở ChLn và ln đn trong ng trm luân. Ít lâu sau vqua đời, Ngài phi gi đứa con còn nm nôi cho người chnuôi ỡng. Năm 1944, Ngài xut gia ti Vĩnh Long, đến năm 1946 Ngài tìm học go lý Đi thừa và Tiểu thừa (ca Việt Nam và Campuchia).

Năm 1946, Ngài phát nguyện thgiới Tỳ-kheo ti chùa Linh Bửu ở làng Phú M, tỉnh Mỹ Tho, độ đệ tử xut gia và mở đạo.

Đến năm 1947, Ngài độ được 20 đệ tử. Ở Sài Gòn, Ngài đến chùa KViên - Bàn Cờ truyền đạo và làm lễ Tự tứ. Ánh đạo vàng Kht sĩ được khai mở và tiếp độ tmt Du Tăng Kht sĩ tiến tới thành mt đoàn Du Tăng Kht sĩ. Từ đó, t chức được quy định:
  • Mt tiểu Giáo hi có 20 Tỳ-kheo.
 
  • Mt trung Giáo hi có 100 Tỳ-kheo.
 
 
  • Mt đi Giáo hi có 500 Tỳ-kheo.

Theo quyển “Minh Đăng Quang pháp gocủa Hàn Ôn, từ năm 1946 đến năm 1953, Tổ sư Minh Đăng Quang thu nhn được 49 đệ tử Tăng như: Giác Chánh, Giác Tánh, Giác Như, Giác Tịnh, Giác An, Giác Tr, Giác Thn, Giác Th, v.v

Theo quyển Sự nh thành và phát triển ca Hphái Kht sĩcủa Đi đức Thích Giác Trí, từ năm 1946 đến 1953, Tổ sư Minh Đăng Quang thu nhn được 53 đệ tử Ni như: Huỳnh Liên, Bch Liên, Thanh Liên, Kim Liên, Ngân Liên, Chơn Liên, Quang Liên, Tng Liên, TLiên, Đức Liên, v.v...

Để mrộng phm vi hành đạo cũng như cơ shong pháp, khi đến nơi nào có điều kiện, Tổ sư đều cho dựng lên ni tịnh xá, mặc dchỉ bng gỗ lá. Trong 10 năm đu, Tsư đã xây ct được 20 ni tịnh xá: Ngc Hu, Ngc Thanh ở Mỹ Tho (nay là Tiền Giang); Pháp Vân, Trúc Viên, Ngc Thun, Ngc Viên ở tỉnh Vĩnh Long; Ngc Trung, Ngc Ân, Ngc Minh và Ngc Liên ở tỉnh Cn Thơ; Ngc Phước ở Phng Hiệp tỉnh Hu Giang; Ngc Quang (Sa Đéc, Đng Tháp); Ngc Thọ và Ngc Phú ở Châu Đc; Ngc Phước, Ngc Long (Long Xuyên); Ngc Vân (TVinh); Ngc Thành, Ngc Thăng tỉnh Long An; Ngc Thnh (Tây Ninh); Ngc Khánh (Sóc Trăng); Ngc Bình và Ngc An ở ThDu Mt; Ngc Bích (Vũng u); Ngc Lâm và Ngc Sơn (ChLớn), Ngc Chánh (Sài Gòn); Ngc Hi (Rch Giá); Bửu Long và Ngc Bửu ở Biên Hòa.

Ngày 21/1/1954, ông Đốc phsNguyn Văn Diệu, Thhiến Nam Việt đã ký văn bản 194/6T cho phép đoàn Du tăng Kht sĩ đinh đạo, khi đến đa phương nào, đoàn phải trình s, xin phép chính quyn đa phương. Nng sau đó trên đường hành đạo từ Vĩnh Long về Cần Thơ, Ngài bị ngoại đạo bt tại Bc Cái Vn mt ch đến nay.

Tổ sư Minh Đăng Quang để li cho hu thế bChơn lý gồm 69 tiểu phm và quyển Bồ-tát go.

Sau khi Tsư Minh Đăng Quang vng bóng, với cnguyện
 


hong pháp lợi sinh, vào năm 1956 - 1957 Trưởng lão Giác Chánh hướng dn đoàn Du tăng Kht sĩ đến các tỉnh miền Trung hành đạo. Có tỉnh được đoàn đến hai hoặc ba ln, do đó nhiều Trưởng lão phi ở li hành đạo vì tín đồ Pht tử khn cu. Từ đó hình thành 5 giáo đoàn Tăng:
  • Giáo đoàn I: Trưởng lão Chánh Giác làm trưởng đoàn. Tổ đình là Tịnh xá Ngc Viên (Vĩnh Long). Từ năm 1954- 1975, Giáo đoàn I có khong 50 Tăng, xây dựng 21 tịnh xá, tịnh tht.
 
  • Giáo đoàn II: Trưởng lão Giác Tánh làm trưởng đoàn. Giáo đoàn II ngày nay ly Tịnh xá Ngc Nhơn (Quy Nhơn) làm Tổ đình. Từ năm 1954-1975 có 65 vị (trong đó có 30 hc Tăng) xây dựng 15 tịnh xá.
 
  • Giáo đoàn III: Trưởng lão Giác An làm trưởng đoàn, ly Tịnh xá Ngc Tòng (Nha Trang) làm Tổ đình. Đến năm 1975 có 30 vị Tăng, xây dựng 41 tịnh xá, tịnh tht.
 
  • Giáo đoàn IV: Hoà thượng Pháp sư Giác Nhiên làm trưởng đoàn, ly Tịnh xá Trung Tâm (qun Bình Thnh, TP. HCM), nguyên trsHphái làm Tổ đình của Giáo đoàn. Đến năm 1974 có 171 Tăng, xây dựng 32 tịnh xá, tịnh tht.
 
  • Giáo đoàn V: Trưởng đoàn là Trưởng lão Giác Lý, Tịnh xá Trung Tâm (Qun 6, TP.Hồ Chí Minh) là Tổ đình. Từ năm 1954-1975 có khoảng 70 vị Tăng, xây dựng được 23 tịnh xá, tịnh tht.

Năm 1963, Thượng tọa Giác Huệ thành lp mt giáo đoàn nhưng đến tháng 8 năm 1983 mới hòa hợp trong Hphái Kht sĩ Việt Nam.

Sư cả Từ Huệ (1910-1997) người Mỹ Tho, Sư trưởng Giác Bảo (1909-1992) người Vĩnh Long đều là đệ tử của Tổ sư Minh Đăng Quang. Sư cả Từ Huệ được Tổ sư Minh Đăng Quang cho tách đoàn, lp Tịnh xá Mỹ Đức ở Mỹ Tho; hai Tịnh xá An Đức và Bồ Đề ở Bến Tre, tu theo hnh Đc Giác nhưng Ngài đã độ được khong 100 đệ tử xut gia và đào tạo nhiều đệ tử như Hòa thượng Giác Toàn, Thượng tọa Huệ Tâm, Thượng tọa Huệ Ngộ được tiếp nhn khi cTôn đức
 


còn niên thiếu... Ngài tham gia thành lp Giáo hi Pht giáo Việt Nam, làm nhiều công tác từ thiện xã hi. Hiện nay, cTôn đức đệ tử của Hòa thượng Từ Huệ đều hòa nhp vào Hphái Kht sĩ Việt Nam, có 13 tịnh xá, 1 ni chùa, 30 Tăng Ni.

Trưởng lão Giác Bảo sau khi tách đoàn chỉ xây dựng được Tịnh xá Ngc Vi 1, sau đó Ngài xây dựng thêm Tịnh xá Ngc Vi 2. Mãi đến sau khi Ngài viên tịch (1992), các đệ tử của Ngài tiếp tục hành đạo hong hóa đến nhiều nơi. Đến nay xây dựng được 12 tịnh xá, Tăng Ni có 25 vị và cũng đã gia nhp Hphái Kht sĩ Việt Nam.

Tôn chỉ của Hphái Kht sĩ Việt Nam là hành trì Giới, Định và Hu. Giới, Định, Huệ quyết định sự thành tựu Thánh quả. Ngài khng định: Giới như trái đt, Định như cây trồng, Huệ như trái cây. Ba yếu tkhng khít nhau, không tách ri, nếu thiếu mt trong ba yếu t, Thánh quả s không thành tựu.

Ngài nói chỉ có Định mới sinh Tu. Định Tuệ song tu.

Tổ sư Minh Đăng Quang viết quyển Chơn lý, tp hợp 69 bài ging pháp của Ngài (xut bn năm 1961) gồm các bài nói về nhân sinh quan Pht go, giáo lý Pht go, vũ trquan Pht go, các bài khuyến tu, giới thiệu Đạo Pht Kht Sĩ - mt Hphái Pht giáo mới ra đời.

Các bài kinh viết bng chữ Quc ngữ, tng đc rõ ràng, không ngâm nga, không dng các loi nhạc cụ như mõ, khánh, chiêng, trống. Nhưng gn đây do nhu cu xã hi, Pht tử cũng tng kinh A-di-đà, kinh Vu Lan, kinh PhMôn, kinh Pháp Hoa... nên qui lut không còn tuân thnghiêm ngt.

Tịnh xá có chánh điện thPht, nhà Cửu Huyền và cc dành cho cTăng Ni. Tăng xá của phái Du tăng Kht sĩ đều cách biệt nhau, chánh điện tịnh xá có hai lớp mái: Đỉnh cao hình ngọn đuc (đuc Chơn lý). Tng trên có 4 mái tượng trưng Tứ diệu đế, tng dưới có 8 mái tượng trưng Bát chánh đạo. Trước đây, các tịnh xá đều thPht Thích-ca tôn trí trên bảo tháp ba tng giữa chánh điện, phía sau tôn tượng đức Bn sư là thTổ sư Minh Đăng Quang (theo quan niệm
 


tiền Pht hu Tổ). Phía sau chánh điện là nhà Cửu huyền.

Tịnh xá thường làm bng g, lợp lá, nền gạch, trang trí đơn gin (tháp thPht) không hoành phi câu đi.

Hiện nay có mt số cơ sở do tín đồ đông, diện tích cht chi nên phi nâng lu hai, ba tng. Do nhu cu tín ngưỡng phát triển nên ti nhà Cửu Huyền đã thờ tượng Bồ-tát Địa Tng. Trước sân có thờ tượng Bồ-tát Bch y Quan Âm, tượng Bồ-tát Di-lặc, tháp T, trong tịnh xá có đi hng chung, chuông mõ như mt ni chùa Bắc tông.

Mt stnh xá ngày nay không còn giữ nét đơn sơ, thờ phng đơn giản mà thờ nhiều tượng Pht, Bồ-tát và thiện thần. Trong khi đó Tnh xá Ngc Vn (Vĩnh Long), Tnh xá Ngc Hu(Cai Ly) xây dựng vẫn theo mô nh cũ nng đs, mthut ít nơi nào sánh được.

Tăng Ni Hphái Pht giáo Kht sĩ Việt Nam vn pháp phục theo cách của tu sĩ Pht giáo Nam tông (ngoi trừ y bá np và y trung). Trong Tăng đoàn có Ni (khác Nam tông), giữ hnh kht thực nhưng dng phm vt chay.

Chương trình tu tp của Tăng Ni mi ngày như sau: Sáng: Từ 5 - 6 giờ thiền định. Từ 8 - 9 giờ kht thực. Trưa: Từ 11- 12 giờ cúng dường thọ thực.
Chiều: Từ 3 - 4 giờ thuyết pháp. Từ 6 - 7 giờ thiền định. Khuya: Từ 12 - 1 giờ thiền định.
Mi tháng có 4 ngày cúng hi: Mng 8, 23, rm và 30.

+ Ti ngày 14 và 30: sám hi.

+ Sáng rm và mng mt: tng giới.

Sau năm 1975, cTăng Ni phi thường trú theo hkhu. Vic kht thực bmt số thành phn xu lợi dng, do đó chỉ kht thực vào ngày mng mt, ngày rm và vào những dp l. Chư Tăng Ni vừa tu hc ti tịnh xá vừa hướng dn Pht tử cng tu hc và làm các côngtác từ thiện xã hi phng sự đạo pháp và dân tc.

Hiện nay, Hphái Kht sĩ có hơn 500 tịnh xá hiện diện ở cả ba miền đt nước, đng thời cũng lan tỏa nh hưởng đến nhiều nước trên thế giới. Con sTăng Ni Kht sĩ trên 3200 v. Chư Tôn đức trong Hphái cũng khuyến kch cTăng Ni trcó đạo hnh và khnăng theo hc các chương trình Pht hc, Tôn giáo hc, Triết hc… ti các trường đi hc trong nước và quc tế. Tuy cổ y vic mrộng kiến gii Pht hc nhưng cTôn đức vn luôn nhắc nhc Tăng Ni Hphái luôn ly Giới hnh làm đu. Các khóa tu Truyền thng Kht sĩ, Giới Định Tu, Tâm Tĩnh Lng… thường xuyên được tchức trong 6 giáo đoàn để chư Tăng Ni cng câu hi vtu hc trong tinh thn đại chúng hòa hợp và un nn trau di pháp tu cho mi hành giả vững chãi hơn.

Tôn chỉ Ni truyền Thích-ca Chánh phápcủa Đức Tôn sư vn luôn được cTăng Ni Hphái duy trì đúng mực, bên cnh vic song hành cng nhp tiến của Giáo hi mang an lạc hnh phúc đến cho mi nhà, mi người.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây