75. HỆ PHÁI KHẤT SĨ SAU THỜI TRỤ XỨ (GIAI ĐOẠN 1975 - 2013)

Chủ nhật - 09/09/2018 13:52
HỆ PHÁI KHẤT SĨ SAU THỜI TRỤ XỨ (GIAI ĐOẠN 1975 - 2013)
Nguyễn Lâm và Nguyễn Hữu Việt
Viện Nghiên cứu Tôn giáo
Tngày 30 tháng 4 năm 1975, non sông thu vmt mối, nước ta c sang mt trang smới “Hòa bình, Độc lp và Thng nhất. Pht giáo Việt Nam cũng c o giai đon mới, hi nhp các mt sinh hot của nh trong xã hi mới, p phn xây dựng và bo vTquc thân yêu.
 1. Đạo Pht Kht Sĩ Việt Nam từ 1975 - 1980

Tháng 4 năm 1976, tng tuyn cbu Quc hi cnước, nước Cng hòa Xã hi Chnghĩa Việt Nam ra đời. Tiếp sau đó đt nước tri qua những năm tháng cực kkhó khăn bi chiến tranh hai đu bn giới cnh sách bao vây cm vn của Hoa K.

Hòa chung skhó khăn vkinh tế của cnước, chư Tăng Ni Kht dừng chân du hóa an tnh thường trú ti những ni tnh xá được thành lp trước đây đtiếp tc con đường tu hành theo lời giáo hun của T Minh Đăng Quang “Nên tp sng chung tu học, cái sng là phi sng chung, cái biết là phi học chung và cái linh là phi tu chung. Đc biệt trong thời knày, dan trú ở mi đạo tràng nng tinh thn hòa hp, đoàn kết giữa Tăng Ni Kht sĩ ngày càng được cng c. Các giáo đoàn gn nhau hơn trong các ngày lhội, TTTăng và Tưởng niệm ngày Tsư vng bóng.

Tháng 5 năm 1980, Tnh xá Trung Tâm ở số 7 (nay là 21) Nguyễn Trung Trực, phường 5, qun Bình Thnh, Thành phHChí Minh tchức khóa An cư kiết Hđu tn ktsau năm 1975.
 


Tăng Ni Kht sĩ đã tùy duyên hoan hỷ tham gia vào công cuc sn xut chung của nhân dân như xây dựng các công trình thy lợi phục vụ nông nghiệp, tham gia trồng lúa ở nông trường Đng Tháp của Ban Liên lạc Pht giáo Yêu nước, phong trào trồng khoai sn tự túc... Tăng-gKht sĩ còn tham gia sn xut tiểu thủ công nghiệp, trồng chế biến thuc Nam, mphòng châm cứu v.v

Ni giới ti Tnh xá Ngc Phương của Ni trưởng Hunh Liên đã lp mt cơ schế biến tương đphân phi cho bà con quanh vng và dng cho tnh . Mnh đt trong tnh xá trước kia đhoang cmc, nay đã được các Ni cô biến thành mt mnh vườn rau xanh ngát. Đt tnh hp, slao đng thừa, mt svđã chuyn vcanh tác ở Long Khánh hay Long Thành (tnh Đng Nai). Nơi không có điều kiện đt đai để canh tác, các Ni cô ở Tnh xá Ngc Lut (Mỹ Tho) lp tchế biến tương chao, gia công đan len; Tnh xá Ngc Thun (Vĩnh Long) có tgia công mây tre lá. Nhlao đng sn xut, các tnh xá Ni giới Kht sĩ (NGKS) đã đm bo đời sng Ni chúng hng ngày, to điều kiện cho chư Ni an tâm theo hc các cp thế hc và Pht hc ti thành ph. Vi tm nhìn xa, Ni trưởng Hunh Liên còn rước thy giáo dy kèm chư Ni các môn văn, toán, khuyến kch tt cchư Ni đều nâng cao thế hc, làm cơ sđ tiếp thu kiến thức Pht hc vi ước mong đào to Ni tài, đóng p o svững chắc cho ni nhà Go hội, htrì Tam Bo.

Chư Tăng Ni Kht sĩ còn tham gia phong to bo vTquc nĐi đức Minh Tòng và Đi đức Minh Huệ ở Tnh xá Trung Tâm đi phục vbn giới Tây Nam 7 ngày (tháng 8 năm 1978). Trong đợt Thanh niên Tăng Ni, Pht txung kích phc vbn giới, Đi đức Gc Thịnh ở Tnh xá Lc Uyn (Qun 6, TP. HChí Minh) và Đi đức Minh Thành ở Tnh xá Trung Tâm (qun Bình Thnh) đã được tuyên dương.

Trong phong to Người phnữ mới xây dựng và bo vTquc 1978 – 1979, NGKS có Sư bà Tâm Liên 72 tui tình nguyn phc vụ bn giới Tây Ninh, ri sau đó li xin tình nguyn công tác trên công trường Hóc Môn, phc vchiến đu; c Sư cô Liên Tuyn và Liên Viên Tnh xá Ngc Phương (qun Gò Vp, TP. HCM) đã đt cluân lưu cho Pht giáo và nhn bng khen xut sc vkthut đào kênh. Sư bà
 


Trung Liên 80 tui ở Tnh xá Ngc Phương đã gửi ra tiền tuyến nhiều mn và áo được kết bng những vi vụn, đng thời nhiều Sư bà khác thuc c tnh xá khp i đã tình nguyn nhịn ăn sáng gửi tiền o qunuôi quân. Tháng 4 năm 1979, Ban Vn đng vì tuyến đu Tquc của TP. HCM thành lp, Ni trưởng Hunh Liên là y vn Tiểu ban Kiểm tra. Vì thế, trong chuyến quà đu tn của nhân dân thành phgửi ra tiền tuyến ngày 7/9/1979, Ni trưởng và NGKS ở Tnh xá Ngc Phương đã ng h1800 đng và Sư cô Diệu Liên cng Ni chúng Tnh xá Ngc Hòa ng trích tiền hoa lợi thu hoch trong vhoa màu vừa qua gửi ng hbđi bn giới.

Hưởng ng đợt phc vbn giới bo vTquc do Thành đoàn và Hi Liên hiệp Thanh niên TP. HChí Minh tchức t25/9 đến 3/10/1979, Đi Thanh niên Tăng Ni, Pht tđã lp thành tích xut sắc.

Sư cô Liên Yến ở Tịnh xá Ngc Hòa (Qun 6, TP. HCM) ngoài vic tu hành còn tham gia thợp gia công mì sợi Giác Thành do Ban LLPGYN Qun 6 tchức. Tuy vóc người nhbé nhưng Sư cô từng góp mt ti các công trường phòng thbiên giới ở Tây Ninh, Hóc Môn… luôn được bu là cá nhân xut sắc và lao đng xã hi chnghĩa, được thành phố vinh danh năm 19791.

Hòa thượng Gc Nhu và Hòa thượng Gc Toàn, Ni trưởng Hunh Liên và Ni trưởng Ngot Liên là những bc có công trong vic đưa Đạo Pht Kht Sĩ Việt Nam hi nhp o trong lòng dân tc. Quý Ngài là thành vn c đoàn miền Nam, đoàn Pht giáo TP. HChí Minh viếng thăm miền Bc và Pht giáo xBắc; tham gia Phái đoàn Pht giáo Việt Nam tham dĐi hi Tôn giáo Thế giới vì hòa bình vvn đgii trừ quân bị, chng chiến tranh ht nhân, tchức ti Maxcơva (Liên Xô).

Năm 1975, Go hi Tăng-già Kht sĩ và Go hi NGKS là thành viên Ban Liên lc Pht giáo Yêu nước Thành phHChí Minh do Hòa thượng Thích Minh Nguyt làm Chtch. Ni trưởng Hunh Liên được bu làm Phó Chtch (Ni trưởng còn là Phó Chtch y ban Mt trn Dân tc Gii phóng Thành phHChí Minh). Năm 1976, Ni trưởng
  1.  
  1. Báo Giác Ngộ năm 1966 - 1979.
 


được bu làm Đi biểu Quc hi nước Cng hòa Xã hi Chnghĩa Việt Nam khóa 1974 - 1979 và là y viên Mt trn Tquc thành phố; y viên Ban chp hành Trung ương Hi Liên hiệp Phnữ…

Tới năm 1980, đt nước thng nht được 5 năm, đã có nhiều cuc thăm viếng giữa các đoàn Pht giáo và sự giao lưu giữa các Tăng Ni, Pht tử hai miền Bắc Nam. Vic thng nht Pht giáo Việt Nam trở thành nhu cu bức thiết đi với Tăng Ni, Pht tử Việt Nam.

Đđáp ng nguyn vọng trên, tngày 12-13 tháng 2 năm 1980, cTôn đức Go phm tu biểu Pht go khp ba miền Bc – Trung – Nam hp ti thành phHChí Minh, đi đến quyết định thành lp Ban Vn đng Thng nht Pht go Việt Nam. Hi nghđã suy cHòa thượng Thích Đức Nhun, Hòa thượng Thích Thanh Duyệt, Hòa thượng Thích Phước H, Hòa thượng Thích Pháp Tràng, Hòa thượng Thích Hong Thông o Ban Chứng minh. Hòa thượng Thích Trí Thlàm Trưởng ban Vn đng, Hòa thượng Thích Giác Toàn - Thường trực Trung ương Go hi Tăng-già Kht sĩ Việt Nam và Ni trưởng Hunh Ln - Trưởng Ni giới Hphái Kht sĩ Việt Nam được bu làm y viên Ban Vn đng.
 1. Hphái Kht sĩ Việt Nam từ 1981 - 2013

Trong tinh thn hòa hp, Go hi Tăng-già Kht sĩ cử 6 đi biểu do Trưởng o Giác Nhu làm Trưởng đoàn tham dHi nghđi biểu thành lp Go hi Pht giáo Việt Nam tháng 11/1981 ti chùa Quán S(Hà Ni) và trthành 1 trong 9 tchức Pht giáo, thành viên của GHPGVN ngày nay.

Giáo hi Tăng-gKht sĩ Việt Nam đã hi nhp và thng nht trong cng đng Pht giáo Việt Nam, danh xưng được thay đi là Hphái Pht giáo Kht sĩ, hot đng theo phương châm “Đạo pháp - Dân tc - Chnghĩa xã hi.
  1. Về Đạo pháp

Tri qua 32 năm, Hphái Kht sĩ đã có nhiều đóng p trong sự nghiệp xây dựng Đo pháp, dưới đây chnêu mt sni dung tu biểu.
   1. Xây dựng thêm nhiu tnh xá, tự vin làm nơi tu dưỡng đo đức con người
 


Vtrxứ: Theo truyn thng của GHTGKSVN hành đạo theo đoàn Du Tăng, scòn li ở tnh xá nng phi đi chtrong thời gian 3 tháng hoc 6 tháng vi shành đạo chyếu đi kht thực. Sau gii phóng, theo hthng qun lý hành cnh của cnh quyn đương thời thì chư Tăng Ni phi có shkhu, người đi hành đạo phi có đơn xin tm vng, tm trú, nên phn lớn Tăng Ni Kht sĩ đều ở ti tnh xá đtu tp. Đây là mt điểm mới so vi trước kia, thế nên Tăng Ni giđây đã có đăng ký hkhu, khởi điểm bt đu cho thời kcó đời sng tu hc txứ. Vì thế, trong thời knày phn lớn các giáo đoàn đều lo trùng tu li những tnh xá đã xung cp và xây mới.

Hòa thượng Giác Toàn - Phó Chtch Hi đng TrsGHPGVN cho biết, tnăm 1980 - 1981 đến 2011, sng tnh xá và tnh tht mi tăng n gn gp đôi, tức gn 500 ni2. Trong đó, Ni giới Kht có 203 ni (trong đó có 148 ni tnh , 33 tnh tht, 21 cha, 1 Niệm Pht đường). Theo Báo o ti Đi hi Đi biểu Pht giáo ln th7: tới cui năm 2012, Hphái có 515 ni3. Trước đây tnh xá được xây ct bng vt liệu nh, cây ván, tôn lá đơn sơ. Nay phn ln bng vt liệu nng, bê tông ct tp và lp ngói, khang trang theo bước tiến của thi đi phát triển. Đc biệt có nhiu ni tnh xá được xếp o hng mc danh lam thng cnh ti địa phương. Mt stnh xá tu biểu như:

Giáo đoàn I: TX. Ngc Viên (Vĩnh Long), TX. Ngc Minh (Cn Thơ), TX. Ngc Tường, TX. Ngc Huệ (Tiền Giang)…

Giáo đoàn II: TX. Ngc Nhơn (Quy Nhơn), TX. Ngc Đăng (TP. HCM), TX. Trúc Lâm (Bình Thun), TX. Ngc Nguyên (Buôn Ma Thut), TX. Ngc Trang (Nha Trang)…

Giáo đoàn III: TX. Ngc Tòng, TX. Ngc Pháp (Nha Trang), TX. Ngc Duyên (Bình Định), TX. Ngc Quang (Đăk Lăk), TX. Ngc Phúc (Gia Lai), TX. Ngc Đà (Đà Lt)…
 1.  
 1. Thích Giác Toàn, “Ba mươi năm thành tựu (1981 - 2011) ca Hphái Kht sĩ Vit Nam.
 2. Văn kiện Đi hi Đi biểu Pht giáo toàn quốc ln thứ VII nhiệm kỳ 2012
 • 2017: Trong báo cáo là 550 tịnh xá, tịnh tht, Niệm Pht đường của Pht giáo Hoa tông, Bắc tông và Hphái Kht sĩ.
 


Giáo đoàn IV: Tnh xá Trung Tâm (qun Bình Thnh, TP. HCM), Pháp viện Minh Đăng Quang (Q.2, TP. HCM), TX. Ngc Thiền (Đà Lt), TX. Mc Chơn (Tiền Giang), TX. Ngc Châu (Châu Đc), TX. Ngc Sơn (Kn Giang)…

Giáo đoàn V: TX. Trung Tâm (Q.6, TP. HCM), TX. Ngc Hòa (Vĩnh Long), TX. Ngc Cm (Hi An), TX. Ngc Thnh, TX. Ngc Đa (Bà Rịa - Vũng Tàu)…

Giáo đoàn VI: TX. Lc Uyn (Q.6, TP. HCM), TX. Ngc Châu (Tân Châu)…

Bên Ni giới ti TP. HCM: TX. Ngc Phương (Q. Gò Vp), TX. Ngc Dip (Q.3), TX. Ngc Duyên (Q. Bình Thnh), TX. Ngc Phú (Q. Tân Bình), TX. Ngc Lâm (Q.6), Tnh xá Ngc Thành (Q. ThĐức), v.v

Các tịnh xá được xây dựng theo cu trúc bát giác, biểu tượng cho giáo lý Bát chánh đạo; với ni tháp tam cp, pháp tòa chính giữa thờ Đức Pht Thích-ca Mâu-ni; ni tháp tôn trí Đức Pht Bn Sư có 13 tng mái tiêu biểu 13 nấc thang tiến hóa của nhân loi chúng sanh (lục phàm, tứ thánh, tam tôn).
   1. Đào tạo nhiu Tăng Ni, Tăng tài

Theo thng kê của Thượng tọa Giác Pháp - Thư ký Hphái, đến năm 2003 tng sTăng Ni Kht sĩ khong 2000 v.

Báo o ti Đi hi Pht giáo kVII cho biết năm 2012 Hphái Kht sĩ có 3258 Tăng Ni (1073 Tăng, 2185 Ni), tăng nhiều so vi năm 1975.


Ktừ ngày đưc hi nhp trong lòng GHPGVN, các thế hệ Tăng Ni trca Hệ phái đưc hòa nhp trong định ng đào to ca Giáo hi. Ngay trong khóa I (1985 - 1989), Tng Cao cp Pht hc (Cơ sở 2 tại TP. HChí Minh) đào tạo 60 Tăng Ni sinh, trong số này có hơn 10 Tăng Ni sinh Hệ phái theo hc và tt nghip. Hiện nay số này đã tng tnh 4 vị về phc vtại tỉnh tnh đa phương và 6 vdu hc n Đ, 5 vị tt nghip tiến sĩ Pht hc và 1 vthc sĩ. Tkhóa II (1989 - 1993) đến khóa VIII (2009 - 2013)4,
 1. Theo Ni trưởng Ngot Liên, ti năm 2011 chư Ni tt nghiệp Hc viện
 


tng đã đào to trên 2.500 Tăng Ni sinh hệ Cnhân Pht hc. Trong số này có khoảng 200 vđi du hc chương trình sau đại hc tại nhiu ớc, đã có hàng trăm vị tt nghip tiến sĩ, thc sĩ về c phc vgiảng dy tại các Hc viện Pht giáo và các tng Pht hc trong ớc. Trong số này, Hệ phái đã có hơn 30 vị tt nghiệp tiến sĩ và còn nhiều vđang là nghiên cứu sinh tiến sĩ.

Ngoài ra, ti các lớp Cao đng, các tng Trung cp, các lớp Sơ cp Pht hc ở các tnh thành đu có Tăng Ni sinh trcủa Hphái theo hc.

Sau 1981, đtheo kp schuyn hóa và phát triển xã hội, chư Tăng Kht sĩ bt đu nhp cuc, trau di kiến thức thế hc song song với Pht hc, vì vy đã xut hiện nhiều Tăng Ni áo vàng trên các bc ging Hc viện Pht giáo Việt Nam ti TP. HChí Minh vi mnh bng Tiến sĩ thực th, các bui thuyết pháp cũng lôi cun không ít qun chúng trí thức và tui trẻ.
   1. Hong pháp rng sâu qua thuyết ging giáo lý, hướng dn Phật tử tu học

Từ năm 1981 trở đi, trong 3 tháng An cư kiết hhng năm ti Tịnh xá Trung Tâm (Q. Bình Thnh, TP. HCM), cTăng các giáo đoàn tu chung, hc chung với nhau làm tươi sáng tinh thn Tam tụ - Lục hòa của nhà Pht.

Tổ đình Ngc Phương là nơi chăm lo đời sng tu hc cho Ni chúng. Nht là hng năm đều có tchức khóa An cư kiết hạ để cNi các miền tịnh xá tp trung về thhc Kinh, Lut và Lun, thúc liễm thân tâm, trau di giới đức. Ngoài ra, quý Ni trưởng, Ni sư trong Hphái đang cố gng luân phiên tchức các khóa thiền tp ngn hn, mi năm tchức 4 khóa, mi khóa mt tun l. Từ sau mùa An cư kiết hnăm 2011 đến nay, Ni trưởng Chiêu Liên đã liên tục tchức các khóa tu thiền hng tháng, mi khóa mt tun ti Tịnh xá

Pht Go ti TP. HCM từ khóa I-IX là 170 v. Ni giới Kht sĩ hiện nay có hơn 20 vị tiến sĩ và 1 thạc sĩ đã tt nghiệp về nước phục v, trong đó 9 vị đã tham gia ging dy ti Hc viện hoặc các trường Cao Trung Pht học ở các tỉnh, thành. 20 vị đang du hc ở n Đ, Trung Quốc, Myanmar, Đài Loan. 4 vị đang học lớp Pht pháp sau Đi hc. CNi học Y khoa (Đông y và Tây y): 12 v.
 


Ngc Khánh (thị xã Long Khánh, tỉnh Đng Nai). Thiền sinh tham dự gồm cNi ti mt vài trú xứ lân cn tp trung về tịnh xá tu tp.

Hiện nay, Ni giới Kht sĩ được scho phép của Thành hi Pht giáo TP. HChí Minh, Qun hi Pht giáo Gò Vp, đã thành lp được mt phân hiệu Sơ cp Pht hc trực thuc lớp Sơ cp Pht hc qun Gò Vp, tnăm 2004 đến 2011 là 4 khóa. Tkhóa I đến khóa III có 74 Ni sinh đã hoàn tt chương trình Sơ cp Pht hc theo hc các lớp trên, hiện có 25 Ni sinh đang hc khóa IV Sơ cp Pht hc ti Tnh xá Ngc Phương.
   1. Tham gia vào c Ban ngành của Giáo hi từ Trung ương đến địa phương
 
    1. Hi đng Chứng minh và HĐTS GHPGVN

Tri qua gn 7 nhiệm k, đi diện cho thành viên sáng lp Go hi Pht giáo Việt Nam (GHPGVN), chư vHòa thượng (HT), Thượng ta (TT), Đi đức (ĐĐ) Tăng Ni Hphái Kht sĩ đã tham gia các cp Go hi:

+ Hi đng Chứng minh (HĐCM): HT. Giác Nhu, HT. Giác Nhường – Phó Pháp chủ; HT. Giác Trang, HT. Giác Tường, HT. Giác Phúc, HT. Giác Dũng, HT. Giác Ng, HT. Giác Lai, HT. Giác Cu, HT. Giác Tràng – Thành viên Hi đng Chứng minh.

+ Hi đng Trị sự (HĐTS): HT. Giác Nhu, HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch; HT. Giác Dũng, HT. Giác Phúc, HT. Giác Giới – UV. Thường trực, Phó ban Tăng sự Trung ương; HT. Giác Chí, TT. Giác Nhân, TT. Minh Thành, TT. Giác Pháp, TT. Minh Bửu, TT. Giác Sơn, ĐĐ. Giác Hoàng; Ni giới: Ni trưởng (NT) Huỳnh Liên, NT. Ngot Liên – y viên Thường trực; NT. Tng Liên, NT. Tràng Liên, NS. Tín Liên, NS. Hòa Liên, NS. Phng Liên, NS. Tuệ Liên - y viên HĐTS (Tch bài tham lun của HT. Thích Thiện Nhơn).
    1. Các tỉnh, thành hi Pht giáo

Có nhiều vị Tăng Ni Hphái Kht sĩ tham gia vào các ban ngành của địa phương, xin dn vài trường hợp tiêu biểu:
  • Ni trưởng Tng Liên (1926 - 2002): Năm 1985, khi đặc khu Vũng u – Côn Đo thành lp Ban Đi diện Pht giáo, Ni trưởng luôn gn
 


bó cng Ban Đi diện. Ti Đi hi Đi biểu Pht giáo tnh Bà Ra - Vũng u nhiệm kII (năm 1987), Ni trưởng được suy co chức vy vn Ban TrsPht giáo cho đến ngày vn tch. Năm 1996, khi Ni trưởng Bch Liên - ĐnhTrưởng Ni giới Hphái Kht sĩ vn tch, Ni trưởng được Ni giới Hphái suy tôn làm Đtam Trưởng Ni giới Kht sĩ.
  • Hòa thượng Giác Dũng (1929 - 2013) liên tục từ năm 1992 - 2007 là quyền Trưởng ban và Trưởng ban Trị sự Tỉnh hi Pht giáo Đăk Lăk, tới nhiệm kỳ 2007 - 2012 Ngài được tn phong lên hàng Giáo phm Hòa thượng Chứng minh Ban Trị sự Pht giáo tỉnh.
 
  • Hòa thượng Từ Huệ (1910 - 1997) được mi làm Thành viên Ban Chứng minh Ban Trị sự Tỉnh hi Pht giáo Tiền Giang từ năm 1981 tới ngày viên tịch.
 
  1. Về Dân tc và Chnghĩa xã hi
 
   1. Tham gia vào các đoàn th, mt trn của nhà nước

Có nhiều vị Tăng Ni Hphái Kht sĩ tham gia vào các hot đng chính trị xã hi ở các địa phương, góp phn xây dựng hệ thng chính trị xã hi mi. Hluôn chp hành tt chủ trương chính sách của Đng, Pháp lut của Nhà nước và quy định của các cp chính quyền, xin nêu mt số gương tiêu biểu:
  • Hòa thượng Giác Dũng - Trưởng Giáo đoàn III đã được bu vào các cương vị sau:

+ Từ 1986 - 2013 là y viên y ban MTTQVN tỉnh Đăk Lăk.
+ Từ 1996 - 2006 là Đi biểu Hi đng Nhân dân tỉnh Đăk Lăk. Ngoài ra, Ngài còn là y viên Hi khuyến hc, khuyến tài tỉnh
Đăk Lăk và y viên Hi đng Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Lăk.
  • Ni trưởng Tng Liên đã đm nhn các chức vụ:

+ y viên Ban Chp hành Hi Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bà Rịa - Vũng u.

+ y viên Hi Chữ Thp đỏ tỉnh Bà Rịa - Vũngu.
 
 
   1. Tham gia công tác từ thin xã hi

Nếu như khong 30 - 40 năm tc đây, Tăng Ni trxti c tnh xá tng thu thúc tu tp phm hnh, ít bn tâm đến vic chung quanh, bên ngoài tnh , thì giđây, sau hơn 30 năm hi nhp trong lòng Go hi, vi tư ng thực thi hnh nguyn lc đBa-la-mt, hng ngày ngoài vic chăm sóc ni Tam Bo,ng dn Pht ttu tp, Tăng Ni Kht sĩ còn thy rõ ý thức trách nhim ca người tu tc cuc sng, cng chia snhững khó khăn vi xã hi trong c mt liên h.

Ngoài mt stnh xá lp viện ỡng o, cô nhi viện, hi Dc Anh, hng năm, nhiu tnh xá còn thường xuyên tchức đi tng quà, y lo đng bào nghèo, những người bthiên tai bão lt; thăm tng quà cho các cơ schăm sóc người già neo đơn, trmcôi khuyết tt, cht đc da cam v.v... hoc ng ng, tham gia, chung tay p sức trong công tác tthin xã hi của Pht giáo tnh, qun, huyn nbng ý thức trách nhiệm; đng thời, biết chđng tham gia các sinh hot đoàn thcủa MTTQ vi các mi quan hđịa phương, không còn bngăn cách và thđng.

Nhờ vy mà Hphái Kht sĩ Việt Nam hành đạo đến đâu cũng được đa số đng bào ủng hcúng dường, tn tâm giúp đỡ. Nếu nơi nào mun ct tịnh xá, cc am, ging đường thì rt mau thành tựu và chính quyền các nơi cũng tn tâm giúp đỡ mi phương diện.

Ngày nay, ti các tnh xá ở các tnh, thành địa phương, có nhiu TuTĩnh đưng bốc thuc Nam, châm cu, bm huyệttrbnh min phí cho dân nghèo như Tnh xá Trung Tâm (qun Bình Thnh, TP. HCM), hoc cơ skinh tế ttúc nhà chùa đi o hot đng như Tnh xá Ngc Phương (Q. Gò Vp, TP. HCM) đã và đang thực hin rt hiu qu.

Người ta thy NGKS trong đoàn y lo ti Tri cùi Bến Sn, Tri cùi ThThiêm, ỡng trí viện Bn Hòa, Nhà Tinh thn Gò Vp, Trường Mm non 4 Gò Vp, Nhà Nuôi người già ThNghè, Trường Nuôi dy thiếu niên 3, các lớp hc tình thương do phường, nhóm tchức. Ni trưởng Hunh Liên, Ngot Liên còn nhiệt tình hưởng ng và tích cực vn đng quý Sư cô, Ni cô hai miền Trung Nam tiết kiệm mua công trái xây dựng Tquc trong nhiều đợt, y lạo ha hon, thiên tai bão lt miền Bc 1985,
 


miền Trung 1986. Đc biệt Bnh viện Quân y 175, kết nga vi Tnh Ngc Phương được NT. Hunh Liên luôn quan tâm giúp đỡ và tng quà thường xuyên. Đu tháng 4 năm 1987, những ngày tháng cui của cuc đời, tuy thân tđi bnh duyên, nng tm lòng yêu đời, thương người của Ni trưởng vn dâng cao. Tnh tài chư Ni và Pht tcúng dường Ni trưởng đung thuc, được Ngài dành dm sm mt máy truyn nh màu, thân tng Quân y viện 175, đem ngun vui an i các bnh nhân, đng thời giúp tiền đmua máu cho bnh nhân ti Trung tâm Ung bướu5.

Noi theo gương ca Ni trưởng Hunh Liên, luôn gn liền Đo pháp và Dân tc như lời di hun ca Ni trưởng: song song vi vic tu Giới - Định - Tucòn phi làm li ích dân chúng đúng vừa khnăng, Ni giới Kht sĩ tham gia các mt công tác tthiện xã hi, tương thân tương trợ, gp người nghèo khó, thiên tai, lũ lt, bnh nhân nghèo, trmcôi, xây nhà tình nghĩa, tình thươngQua các mt phong to sơ kết 12 năm gn đây (tnăm 2000 – 2011) Tnh xá Ngc Phương y lạo vi stiền 6.090.000.000 đng (sáu tkhông trăm cn mươi triệu đng).6

Các nơi tịnh xá, ngoài đóng góp cho Ngc Phương còn đóng góp cho địa phương nơi trú xứ của mình. Thng kê số liệu 58/203 ni tịnh xá, tịnh tht của Ni giới HPKS làm từ thiện chỉ riêng năm 2010 là 19.712.000.000 đng (mười chín tỷ by trăm mười hai triệu đng). Thng kê số liệu 43/203 ni năm 2011 là 6.44 tỷ đng.

Từ khi tham gia vào ni nhà GHPGVN, Pht giáo Kht sĩ tiếp tục duy trì đường li tu tp theo truyền thng của mình, còn đường li tchức thì theo chủ trương của GHPGVN, tuy nhiên về vic tu hành, hình thức qun lý, cũng như hong pháp vn tiếp tục duy trì, nhưng chỉ mang tính ni b.

Thay lời kết lun


Hơn 30 năm qua, kể từ ngày gia nhp ni nhà chung GHPGVN,
 1.  
 1. Thích Như Nguyệt (chbiên), Hành trng cNi Vit Nam, Nxb. Tôn go, 2007.
 2. Kyếu Hi tho kniệm 30 năm thành lp Giáo hi Pht giáo Vit Nam
(1981 - 2011), Nxb. Tôn go, 2012.Đạo Pht Kht sĩ Việt Nam do TMinh Đăng Quang sáng lp đã có những thay đi căn bn. Trước hết là chuyển từ Du Tăng hong pháp sang trụ xứ hong pháp. Các tịnh xá, tịnh tht của Hphái được xây dựng kiên c, khang trang và đẹp đ. Có thnói, Hphái Kht sĩ sau thời trụ xứ (giai đon 1975 - 2013) đã thành tựu trên nhiều lĩnh vực từ Tăng sự đến Giáo dục, từ Hong pháp, Hướng dn Pht tử đến Văn hóa, Nghi l, Từ thiện xã hi, Nghiên cứu Pht hc, Quan hPht giáo quc tế v.v... Tăng Ni, Pht tử Hphái luôn gn bó, hc tp và trưởng thành góp phn vào sự phát triển của Pht giáo Việt Nam trong lòng Đạo pháp và Dân tc.

 

***


TÀI LIỆU THAM KHO
 
 1. Báo Gc ngộ từ 1976 - 1979.
 
 1. Thích Đng Bn (chbiên), Tiểu sử Danh Tăng Việt Nam tập 1 (1995) và tp 2 (2002), Thành hi TP. HCM và Nxb. Tôn go.
 
 1. Tỉnh hi Pht giáo Tiền Giang, Pht go Tiền Giang - Lược sử và những ngôi chùa, Nxb. TP. HCMinh, 2002.
 
 1. Thích Như Nguyt (chủ biên), Hành trng chư Ni Vit  Nam,
Nxb. Tôn giáo, 2007.
 1. Kyếu Hi tho kỷ niệm 30 năm thành lp Giáo hội Pht giáo Vit Nam (1981 - 2011), Nxb. Tôn go, 2012.
 
 1. Nguyn Đi Đng, Giáo hội Pht giáo Vit Nam tđi hội đến đi hội, Nxb. Tôn go, 2012.
 
 1. Thích Giác Toàn, Ba mươi năm thành tựu (1981 - 2011) của Hphái Kht sĩ Việt Nam.
 
 1. Văn kiện Đi hi Đi biểu Pht go toàn quốc ln thứ 7 nhiệm kỳ 2012 - 2017.
 
 1. Các trang web của Hphái Kht sĩ: Đạo Pht Kht , Ánh Nhiên Đăng,...
 1.  
 1.  
 1.  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây