68. ĐƯỜNG ĐẾN VỚI CHƠN LÝ TRỞ THÀNH KHẤT SĨ CỦA TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG

Chủ nhật - 09/09/2018 13:19
ĐƯỜNG ĐẾN VỚI CHƠN LÝ TRỞ THÀNH KHẤT SĨ CỦA TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG
Ngô Khắc Tài
Nhà văn, nhà Nghiên cứu Phật học
Theo truyn thng kht thực của chư Pht mười phương ba đời, chư Tăng theo Pht giáo Nguyên thy hng ngày đi kht thực ri trvcha. Ni truyn hnh kht thực hóa duyên, Hphái Kht sĩ đã xut hiện đặc biệt ở Việt Nam, nâng vic kht thực n thành tông ch, những đoàn Du tăng ct bước chân đi khp i hong truyn Chánh pháp Như Lai.

Tu sĩ Hphái Kht sĩ có vài điểm tương đng và kc biệt vi tu sĩ Pht giáo Nam tông và Bc tông: Tu sĩ Kht sĩ ăn chay như tu sĩ Bắc tông và có Giáo hi Ni, trong khi tu sĩ Nam tông ăn mn và Ni không được tham dkht thực, tức là không có Ni đoàn; Quan niệm vbậc Thánh như giáo lý Nam tông chkhông chia chi li c bc như giáo lý Bc tông. Tuy nhiên, tu sĩ Kht sĩ vn tiếp nhn nghiên cứu kinh điển Đi thừa. Do đó, Hphái Kht sĩ coi như đứng giữa Nam tông và Bắc tông, to ra thế chân vạc thành truyn thng đạo Pht ở Việt Nam: Pht giáo Nguyên thu, Pht giáo Bc tông và Pht giáo Kht sĩ.

Năm 1940, ngài Minh Đăng Quang khởi đu bước chân du hóa khai sáng Hphái Kht sĩ, tuy ra đời mun màng so vi c hphái đã có txưa, nng có thnói trong ng 10 năm, Hphái Kht sĩ đã phát triển nhanh chóng, thu hút sđông tín đPht tử. Ở miền Nam, nht là miền Đông Nam B, những ni tnh xá nh bát gc hiện hữu, cng c đoàn Kht sĩ du phương khoác tm y vàng ta sáng khp c ng
 


đường tthành thđến thôn quê. Theo hnh trì bình kht thực của cPht, đoàn Kht sĩ hàng ngày đi kht thực gi n nh nh chư Tăng thời Đức Pht trong tiềm thức mi người. Đây là sthành công của Đo Pht Kht Sĩ.

Pht giáo đã tri qua nhiều giai đon thăng trm và ng đã nhiều ci tchn ng. Bt đu những năm đu thế kXX, c cao Tăng, hc gitrên thế giới nhn ra kiến thức Pht pháp của tín đPht giáo gim dn và nghiêng vdđoan mê tín đến mức hu như lãng qn Đức Pht lịch sử. Đo Pht xut hiện ở Việt Nam tthucòn là PhNam, i mà giáo lý Nguyên thy xem như tch hp vi cư dân lúc by giờ. Nhánh đạo Pht thhai xut hiện ở miền đt Luy Lâu (Giao Chỉ) theo hướng Bắc. Thuban đu còn pha trn yếu tMt tông nchuyn thiền sư TĐo Hnh, vua Lý Thn Tông hóa h... Sau này, dòng Đi thừa phát triển ngày càng mnh m.

Tri qua my ngàn năm, Pht giáo Việt Nam đã có những giai đon vàng son thịnh vượng qua c triều đi Đinh – Lê – Lý – Trn. Giáo lý Đi thừa cao siêu, phóng khoáng tch hp vi mi người trong thời đi này. Dn dn, cnh vì sphóng khoáng cởi mcủa giáo lý Đi thừa nên có sdu nhp tư tưởng thn linh trà trn trong Pht giáo, to nên sự huyn bí tà m. Cho đến thời Nguyễn, nhiều bc cao Tăng chuyên tâm tu tp i chn thanh sơn đgiữ giềng mi Pht-đà... Ri bước chân du hóa của c đoàn Kht sĩ như làm sng li nh nh Tăng đoàn thời Đức Pht trong dân gian. Vào thời điểm này, nhiều tông phái ng xut hiện ở miền Nam, mang tư tưởng Pht giáo như Bửu Sơn KHương, Pht giáo Hòa Honng dường như chdừng li ở những điều bn như ăn chay, làm vic thiện. Quanh nh c đoàn Du tăng Kht sĩ khoác mnh hunh y, cng vi tu chí Ni truyn Thích-ca Chánh pháp, đạo Pht được xiển dương trli, chú trng vmt tu tp hướng đến san lạc gii thoát, đng thời hong pháp phđ chúng sinh. Đặc biệt 10 năm du hóa của Tsư Minh Đăng Quang, thời gian tuy ngn ngủi nng Ngài đã đli bChơn l, lời lrt mc mạc nng chứa đựng ni dung giáo lý cao thâm. Do vy, dngười hc ở trình đnào, bình dân hay trí thức, đc bChơn lng chn lc, rút ra được những
 


bài hc ý nghĩa đrồi tnh thp n ngọn đuc soi đường đi. Đi lão Hòa thượng Thích Minh Châu, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Pht hc Việt Nam, là bc thông thái, đc xong bChơn l, Hòa thượng nhn xét: Thi ca ngài Minh Đăng Quang là thi mà đa skinh điển còn nm trong Pàli tng hay Hán tng. y vy mà bChơn lca ngài Minh Đăng Quang hàm chứa cĐi thừa và Tiu thừa. Những gì ngài Minh Đăng Quang viết hoàn toàn không cgì sai khác so với hai tng Nam Bc Pht giáo. Nên tôi nghĩ rng Ngài không phi là người thường”.

Lê Trung Trực, Mc , Tiến sĩ Su nh hc Á châu đánh giá bChơn lnhư sau: Đây là bkinh phong phú đa dng, bao la, uyên bác, rt nhiu vn đquan yếu khác nhau, mi tp thiết đkhông trùng lp, mi chđều chn lọc có ý nghĩa. Dù người đc ở tm mức nào cũng snhn ra ngay đây là vphi thường xut chúng. Như vy, ngài Minh Đăng Quang là mt Đo , mt vĐi Kht sĩ xut chúng siêu vit. Trong tiu sca Ngài đã viết, ngay tlúc nhNgài đã tra thông minh, điềm tĩnh, giàu lòng nhân ái, hay tìm đến những nơi thanh vng đtrầm tư. Mười bn tui, Ngài đã đtâm nghiên cứu Pht pháp. Mi 14 tui mà như vy là điu hy hữu, chứng tnhân duyên ca Ngài ct kiếp trước mà ta không thbiết được, ri Ngài qua Cao Miên tìm thy học đo. Qua thi gian học với c vsư Cao Miên, Ngài ca thomãn với những giáo điu ca c vnày truyn dy. Ngài quay trvVit Nam tham vn c bc cao Tăng, cui cùng Ngài tìm đến Hà Tiên, núi Tô Châu, Mũi Nai ngi nhp đnh và trit ngchơn lý. Những bài viết vTsư Minh Đăng Quang rt nhiều, tuy nhiên c c ginhư là ca tìm hiu chi tiết cthnên đli cho hu thế nhiu thc mc, chng hn Ngài qua Cao Miên học với thy nào. Cngười cho biết học với ông Lc Tà Keo. Lc Tà Keo là cái tên ca ông Lc hay Tà Keo là tên ca mt tnh ca min nm sát biên gii An Giang. VVit Nam, Ngài tìm đến ngôi chùa nào và tham vn với bc cao Tăng nàoTi nay, ta như ch biết chung chung, không cthể. Ti sao phi cthvì đy là hành trình tìm kiếm chân lca bc Thánh Tăng, qua đcho ta hiu sâu hơn vquá trình chứng đo ca Ngài, và từ đdn đến sra đời ca Hphái Kht sĩ đPht giáo Vit Nam trnên phong phú hơn”.
 


Vschứng đạo của Ngài Minh Đăng Quang, TT. Gc Duyên cho biết: Ngài ngi trên núi nn xuống bin nhiu ngày đêm quan sát lnhơn duyên. Và mt bui chiều, sau khi nn thy những chiếc thuyền đánh cá bp bênh trên sng nước, Ngài chứng đt lvô thường, kh, vô n. Nhn ra cnh khtrầm luân ca kiếp sống ở đời như cnh ngư dân nhp nhô tri hp trên mt biển, Ngài ngđo với lý “Thuyn Bát-nhãbt đu ngược dòng đời cứu đchúng sanh. Cũng như thái tTt-đt-đa mt hôm đi ci ra bn cửa thành chứng kiến cnh đời ln qun trong ng sanh bnh lão tử. Thái tđi tu ngồi dưới ci Bồ-đquan sát những gì đã thy ở cõi nhân gian, Pht ng ngra đời là bkh, cuc đời vô thường. Còn vthuyn Bát-nhã là tngữ đnói n ví dso sánh. Trí tunhư chiếc thuyn đưa con người qua b(đáo bngn). Người bvô minh che lp dng chiếc thuyn y qua bờ.

Cũng theo TT. Gc Duyên, sau khi ngđạo, Ngài trvn. Sau đó, Ngài được bc hiền sĩ thỉnh vtrti chùa Linh Bửu, tnh Mỹ Tho. Cũng như Ngài Lc tHuNăng khi xưa, đắc đạo ri mới thgiới sau, Ngài thmười giới Sa-di hành trì nghiêm mt giới lut vi y bát kht thực gieo duyên hàng ngày. Thỉnh thong, Ngài đi thăm viếng c vcao Tăng ở c chùa như Hòa thượng Thiên Thai ở Bà Rịa, Hòa thượng Huệ Nht phái Thiền đdung hp thêm kinh nghiệm tu tp, cứu khchúng sanh. Hai năm sau, năm 1946, ng ti chùa Linh Bửu, Ngài phát đi nguyn thgiới Ctúc và hành trì Tứ y pháp.

Chúng ta thy rt rõ qua tiểu scủa Đức Pht khi ca thành chánh qung tri qua giai đon tìm kiếm chân lý, tìm đến những bc n đtham vn. Những câu trlời, li tu của c vkhông đáp ng nhu cu trí tucủa Pht. Cui cng, Pht trli ci Bồ-đ, sau khi nhn được chén sữa của cô gái chăn bò, Pht ngồi tham thiền ri gc ng, đắc đạo. Trường hp của ngài Minh Đăng Quang gn ging như vy. Ngài qua Mn rồi trvđi nhiều i đtìm hc. Ngài hc được điều gì, tiểu sử không nói rõ, nng rõ ràng qua hành trng của Ngài cho thy, Ngài đã tìm thy mt li đi rng phhp vi căn cơ của nh là sdung hợp giữa hai đường li của hai Hphái Nam tông và Bc tông. Coi như thời gian ngi trên núi nhp định tham thiền Ngài đã ngđạo. Đâu là bng
 


chứng? Tôi xin mo mui đưa ra my câu ngài Minh Đăng Quang viết trong Chơn lHc Chơn lý.

Tt cpháp là đđến với Hoa Nghiêm. Tt cgiáo llà đđến với chơn như. Tt cshọc là đđến với chơn l.
Rõ ràng điều này được minh ha trong Chơn l. Trong sáu phép trphóng tâm, điều thnht là phi thông hiểu Kinh Lut cho nhiều. Ngài Minh Đăng Quang đt ra Lut nghi Kht sĩ cho Hphái của nh. Như vy, chứng tNgài đã thâm nhp kinh điển giáo lý của Pht đcui cng rút ra: Tt cpháp là đđến với Hoa Nghiêm. Bây gixin nói qua vHoa Nghiêm. Đây là bkinh được coi là rt khó hiểu, cn phi căn cơ mn tiệp mới hiểu được bkinh này. Ở đây, tôi ng mo mui xin nói sơ lược. By lâu, ta chquen cho là Pht có nhc thân ging ta ri tu hành đắc chánh quBồ-đ. Đây ng là quan điểm của Pht giáo Nguyên thy, quan điểm nghiên cứu Đức Pht theo lịch sử. Chduy nht có Pht là thành Chánh qumà thôi, bao nhiêu người kc cui cng rồi ng thành Duyên Gc hoc Thanh Văn mà không ai thành Pht. Thi gian ngài Minh Đăng Quang qua Cao Mn chắc là biết điều này nng sau khi đc Kinh Hoa Nghiêm, Ngài bthu hút. Vì theo Hoa Nghiêm, Đức Pht hoàn toàn mới, không giới hn. Tinh thn Hoa Nghiêm phóng khoáng, không có gì không phi là Pht. Chơn lviết: Pht là chđến ca chúng sinh; Đo là con đường ca tt cchúng sinh tđi, chkhông ctên đo gì c. Giáo là sdy học đtu hành, chkhông phi tôn giáo gì cvà phái là s làm vic giúp ích li chung cho nhau, chkhông phi phái gì c, đây là diễn ttinh thn Hoa Nghiêm. Điểm đặc sc của Chơn llà mc mạc, gin dnên hu như ai ng hiểu được. Tuy nhiên, ng đừng vì smc mạc, gin dmà không hiểu sâu thêm cho đến rt o. Mun đt được sđơn gin phi tri qua nhiều giai đon phức tp ging như làm toán đơn gin phân s. BChơn lai ng hiểu, tht ra ngm chứa nhiều ni dung kinh điển, nht là Kinh Hoa Nghiêm bt kh tư nghì. Mt vKht sĩ mang bình bát vừa đi xin, vừa hc; đng thời, vKht sĩ ng cnh là Bồ-tát, là Pháp thân, Báo thân, ng thân, tức là tam thân của Pht đxiển dương công đức cngcnh giới của chư Pht, mang đạo hnh, ánh đạo vàng đến khp mi người. Không phi chkht thực đnuôi mng đơn thun.

Đhiểu được điều này tức là ta hiểu được hành trng ngpháp của Ngài. Ngài đã chrõ Tt cc pháp là đđến vi Hoa Nghiêm. Nvy, có nghĩa chơn lý của Ngài là tHoa Nghiêm mà ra. Do đó, đtài từ Hoa Nghiêm đến chơn lýrt bích và cn thiết đnghiên cứu dành cho những ai sau này khi đc Chơn lshiểu sâu sc hơn. Đây ng là vic làm đxiển dương trí tuhiền minh, Pht pháp nhiệm mu chuyển hóa tĐức Pht đến ngài Minh Đăng Quang Tt cgiáo lý là đđến vi chơn n. Trong Chơn l, Ngài ng dy rt rõ:Chơn như là chđến ca tt cthin lành, tbi, trí hu; Kgiác ngchơn như ri thì gii thoát ra khi tt cschp không còn givọng nên gi là chơn như toàn giác trn sáng trn lành. Nng không còn givọng như thế nào, Ngài chrt rõ: Cđđng chơn n, không đđng chơn n, chp gm cba pháp đđến với chơn n, không chp cũng chơn n. Chơn như mới thit là có, chơn như mi tht là không, chơn như mi thit là trung, chơn như mi thit là ta, là Pht. Kinh Pht uyên thâm bao nhiêu, đến ngài Minh Đăng Quang rút ra thành lời dy rt gin dđai ng hiểu được. Cui cng, tt cs hc là đđến vi chơn lý. Nó có nghĩa theo nquan niệm của Ngài: Ta là tt c, tt clà ta, ta sống cho tt c, thì tt csống cho ta, tiếng ta đây là tt c,đó tức là chơn lý vũ tr. Người thực hành đúng chơn lý gọi là Kht sĩ.Kht y là xin. Sĩ đây là học. Xin y ri li cho, học đây ri li dy. Xin thực phm đnuôi thân gitm, cho sthin lành phước đức đbo vgissống dài lâu”.

Như vy, qua ba câu trên cho ta thy rõ con đường đến vi chơn lý đtrthành Kht sĩ của ngài Minh Đăng Quang. Kht sĩ cnh là mt con người sinh ra và lớn n trong tri đt và nhn được nhiều thứ, hc được nhiều điều và có bn phn phi trả, phi cho li cuc đời. Biểu tượng hoa sen và ngọn đuc nói rt rõ điều này. Hoa sen xin nhn tđt bn, xin nhn tnước, xin nhn tmt tri là bó đuc. Tt cnhững điều xin nhn đó ng có nghĩa là shc hỏi. Cui cng, sen tđt bùn vươn n khi mt nước và trhoa. Kdiệu làm sao, i nào có mt hoa sen, i đó trnên tươi mát, thanh tnh.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây