58. GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG PHÁP QUY Y THỌ GIỚI CỦA TỔ SƯ

Chủ nhật - 09/09/2018 12:31
GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG PHÁP QUY Y THỌ GIỚI CỦA TỔ SƯ
NS.TS. Hằng Liên
Giáo thọ Học viện PGVN tại TP. HCM Chùa Hồng Trung Sơn, Nam Cát Tiên, Đồng Nai
 1. Nn tảng quy y thọ giới của Đạo Pht Kht Sĩ

Ra đời ti miền Nam đất Việt, Đo Pht Kht Sĩnhư mt lung gió mi mthi o, làm sng dy tinh thần Pht giáo nước nhà lúc by giờ. Hình nh Tăng đoàn thi Đức Pht được Tsư Minh Đăng Quang tái hiện vi tôn chtu tp: Ni truyn Thích-ca Cnh pháp. Tsư đã thiết lp Tăng đoàn vi đời sng trì bình kht thực tam y nhứt bátdu phương khp đó đây để hóa đmi người, rất thun túy vi phong ti Pht giáo thời nguyên thy nng li hết sức gn i, hòa nhp và phù hp với mi tng lớp người dân Việt Nam. Người người đến vi đạo được Đức Tsư khéo léo dn dt, tùy duyên mà hóa đnhư những gì Ngài được thnhận tCnh pháp ca Đức Pht. Đc biệt, Ngài rất coi trọng vic nghiêm trì giới lut và chuyên tâm thực nh lời Pht dy trên ltrình gii thoát. Không chđi vi người xut gia hc Pht, kcng Pht tti gia cũng được Tsư hướng dn trên nn tng giới lut, bt ngun tviệc quy y thgiới1 cho những ai mun đến vi Pht pháp. Tsư ging gii ý nghĩa quy y thgiới mt cách đơn gin và dhiểu như: Phật là ông thầy giáo,
  1.  
  1. Chơn lý, tp III, “Đạo Pht Kht Sĩ” – Quy y thgiới, tr. 415.
 


Pháp là bài dạy hc, Tăng là hc trò hiền2.

Ai ai tìm đến vi Pht pháp cũng mong mun nh được an lc và hạnh phúc, để nếm được hương vị mà người ta thường gi là gii thoát chân tht; nng mun an vui tht sự, trước hết chính nh phải biết đâu là nguyên nhân khiến ta đau kh. Chkhi nào nhận diện được ngun gc ca kh, người ta mi có cơ sđđoạn trvà chính lúc y hạnh phúc scó mt. Đi vi giáo lý căn bản này ca Đức Pht, Tsư đã định hướng cho người bước o cửa đạo mt cách rt rõ ràng về con đường thoát khổ và tùy theo căn duyênnh trì mà họ tìm thy sự an lc nhiều hay ít. Tuy nhiên, dcó sai khác về con đường thực hành, nng tt cnhững người được gi là con Pht đều phải có nn tảng tu tp ban đu bt ngun từ quy y và thọ trì ngũ giới. Do đó, Tdy: Kẻ mà quy y Tam Bảo là bi đã qlạc lm, mê muội, lãng quên và quen tt, thế nên schứng tỏ cho kẻ quy y trvgiác ngy, là phi nghm trì gii lut, là phép ngừa răn cn ngăn tội li. Tp giln ln từ mt giới, năm giới, tám giới, mười gii và đến 250 gii mi trli được như cũ ngày xưa, như trò hin kia được. Thế nên, gọi mt gii là mt bước chân quay v, hay mt nấc thang trèo lên, như gim trừ mt nết xu, thói quen, vng lon, si mê sái quy3.
 1. Pháp quy y của Kht sĩ với tinh thn tùy dun không nghi lgiáo điều

Trên con đường hoằng pháp, Tsư đưa đạo o đời mt ch uyn chuyển, nhnhàng và thanh cao, khiến người mi hc không phi ngỡ ngàng; ngược li còn cm nhn được sgn i ca giáo pháp, như cách Đức Phật từng go hóa chúng sanh: Sau mỗi khi Pht dy, biết bao người cht tỉnh thy ra mc đích cõi đời, tự phátm thinn v theo chơn lý, quy y, tp theo pháp, mà trở nên Pht4. Noi theo hnh tbi ca Đức Pht, hiểu được giá trcao quý và hnh phúc khi mi người tìm vChánh pháp, nên Tsư
  1.  
  1. Sđd, tr. 415.
  2. Sđd, tr. 417.
  3. Sđd, tr. 419.
 


luôn luôn tùy duyên mà đ người, nhn chúng, chkhông bao giờ câu no nh thức, nghi lcao xa nào cả. Ti mi nơi Tđến, Người đều giảng pháp, khuyến tu, ri tạo duyên lành cho những ai mun nhập đạo vi nghi thức quy y truyn giới, dù là nhiều người hay chmt người Tđều giúp hthlãnh giới pháp. Đi vi T: Pht là thy chung ca tt cchúng sanh, và tt cchúng sanh ri đây, ai ai cũng tnhn mình thin n, tự mình quy y thgiới, và slà Tăng hc trò, theo ltht ca tiếng n Đ. Bui lquy y ca Tsư diễn ra rất đơn gin ti mt đạo tràng, hay mt tnh xá và có khi là dưới mt ci cây ta mát nào đó. Cnh shành đạo bình dnày ca T, đã khiến cho Đạo Phật Khất Sĩ dhòa nhập với người dân đất Việt và tạo cơ hi cho những ai vừa mi phát khởi Bồ-đtâm. Tuy nhiên, nói vậy không có nga là Đạo Phật Khất Sĩ không có mt nghi lđặc thù nào. Các nh thức xướng tng, dưới cái nn ca Tđều mang sc thái như Đức Phật ngày xưa từng làm, đó là những lời chúc phúc, cầu nguyn bằng cnh công năng tu tập ca tthân Tăng chúng. Đi vi mt struyn thng Phật giáo, vic quy y phi được tchức nơi đạo tràng tôn nghiêm, có đầy đnhc lchuông mõ, người mun quy y phi đăng ký trước v.v; nng vi Tli hoàn toàn khác, sphát khi thiện tâm ca người sơ cơ tùy theo duyên giảng gii ri ân cn đưa ho đạo là đầy đủ ý nga.
 1. Tinh thn bình đẳng

Có thnói, tinh thần bình đẳng là mt trong những nét đặc tng nht ca Pht giáo mà Tsư đã tiếp ni trong nghi thức quy y thgiới. Tsư luôn giữ tâm hạnh bình đẳng ging dy cho tt cnhững ai mun hc đạo và tôn trọng Pht tánh ca h, dlà người xut gia hay ti gia. Đi vi T: Chúng sanh là vlai và đạo Phật là quá khứ: Bi đạo Phật là đạo ca quá khứ, đạo Phật cnơi chúng sanh, ctvô th, chnào phi đạo ấy ca ai, hay đạo là m ca mỗi người, ai ai cũng như nhau c5. Tsư dn dắt mi người bước o Cnh pháp trong tinh thần yêu thương; vì
 1.  
 1. Sđd, tr. 418.
 


mun đnhững chúng sanh lc lm, nên Người rất ctrọng trách nhiệm khai ngchkhông đặt nặng nh thức. Tcòn dy người nh đạo không được chp o tiếng gi Thy – trò, chăng là bn lchung đường, ktrước người sau, tiên sanh hu sanh, là cũng vn như nhau, ngày mai slà bình đẳng. Đức Tsư dtiếp đngười hu hc nng rất tôn trọng Pht tánh ca mi chúng sanh như Pht đã từng dy: Ta là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sthành. Trên tinh thần bình đẳng vô ngã như thế, người nh đạo mi có than nhiên trong mi ràng buc” ca thế gian. Nếu có tôn giáo khác luôn yêu cu tín đphải tôn thđấng giáo chủ ca rng nh vi niềm tin mù quáng, thì người hc Pht phải sáng sut chn lựa người Thy bng kinh nghiệm thực tiễn.

Trong Tăng Chi BKinh III, Đức Pht đã nói rằng: y quý vKalama, đừng tin vì nghe truyn khu, đừng tin vì đlà truyền thống, đừng tin vì nghe đồn đi, đừng tin vì được ghi trong kinh điển, đừng tin vì lý lun, đừng tin vì suy diễn, đừng tin vì đã tư duy trên mọi lý l, đừng tin vì dựa theo ý kiến đã được cân nhc, đừng tin vì vy cvcuy quyền, đừng tin vì nghĩ rng vy là thy ca mình. Nng này quý vKalama, khi nào quý vtmình biết rõ: Các pháp này là bt thiện; c pháp này là đáng chê; c pháp này bị người trí chỉ trích; c pháp này nếu được thực hin và chấp nhn, sđưa đến bt hnh khđau, quý vhãy tbỏ chúng6. Thướng dn mọi người sống vi nhau bng lòng từ bi và đối đãi vi nhau bng tinh thần hòa hp, đúng vi pháp lc hòa mà Pht dy. Khi một người hc đạo đã đi trước rồi hoàn toàn có thhướng dn li cho người đi sau bng những gì nh đã được hc: Như người cư sĩ ginăm giới, nói chgiùm cho người gimột hoặc ba gii được, tám gii dt trau cho năm giới, mười gii truyn bảo cho tám giới, hoc mười giới xin nghe chịu nơi bậc 250 gii trên hơn. Cnh tinh thn thiết thực bình đẳng, lợi hòa này ca Tđã tô điểm thêm cho Đo Pht Kht Sĩ vi những tinh hoa rt rng ca nó. Đồng thi, luôn tạo
 1.  
 1. Tăng Chi Bộ Kinh III, kinh Kalama.
 


cho người hc hỏi Chánh pháp sống trong môi trường hòa bình, chia sln nhau, cùng nhau tiến bước trên con đường gii thoát: “Mc đích ca tt cả chúng sanh là tu hc, để cho đc qu, chớ kng phi lp bè kết bn, mà cn phi tính cho nhiều7.

4. Gtrị thực tin của quy y trong Chánh pháp


Vi phương châm: Ni truyn Thích-ca Cnh pháp, con đường hong hóa đsanh ca Tsư rất thiết thực vi ý nghĩa tđvà lợi sanh. Ttừng bước xây dựng ngôi nhà đạo pháp tnền tng quy y thgiới, giúp cho mi cá nn hiểu rõ đời đẹp hơn nhcó đạo; rồi tiến dn đến hạnh phúc cao thượng nht ca đời người. Trong Kinh Pp Cú, Đức Pht đã dy: Khthay được làm người, khthay nghe diu pháp8 nên Tsư chủ trương không từ bbt kmt người nào, nng cũng không thúc ép bt cai; tùy theo nn duyên vn nh mà tiếp đ người n bgii thoát. “Quy y Tam Bo là vtheo Phật Pp Tăng9, đây là cách Tsư giúp người ln ln gi rửa bi trn đtừng bước sng an lc trong Chánh pháp.

Đi vi T, mi người đều có mt nn duyên rng biệt, nên phải tn tâm tiếp đđhcó cơ hi quay vcon đường thiện lành, gii thoát khđau. Nếu chp vào nghi thức, nh tướng quá nhiều đôi lúc skhiến cho người hc đạo bước đầu bmt duyên lành. Khi mt người thtrì quy y, tức là đã đi được bước đầu tn trên nc thang gii thoát; vì nếu giữ được giới nào thì san lc theo giớiy. Hơn nữa, vic quy y sgiúp người ta tự ý thức vtrí ca nh trong ngôi nhà đạo, đphát huy stu hc, đem li san lc cho cá nn và xã hi. Tsư đã không biến vic quy y chơn truyn tnh mt nghi lhay mt phương pháp bí truyền, mà chủ yếu hướng dn đmi người thpháp biết được ý nghĩa thiết thực ca vic quy y, giúp hly đó làm kim chnam cho cuc sng. Quy y thgiới không phải đtôn thmà phải theo ý
 1.  
 1. Chơn l, tp III, Đạo Pht Kht Sĩ” – Quy y thgiới, tr. 420.
 2. Kinh Pháp cú, phm Pht-đà, 182.
 3. Chơn l“Đạo Pht Kht Sĩ, tr. 415.nghĩa: Những kẻ ấy tđssửa chữa hành vi, vic làm, li nói, ý niệm, trli y theo Phật Pp Tăng, đln ln trnên Tăng, là hc trò tt đp, đặng hc hành theo Pp, mà thành như ông thầy Phật vy, đlà squy y Tam Bo vy10. Đây là ý nghĩa cao thượng ca vic quy y thgiới, nên Tsư dy người hu hc: Tmỗi người hãy giác ngly, tgigii quy y ly11.


 
 1.  
 1. Sđd, tr. 416.
 2. Sđd, tr. 417.
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây