17. TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG VỚI "CON THUYỀN BÁT NHÃ"

Chủ nhật - 09/09/2018 09:32
TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG VỚI "CON THUYỀN BÁT NHÃ" của NT. Khiêm Liên - Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ
Đo Pht được mnh danh là đạo trí tuệ, tht không có gì chính c hơn. Trong ltrình Bát cnh đạo (Đo đế): cnh kiến, cnh tư duy, cnh ngữ, cnh nghiệp, cnh mạng, cnh tinh tn, cnh niệm, cnh định thì cnh kiến đi hàng đu. Vì có cnh kiến chiếu soi nên tt ccác cnh kia đều có mt. Trí tu đi trước, tbi theo sau thì Bồ-tát hạnh mi được chu toàn mỹ mãn.

Thi pháp đu tn ca Tsư được giảng tại chùa Linh Bửu, Tsư đã đcp đến Con thuyn Bát Nhã, mt khái niệm bao quát toàn btinh hoa tư tưởng Pht giáo.

Ni dung Bát-nđược Tsư giảng giải không đi ra ngoài ni dung Tdiệu đế và bản cht ca năm uẩn được trích tkinh Chuyn pháp luâncùng kinh “Vô ngã tướngca Pht giáo Nam truyn và kinh Bát-nhãca Pht giáo Bc truyền. Tsư đã xoáy sâu o Ngũ un, Lc căn, Thp nhnhân duyên, Bát cnh đạo v.v… qua từng giai đon, tkhi điểm ca vng thức cho đến khi sc thân đy đsáu căn, tnh hài cho đến thức trí.

Thuyết lý vốn không cùng, nng tóm li cũng không ngoài chơn llàm cho con người mau giác ng. Để khi giác ngri, con người tìm ra lsng an vui, không còn khổ não vi sự vọng lm, chp ly cõi đời là tht, cái thân ta là thật(Chơn lNgũ un, trang 36).
 


Tinh hoa Bát-ncòn được Tsư giảng giải nhiều lần trong các bài Cnh pháp, Kht sĩ, Chơn nhưv.v... c quyết chỗ đến cui cùng ca tt cchúng sanh là chơn như thể tánh. Đó là mt Bát-nChơn đế.

Còn về mt Bát-nTc đế: Ngài đưa ra mt quc độ mu: Hòa bình miên viễn, an lc tht sự. Quc đđó phải được xây dựng trên nn tảng đạo đức căn bản là giới lut nPht.

Về mt này, Ngài mở rộng trong các Chơn lý: Hòa bình, Tông giáo, Đi đạo đức, Xthiên đường v.vĐây là mt ng hóa tn, diệu dng ca pháp tn. Hàng Bồ-tát, vận dng phương tiện quyn xảo đtđđ tha, t giác giác tha nhằm dìu dt chúng sanh từng bước mt trên con đường tiến hóa, rốt cuc cũng đđưa họ về thể tánh chơn như (Vạn thiện đng quy Bát-nhã môn).

Như vy ta thy Thuyn Bát-nca Tsư Minh Đăng Quang Đi đạo dung thông, nng mc tiêu ti hu vẫn là thể nhp chơn như thể tánh.

Bát-nlà dịch âm ttiếng Sanskrit (Pajñā), là trí tusiêu thế thuc phạm trChân đế, tnh quca Đo đế Cnh đẳng giác. Chúng ta hãy nghe kinh Bát-n(Bc truyền) nói về công năng chiếu soi ca Bát-nhã.

Quán TTi Bồ-tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mt-đa thời, chiếu kiến ngũ un giai không, độ nhứt thiết khổ ách(Khi Bồ-tát Quán TTại thực hành Bát-nhã mt cách sâu xa, rốto, Ngài thy ra năm uẩn vn không có tht, tức thi Ngài vượt thoát khi khổ ách). Kinh Bát-ncó ti 600 quyển, được đúc kết lại còn 260 chữ đó là phẩm Bkhuyết tâm kinh, nng chcần 11 chữ o đu kinh: Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, đnhứt thiết khổ ách cũng đủ gói gn tinh túy ca Bát-nhã.

Cnh tcơ sBát-nhã này, Thái tSĩ-đt-ta đã nhận ra chân tướng cuc đời – Tdiệu đế, bn stht tt cùng vĩnh cửu - mà Ngài trtnh bậc Cnh Đẳng Giác. Cũng chính do Bát-nthúc đy bi tâm, Pht trlại Vườn Nai độ năm anh em ngài Kiều-trn-
 


như chứng quVô sanh, A-la-n. Ktđây, đạo Pht hiện hữu ở thế gian, cho đến ngày nay trải qua hơn 2.559 năm, mà ảnh hưởng ca Pht giáo vẫn còn sâu rộng, ân đức đđời ca Pht giáo vẫn còn thiết thực và lớn lao.

Bn stht tt cùng mà đức Pht đã khám phá được chứng tỏ tư tưởng giáo dc truyn thng ca thế gian về cái TA là hoàn toàn sai lm, là hu quca mi khổ ly, tai ương.
  1. Khđế: Stht chữu, thực tế không thể chi cãi. Chúng sanh tùy theo biệt nghiệp mà mi người cảm nhận, thọ lãnh khổ đau theo mức đsai khác, nng căn bản khổ là không khác.
 
  1. Tp đế: Nguyên nn, ngun gc ca mi khổ ly, tai ương trên thế gian này là do vô minh, tham ái. Vì không hiểu biết tht tướng cuc đời, con người mi mãi tham đắm tầm cu, mà càng tầm cu thì càng đi diện vi hư vô, rốt cuc chcó khổ đau, tuyệt vng.
 
  1. Diệt đế: Chân lý ti hu. Trạng thái an lạc, tti, khi vô minh tham ái đã được đoạn tn, không còn dư tàn.
 
  1. Đạo đế: Còn được gi là Bát cnh đạo, con đường có 8 nnh: cnh kiến, cnh tư duy, cnh ngữ, cnh nghiệp, cnh mạng, cnh tinh tn, cnh niệm, cnh định, là phương pháp hay điều kiện tt yếu đtnh tựu cnh trí, chứng nhp Niết-bàn, hoàn thiện mc tiêu ti hu ca Sa-môn hạnh. Cũng chính tsự giác ngộ bn s tht này mà Thái tSĩ-đt-ta tr tnh Đo sư ca chư thiên và nhân loi.

Tsư Minh Đăng Quang trải bao năm tìm thy hc đạo, nghiên cứu u tầm hai nn giáo lý Pht giáo Nam truyn và Bc truyền, và sau 7 ngày đêm nhp đại định tại Mũi Nai, Hà Tiên, Ngài đã đắc định. Tđịnh tâm sâu lắng, Ngài minh sát những lượn sóng ca biển đời, thân chứng Tam pháp ấn: Vô thường, Vô n, Kh. Ri Ngài dùng thắng trí kiểm nghiệm lại những tri thức mà trước đây Ngài đã nh hi được, tâm Ngài bừng sáng như bu tri quang đãng không mt gn mây m. Ngài vô cùng phấn khi khi thu
 


triệt giáo lý Tdiệu đế mt cách căn bn, sâu xa. Ngài hoàn toàn tín cẩn o đạo lBát cnh ca Pht Tlà phương pháp duy nht thể an tnh phiền não cho chúng sanh, chấm dứt khổ ưu, giải thoát tti. Do vy Ngài dõng mãnh tbỏ phúc lc thâm sâu ca định, phát nguyn hạ sơn, dong thuyn Bát-nhã, nêu cao tôn chNỐI TRUYỀN THÍCH CA CHÁNH PHÁP, dựng li những gì đã bị nghiêng đ, khêu li ngọn đèn đã bị lu m(lời ca Giáo sư Nguyễn Trung Trực).

Để phá tan ngôi nbản n, Pht đã bbao nhiêu công sức, bao nhiêu kiếp sanh tn, đến kiếp chót Ngài mi tìm ra được thủ phạm xây nchuyên nghiệp (Tp đế). Thế là Ngài lp tức khóa tay, vô hiệu hóa vai trò to tác ca Tp đế, và Ngài kn nhẫn, tháo ri từng bộ phận ca ngôi nNgũ un: Sắc, Th, Tưởng, Hành và Thức để mở mt tucho chúng sanh.

Năm anh em ngài Kiều-trn-như là những bậc thượng nhân đã chứng đắc các tầng thiền cao nht ca ltrình tâm linh. Khi nghe xong kinh Vô ngã tướng do đức Pht giảng, các ngài liền nhp vào dòng Thánh, chứng quTu-đà-hoàn.

Còn đi tượng tnh chúng ca Tsư Minh Đăng Quang gm có Tăng lẫn tục, họ là những người còn đang ddẫm từng bước trên ltrình tâm linh. Do vy, Tsư phải tùy duyên cnh, tùy căn cơ ca người nghe mà vận dng ngôn ngữ sao cho chuyn tải được giáo lý uyên áo ca nPht o tận tâm trí ca tnh gi, để người nghe ddàng lãnh hi thì mi có thể thâm tín phng hành. Do đó, đức Tsư đã tận dng danh tđa phương bình dân, giản dị, đậm đà bản sc dân tc đthực hiện mc đích Đtận vô bn chúng sanhca Bồ-tát hạnh, tuy vy, cứu cánh vẫn là dẫn dt chúng sanh phản bn hoàn nguyên, thể nhp chơn như Pht tánh.

69 quyn Chơn lca Tsư là những tiểu luận không trùng lp, mi chđcó những vtrí rng biệt và đảm đương cả hai mt: Tục đế và Chân đế. Tc đế là đgiáo dc đạo đức căn bản xây dựng hi công bằng văn minh. Chân đế nhằm khai thông chơn lý, dẫn dt tâm người phản bn hoàn nguyên.
 


Về mt Tc đế, Tsư có viết trong Chơn lý:

Trong đi ai cũng phi ăn mà sng. Nng bi có cái sng trước, vy thì muốn sng là chớ sát sanh, muốn ăn thì không nên trộm cp(Chơn lĂn và sng, tr. 441).

Mng người qubáu, chúng ta nên biết rng cái sng khó tìm, khi chết đi rồi đâu còn sng li, chớ ca ci trước sau mau chm cngày ta cũng kiếm được. Vy muốn sng, chúng ta phi làm cho mọi người được sng, muốn ăn phi làm cho người được ăn(Chơn lĂn và sng, tr. 441).

Sự thờ phượng là đdung hòa kẻ chết vi người sng, là pháp tm trau tâm, thân tp sng chung, chớ đâu phi ta người tư riêng, kiến h(Chơn lThờ phượng, tr. 763).

Lgiáo là mt chơn lrt qubáu, là mt phép tắc rt diệu mu, là nấc thang thin lành tránh ác(Chơn lLgiáo, tr. 853).

Ta là tt c, tt cả là ta. Ta sng cho tt c, tt cả sng cho ta. Tiếng ta đây là tt c, đchính là chơn lvõ trụ (Tục đế) (Chơn lHòa bình, tr. 831).

Về mt Chơn đế, Tsư viết:

Pht là chỗ đến ca tt cả chúng sanh, cũng như toàn giác là chỗ đến ca tt cả sự hc. Chơn như là chỗ đến ca tt cả phước đức thiện lành, từ bi, trí hu(Chơn lChư Pht, tr. 456).

Tt cả các pháp là đđến vi Hoa Nghiêm. Tt cả giáo llà đđến vi Chơn Như.
Tt cả sự hc là để đến vi Chơn L”.

(Chơn lHc Chơn lý”, tr. 281)

Kẻ tối ở trong Niết-bàn cũng yên vui, người sáng ở trong luân hồi cũng yên vui. Thế là sao cũng được, sao cũng xong, chỉ cn nên biết cái tự nhiên chơn như là đ(Chơn lNgũ un, tr. 36).

Thân trong sch y là xPht,
 


Ming trong sch y là Pháp Pht, Ý trong sch y là con Pht
Tâm trong sch tức là Đức Pht (Chân đế)

(Chơn lTu và nghiệp, tr. 660)

Con thuyn Bát-nca Tsư Minh Đăng Quang không chỉ thể hiện về mt khu giáo mà thể hiện qua cả 3 mt:
  • Thân giáo, Ngài thực hành căn bản giới Tứ y pháp.
 
  • Khu giáo, là những thi thuyết giảng ca Ttrước công chúng và 69 quyn Chơn lý.
 
  • Ý giáo, Ngài thực hành thiền Tniệm xứ, chánh niệm tỉnh giác trong toai nghi; và hàng đêm Ngài nhp định, thế cho nên lục căn ca Ngài luôn ta sáng.

Thuyn Bát-nca Tsư Minh Đăng Quang lướt sóng vô minh, xông pha o giữa biển đời đy sóng gió trong thi bui đạo pháp đang suy thoái, đt nước đang lâm nguy (1947 – 1954) là vô cùng đúng lúc, nhằm chấn ng Pht giáo, cứu nguy cho đạo pháp quê hương. Thế cho nên, bước chân ca đoàn Du Tăng Kht Sĩ đi đến đâu cũng được dân chúng hoan nghênh, hưởng ng. Không thi pháp nào ca Tsư thuyết giảng mà không có giới trẻ phát tâm xut gia, noi theo gương Ngài sng đời phạm hạnh. Còn giới cư tại gia thì hàng hàng, lớp lớp phát tâm thọ tam quy trì ngũ giới, bát giới và tu thp thiện. Theo sau gót chân đoàn du Tăng, tnh xá nh bát giác cũng được mc lên, như smiêu t ca ntTrVũ:

Bờ ao, vách miễu, mái đình Sen thiêng thhin anh linh nhụy vàng
Hương lừng khp cõi thế gian Xóm thôn dy pháp âm tràn sng vui
Như hướng dương theo mt trời Mt người đi cả vn người theo chân.
 
 
 Kết luận

Nn móng đạo đp xây ln

Tăng-già Kht sĩ truyn chân Pht thừa

(Thơ TrVũ)


Thuyn Bát-nca Tsư Minh Đăng quang dung thông cả hai mt: Đi và Đo, Tc đế và Chân đế.

Đời: Thiết lp mt thế giới tht sự an lc hòa bình trên nn tảng đạo đức căn bản (Tc đế).

Đạo: Hướng dẫn con đường tâm linh, tsinh tđến Niết-bàn thể nhp Chơn như ttánh (Chơn đế).

Ngày nay, du nh bóng đức Tsư không còn nữa, nng nhìn o cơ ngơi ca các tnh xá và ssinh hot ca chư Tăng Ni Kht sĩ trên đt nước Việt Nam cũng như mt snước trên thế giới, ta thy du ấn ca Tsư vẫn còn in đm, ta tưởng chừng như Tsư vẫn đang còn đó, và vẫn từng bước soi sáng, nâng đỡ, dìu dt chúng ta trên ltrình Kht sĩ đđến đích Vô thượng sĩ trong tương lai.

Nam-Chứng Minh Sư Bồ-tát Ma-ha-tát.


TX. Nht Huy, 24.12.2015

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây