05. TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG - NỐI TRUYỀN THÍCH CA CHÁNH PHÁP

Chủ nhật - 09/09/2018 04:38
TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG - NỐI TRUYỀN THÍCH CA CHÁNH PHÁP của Lê Đàn - Nhà Nghiên cứu Phật học - Quảng Trị
Mùng 01 tháng 02 năm Giáp Ng(tức ngày 01/3/2014), cTăng Ni, Pht tử Hphái Kht sĩ long trng tchức Đi lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tsư Minh Đăng Quang vng bóng. Nhân dp này, đtlòng biết ơn đi vi Tsư Minh Đăng Quang đã tạo nên mt truyền phái Pht giáo mang đm bn sc dân tc Việt, cũng nghi nhn ñng đóng p ca Ngài nói riêng, ca Hphái Kht nói chung vi Đạo pháp và Dân tc, Hphái Kht sĩ phi hp với Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuc Viện Hàn lâm Khoa hc Xã hi Việt Nam và Viện Nghiên cứu Pht hc Việt Nam ti Thành phố HCMinh tchức hi tho khoa hc vi chđ: Hphái Kht sĩ: Qtrình nh thành, phát trin và hi nhp. Vi chđề đó, chúng tôi xin tham gia đtài: Tsư Minh Đăng Quang - Ni truyền Thích-ca Chánh pháp.
  1. Dn nhp

Đức Pht dy: Pháp mà còn phi buông b, huống hlà cái không phi Pháp”.

Làm sao cthể soi sáng thông đip hùng hn và thiêng liêng, vĩ đi và cm động bậc nht này ca Đức Thích-ca Mâu-ni xuống cõi đời hôm nay?

Mt thế giới bền vững!
 


Ai giđược sbn vững này trong hành trình tương lai ca nhân loi?

Có lẽ sẽ cc bậc vĩ nhân và hàng lot c vĩ nhân ra đời đđi trhiểm nguy.

Có lẽ sẽ cc vị Thánh và hàng lot c vị Thánh ra đời đthức tnh nhân tâm.

Điều gì sẽ xy ra?

Khi tng ô-zôn thủng.

Mái nhà nhân loi nứt đMôi trường ô nhiễm lan tn… Đo đức xuống cp
Chiến tranh hy diệt… Tht là hp dn!
Hay là chp nhn: Có sinh t cdit?

Tôi thường chiêm nghiệm về sự bt an ca con người, song tôi cũng mừng vui vì ở thời đi nào c vPht, Bồ-tát và c vị Thánh cũng ra đời đđi trhiểm nguy và đthức tnh nhân tâm”. Đó là lời của vị thiện tri thức, Bác sĩ Lê Đình Đi, tác giả cun sách Gió từ bàn tay m1 đã nói như thế trong tp sách của ông.

Đó cũng là câu trả lời cho những câu hi ti sao Pht Thích-ca li ra đời ti n Độ; Chúa Jésus Christ li chào đời ở Do Thái; Đức Thánh Khng Tử, Lão Tử, Ngài Lục tHuệ Năng ra đời ở Trung Quc; Pht hoàng Trn Nhân Tông và Tổ sư Minh Đăng Quang ra đời ở Việt Nam.


Đức Pht Thích-ca phi tu đến vô lượng kiếp mới thành mt bậc Giác Ng. Những câu chuyện kvề tiền thân của Ngài đã minh chứng điều đó. Đức Pht Thích-ca vì lòng từ bi vô bbến đi với chúng sanh mà xut gia tìm đạo, bởi thế cho nên sau khi giác ng,
    1. Nxb. Văn học, 2011.
 


Ngài ngngay đến sứ mệnh cao cả, đó là thay thế cPht đời trước mà tiếp tục chuyển mê khai ngcho tt cả mi người. Sứ mệnh này Ngài biết trước không phi là mt vic dễ dàng, vì đạo của Ngài cao thâm huyền diệu, mà chúng sanh căn cơ li không đều, và từ muôn kiếp đã ln hp trong si mê lm lạc, do đó khó có thể hiểu ngay ý nghĩa cao thâm trong giáo lý của Ngài. Nhưng Ngài hiểu rằng mặc dsng trong tăm ti, mi chúng sanh đều có mm Pht tánh, như hoa sen, mặc dù trong bùn tanh hôi, nhưng vn luôn luôn tỏa nhy vàng thơm ngát. Đó là ý chí và lòng cương quyết của Ngài phi cố gng thực hiện để hoàn thành trách nhiệm của mình. Với trí tuệ sáng sut và lòng từ bi vô bbến cng với tinh thn bình đẳng và mt ý cdũng mãnh, Đức Pht đã hoàn thành xut sắc sứ mệnh của mình mt cách viên mãn.

Khi còn là Thái tử, Ngài đã từ bni báu, vợ đẹp, con thơ để đi tìm đạo lúc 19 tui. Mãi cho đến 30 tui, Ngài mới tìm ra được con đường gii thoát, mở ra đạo Pht với hơn 50 năm Ngài đi hong pháp hóa độ chúng sanh; và tính đến hôm nay, hơn 25 thế k, lời dy của Ngài vn chưa hcũ.

Đo Pht đã có mt trên toàn thế giới nho smnh hong pháp của những thế hđtcủa Ngài, trong đó có Tsư Minh Đăng Quang.

Tổ sư Minh Đăng Quang ra đời ti Việt Nam, vào năm 1923 (Quý Hợi). Tuy Ngài được sinh trưởng trong mt gia đình ở vùng quê nhưng trí thông minh khác hơn những đứa trcng thi. Xut gia từ rt sớm (15 tui), nhưng Ngài phi gp mt thử thách lớn trong đời đó là hiếu nghĩa song đường vì nghiệp duyên trn thế, và Ngài cũng đã dũng cm vượt qua được nghiệp duyên đó để bước tiếp con đường mình đã chn. Cui cng, Ngài ngộ nhp Pht pháp, chứng đt lý vô thường, vô ngã, sáng lý pháp Thuyền Bát-nhãngược dòng đời cứu độ chúng sanh, năm Ngài 22 tui:

Mãn khai vô thượng liên đài,

Trang nghm thhin Như Lai ta thiền.

(TrVũ, Thi hóa tiểu sTtrong Ánh Minh Quang)
 
 
  1. Tsư Minh Đăng Quang và sự nghiệp hong pháp

Tổ sư Minh Đăng Quang phát nguyện Ni truyền Thích-ca Chánh phápnoi gương Pht Tăng xưa sng đời phm hnh gii thoát:

Nht bát thiên gia phn, Cô thân vn ldu,
Dục cùng sanh tl, Kht hóa đxuân thu.
Tuy Ngài vng bóng khi mới 32 tui (Giáp Ngọ - 1954), chỉ có 10 năm tu tp và hong pháp, nhưng sự nghiệp của Ngài rt lớn. Ngài đã thành lp ra Hphái Kht sĩ (nguyên là Đạo Pht Kht Sĩ Việt Nam). Trong sut 70 năm qua, Hphái Kht sĩ góp phn không nhỏ trong công cuc chn hưng Pht pháp, bảo vệ và xây dựng Tquc Việt Nam trong thời chiến cũng như trong thời bình.

Khi mới chứng đt, 22 tui, Tổ sư Minh Đăng Quang đã khai đàn ging gii thời pháp đu tiên là Thuyền Bát-nhã” vào ngày Rm tháng Tư ti chùa Linh Bửu, làng Phú M, tỉnh Mỹ Tho. Vn sự khởi đu nan nhưng gót chân hành đạo của Ngài, vị Sư trưởng của Đạo Pht Kht Sĩ Việt Nam, bước rộng ln ra từ làng này đến làng khác; từ tỉnh nsang tỉnh kia; Tăng đoàn của Tổ sư Minh Đăng Quang cũng được những người dân hiền cm mến. Hình nh vị sư đp mnh y vàng, ôm bình bát đt, đi kht thực vào mi bui sáng; không nhà cửa, không gia đình quyến thuc, không ct giữ chứa chp tài sn của ci, tiền bạc, không ở nht định mt nơi nàochỉ có trong tay tam y, nht bátmt lòng bước chân ra đi là để hóa độ chúng sanh, không ngoài mục đích nào khác.

Trong những bui thuyết pháp, Ngài luôn kêu gọi Tăng đồ trvvới giới lut Nên tp sng chung tu hc. Ngài kêu gọi mi người hãy thương yêu nhau Không tự ly để trừ tham. Không tự làm để tránh ác. Và Ngài cũng khuyến kch mi người hãy cng chung nhau xây dựng mt xã hi đạo đức, mt cuc sng an vui, hnh phúc cho nhân
 


loi như mt cõi Thiên đường ngay chính ti trn gian này bng cách:

Mi người phi biết chữ, Mi người phi thuc giới, Mi người phi tnh ác, Mi người phi hc đo.
Những thời pháp của Tổ sư Minh Đăng Quang còn ghi li trong bChơn l, gồm 69 tiểu lun. Ngài đã khéo léo dung hợp tư tưởng giáo lý của hai tông phái Pht go, đưa ra con đường Trung đạo Chánh đẳng Chánh gcgiúp cho mi tng lớp trong xã hi nhn được chân giá trị của đạo Pht. Mt phn trong bChơn lsau này được tách riêng thành cun Lut nghi Kht sĩ, rt cn thiết cho cTăng Ni Kht sĩ hc hành, gồm mười quyển: Bài hc Kht sĩ, Lut Kht sĩ, Bài hc Sa-di, Pháp hc Sa-di 1 (Giới), Pháp hc Sa-di 2 (Định), Pháp hc Sa-di 3 (Huệ), Giới bn Tăng, Giới bn Ni, Giới Pht tử, và 114 điều Lut nghi Kht sĩ.

Luật nghi Khất sĩ là cun sách mà chư Tăng Ni cn phi hc thuc lòng đhành trì trong mi lúc, giúp cho quý Tăng Ni noi theo go lý Y bát chơn truyn ca Đức Tsư Minh Đăng Quang khai sáng.

Trong Chơn lĐạo Pht Kht Sĩ, Tổ sư đã viết: Đo Pht Việt Nam không cphân thừa, để khuyến kch mi người nên lo tu cho đúng Thánh ý của Như Lai, đi đúng con đường Như Lai đã chỉ dn; chnên phân thừa, vì phân thừa là vọng tâm, là chia r, là sai đạo. Thừa là trình độ tâm trí của mi người, hãy để kkhác biết cho mình, chng nên tự xưng. Những băn khoăn vTiểu thừa, Đi thừa hay tông này phái nọ gán cho phái Kht sĩ đều rơi vào trạng thái nchp, như sự sai lm khi nn tay chỉ mt trăng. Nn tay là nn tay và mt trăng là mt trăng.

Tổ sư đã dy rt kỹ trong Chơn lTrường đạo lý”: Đo là con đường ca tt cchúng sanh, mi người tự đi chkhông ctên đo là gì cả. Go là sự dy hc đtu hành, chkhông phi tôn go gì cả. Và
 


Phái là sự làm vic giúp ích lợi chung cho nhau chkhông phi phái gì cả. Những sự vic ca đạo là để sống chung tu học, học cho được sáng sut, thanh tnh và trong sch mà thôi”.

Tsư Minh Đăng Quang chtrương hướng đttheo quan niệm: Ta là tt c, tt cả là ta, ta sng cho tt cả thì tt cả sng cho ta, tiếng ta đây là tt c. Đtức là chơn lvũ tr. Người thựcnh đúng chơn lý gi là Kht sĩ. Kht y là xin; Sĩ đây là hc. Xin y rồi lại cho, hc đây rồi lại dy. Xin phẩm thực đnuôi thân gitm, cho sthiện lành phước đức đbảo vệ gìn giữ cho ssng lâu dài. Hc bằng cách lượm lt, rút ta kinh nghiệm tkhp mi nơi. Dy là đem kết quthực hành trải nghiệm chdẫn lại cho người. Cái xin, cái dy, cái hc, cái cho, đó là cái pháp nương sanhmở ra con đường tươi sáng cho tt cả người đi sau. Con đường y gi là con đường Đo. Đo ca ssng là cùng nhau sng chung. Đạo ca sbiết là cùng nhau hc chung. Đo ca tnh thc là cùng nhau tu chung. Nên tp sng chung tu hc. Tsư Minh Đăng Quang thường nói: Vào thi kỳ mt pháp, chúng sanh phước mỏng tội dày. Bậc Thánh phi chung đụng vi kẻ sát nhơn; Hin triết phi ăn ở vi hng gian tà, rồi đu tranh chống chọi nhau xy ra trăm ngàn việc. Sự hay dđu có hai mt, ai có cp mt tinh đời, cbộ óc sáng sut, thông tâm lý, hiu chánh tr, có lp trường đạo đức, khảo sát thi ksẽ thy rõ các hành vi ca con người. Ngoài đời, người ta dy các thut đu tranh đđược sng kh; Nơi nhà đo, tôi dy các ông (người xut gia) cách chết an vui.”

Tinh thần dũng cm vô úy ca Tsư được kli qua câu chuyn sau:

Ngày n, tại tnh xá ở Tht Nt, vì thy hạnh tu nhu hòa ca các chư Tăng, kn trì giới đức ca nPht, có nhóm người cường lực cạn tâm đến tnh xá dùng vũ khí bao vây, quát tháo, hăm da coi th bậc tu hành có s cái chết không?

Tổ sư Minh Đăng Quang thn nhiên trả lời với bn họ rằng: Quông cm cái chết sn trong tay, sao li không sợ my ông. Và T nói tiếp: Chết sống là do duyên nghip tùy theo nhân đã to mà
 

phi chịu cái qunthế nào; trên đời, không ai thua ai hoặc sợ ai cả, có sợ chỉ sợ nh mê mui mà gây tạo ti li đphi gánh vác ly”.

Thời đó, cTăng, cNi theo Tổ sư Minh Đăng Quang hc đạo có trên trăm v, và Pht tử ti gia theo quy y thgiới cũng có hơn vn người. Tịnh xá được thành lp hơn 20 ni ti các tỉnh miền Đông và Đng bng sông Cửu Long. Tổ sư du hóa hành đạo thuyết pháp độ sanh chỉ được mười năm thì Ngài thnn và vng bóng. Tuy chỉ mười năm ngn ngủi nhưng sự nghiệp Tổ sư để li không hề nh. Ngài đã đào tạo nhiều đệ tử gii. Trong hàng đi đệ tử của Tổ sư có các vị Trưởng lão, Thượng tọa kế tục đạo nghiệp, lp các giáo đoàn du Tăng đi hành đạo khp hai miền Nam và Trung (1955 - 1975) như quý Ngài: Giác Tánh, Giác Chánh, Giác Như, Giác Tịnh, Giác An, Giác Nhiên, Giác Lý, Giác Đức…

Phía Ni giới Kht sĩ có nhiều Ni trưởng, Ni sư đạo hnh như: Huỳnh Liên, Bch Liên, Thanh Liên, Kim Liên, Ngân Liên, Chơn Liên, Quang Liên, Tng Liên, TLiên…

Sự kiện quan trọng là tháng 11 năm 1981, Giáo hi Pht giáo Việt Nam được thành lp, trong đó Hphái Kht sĩ là 1 trong 9 thành viên thành lp Giáo hi. Đi diện hàng Giáo phm Hphái được đề cử trực tiếp tham gia trong hàng Giáo phm Hi đng Chứng minh và Hi đng Trị sự Trung ương.

Tổ sư chỉ hành đạo trong 10 năm thôi, nhưng lời dn dò của Tổ sư vn khắc ghi trong tâm khm của đệ tử Ngài: Các con hãy ở li mmang mi đo, go hóa chúng sanh, đền ơn cPht, y là c con theo Thy và làm vui lòng Thy nơi xa vng, ri mt ngày kia Thy sẽ v. Vâng! Thy đã về và Thy ngự trong lòng các môn đ, đệ tử, các con của Ngài. Hôm nay trong lễ Tưởng niệm Tổ sư, hàng môn đồ chúng đệ tử luôn cu nguyện và tin tưởng:

Thy vhóa gii tức thời,

Khđau sẽ hết, nụ cười thêm xinh. Minh Đăng Quang bng an bình,
 


Minh Đăng Quang ngn đèn linh ta-bà.

Chiều ngày 30 tháng Gng năm Giáp Ngọ (1954), khi bóng chiều phủ xung, ti Tịnh xá Ngc Quang (Sa Đéc), Tổ sư giã từ hàng đệ tử để đi tu tịnh ti núi lửamt thời gian. Ri từ y đến nay li mt ng tun hoàn thời gian Giáp Ngọ (2014), đúng 60 năm dài ti qua, my chục mùa hoa mai vàng rng rơi biền biệt xót xa ni niềm của hàng vn vn con tim hiếu kính nhớ thương Tổ Thy:

Mi năm mi thp hương lòng, Nguyện cu Sư Tthoát vòng tai ương. Trvbên mái Pht đường,
Chuyển pháp luân độ mười phương an lành.

Trong thâm tâm người con Pht luôn khắc ct ghi tâm thu hiểu lời dy quý báu sâu sắc của Đức Thế Tôn: “Dù người ta cgiết Thy nh, nh cũng không nên hi li. Và lời dy vn còn thm thía nht đi với chúng ta hôm nay: “Knào ct oan ti rằng, hđã giết ta, đã đánh ta, đã thng ta, đã cướp ca ta. Oan ti ca người y không bao giờ dứt được bởi hđã ct cht oan ti. Oan ti chỉ dứt được khi hbiết thành khn sám hi”.

Hiểu được giáo lý mt cách vững chắc như vy, chúng ta sẽ dễ dàng thiết lp hnh phúc cho chính mình:

Qunh trong nước mt, sen trong lửa, Phút nhp thn sương bạc khói lam, Chia no khói sương vtới đích,
Cả hai cùng hiện mt hoa Đàm.

(TrVũ, Thi hóa tiểu sử Tổ sư)

Tsư dấn thân o núi lửa, như mt svượt qua hòa điệu tsinh, đđi o con đường giải thoát tràn đy tinh thần xklợi tha ca chư Bồ-tát, là tinh thần tbi bt diệt ca Đức Pht và giáo pháp Kht sĩ.
 
 
  1. Sứ mnh hoằng pháp

Khi ging về ý nghĩa của đạo Pht, Tổ sư Minh Đăng Quang dy rằng: Ba đời cPht đều hành theo hnh Kht sĩ y bát, và quả đạo Niết-bàn do đó mới có. Còn kỳ dư các hnh tu khác (vô lượng pháp môn tu) là tùy theo căn cơ trình độ và thời đại, cng sự giác ngtới đâu là tùy duyên hóa đ. Lm khi đạo Pht bnh hưởng dưới sự truyền giáo của phàm Tăng, đạo blu mờ và dường như xáo trộn tà thuyết ngoi đạo, mê tín dị đoan, lm sự tu lánh đời tiêu cực… thế nên kging ba, người ging by, có sự cố chp bảo th, mà sanh ra phân chia tông phái, mt cả chơn truyền y bát giáo nghĩa cng sự gii thoát yên vui trung đạo của cPht.

Vi sứ mệnh người tu đạo Pht chúng tôi, ni truyền Thích-ca Chánh pháp, y bát Kht sĩ nêu cao ngọn pháp đăng đòi li giá trị đạo Pht y thi xưa, đ khi phlòng người hc Pht tìm tu và đền đáp hng ân chư Pht, đng cha lành muôn loi. Tsư li dy rng: Đo Pht là đo tượng tng quả Bồ-đ, đo giác nggii thoát. Trn thế như mt trái cây, chúng sanh là những ht giống; tâm địa có non già ln nh, sâu đt… Chkhi o trái cn mui, ht giống gchắc thì mi không ln nữa, không còn đèo o sâu hư thi rụng, khi đó ht giống mi cgtrct giữ để đi yên vui mãi mãi. Tâm địa con người cũng thế, khi đã giác ngđủ, mi sự đi không còn luyến tham mê vọng, thiếu thn hi đòi, chp gicõi trn nữa; tâm đã gchết trước cnh vt, yên nghgii thoát không không; bây giờ thân tâm nhnhàng trôi bay cùng khp, ly vũ trụ làm nhà, chúng sanh làm quyến thuộc, các sự vt nh thức, tiếng tăm làm trò chơi, cnh đi làm vườn hoa king để gii trí. Những người đã hiu rõ như thế, đem nh sống đúng theo chơn lý, dùng gương hnh li nói giúp ích dy đời, gi là nhà tu, nhà , thy tăng, ông thy tu… Nhiu thy tu hiệp li số đông thành mt Giáo hi Tăng-già. Chư Pht và chư Bồ-tát sống theo giáo nghĩa này. Đức Pht Thích-ca Mâu-ni là người đi din dn đu mt lúc những người gii thoát và ssống chung trôi bay cùng khp, là phi y hành theo y bát Kht sĩ, con đường của chư Pht. Chúng tôi hôm nay cũng tp theo hnh y...
 


Đức Tmang sứ mệnh hong pháp cao cả. Ngài là mt nhà biện tài vô ngi trước mi câu hi của người đời, du là câu hi của kphá đạo, hoặc để hiểu chơi, Ngài luôn ứng đi linh hot trả lời thông sut. Mt hôm ti Ô Môn, nhân bui thuyết pháp có người hi rằng: Bch Ngài, mi vt đều cđu cđuôi, ti sao cái cu bt ngang sông rch, người ta gi hai phía, bên nào cũng đu cu cả, làm sao đphân bit đu đuôi?”.

Ngài đáp ngay: Cchi khmà phải hỏi, hãy ly mình làm chủ đích, phía o mình đchân bước n trước là đầu và cui cầu bước xung là đuôi. Đừng khi o xét đoán sgì mà bỏ mình ra không cgc, theo dư luận hay tập quán tkhông cchơn lý ở giải pháp đó, ví như hai người đu bước n hai đầu cầu một lượt, tnhư hai nhân trên một vấn đkhông thluận được, vì nếu tiến bước ts gp nhau ở giữa, không tng đường, lúng túng; lý và scũng y n thế”.

Người mang sứ mệnh hong pháp phi trang bcho mình rt nhiều thứ, nhưng không ngoài hai thứ mà Như Lai đã trang bcho họ là từ bi và trí tu. Từ bi thôi, chưa đủ; phi công phu tu tp nhiều để có được mt khnăng biện tài vô ngi như Ngài Minh Đăng Quang với những bài pháp siêu đẳng và những câu trả lời cho những câu hi hóc búa về đạo cũng như đời của người đời.

Đã 60 năm Tsư vắng bóng, nng chc chắn Ngài sẽ hài lòng vi những đtxut gia cũng như tại gia ca Ngài hiện nay, vì bây ginhững người con Pht đsức mang trên vai sứ mnh hoằng pháp tiếp ni sự nghiệp Ngài đli. Biết bao nhiêu tnh xá được xây dựng khp nơi, đạo pháp ngày càng ng thịnh đáp ng được nhu cu tâm linh tu hc ca Pht tử mà trong lòng họ luôn hiếu kính nhớ thương Ngài:

Mượn lt nhân sinh xuống cõi trần, Hc hnh Sĩ Đt dứt tình thân,
Linh căn Thích đo duyên ngàn trước,
 


Noi du Ta-bà go hóa dân.
  1. Đôi lời tm kết

Chúng ta đang sng ở đu thế kXXI, mt thế kvới những phát minh, những thành tựu khoa hc tiên tiến hiện đi phục vụ cho tiện nghi của con người. Nhưng nghịch lý của sự văn minh vt cht có những mt trái của nó đi kèm, không cn phi có hc thức cao cũng có thbiết những nghịch lý đó là gì. Khi dư thừa vt cht hưởng th, thì con người phn nào chai lì” tình thương, đạo đức con người xung cp

Càng văn minhcàng hiểm nguy, Càng thêm rệu rã chai lì tình thương. Lui vp ủ bình thường,
Tìm trong gin dị sc hương nhnhàng. Hành trình nhân loi sang trang,
Làm sao nói hết muôn vàn tai ương. Với bao thm ha khó lường,
Rành rành trước mt khphương gii trừ ! Đo Pht là đạo từ bi,
ngun hy vọng cứu nguy cõi đời.

(Lê Đình Đi)

Tiếng nói của Pht tử Lê Đình Đi, tác giả bài thơ Sui ngun hy vng đã nói lên khát vọng tìm nơi an trú tựa nương cho thân cũng như tâm của con người trong mt thời đi cuc sng đi nhanh, cái gì cũng hi hả, ai không theo kp thì sbbỏ li phía sau cuc đua kiếm sng, kiếm tiền, làm cho thể xác và tinh thn mệt mi. Stress, hi chứng tâm thn do áp lực công vic, làm cho con người mệt nhoài, phiền não khổ đau. Họ đang rt cn những vị thy trgiúp.

Không thy đố my làm nên.Pht trt cần mt ngôi chùa, ngôi tnh , mt không gian yên tĩnh; ở đó có mt nsư hay mt vTăng, Ni mang sứ mnh thiêng liêng cao cca người con Pht dẫn dt và cứu đchúng sanh đang trầm luân trong bkhổ ta-. Nsư sm ti kệ kinh trong ngôi chùa nh, dìu dt, dy dđttrong làng thôn, xóm phố tu hc Pht, tu thọ Bát Quan Trai, tp làm Pht mt ngày, by ngàycho chúng sanh bt kh, thêm vui, thân tâm thường an lạc, gia đình yên vui, hạnh phúc.

Nsư là người cha tâm linh ca quý Pht tử, là chỗ dựa tinh thần cho h. Gp điều gì vui bun, thuận duyên hay nghiệp chướng họ cũng n chùa, tin tưởng bộc bạch vi nsư đxin mt lời chỉ giáo schia. Pht trt là ngây ngô dthương, như những đứa trẻ yếu mềm, họ cần lm, cần lắm những vthy, những nsư n những người cha tâm linh đỡ đu cho họ trong cuc sng, giúp đỡ họ những lúc nguy nan…

Thế mi biết sứ mnh hoằng pháp hiện tại cp thiết biết chừng nào! Vthy hay nsư trú trì, người cha đỡ đu tâm linh, ngoài cái tâm tbi ra, còn phải biết sdng bảo kiếm trí tuca Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi trao cho đtùy cơ ng biến” hóa đchúng sanh đang lao đao nơi chn biển khổ trần gian đxứng đáng làm người hc trò xut sc ca Tsư Minh Đăng Quang, ni truyn Thích-ca Cnh pháp.

Thành phĐông Hà, tháng 01 năm 2014

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây