Đề dẫn, TT. Thích Nhật Từ

Thứ ba - 30/04/2019 13:04
Đề dẫn, TT. Thích Nhật Từ
Đề dẫn, TT. Thích Nhật Từ
 
ĐỀ DN
TT. Thích Nhật Từ

Gia đình hòa hợp hội bền vững tuyển tập gồm 26 bài nghiên cứu trong một diễn đàn thuộc hội thảo quốc tế do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức nhân dịp đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc lần thứ 16 được tổ chức tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam, Việt Nam, ngày 12-14/05/2019. Tác phẩm gồm 2 phần: (1) Gia đình hòa hợp chăm sóc sức khỏe, gồm 9 bài nghiên cứu; (2) Xã hội bền vững với 17 bài nghiên cứu.
PGS.TS. Nguyễn Thị Thường giới thiệu Quan niệm của Phật giáo về gia đình kiến tạo gia đình hòa hợp qua việc làm sáng tỏ sở luận của triết lý Phật giáo về gia đình trên thông qua tích nhng tưởng nhân sinh cốt i, từ đó nghiên cứu những kiến giải của Phật giáo về đạo Hiếu, đạo vợ chồng, mối quan hệ anh em như những nguyên tắc nền tảng để kiến tạo gia đình hạnh phúc, a hợp.
Ths. Đào Thị Vịnh Trần Thị Thu Hà nghiên cứu Quan niệm của Phật giáo tình yêu, hôn nhân gia đình tronghội biến động ngày nay Việt Nam qua các nội dung: Những quan điểm về tình yêu, hôn nhân gia đình; Tình yêu, hôn nhân gia đình dưới góc độ Phật giáo; Tình yêu, hôn nhân gia đình trong hội biến động ngày nay, từ đó đề ra một vài giải pháp y cứ theo kinh Phật, trong đó hai tiêu chí tương đồng về nhận thức tương đồng về niềm tin được tác giả chú ý đề cao.
Tư tưởng đạo đức gia đình của Phật giáo giá trị tư tưởng ấy trong giao đoạn hiện nay nghiên cứu được TS. Cao Xuân Long Thích Minh Mãn khảo sát trình bày qua một số khía cạnh như: Tư tưởng đạo đức gia đình bằng việc trình bày cụ thể những quan điểm, quan niệm của Phật giáo về những con đường, chuẩn mực mà mỗi người phải kiên trì tu dưỡng, thực hiện trong c mối quan hệ gia đình nhằm đem lại bình an, hạnh phúc an lạc trong cuộc sống, góp phần phát triển hội. Đó những chuẩn mực đạo về cha mẹ con cái, vợ với chồng, anh chị em, những người 
trong thân tộc. Tác giả kết luận: Tính hướng thiện của Phật giáo một trong những nguồn gốc của chủ nghĩa nhân đạo,tưởng bình đẳng, hòa bìnhrất phù hợp với xu thế toàn cầu hóa hiện nay.
Ni TS. Thích Minh Thịnh trình bày nghiên cứu Vận dụng triết Phật giáo đối với việc y dựng đời sống gia đình tại Việt Nam trong bối cảnh hiện nay qua việc khái quát về gia đình những chuyển biến của gia đình Việt Nam trong giai đoạn hiện tại với các luận chung về vai trò, chức năng của gia đình, cho đến những sự biến đổi từ quy mô cho đến các đặc tính. Tác giả cũng khảo sát trình bày nh hưởng của triết lý Phật go đối với đời sống gia đình Việt Nam thông qua tư tưởng bình đng sự bình đng trong quan hệ hôn nhân, việc vận dụng giới luật người Phật tử tại gia vấn đề gìn giữ hnh phúc gia đình, cho đếntưởng từ bi nhn nhục, sự hòa thuận trong việc dựng xây bảo vệ tổ ấm gia đình. Sau cùng, tác giả đề xuất một số nhóm giải pháp nhằm vận dụng những triết Phật giáo vào việc xây dựng đời sống gia đình tại Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
TS. Dương Hoàng Lộc trình bàyLễ hằng thuận- nền tảng quan trọng cho hôn nhân hạnh phúc gia đình qua các vấn đề: Nhận định lễ Hằng thuận nét đẹp của văn hóa Phật giáo; phân tích ý nghĩa của lễ Hằng thuận đối với hôn nhân, hạnh phúc gia đình thông qua c đạon tang đng sau từng tiểu tiết được tiến hành trong lễ hằng thuận. Tác giả kết luận: Đạo Phật sẽ không thuần túy một tôn go tín ngưỡng mà phải một đạonhân sinh trên mọi khía cạnh của cuộc sống: từ sinh hoạt tâm linh đến sinh hoạt kinh tế, văn hóa văn nghệVà L hằng thuận một nét son trong các hoạt động đó của Phật giáo Việt Nam.
Cùng một đề tài tương tự, TS. Lê Thị Ngọc Điệp lại nhìn nhận ở một vài gốc độ khác với nghiên cứu Lễ hằng thuận trong đời sống gia đình Pht go ở Việt Nam. Bt đu bng vệc kho sát lịch sra đời tiến trình hoàn thiện của nghi lễ Hằng thuận trong Phật giáo, tác giả đã nêu phân tích những giá trị lợi lạc, tích cực cùng thiết yếu của nghi lễ này này cuộc sống c gia đình theo Pht. Bước them một bước, tác giả nêu đánh giá thực trạng của đời sống gia đình Việt Nam, những tệ nạn đang bùng phát ít nhiều chỉ ra những ngun nhân sâu xa trực tiếp. Và phn cuối, c giả chứng minh vai trò của lễ hằng thuận trong xây dựng gia đình bền vững.

Tác giả nhận định: L hằng thuận một cầu nối giữa đạo đời, giữa hnh nguyện giải thoát ước nguyện xây dựng một hội tốt đẹp của chư Tăng Ni Phật tử tại gia.
Ths. Nguyễn Thị Liên giới thiệu Giáo dục Phật giáo cùng thiếu niên vượt qua khủng hoảng tuổi dậy thì qua các khía cạnh: Khái quát về tuổi dậy thì- giai đoạn đối diện với những biến đổi khó khan phức tạp nhất trong các lứa tuổi, đó những cảm xúc mới lạ, những diễn biến m bất thường, những mong muốn tính chất bản ngả. Phần hai, tác giả trình bày những giá trị nhân văn sâu sắc trong giáo dục Pht giáo. Trong ni dung kế tiếp, tác giả trình bày những đóng góp của giáo dục Phật giáo trong việc bồi dưỡng lối sống nh mnh, tích cực, giúp vị thành niên vượt qua những m bất thường của lứa tuổi.
PGS.TS Hoàng Thu Hương trình bày nghiên cứu Tiếp cận Phật giáo với chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi: Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong xã hi Việt Nam đương đại. Tác giả nhận định, tại Vit nam, Phật giáo đã tham gia vào hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi dưới một số hình thức, tuy nhiên từ góc độ nghiên cứu những vấn đề lý luận thực tiển thì vần còn bị bỏ ngỏ. Nghiên cứu của tác giả đã lần lượt nêu trình bày các quan điểm của Phật go về sức khỏe bệnh tật, phân tích thực trạng người cao tuổi hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Việt Nam hiện nay. Tác giả cũng cố gắng tìm hiểu các hình thức tham gia chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi của Phật giáo trên thế giới Việt Nam. phn cuối, c giả đã luận bàn về hướng tang cường sự tham gia của các tổ chức Phật giáo Việt Nam với hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Việt Nam.
Triết lý nhập thế của Pht giáo trong vic nuôi dy trem có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại chùa Đức Sơn, thành phố Huế nghiên cứu được TS. Hoàng Thị Anh Đào trình bày. Bằng phương pháp sử học thực tiễn trong công tác hội, nghiên cứu đã phân tích triết lý nhp thế của Phật go ứng dụng của triết lý này trong việc giúp đỡ hội của những Ni trong chùa Đức Sơn. Thông qua đó, tái khng định những giá trị nhân n cũng như những đóng góp to lớn của Phật giáo cho hội cuộc đời.
TS. Nguyễn Duy Phương nghiên cứu về sự Phát triển bền vững 
tiếp cận từ tư tưởng Phật giáo qua việc làm sáng tỏ thuyết nhân quả Phật giáo đã khởi xướng từ xa xưa. Dù học thuyết nhân quả đã xuất hiện hàng nhìn năm nhưngtưởng Phật giáo vẫn không hề lạc hậu còn chứa đựng một hệ thống quan niệm toàn diện để phục vụ cho sự phát triển bền vững như: Vn đề kinh tế, vấn đề môi trường vấn đề hội. Theo c giả, tư tưởng Phật go sẽ góp phn hoàn thiệnluận cũng như đưa đến ch thức hữu hiệu giúp nhân loại hiện thực a mục tiêu này.
PGS. TS Nguyễn Ngọc Dung vấn đề Tư tưởng kinh tế Phật giáo sự phát triển bền vững trong thế giới ngày nay đã tập trung m rõ ba luận điểm chính gồm: thuyết trung đạo-nn tảng điểm xuất phát cho toàn bộ tư tưởng kinh tế Phật go; nông nghiệp, kinh doanh, đạo đức kinh doanh, lối sống tiết kiệm, hài a giữa hưởng thụ vật chất thăng tiến tinh thần,... những lĩnh vực quan tâm của kinh tế học Phật giáo; tác động của tưởng kinh tế Phật giáo đối với sự phát triển bền vững của hội. Tác giả cho rằng, tưởng kinh tế học Phật giáo rất phù hợp với những yêu cầu về một nền kinh tế phát triển bền vững, coi đó phương án tối ưu trong sự lựa chọn cách thức phát triển kinh tế hiện nay của nhân loại.
PGS. TS Đỗ Thị Minh Thúy từ góc nhìn văn hóa học đã nghiên cứu Phật giáo trách nhiệm chia sẻ vì mộthội phát triển bền vng. Bài viết này đã làm rõ các quan nim về một xã hi phát trin bền vững. S tương c giữa c giá trị về một hội phát triển bền vững các giá trị Phật giáo theo quan điểm của Đức Đạt Lai Lạt Ma về cái nhìn tham chiếu. Ngoài ra, văn hóa Phật giáo trong mối tương tác các giá trị văn hóa dân tộc được nhìn từ gốc độ lịch sử Việt Nam. Việc bảo tồn, phát huy phát triển văn hóa sự tương tác các giá trị văn hóa Phật giáo với văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới. Do đó, rất cần sự tham gia gánh vác trách nhiệm chia sẻ một hội phát triển bền vững của Phật go Việt Nam hiện nay.
ĐĐ. TS. Thích Hạnh Chơn nghiên cứu về Những đóng góp của Phật giáo cho sự phát triển xã hội bền vững đã nêu bật được các đặc tính giá trị nền giáo dục đạo đức nhân bản của Phật giáo qua lối sng Trung đo, thực nh quyn bình đng giới và thiết lp nn tảng từ bi, trí tuệ, ngã, vị tha của đạo Phật về mối tương quan giữa con người với con người, giữa con người với mọi loài trong xã 
hội. Qua đó, thuyết Duyên sinh của đạo Phật chính nền tảng để soi chiếu c giá trị vận hành của con người thế giới.
TS. Lê Ngọc Thông SV1 Đỗ Hữu Hải cùng khảo cứu về vấn đề Quan điểm Phật giáo về phát triển bền vững các nhân t ảnh hưởng tới hiệu quả giáo dục, ph biến quan điểm đó tronghội đã nêu bật được hai nội dung chính như sau: Thứ nhất; T giáo , tìm hiểu sự định hướng của Phật giáo tới hoạt động hội tính tất yếu giáo dục, phổ biến quan điểm Phật go về phát triển bền vững trong hội. Thứ hai; Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng của tiến trình phổ biến quan điểm Phật giáo về sự phát triển bền vững trong hội. Qua nội dung nghiên cứu từ hai quan điểm trên, các tác giả đã kết luận về mức độ của từng nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng của tiến trình phổ biến quan điểm Phật giáo về sự phát triển bền vững trong hội.
ĐĐ. TS Thích Không đã liệt trình bày về Những đóng góp của Phật giáo Việt Nam vào tiến trình phát triển bền vữngViệt Nam đã nhiều đóng góp tích cực vào tiến trình phát triển bền vững trên nhiều phương diện như: Định hướng phát triển bền vững Việt Nam về vấn đề tăng trưởng kinh tế, về vấn đề tiến bộ hội bo vệ môi trường. Ngoài ra, c giả còn đề xuất một s kiến nghị nhm phát huy hơn nữa những đóng góp tích cực của Phật go o sự phát triển bền vững ở hội Việt Nam.
ĐĐ. Thích Nhuận Chương nghiên cứu về vấn đề Phát huy vai trò nguồn lực Phật giáo mthội Việt Nam bền vững qua các nội dung như: Thực trạng nguồn lực của Phật go Việt Nam, chiến lược phát triển bền vững của đất nước theo các đường lối chủ trương hiện nay, phát huy vai trò của nguồn lực Phật giáo trong quá trình xây dựng phát triển bền vững của đất nước hiện nay. Đó phát huy vai trò của nguồn lực tinh thn, nguồn lực vật chất nguồn lực con người. Ngoài ra, tác giả còn đưa ra một số kiến nghị, giải pháp dành cho tín đồ Phật tử, Tăng Ni, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quan, đoàn thể quảntôn giáo Ban Tôn giáo Chính phủ. Nhìn chung, bài viết nhằm làm vai trò của nguồn lực Phật giáo trong quá trình xây dựng phát triển bền vững của đất nước, khng định lại những đóng góp của nguồn lực Phật giáo cho hội.

TS. Lê Thị Thu Dung khảo cứu vấn đề “Sự ảnh hưởng của chân giác ngộ Phật giáo đối với sự phát triển xã hội bền vững trong thế giới hiện đại đã m rõ một s quan điểm thiết thực như sau: Thực trạng về sự phát triển của thế giới, xu thế phát triển của thế giới hiện đại, ngun nhân dn đến khổ của con người trong hội hiện đại dưới gốc nhìn Pht học và m lý học. Trong đó, pn tích chi tiết về ch Khổ dưới góc nhìn Phật học Tâm lý học của con người cuối cùng lấy chân giác ngộ Phật giáo để giải quyết vấn đề trong thế giới hiện đại của con người, xây dựng thế giới a bình, người người an lạc.
TT. TS Thích Nguyên Hnh trình bày vn đề “Đo đức và trí tuệ, giải pháp hội bền vững đã phân tích chi tiết các giá trị thực tiễn như: Đạo đức gì? T tuệ gì? Cách tiếp cận Phật giáo, tính hướng nội, tính hiệu quả giải pháp tối ưu cho hội bền vững. Qua đó, tác giả ba đề nghị đến các nhà lãnh đạo, chư vị trách nhiệm hướng tầm nhìn đúng đắn như sau: Th nhất; Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo trong một nhân cách tốt, luôn nghĩ về con người cho con người, c động nh hưởng tốt đẹp đến những nhà nh đạo các nước trên thế giới trong các hoạt động nhân bản. Thứ hai; Đem những lời dạy hay châm ngôn tốt như học thuyết “Nghiệp” định luật “Nhân quả” v.v làm tiêu chí đạo đức, nâng cao trí tuệ hiểu biết của con người, xóa tan màn minh. Thứ ba; To điều kiện thuận lợi bng nhiều hình thức khác nhau, hỗ trợ cho chương trình đưa Phật pháp đến với con người như vua Asoka cử nhiều đoàn hong pháp đến c vùng đất khác nhau trên thế giới.
PGS.TS. N Văn Hà trình bày nghiên cứu vai trò của N giới trong đạo Phật đối với sự phát triển bền vững thông qua trình bày khái quát về nội dung ý nghĩa của N giới, giá trị của N giới đối với sự phát triển bền vững; những vấn đề tồn tại của nhân loại quan hệ đến nội dung của N giới; Phần cuối, tác giả đề xuất một số giải pháp đưa tư tưởng của đạo Phật nội dung N giới vào đời sống nhân loại để phát triển bền vững, bao gồm công tác truyền thông quảng giá trị của N giới, đẩy mạnh hoạt động liên kết các tổ chức Phật giáo trên thế giới hòa bình, phát triển bền vững cũng như nỗ lực gắn kết hoạt động của đạo Phật nội dung của N giới với thực tiễn cuộc sống. Tác giả kết luận: Nội dung của N giới mang nhiều giá trị phổ quát nhân loại đang 
hướng tới. Phát triển đạo Phật trở thành tôn go toàn cầu …là đem lại hạnh phúc cho bản thân, gia đình hội.
Đề tài Thực dưỡng- mt lối sống mới của dân đô thị thành phố H Chí Minh dấu ấn của văn hóa Phật giáo được PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân học trò Nguyễ Thị Thanh Ngân đồng thực hiện. Hai tác giả đã lần lượt trình bày nghiên cứu qua các vấn đề chính: Thực dưỡng dấu ấn văn hóa Phật giáo; nghiên cứu thực dưởng thành phố H C Minh qua khảo tả dân tộc học, bao gồm: người dung thực dưỡng, c sản phẩm thực dưỡng, triết kinh doanh của các cửa hang thực dưỡng… Các tác giả kết luận: Xu thế ăn chay, thực dưỡng đã đang trở thành một xu thế lối sống mới của các dân đô thị, phổ biến giới trung niên, văn phòng phụ nữ…. đây sẽ xu hướng tích cực, sẽ được nhân rộng trong thời gian tới.
Ths. Nguyễn Thị Thanh Tùng giới thiệu Vai trò của Phật giáo thành ph H Chí Minh trong các hoạt động h trợ an sinh nhi đồng qua việc khảo sát hang loạt các sở Phật giáo tại thành phố H C Minh nuôi dạy giúp đở trẻ em mồ côi, như chùa K Quang (QuậnVp)- nơi nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật; chùa Long Hoa (Quận 7)- mái ấm cho trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa; chùa Diệu Giác (quận 2)- không chỉ nuôi trẻ mồ côi còn hỗ trợ chăm sóc trẻ bị nhiễm HIV/AIDS…qua đó tác giả đã tái nhấn mạnh sự phát huy hiệu quả của tinh thần Từ- bi- hỷ- , cứu khổ cứu nạn trong Phật giáo đã cưu mang, giúp đỡ biết bao mãnh đời, gánh vác không ít gánh nặng cho cộng đồng hội.
Đề tài Khai thác giá trị di sản văn hóa Phật giáo phục vụ phát triển du lịch bền vững tại Hội an (Quảng Nam) được Ths. Đào Vĩnh Hợp THs. Võ Thị Ánh Tuyết giới thiệu qua một số nội dung quan trọng, đó là: Khái quát về di sản văn hóa thế giới Hội an (Quảng Nam) bối cảnh phát triển của Phật giáo, bao gồm tổng quan về Hội an các giá trị di sản văn hóa của vùng đất; bối cảnh du nhập phát triển Phật giáoHội An. Nội dung quan trọng thứ hai được trình bày vấn đề các di sản văn hóa Phật giáoHội an vai trò đi với hot động du lịch tnh ph. Trong nhng giá trị di sn này, không thể không kể đến sự đóng góp của kiến trúc văn hóa của các ngôi chùa, các di chỉ vật cổ, các bản kinh Phật, nhiềuliệu lịch sử khác. ở một vấn đề khác, nhóm tác giả đã trình bày giá trị đặc 
trưng của di sản văn hóa Phật giáoHội an vai trò đối với hoạt động du lịch của thành phố.
Ths. Đinh Đức Hiền trình bày nghiên cứu Phát huy vai trò của Phật giáo trong việc y dựng nếp sống văn hóa văn minh đô th qua thực tế tại thành phố Đà Nẵng một cách khá thú vị thực tiễn. Với các nội dung liên quan đến môi trường đô thị tại Đà nẳng, tác giả giới thiệu Phật giáo tại thành phố Đà Nẵng từ lịch sử đến hiện tại; Bằng những số liệu thuyết phục, tác giả chỉ ra những đóng góp nổi bật của Phật giáo Đà Nẵng đối với việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; Phần cuối, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của Phật giáo trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Mượn lời của PGS. TS. N Hữu Thảo để thay cho lời kết, tác giả viết: Phật giáo luôn một tôn giáo ảnh hưởng lớn ở Việt Nam, nhưng chỉ thể giữ vững, tôn cao được vai trò, vị trí của mình ở thời đương đại, nếu tiếp tục thể hiện tấm gương về trí tuệ đạo hnh, lực lượng đi đầu c tôn gonước ta trong sự nghiệp xây dựng bo vệ t quốc.
Ths. Phạm văn Chiều trình bày nghiên cứu bảo tồn phát huy giá trị văn hóa của thiền viện Tc Lâmthành ph Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng việc vận dụng trong sự phát triển bền vữngthành ph Cần Thơ. Sau khi khái quát về thin vin Trúc Lâm- Đà Lt, tác giả trình bày vai trò của thiền viện với địa phương thành phố Đà lạt tỉnh Lâm Đồng, đó đóng góp về kinh tế hội, góp phần xây dựng đời sống n a tinh thn m linh nh mnh, góp phn giảm thiểu các hành vi hủ tục mê tín dị đoan
Giá trvăn hóa của thin vin Trúc Lâm được tác giả trình bày qua một số khía cạnh, đó kiến trúc nghệ thuật đặc sắc, đóng góp một danh tham thắng cảnh giá trị, một cách gián tiếp lan tỏa những điều Phật dạy đến với cuộc đời. Phần cuối, tác giả kiến nghị một số đề xuất, giải pháp nhằm góp phần bảo tồn phát huy các di tích lịch sử- văn hóa của dân tộc tại thành phố Cần Thơ.
ĐĐ. TS. Thích Thanh Tâm giới thiệu cách tiếp cận Phật giáo với phát triển bền vững- liên h thực tiễnvương quốc Bhutan gợi m cho Việt Nam. Bng vic trình bày các học thuyết vphát trin và phát triển bền vững, tác giả đã liên hệ Phật giáo với cách tiếp cận phát triển bền vững. Bằng việc trích dẫn học thuyết Duyên khởi 
trong việc giải thích sự hiện hữu tương quan vạn vật với nhau trong Phật giáo, tác giả đã từng bước lập luận đi đến kết luận rằng: Phật go hoàn toàn phương thức tiếp cận sự phát triển bền vững trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế, hội, môi trường…
ĐĐ. Ths. Châu Hoài Thái trình bày nghiên cứu Phật giáo Nam Tông văn hóa của người Khmer miền Đông Nam Bộ, từ chính sách đến thực tiễn đã khái quát các chính sách tôn giáo những vấn đề thực tiễn đang diễn ra với người Khmer, Phật giáo Khmer. Tác giả cũng trình bày phân tích vấn đề thực tiễn trong văn hóa Khmer đương đại, yếu t cần thay đổi khi xây dựng chính ch. Tác giả kết luận: Người Khmer ở Đông nam Bộ dường bị bị nhà nước bỏ quên chủ yếu chỉ tập trung cho đồng bào Khmer ở Tây Nam Bộ. Với mong muốn nhà nước giáo hội quan tâm hỗ trợ cho chư tang đồng bào Khmer vùng này them nhiều thuận lợi trong đời sống việc tu học hong pháp.
Các tác giả trong tuyển tập này, từ góc nhìn lịch sử, nhân chủng, n hóa, hội chính trị đã kho cứu c phương diện học thuật về gia đình hòa hợp hòa bình thế giới từ các bản văn Phật giáo, theo đó, gợi mở các hướng tiếp cận, nghiên cứu ứng dụng lời Phật dạy o việc quản trị gia đình hnh phúc góp phn xây dựng a bình thế giới, mang lại phúc lợi hnh phúc cho con người.
Mùa Phật đản LHQ 2019

 
Thượng ta THÍCH NHT TỪ
PTng thư ký y ban tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak LHQ 2019
Tng điu phi Hi tho

 
File đính kèm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây