71 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ PHÁI KHẤT SĨ TẠI HẢI NGOẠI

Chủ nhật - 02/09/2018 09:17
Tham luận của Thích Minh Thành Ủy viên Thường trực HĐTS
A. NỀN TẢNG Ở VIỆT NAM VÀ ĐIỂM XUẤT PHÁT Ở HẢI NGOẠI
Phật giáo Khất sĩ Việt Nam tại hải ngoại có điểm xuất phát như điểm xuất phát chung của những dòng truyền thừa hay những sơn môn nhà Phật. Đó là hạnh nguyện cứu khổ độ sinh của những bậc phát túc siêu phương xuất trần thượng sĩ bất từ lao quyện quảng độ chúng sinh. Cụ thể trong trường hợp này là yếu tố con người: Đại lão Hòa thượng Thích Giác Nhiên. Đại lão Hòa thượng là một điển hình của tinh thần hài hòa ấm áp đạo tình không biên giới. Khi viên tịch ở Hoa Kỳ, Ngài được giáo phẩm hệ phái báo trình và được Văn phòng II Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam bảo lãnh(1)để đưa nhục thân về Việt Nam, trà tỳ và xây tháp phụng thờ với cương vị Giáo phẩm cấp cao của Hệ phái Khất sĩ - Thành viên sáng lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.
Nền tảng để có điểm xuất phát ngoài yếu tố con người, yếu tố lịch sử và yếu tố cơ hội là cả một chiều dài thời gian và một mảng lớn không gian, ngắn nhất cũng phải trên ba thập kỷ từ thập niên 50 đến thập niên 80 của thế kỷ XX và không gian là những ngôi đạo tràng Tịnh xá đã được dựng lên như mạng lưới những ngôi trường chuyên dạy môn làm lành lánh dữ thuộc chuyên ngành đạo đức tâm linh, đạo đức nhân sinh và đạo đức xã hội.
Lúc bấy giờ dòng truyền thừa Khất sĩ ở Việt Nam đã phát triển rộng khắp các Tỉnh thành với số lượng Tăng Ni và tín đồ đông đảo, tịnh xá đã có trên 200 ngôi(2). Về mặt thực chất, những vị Khất sĩ thời kỳ đầu không có bằng cấp cao học vị nhiều nhưng giới luật và sự hành trì y bát mỗi ngày đạt đến chuẩn mực nhất định. Đạo hạnh trong sáng đó đã tạo nên một hiệu ứng tích cực và mạnh mẽ trong xã hội. Mặt bằng chung là vậy, những mảng đặc nét thì sao? Có ba đặc nét chính biểu hiện nơi những nhân sự cụ thể:
- Đặc nét về phương diện rường cột đạo phong(3).
1 Công văn số 300/CV.HĐTS do HT. Thích Thiện Pháp ký ngày 05 tháng 08, 2015.
2 ThS. Bùi Hữu Dược, “Hệ Phái Khất Sĩ Góp Phần Xây Dựng Đất Nước Và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam” đăng trong quyển Hệ Phái Khất Sĩ - Quá trình hình thành và phát triển, HT.TS.Thích Trí Quảng, HT Thích Giác Toàn, TS.Nguyễn Quốc Tuấn chủ biên, Nxb Hồng Đức, Hà Nội 2016, tr. 921.
3 Tiêu biểu là những vị như Đức Nhị tổ Giác Chánh, Đức Trưởng lão Tri Sự Giác Như, Đức Trưởng Lão Tăng Chủ Giác Tánh. Ni giới Khất sĩ nói chung xin được trình bày ở dịp khác.
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM | 469
- Đặc nét về phương diện du phương hóa đạo, mở mang địa bàn, thuyết pháp cho cư gia, tiếp tăng độ chúng, xây dựng đạo tràng(1).
- Đặc nét đa phương diện là sự kết hợp của những đặc nét trên vào một con người cụ thể cọng với những nét riêng của người đó. Nổi bật trong những vị Khất sĩ đa phương diện là Đại lão Hòa thượng Thích Giác Nhiên với sức làm việc mạnh mẽ, với ý chí kiên trì, định hướng cực tốt và nhất là sự dấn thân không mệt mõi(2).
B. NHỮNG ĐỘNG TÁC ĐẦU TIÊN Ở VÙNG ĐẤT MỚI
Đặt chân lên mảnh đất hoàn toàn mới lạ, công việc đầu tiên của Hòa thượng là chăm lo đời sống tinh thần của đồng bào Phật tử đang có mặt, song song với việc tạo mãi cơ sở đầu tiên, là một căn hộ nhỏ địa chỉ là 8752 Westminster Ave, Westminster, CA 92683. Một mặt củng cố pháp lý chuyển căn hộ thành ngôi tịnh xá để có chổ thờ Phật thuyết pháp và làm nơi nương tựa bước đầu, một mặt lo bảo lãnh cho đồng bào Phật tử được định cư và ổn định cuộc sống. Từ điểm tựa 8752 này với những cơ duyên mới, một lần nữa Hòa thượng đã dấn thân du hóa và hoằng pháp khắp nơi như Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Úc. Hòa thượng đã sang du hóa ở những nước Đông Âu và Liên bang xô viết, một tấm lòng từ không biên giới. Cũng chính nơi điểm tựa đầu tiên này, Hòa thượng đã thực hiện thủ tục pháp lý thành lập Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới vào năm 1981 với thành phần nhân sự chỉ có ba người là: Hòa thượng Pháp chủ Thích Giác Nhiên, Tổng thư ký Trần Doãn, và Tổng thủ quỹ Mai Thị Năm. Đầy đủ pháp nhân pháp lý, Hòa thượng đã bảo trợ cho một số vị Khất sĩ, các vị tu sĩ nhà Phật và một số lượng lớn gia định Phật tử được định cư. Giáo hội phát triển dần về nhân sự và cơ sở vật chất đến năm 2001 Hòa thượng về thăm quê hương Việt Nam trong một cuộc hành trình dài ngày từ Nam ra Bắc, viếng thăm các bậc cao tăng thạc đức và các già lam danh thắng, đồng thời làm công tác từ thiện giúp đỡ rộng khắp.
C. NHỮNG CƠ SỞ THUỘC HỆ THỐNG KHẤT SĨ HẢI NGOẠI
Từ điểm đầu tiên là ngôi nhà số 8752, những đạo tràng tịnh xá thuộc hệ thống Khất sĩ dần dần được xây dựng và trải rộng ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Canada và Châu Úc. Một số là do Hòa thượng thành lập, số còn lại do những vị Khất sĩ sau này thành lập dưới sự chứng minh ban phước của Hòa thượng. Dưới đây là danh sách thống kê chưa đầy đủ:
01
Viện truyền thống Minh Đăng Quang
Ni sư Tường Liên
8752 Westminster Blvd
Westminster City
CA 92683
US
1 Tiêu biểu là những vị Trưởng giáo đoàn như Trưởng lão Giác An, Đức Thầy Giác Lý, Thượng tọa Giác Đức. Ngoài ra còn có những vị Trưởng giáo đoàn ni.
2 Một tiểu biểu khác của đặc nét đa phương diện là Thượng tọa Giác Huệ với năng lực thuyết giảng cuốn hút, văn chương thi kệ sáng tác không ngừng, tổ chức pháp hội liên tục, và là Ni trưởng Thích nữ Huỳnh Liên với một sự kết hợp hài hòa những tố chất tốt đẹp nhất của một nữ Khất sĩ, trong đó lòng yêu nước là ý chí xả thân đã được khẳng định trong lịch sử giành độc lập và tự do cho dân tộc Việt Nam. Cả ba đều là những vị đứng ra xây dựng pháp nhân pháp lý để bảo đảm tính hợp pháp cho tất cả những vị Khất sĩ trong sơn môn. Kết quả là ba giáo hội Khất sĩ ra đời: Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam, Giáo Hội Khất Sĩ Việt Nam, và Giáo Hội Ni Giới Khất Sĩ.
470 | VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII NHIỆM KỲ 2017 - 2022
02
Trung tâm Phật giáo - Tổ đình Minh Đăng Quang
HT Minh Tuyên
3010 W Harvard St
Santa Ana
CA 92704
US
03
Tịnh xá Ngọc Tâm
Sư cô Tánh Liên
7882 Aldrich Dr
Huntington Beach
CA 92647
US
04
Chùa Pháp Hoa
ĐĐ Thích Minh Hiểu
10351 Hazard Ave
Garden Grove
CA 92843
US
05
Ngọc Viên Monastery
HT Giác Ngỡi
2525 W Huckleberry Rd
Santa Ana
CA 92706
US
06
Tổ đình Tịnh xá Giác Lý
HT Giác Sĩ
11262 Lampson Ave
Garden Grove
CA 92840
US
07
Tịnh xá Từ Quang
Sư cô Xuân Liên
7942 14th St
Westminster
CA 92683
US
08
Quan Âm Tịnh Xá
HT Thích Giác Minh
11700 Lower Azusa Rd
El Monte
CA 91732
US
09
Như Lai Thiền Tự
HT Thích Minh Hồi
3340 Central Ave
San Diego
CA 92105
US
10
Tịnh xá Ngọc Minh
Ni sư Tiến Liên
3776 46th St
San Diego
CA 92105
US
11
Quán Âm Tự
HT Thích Giác Minh
2707 Redwood St
Las Vegas
NV 89146
US
12
Tịnh xá Ngọc Mỹ
Ni trưởng Ngôn Liên
202 Beideman Ave
Camden
NJ 08105
US
13
Tịnh xá Ngọc Đăng
Sư cô Hiếu Liên
2405 W Jewett St.
San Diego
CA 92111
US
14
Tịnh xá Vạn Đức
Thượng tọa Giác Đăng
2504 Comstock St
San Diego
CA 92111
US
15
Như Lai Thiền Viện
HT Thích Minh Tuyên
3033 Central Ave
San Diego
CA 92105
US
16
Tịnh xá Ngọc Quang
Sư cô Liên Thảo
2508 Nye St
San Diego
CA 92111
US
17
Tịnh xá Minh Đăng Quang
ĐĐ Minh Huệ
1509 Park St
Syracure
NY 13208
US
18
Tu viện Minh Đăng Quang
TT Minh Đạo
191 E Frederick St
Binghamton
NY 13904
US
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM | 471
19
Tu viện Đức Mẹ Hiền
Ni sư Luân Liên
317 Princeton Ave
Stratford
NJ 08084
US
20
Tu viện Đại Bảo Trang Nghiêm
HT Minh Minh Tuyên
194 Ludington St
Buffalo
NY 14206
US
21
Tịnh xá Ngọc Hòa
Ni sư Thích nữ Tiến Liên
766 S 2nd St
San Jose
CA 95112
US
22
Tịnh xá Ngọc An
Ni sưKhuê Liên
7541 38th Ave
Sacramento
CA 95824
US
23
Đoàn Du Tăng Thế Giới
HT Thích Giác Lượng
1760 W Jensen Ave
Fresno
CA 93706.
US
24
Tịnh xá Minh Đăng Quang
Ni sư Thủy Liên
140 E Navajo Rd
Tucson
AZ 85705
US
25
Tịnh xá Viên Minh
Ni sư Liên Phụng
285 N Comanche Dr
Chandler
AZ 85224
US
26
Pháp viện Minh Đăng Quang
Thượng tọa Minh Diệu
5607 Town N Country Blvd
Tampa
FL 33615
US
27
Thiền viện Minh Đăng Quang
ĐĐ. Thích Minh Đạt
3495 Greenview Dr
Lawrenceville
GA 30044
US
28
Tịnh xá Pháp Vân
TT Giác Trí
396 Shannon Way
Lawrenceville
GA 30044
US
29
Tịnh xá Minh Đăng Quang
HT Giác Điệp
190 Riverside Dr
Utica
NY 13502
US
30
Tịnh xá Minh Đăng Quang
TT Minh Ẩn
147 19SE Powell Blvd
Portland
OR 97236
US
31
Tịnh xá Ngọc Sơn
HT Minh Thiện
8318 SE Harney St
Portland
OR 97266
US
32
Ngọc Viên Monastery
HT Giác Ngỡi
6431 SE Flavel St
Portland
OR 97206
US
33
Tịnh xá Ngọc Châu
Ni sư Hiếu Liên
4320 SE 136th Ave
Portland
OR 97236
US
34
Tịnh xá Ngọc Phước
Thích Minh Nghĩa
1368 Jefferson Ave
Memphis
TN 38104
US
35
Thiền viện Minh Đăng Quang
Ni trưởng Ánh Liên
14634 Bellaire Blvd
Houston
TX 77083
US
472 | VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII NHIỆM KỲ 2017 - 2022
36
Tịnh xá Minh Đăng Quang
ĐĐ Giác Niệm
5015 Gallagher Dr
Houston
TX 77045
US
37
Tu viện Minh Đăng Quang
ĐĐ Minh Nhịn
810 9th St
Galveston
TX 77550
US
38
Tịnh xá Minh Đăng Quang
Sư cô Nhẫn Liên
400 Forestgate
Garland
TX 75042
US
39
Phật Bảo Tự
HT Minh Tuyên
4701 Backlick Rd
Annandale
VA 22003
US
40
Tịnh xá Minh Đăng Quang
ĐĐ Minh Phước
5025 N Regal St
Spokan
WA 99207
US
41
Thiền viện Minh Quang
HT Minh Hiếu
30 Chadderton St
Canley Vale
NSW 2166
AU
42
Tịnh xá Minh Đăng Quang
Ni sư Thành Liên
5 Coventry Rd
Cabramatta
NSW 2166
AU
43
Tịnh xá Giác Phức
Tỷ kheo Giác Đại
299Princes Highway
Morwell
VIC 3840
AU
44
Tịnh xá Từ bi
Sư cô Hiển Liên
79 Oxford Ave
Bankstown
NSW 2200
AU
45
Thiền viện Minh Đăng Quang
Ni sư Việt Liên
228 Clarence St
London
Ontario N6B 3L3
CA
46
Tịnh xá Ngọc Điểm
HT Giác Huệ
6 Route de
Torcy
Noisiel 77200
FR
(Đây chỉ là danh sách chưa cập nhật. Vì vậy có một số tự viện chưa được đưa ra như một cơ sở ở Tennesse, chưa được đưa vào như Chùa Kỳ Viên ở Georgia, Chùa Kỳ Viên ở South Dakota, Tịnh xá Ngọc Đức Sacramento, Tịnh xá Minh Đăng Quang Dallas, Thiền viện Minh Đăng Quang ở Pennsylvania,Tịnh xá Giác An ở Garden Grove, Tịnh xá Giác Ngộ ở Virginia, Như Lai Thiền Tự Arizona; và một số cơ sở đang trong quá trình dựng lập)
D. TÔN CHỈ TRONG TU TẬP VÀ GIÁO HÓA
Trong đời sống phạm hạnh của tự thân, các vị Khất sĩ được Hòa thượng nhắc nhở hành trì Y bát và tấn tu Giới Định Huệ ngang qua thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Về việc hành thiền, Hòa thượng chủ trương thực hành theo phương pháp thiền mà Tổ sư Minh Đăng Quang đã giảng dạy trong tác phẩm Chơn Lý(1). Phương pháp thiền này vừa mang những đặc tính chung hay đặc tính nền tảng liên thông với các phương pháp thiền khác vừa mang nét riêng được xây dựng theo hình ảnh hạt sen mà Chơn Lý thường đề cập đến.Về phương diện hoằng hóa dưới sự dẫn dắt của Hòa thượng, những vị Khất sĩ ở Hải ngoại vẫn trung thành
1 Tổng hợp những lời dạy từ Chơn Lý và những lời dạy của chư tôn đức Khất sĩ, người đọc mạo muội định danh là “Tổng trì liên chủng bửu đăng nhật nguyệt quang minh thiền pháp”.
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM | 473
với tôn chỉ: Giữ gìn tính trong sáng của chánh pháp nhà Phật qua nội dung của những bài thuyết giảng, kinh sách được in ấn; qua lễ nghi tụng niệm hằng ngày, lễ nghi liên quan đến chùa tháp tự viện, hoạt động của tăng đoàn hay liên quan đến cư gia bá tánh, an vị, ma chay, hằng thuận; qua nội dung nghi thức các đại lễ quan trọng hằng năm. Vị Khất sĩ chân chính sẽ nói không với các biểu hiện của mê tín dị đoan hay hiển dị hoặc chúng. Trong đời sống hàng ngày, những vị Khất sĩ giáo hóa cư gia bằng chính đạo hạnh của bản thân, khuyên cư gia quy y, ăn chay, niệm Phật, giữ gìn năm giới căn bản, lánh dữ làm lành, nhấn mạnh đến chữ Hiếu, chữ Hòa và chữ Nhẫn.
E. TẠM KẾT
Vì chừng mực của phạm vi định trước nên nội dung được trình bày trên đây chủ yếu chỉ là những nét lớn và mang tính chung nhất của một dòng truyền thừa Phật giáo của người Việt ở hải ngoại trong mối tương quan mật thiết với Phật giáo Việt Nam. Bài viết chắc chắn còn nhiều điều thiếu sót và cần được bổ sung sau này. Kính nguyện Phật pháp trường cữu xương minh, tăng già hòa hiệp, phổ độ chúng sinh.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây