76. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC HỘI THẢO

Thứ năm - 06/09/2018 08:09
TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC HỘI THẢO - TS. Lê Bá Trình

Kính thưa: 
  • Các vị trong Đoàn Chủ tọa Hội thảo.
  • Các vị trong Đoàn Điều hành Hội thảo.
  • Quý chư vị tôn đức, giáo phẩm, Tăng ni, Phật tử; các vị đại diện lãnh đạo các cơ quan TƯ và địa phương; các nhà khoa học, chuyên gia làm công tác tôn giáo về tham dự Hội thảo
Sau một ngày rưỡi làm việc, Hội thảo Quốc gia “Phát huy vai trò Phật giáo tham gia xã hội hóa công tác xã hội, từ thiện” đến đây đã hoàn thành nội dung, chương trình làm việc đề ra.
  1. Hội thảo đón tiếp 750 đại biểu với 75 bài tham luận của lãnh đạo của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng TS GHPGVN, Trường Đại học KHXHNV - ĐHQGHN, tỉnh Kiên Giang; các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, quản lý nhà nước về công tác tôn giáo; lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, GHPGVN, các cơ sở công tác xã hội, từ thiện của Phật giáo ở các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ và các huyện, thị xã của tỉnh Kiên Giang.
  2. Hội thảo đã tiếp thu các phát biểu của lãnh đạo UBTWMTTQVN, GHPGVN, Trường Đại học KHXHNV và tỉnh
Kiên Giang nêu rõ mục đích, ý nghĩa của Hội thảo là: 
Chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, thống nhất nhận thức về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; trách nhiệm của các tôn giáo và các giải pháp phát huy vai trò các tôn giáo nói chung, của Phật giáo nói riêng tham gia xã hội hóa công tác xã hội, từ thiện, an sinh xã hội, góp phần thiết thực vào các hoạt động hướng đến tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương khoá IX về công tác tôn giáo.
Tăng cường sự phối hợp, gắn kết giữa công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, lý luận của cơ sở đào tạo (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) với thực tiễn thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác tôn giáo.
Hội thảo là một trong những hoạt động có nhiều ý nghĩa đối với Phật giáo Việt Nam, góp phần vào các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu Phật giáo Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII vào tháng 11 năm 2017.
Cùng với báo cáo đề dẫn, đã có 16 ý kiến tham luận trình bày tại Hội thảo và ý kiến thảo luận trực tiếp; đồng thời các đại biểu đã tham gia các hoạt động có nhiều ý nghĩa bên ngoài Hội trường như viếng Đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực; thăm và tìm hiểu về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Từ thiện xã hội Phật Quang và trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp để tổ chức và hoạt động có hiệu quả của một cơ sở bảo trợ xã hội của Phật giáo. 
Tổng hợp ý kiến phát biểu, thảo luận và kết quả nghiên cứu mô hình Trung tâm Từ thiện xã hội Phật Quang, Hội thảo thống nhất nhận định như sau: 
- Công tác xã hội, từ thiện của Phật giáo Việt Nam là một nhu cầu tự thân, là chức năng xã hội, là truyền thống “hộ quốc, an dân”, “đồng hành cùng dân tộc” của Phật giáo Việt Nam. Đặc biệt, kể từ ngày 9 hệ phái Phật giáo trong cả nước thống nhất thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981) đến nay, công tác xã hội, từ thiện của Phật giáo là kết quả sinh động của việc thực hiện đường hướng hành đạo “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” của Phật giáo Việt Nam.
Công tác xã hội, từ thiện của Phật giáo góp phần quan trọng vào việc thực hiện xã hội hóa công tác xã hội, nhân đạo, từ thiện; góp phần giảm gánh nặng về chi ngân sách của Nhà nước trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng nhiều nhóm đối tượng bảo trợ xã hội khác nhau, trong đó tập trung là người khuyết tật, tâm thần, trẻ em mồ côi và bị bỏ rơi, người cao tuổi cô đơn, người nhiễm HIV/AIDS, nạn nhân bị bạo lực, bạo hành... và công tác chăm sóc,  giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở bậc học mầm non. 
Các cơ sở trợ giúp xã hội của Phật giáo, về cơ bản thực hiện đầy đủ chức năng của công tác xã hội: Cung cấp các dịch vụ tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội; tổ chức hoạt động phục hồi chức năng, dạy văn hóa, dạy nghề, giáo dục hướng nghiệp và cung cấp các dịch vụ công tác xã hội, đáp ứng nhu cầu trợ giúp xã hội cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó các cơ sở rất quan tâm việc dạy dỗ, giáo dục đạo đức và tạo điều kiện cho các em tham gia học tập nâng cao kiến thức để hòa nhập với cộng đồng xã hội.
Công tác xã hội, từ thiện, giáo dục mầm non của Phật giáo hoạt động phi lợi nhuận, mang tính nhân văn cao cả nên được sự ủng hộ tích cực của xã hội, các nhà hảo tâm, là sự đóng góp tích cực của Phật giáo vào đời sống văn hóa, đạo đức xã hội.
Các cơ sở giáo dục mầm non của Phật giáo huy động trẻ em trên địa bàn đến trường/lớp đông bởi mức thu học phí phù hợp, thời gian đón trả trẻ linh hoạt (đón trẻ sớm, trả trẻ muộn), tinh thần thái độ phục vụ của các nữ tu, Tăng ni hòa nhã, chăm sóc trẻ tận tình, chu đáo, tự nguyện, được phụ huynh tin tưởng.
- Bên cạnh đó, việc tham gia xã hội hóa công tác xã hội, từ thiện, giáo dục mầm non của Phật giáo có những khó khăn, hạn chế như sau:
Các cơ sở trợ giúp xã hội của Phật giáo thường làm công tác nhân đạo, cưu mang, chăm sóc, nuôi dưỡng những mảnh đời bất hạnh. Do vậy, việc thực hiện các thủ tục pháp lý về tổ chức và hoạt động của các cơ sở chưa được thực hiện tốt; chất lượng quản lý, chăm sóc, bảo trợ, nuôi dạy ở các cơ sở chưa đồng đều, thậm chí có nhiều nơi chưa đạt yêu cầu, quy định về pháp lý đã đặt ra.
Các cơ sở trợ giúp xã hội của Phật giáo thường thiếu sự kết nối mang tính hệ thống với các cơ quan quản lý, phúc lợi xã hội, các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc, trợ giúp xã hội khác mà thường hoạt động một cách độc lập. Do đó, đến nay vẫn còn nhiều cơ sở trợ giúp xã hội của Phật giáo đã tổ chức nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội nhưng chưa đủ điều kiện để thành lập cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định. Điều này dẫn đến một số đối tượng bảo trợ xã hội sống trong các cơ sở này chưa được giải quyết các chính sách trợ giúp xã hội như bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí theo quy định của pháp luật.
Các cơ sở trợ giúp xã hội của Phật giáo còn thiếu tính chủ động về kinh phí hoạt động và các nguồn lực ủng hộ của xã hội. Một số trung tâm trợ giúp xã hội của Phật giáo có cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu các trang thiết bị phục hồi chức năng.
Nhân viên công tác xã hội làm việc tại các cơ sở trợ giúp xã hội của Phật giáo còn thiếu về số lượng, chưa được đào tạo chuyên nghiệp về công tác xã hội, thiếu kỹ năng và phương pháp chăm sóc khoa học, hỗ trợ đối tượng hòa nhập cộng đồng. Về giáo dục mầm non, các nữ tu sĩ của Phật giáo chỉ làm nhiệm vụ quản lý (Hiệu trưởng), không thể đứng lớp vì trang phục của người nữ tu hành của Phật giáo không phù hợp với quy định của ngành giáo dục. Đây là một trong những khó khăn lớn làm hạn chế việc tham gia trực tiếp của các nữ tu sĩ.
Công tác quản lý nhà nước tại các tỉnh, thành phố đối với các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ của Phật giáo còn mang tính chất hành chính; chưa chủ động tiếp cận, hướng dẫn, giúp đỡ các cơ sở cũng như chưa kịp thời chấn chỉnh đối với các cơ sở hoạt động chưa đúng quy định. Các cơ quan chuyên môn liên quan ở các tỉnh, thành phố chưa chú trọng xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội định kỳ và đột xuất.
4. Từ những nhận định trên đây, Hội thảo đưa ra các khuyến nghị giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả tham gia xã hội hóa công tác xã hội, từ thiện của Phật giáo như sau.
-  Về chủ trương, chính sách, giải pháp của công tác quản lý nhà nước.
Tiếp tục hoàn hiện các quy định pháp lý theo hướng đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát huy vai trò các tôn giáo nói chung và của Phật giáo nói riêng tham gia xã hội hóa công tác xã hội, nhân đạo, từ thiện. Cụ thể là cụ thể hóa Điều 55 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định việc cá nhân, tổ chức tôn giáo tham gia hoạt động giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo vừa phù hợp với pháp luật, vừa đáp ứng yêu cầu thực tế về phát huy vai trò của Phật giáo tham gia xã hội hóa công tác tác xã hội, nhân đạo, từ thiện hiện nay.
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước cách đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở trong việc rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh, hỗ trợ các hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội do các cá nhân, tổ chức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức, thực hiện nhằm củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng công tác xã hội của Phật giáo, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về xã hội hóa công tác xã hội trên phạm vi toàn quốc. 
Tăng cường công tác phối hợp giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tôn giáo Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam với chính quyền các cấp trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội của Phật giáo để kịp thời hướng dẫn, thực hiện các biện pháp tháo gỡ những vướng mắc về thành lập hoặc hoàn thiện thủ tục thành lập theo đúng quy định; công tác hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên môn, thực hiện chính sách của Nhà nước đối với các đối tượng đang được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tại các cơ sở.
Tổ chức các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình cơ sở trợ giúp xã hội điển hình của Phật giáo ra các địa phương và các cấp của Giáo hội; kịp thời phát hiện, biểu dương cá nhân, tập thể đã làm tốt công tác xã hội hóa, góp phần phát triển hệ thống trợ giúp xã hội.
Định kỳ và thường xuyên tổ chức các khoá đào tạo, lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xã hội theo từng lĩnh vực cho các cá nhân, tổ chức hoạt động trong các cơ sở trợ giúp xã hội, giáo dục mầm non của Giáo hội.
- Đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Ban Từ thiện Xã hội của Giáo hội tổ chức tổng rà soát việc tổ chức và hoạt động của các trung tâm công tác xã hội, cơ sở giáo dục mầm non của Giáo hội để tìm ra những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động; nhu cầu cần hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ để đề xuất với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, ngành Y tế, ngành Giáo dục và Đào tạo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp giải quyết.
 Tổ chức các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xã hội của các tôn giáo, cụ thể:
+ Công tác quản lý, điều hành, hoạt động chuyên môn của các cơ sở; phương thức liên hệ, phối hợp giữa người điều hành cơ sở với chính quyền và các ngành chức năng liên quan ở địa phương để bảo đảm cho cơ sở hoạt động đúng quy định của pháp luật, kịp thời giải quyết những vướng mắc xảy ra.
+ Việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, hàng hóa do các cá nhân, tổ chức tài trợ cho công tác xã hội; công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật và phục vụ công việc hiệu quả.
Cùng với những đợt cứu trợ, giúp đỡ giải quyết những khó khăn đột xuất của người dân như thiên tai, đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong sinh hoạt hằng ngày của người nghèo... Ban Từ thiện Xã hội của Giáo hội cần nghiên cứu quy hoạch mạng lưới trung tâm hoạt động xã hội của Nhà nước để xây dựng kế hoạch, quy hoạch xây dựng các trung tâm công tác xã hội theo từng lĩnh vực để tránh sự thiếu đồng bộ, chồng chéo, đồng thời nâng cao hiệu quả tham gia xã hội hóa công tác xã hội, từ thiện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Kính thưa quý vị đại biểu!
Có thể khẳng định, Hội thảo “Phát huy vai trò Phật giáo tham gia xã hội hóa công tác xã hội, từ thiện” đã thành công tốt đẹp. Thành công của Hội thảo là sự khẳng định tính đúng đắn khi đặt ra các mục tiêu, nhiệm vụ của Hội thảo. Đặc biệt là có sự phối hợp hết sức chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời giữa các cơ quan của Ủy ban Trung ương MTTQVN, GHPGVN, Trường Đại học KHXHNV - ĐHQGHN và tỉnh Kiên Giang; sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của chư vị tôn đức lãnh đạo của Giáo hội; các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ là cán bộ UBMTTQVN, các Tăng ni, Phật tử làm việc tại các cơ sở xã hội, từ thiện của GHPGVN các cấp và phản ánh khá chuẩn xác thực trạng, tình hình cũng như đề xuất nhiều ý kiến, khuyến nghị đối với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trách nhiệm của Mặt trận TQVN và của GHPGVN cũng như chính bản thân các cơ sở, người tham gia thực hiện xã hội hóa công tác xã hội, từ thiện, giáo dục mầm non của Phật giáo. Do hạn chế về thời gian nên còn nhiều bài viết, công trình khảo cứu công phu chưa được trình bày hết, thời gian dành cho thảo luận chưa được nhiều nhưng 5 chủ đề của Hội thảo dự kiến đã hoàn thành với tất cả sự tâm huyết, trách nhiệm với dân tộc, với đạo pháp của chư vị tôn đức lãnh đạo Giáo hội, Tăng ni, Phật tử; các nhà khoa học, nhà quản lý và những người trực tiếp làm việc tại các cơ sở công tác xã hội, từ thiện, giáo dục mầm non của GHPGVN các cấp.
Thông qua Hội thảo này, một lần nữa khẳng định tinh thần nhập thế, sự gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam; là thể hiện sự gắn kết, hợp tác khoa học, giáo dục, đào tạo, lý luận và thực tiễn giữa MTTQVN, GHPGVN (với tư cách là thành viên tích cực, nòng cốt của MT), Trường ĐHKHXN&NV-
ĐHQGHN và tỉnh Kiên Giang; giữa các cơ quan quản lý nhà nước, GHPGVN ở Trung ương và các địa phương.
Thay mặt  Ban Tổ chức Hội thảo, chúng tôi đánh giá rất cao sự nỗ lực đầy trách nhiệm và quyết tâm của quý vị Tăng ni, Phật tử của GHPGVN tỉnh Kiên Giang nói chung và của Chùa Phật Quang nói riêng, đặc biệt hơn nữa là vai trò của TS. Thượng tọa Thích Minh Nhẫn đã đáp ứng đầy đủ, kịp thời mọi yêu cầu phục vụ cho các hoạt động trong thời gian tổ chức Hội thảo. Một lần nữa xin cảm ở Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh Kiên Giang đã phối hợp, giúp đỡ các mặt để Hội thảo thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn các anh chị em phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông tin, báo chí đã đến dự, đưa tin, tuyên truyền cho Hội thảo. Trong quá trình tổ chức HT, mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng chắc chắn vẫn còn nhiều khiếm khuyết xảy ra, Ban Tổ chức Hội thảo xin quý vị đại biểu hỷ xả, niệm tình lượng thứ trong tình yêu thương, vị tha của Phật giáo và trong ý nghĩa cao cả của công tác xã hội, nhân đạo, từ thiện.
Với tinh thần đó, thay mặt Ban Tổ chức HT, tôi xin bế mạc Hội thảo “Phát huy vai trò Phật giáo tham gia xã hội hóa công tác xã hội, từ thiện”. Xin kính chúc các vị trong Đoàn Chủ tọa và Đoàn Điều hành Hội thảo; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương cùng tất cả quý vị đại biểu thân tâm thường an lạc, Phật sự viên thành; mọi nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi cá nhân đều thành tựu viên mãn. 
Chúng ta chia tay nhau ở đây trong tình đoàn kết, niềm thương yêu, lưu luyến nhưng đầy tin tưởng và sự quyết tâm về nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tham gia xã hội hóa công tác xã hội, từ thiện, giáo dục mầm non của GHPGVN.
Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị đại biểu./.
PHÁT HUY VAI TRÒ PHẬT GIÁO THAM GIA XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC XÃ HỘI, TỪ THIỆN
(KỶ YẾU HỘI THẢO)
TS. LÊ BÁ TRÌNH - PGS. TS. TRẦN THỊ KIM OANH
TS. TỪ THÀNH ĐẠT (TT. THÍCH MINH NHẪN)
(Đồng chủ biên)
 
 
NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO
53 Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội
ĐT: 04.37822845 – Fax: 043 7822841
Email: nhaxuatbantongiao@gmail.com
 
Chịu trách nhiệm xuất bản
Giám đốc – Tổng biên tập
TS. NGUYỄN CÔNG OÁNH
Biên tập
VŨ VĂN HIẾU
 
Sửa bản in
 
 
Số lượng in: 700 cuốn, khổ 16x24. In tại .............. 
Số ĐKKHXB: ........ -2017/CXBIPH/ ........-... ....... ngày. 
Mã ISBN ............. Quyết định xuất bản số....../QĐ-NXBTG ngày
.... tháng .... năm 2017. In xong và nộp lưu chiểu quý IV năm 2017.
 
 
 

[1] Nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây