27. VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO THAM GIA PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Thứ ba - 04/09/2018 22:57
VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO THAM... của PGS. TS. Nguyễn Bá Minh
 
 1. Khái quát chung về tình hình giáo dục mầm non (GDMN)
Trong những năm qua, đặc biệt là trong những năm gần đây được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, Giáo dục mầm non (GDMN) cả nước đã có những bước tiến đáng kể. Nhiều chủ trương, chính sách phát triển GDMN của nhà nước ra đời như Quyết định số 239/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015, Quyết định số 60/2011/QĐTTg quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015 đã làm thay đổi diện mạo GDMN. Quy mô, mạng lưới trường lớp mầm non phát triển nhanh trên phạm vi toàn quốc. Đến cuối năm học 2015 - 2016, cả nước có 14.637 trường mầm non (tăng 313 trường so với năm học trước), với 180.202 nhóm, lớp. Tỉ lệ huy động trẻ nhà trẻ đạt 26.2 % (tăng 0.9%), trẻ mẫu giáo đạt
89.2% (tăng 0.9%, riêng trẻ mẫu giáo 5 tuổi đạt tỷ lệ 99.8% (tăng 0.1%). Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ngày một nâng cao. Đội ngũ giáo viên mầm non (GVMN) và cán bộ quản lý (CBQL) phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng, đời sống GVMN được cải thiện đáng kể.
Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục của Nhà nước, GDMN ngoài công lập đã phát triển nhanh, nhất là ở các thành phố, thị xã, khu đông dân cư, các Khu công nghiệp, Khu chế xuất (KCN, KCX). Các cơ sở GDMN ngoài công lập đã góp phần đáng kể trong việc đáp ứng nhu cầu đưa trẻ lứa tuổi mầm non tới trường của nhân dân, giảm bớt tình trạng quá tải trong các cơ sở GDMN công lập. Theo số liệu tổng kết năm học 2015 - 2016, toàn quốc 2.053 trường mầm non ngoài công lập chiếm tỷ lệ 14,1% và tăng 213 trường so với cùng thời điểm năm học trước, với 12.227/37.930 nhóm trẻ NCL chiếm 32,2% và 24.885/147.299 lớp MG NCL chiếm 16,9%. Tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ ở các cơ sở GDMN NCL đạt 25,3% trên tổng số trẻ huy động, đối với trẻ mẫu giáo đạt 12,8% . Chất lượng các trường mầm non ngoài công lập ngày càng nâng cao, nhiều trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, mức độ 2, là địa chỉ được phụ huynh lựa chọn và tin tưởng. 
 1. Vai trò của Phật giáo tham gia phát triển Giáo dục mầm non
Trong thành tựu của GDMN nói chung và GDMN ngoài công lập nói riêng, có sự đóng góp quan trọng của các cơ sở GDMN tôn giáo. Các tổ chức và cá nhân tôn giáo đã góp phần không nhỏ trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ, đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh và phát triển GDMN ở nhiều địa phương trong cả nước. Theo báo cáo của các tỉnh/thành phố, tại 39/63 tỉnh/thành cả nước có khoảng 269 trường mầm non và 905 nhóm, lớp mầm non độc lập do các tổ chức và cá nhân tôn giáo thành lập, chiếm tỷ lệ 14,7% so với số trường ngoài công lập trên phạm vi toàn quốc. Các cơ sở giáo dục mầm non do tổ chức Phật giáo thành lập chủ yếu tập trung tại các tỉnh miền Trung và miền Nam như Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận...
Xuất phát từ phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, ngoài công tác khuyến học, khuyến tài dành cho các cấp học phổ thông, đại học, các tổ chức Phật giáo, những nhà tu hành đã huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng các cơ sở giáo dục mầm non để huy động trẻ mầm non đến trường, lớp. Trong đó, đa phần là trẻ em nghèo, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. 
Xuất phát từ thực tế, các trường mầm non công lập trên địa bàn các tỉnh, thành phố không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu đưa trẻ đến trường của nhân dân, các tổ chức, cá nhân Phật giáo đã tự nguyện hiến đất, kinh phí để xây dựng các cơ sở GDMN trên địa bàn hoặc huy động các mạnh thường quân… Nhiều tổ chức, cá nhân Phật giáo đã vận động các nhà hảo tâm tích cực tham gia phát triển giáo dục mầm non. Các cơ sở GDMN được thành lập từ sự đóng góp, hiến đất của các nhà hảo tâm nhờ sự vận động của các vị chức sắc, nhà tu hành tôn giáo tạo điều kiện cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, góp phần thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn (Trường Mầm non Bán trú miễn phí Tịnh Nghiêm, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang; trường Mầm non Quảng Tế, Tp. Huế, Thừa Thiên - Huế; Trường Mầm non Kiều Đàm, Nha Trang, Khánh Hòa; Trường mẫu giáo Tuổi Thơ, Đức Linh, Bình Thuận…). 
Nhằm tổng kết, đánh giá và ghi nhận những thành tích của các tôn giáo tham gia phát triển giáo dục mầm non, tháng 12 năm 2014, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị toàn quốc về các tôn giáo tham gia phát triển giáo dục mầm non. Đồng thời và tôn vinh các tập thể và cá nhân tiêu biểu của các cơ sở GDMN tôn giáo đã có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển giáo dục mầm non, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có cơ sở GDMN do tổ chức Phật giáo thành lập và các ni sư Phật giáo. 
III. Tình hình hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non do tổ chức Phật giáo thành lập
1. Công tác quản lý
Các cơ sở GDMN tôn giáo được tổ chức và hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động Trường mầm non tư thục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Về cơ bản, các cơ sở đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Giáo dục, Điều lệ Trường mầm non và Quy chế tổ chức và hoạt động Trường mầm non tư thục. 
Công tác quản lý các cơ sở GDMN ngoài công lập, trong đó có các cơ sở GDMN do tổ chức Phật giáo thành lập đã được các địa phương quan tâm. Ngành giáo dục và đào tạo đã làm tốt vai trò tham mưu cho UBND các cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục, thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra, rà soát lại thủ tục cấp phép hoạt động của các trường/cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đang hoạt động trên địa bàn (Điều kiện thành lập trường, cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên, chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ…). Công tác thanh, kiểm tra các cơ sở GDMN do tổ chức Phật giáo thành lập đã có sự phối hợp của các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể của các cấp, như: Giáo dục, Công an, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Tôn giáo, UBND phường, xã. Tại các cơ sở khảo sát và qua báo cáo của các địa phương đều không có việc truyền bá tôn giáo trong nhà trường/cơ sở mầm non.
Về quản lý hoạt động chuyên môn: Các cơ sở GDMN do tổ chức Phật giáo thành lập đều thực hiện hoạt động chuyên môn đúng quy định theo sự chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục. Các nhóm, lớp thường xuyên nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn của các trường mầm non công lập trên địa bàn. 
Hầu hết cán bộ quản lý, giáo viên ở các cơ ở đã được tham gia họp giao ban định kỳ hàng tháng với khối ngoài công lập, tham gia các phong trào của cấp học, tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ...  
Về quản lý hoạt động và quản lý tài chính: 
 • Phần lớn các cơ sở GDMN tôn giáo đều được chính quyền địa phương cấp phép thành lập và hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Việc đứng tên xin cấp phép thành lập và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non tôn giáo thường do một cá nhân là người của tổ chức Phật giáo. 
 • Ban Thường trực UBMTTQ các tỉnh đã hướng dẫn Ban Thường trực UBMTTQ các cấp và thông qua Ban Trị sự Phật giáo, Ban Giáo dục Tăng, Ni trực thuộc tổ chức giáo hội thực hiện hoạt động giáo dục nói chung là không chỉ là giáo dục tăng, ni trong nội bộ Phật giáo mà còn quan tâm đến việc giáo dục mầm non, hướng dẫn, vận động các vị trụ trì, các vị cư sĩ Phật tử ở một số cơ sở thờ tự trong việc nuôi dạy trẻ chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, tham gia tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận và ngành giáo dục triển khai. 
 • Mức thu học phí của các cơ sở GDMN do tổ chức Phật giáo thành lập được thỏa thuận với phụ huynh học sinh, nhìn chung đều thấp hơn mức thu của các cơ sở giáo dục mầm non tư thục khác.  Hầu hết các chi phí cho trang thiết bị phục vụ công tác tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, sinh hoạt phí cho đội ngũ ở các cơ sở GDMN do tổ chức Phật giáo thành lập đều được huy động từ sự đóng góp của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân và do nhà chùa quản lý. 
 • Đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên là nhà sư làm việc trong cơ sở GDMN do tổ chức Phật giáo thành lập được chi trả sinh hoạt phí hàng tháng, lo viện phí khi ốm đau và trợ cấp khi về già..), đây là một chế độ rất nhân đạo, đặc thù của các tổ chức tôn giáo.
Về công tác tuyển sinh: 
 • Trong các cơ sở giáo dục mầm non do tổ chức Phật giáo thành lập, công tác tuyển sinh được thực hiện bình đẳng, không phân biệt là trẻ thuộc gia đình theo tôn giáo nào. 
 • Nhiều cơ sở giáo dục mầm non do tổ chức Phật giáo thành lập thực hiện mục đích thiện nguyện. Do vậy, các cơ sở này thường tuyển sinh những trẻ có hoàn cảnh khó khăn, đây là một trong những tiêu chí được ưu tiên hàng đầu.  
2. Điều kiện cơ sở vật chất
 • Về cơ bản, các cơ sở đều đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ; có bếp ăn một chiều, có công trình vệ sinh, nguồn nước sạch, có đồ chơi ngoài trời, sân chơi, phòng chức năng. 
 • Các trường đã coi trọng xây dựng môi trường cảnh quan sư phạm phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, tăng cường các hoạt động trải nghiệm cho trẻ. 
3. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý (CBQL) 
 • Đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở GDMN do tổ chức Phật giáo thành lập được ký hợp đồng lao động, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình. 
 • Đội ngũ CBQL, giáo viên hầu hết đạt chuẩn về trình độ đào tạo (về cơ bản đáp ứng được nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ). CBQL, giáo viên và nhân viên thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan quản lý chuyên môn (Sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo); có đội ngũ cán bộ làm công tác y tế như bác sĩ, nha sĩ, y sĩ hỗ trợ tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của trẻ. 
 • Một số trường có giáo viên dạy hòa nhập cho trẻ khuyết tật. Mầm non Quảng Tế, Tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế là những điểm sáng trong công tác huy động và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật. 
 • Công tác bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên được quan tâm thường xuyên; cán bộ quản lý và giáo viên đều được tham gia các lớp tập huấn, hội thi, các hoạt động, phong trào thi đua do ngành giáo dục địa phương tổ chức.
 • Cán bộ, giáo viên trong các cơ sở GDMN do tổ chức Phật giáo thành lập luôn tích cực tham gia, hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua, hội thi của cấp học do ngành giáo dục ở địa phương phát động. 
 • Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý trong các cơ sở GDMN do tổ chức Phật giáo thành lập có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với nghề, nhiệt tình, hết lòng thương yêu, chăm sóc trẻ; Các giáo viên có nhiều cố gắng, tích cực, sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm đảm bảo cho trẻ phát triển tốt về thể chất và tinh thần. Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhiều Tăng ni là cán bộ quản lý, giáo viên tuy không nhận lương hàng tháng nhưng đã cống hiến hết mình vì sự nghiệp giáo dục, gắn bó cả cuộc đời mình để chăm lo cho trẻ, coi trường là nhà, chăm sóc, yêu thương trẻ như chính người thân của mình. Nhiều ni sư, sư cô là những tấm gương sáng để đội ngũ giáo viên học tập về lòng nhân hậu, đức hy sinh, sự cống hiến âm thầm vì sự nghiệp GDMN. Các cô giáo các sư luôn được phụ huynh tin yêu, quý trọng bởi đã sống tốt đời, đẹp đạo. 
 • Ngoài việc đảm nhiệm công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, cán bộ, giáo viên và nhân viên trong các cơ sở GDMN do tổ chức Phật giáo thành lập còn tích cực hưởng ứng và thường xuyên tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hoạt động từ thiện xã hội do Mặt trận, ngành giáo dục và các ban, ngành, đoàn thể triển khai, góp phần tích cực xây dựng khối đại đoàn kết đạo đời ngày càng vững mạnh. 
4. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và chính sách đối
với trẻ
Các cơ sở GDMN do tổ chức Phật giáo thành lập đều thực hiện nghiêm túc Chương trình giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT, không tuyên truyền các nội dung tôn giáo trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ tại trường/lớp. Hầu hết các cơ sở GDMN đã quan tâm xây dựng được môi trường giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi. Trẻ được hoạt động trong một môi trường an toàn, thân thiện giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. 100% trẻ trong các cơ sở GDMN tôn giáo được đảm bảo an toàn, chưa xảy ra trường hợp bạo hành đối với trẻ. 
Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe và an toàn cho trẻ được thực hiện tốt. Hàng năm trẻ được khám sức khỏe định kỳ, theo dõi biểu đồ phát triển theo đúng quy định. 100% trẻ được ăn bán trú tại trường/lớp, chế độ dinh dưỡng cho trẻ tại trường đảm bảo, thực đơn được xây dựng cân đối, hợp lý, thực phẩm cung cấp cho bếp ăn nhà trường có nguồn gốc rõ ràng, các cơ sở đều ký hợp đồng với các nhà cung cấp thực phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các trường đều có biện pháp chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng và trẻ có nguy cơ thừa cân - béo phì. 
Trong các cơ sở mầm non tôn giáo, trẻ được đối xử bình đẳng, không có chế độ chính sách riêng đối với trẻ là con em của đồng bào tôn giáo. Trẻ em mẫu giáo (3, 4, 5 tuổi) mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa, trẻ khuyết tật hoặc bị tàn tật, có khó khăn về kinh tế, trẻ có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ 120.000 đồng/tháng x 09 tháng/năm học để duy trì bữa ăn trưa tại trường theo đúng quy định tại Quyết định 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 và Quyết định 60/QĐ-TTg ngày 26/10/2011của Thủ tướng Chính phủ như trẻ em trong các trường công lập.  
Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, con gia đình các hộ nghèo, cận nghèo, trẻ khuyết tật được các cơ sở GDMN do tổ chức Phật giáo thành lập tiếp nhận vào trường, lớp và miễn hoàn toàn học phí, hỗ trợ tiền ăn và các chi phí học tập khác (Trường Mầm non Bán trú miễn phí Tịnh Nghiêm, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang miễn hoàn toàn tiền học phí và tiền ăn cho trên 200 trẻ đang học tại trường…). 
IV. Đánh giá chung 
1. Ưu điểm
 • Cơ sở giáo dục mầm non do tổ chức Phật giáo thành lập góp phần giảm bớt gánh nặng cho các trường mầm non công lập trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu đưa trẻ tới trường. 
 • Tổ chức Phật giáo quan tâm đầu tư, đa dạng hóa các nguồn vận động để tài trợ, xây dựng cơ sở vật chất ban đầu cho các cơ sở GDMN nên điều kiện, trang thiết bị phục vụ chăm sóc, giáo dục trẻ về cơ bản đảm bảo đúng quy định. 
 • Các cơ sở GDMN do tổ chức Phật giáo thành lập đã huy động trẻ em trên địa bàn đến trường/lớp đông bởi mức thu học phí phù hợp, thời gian đón trả trẻ linh hoạt (đón trẻ sớm, trả trẻ muộn), tinh thần thái độ phục vụ của các tăng ni hòa nhã, chăm sóc trẻ tận tình, chu đáo, tự nguyện, được phụ huynh tin tưởng.
 • Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên là tăng ni đã cống hiến hết mình vì sự nghiệp giáo dục, chăm sóc trẻ, yêu thương trẻ, được phụ huynh tin yêu, quý trọng. 
 • Có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành giáo dục, Mặt trận và các ban, ngành liên quan ở địa phương trong công tác quản lý các cơ sở GDMN ngoài công lập, trong đó có các cơ sở GDMN do tổ chức Phật giáo thành lập để đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.
2. Hạn chế 
 • Vẫn còn tồn tại một số cơ sở GDMN chưa được cấp phép, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn đối với trẻ; có nhóm/lớp có sĩ số trẻ vượt quá quy định của Điều lệ trường mầm non, song không chuẩn bị các điều kiện, thủ tục để thành lập trường. 
 • Cơ sở vật chất của một số nhóm, lớp chưa đảm bảo đúng quy định, phòng sinh hoạt chung diện tích còn chật hẹp, thiếu đồ dùng, đồ chơi, ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, môi trường bên ngoài khu vực trường bị ô nhiễm.
 • Tỷ lệ cơ sở GDMN do tổ chức Phật giáo thành lập còn khiêm tốn so với các tôn giáo khác như Công giáo: tỉnh Đồng Nai có 25 trường MN do Công giáo tổ chức, nhưng không có cơ sở do Phật giáo thành lập; tỉnh Thừa Thiên Huế có 22 cơ sở GDMN tôn giáo nhưng chỉ có 6 cơ sở của Phật giáo; Bình Thuận có 64 cơ sở GDMN tôn giáo nhưng chỉ có 8 cơ sở của Phật giáo... 
Nguyên nhân của hạn chế: 
 • Nhận thức về tôn giáo và việc phát huy vai trò của tôn giáo trong việc tham gia xã hội hóa GDMN ở một số địa phương còn chưa thống nhất. Chưa có nhiều tổ chức, cá nhân Phật giáo tham gia phát triển GDMN.
 • Công tác quản lý đối với giáo dục mầm non ngoài công lập nói chung và cơ sở GDMN tôn giáo nói riêng ở một số địa phương chưa được chú trọng.
 • Một số cơ sở giáo dục mầm non tôn giáo còn chưa tích cực, chủ động trong việc hoàn thiện các thủ tục đang ký cấp phép thành lập, cấp phép hoạt động.
 • Do điều kiện ngân sách của một số địa phương còn khó khăn nên chưa quan tâm hỗ trợ, đầu tư cho các cơ sở giáo dục mầm non của tôn giáo.
V. Giải pháp trong thời gian tới
 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/NQTW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về phát huy vai trò các tôn giáo tham gia xã hội hóa giáo dục nói chung và GDMN nói riêng. 
 2. Tăng cường công tác quản lý các cơ sở GDMN ngoài công lập, trong đó có các cơ sở GDMN do tổ chức Phật giáo thành lập. Các địa phương có kế hoạch bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CBQL, giáo viên, đồng thời tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra (thường xuyên, đột xuất) hoạt động của các cơ sở này.
 3. Đẩy mạnh việc phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với cơ quan quản lý giáo dục và ban ngành, đoàn thể các cấp trong việc giám sát, kiểm tra, giúp đỡ các tôn giáo tham gia phát triển giáo dục mầm non.
 4. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ngành giáo dục - đào tạo có kế hoạch tổ chức tham quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm của những cơ sở GDMN tôn giáo điển hình, phát huy nguồn lực của các tôn giáo, tiếp tục nhân rộng mô hình để góp phần phát triển GDMN.
 5. Kịp thời phát hiện, biểu dương cá nhân, tập thể tôn giáo đã làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, góp phần phát triển GDMN.
 6. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá theo định kỳ công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành có liên quan, để hướng dẫn cho loại hình GDMN của tôn giáo phát triển đúng hướng. Thông tin kịp thời đến các tổ chức tôn giáo về tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu an sinh xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, các văn bản chính sách về công tác từ thiện nhân đạo trên địa bàn cả nước.
5. Các tổ chức, chức sắc, nhà tu hành cần tiếp tục quan tâm phối hợp với ngành giáo dục, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, ngành liên quan huy động nguồn lực để phát triển GDMN.
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 1. Báo cáo Hội nghị toàn quốc năm 2014: “Phát huy vai trò của tôn giáo tham gia phát triển nền giáo dục mầm non”.
 2. Báo cáo Tổng kết giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục Đào tạo năm 2015 - 2016. 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây