03. MỤC LỤC

Thứ ba - 04/09/2018 07:45

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 
PHÁT BIỂU KHAI MẠC HỘI THẢO CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
TS. Trần Thanh Mẫn 
PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HOC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN – ĐHQGHN
GS. TS. Phạm Quang Minh 
PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn 23
PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH KIÊN GIANG
ThS. Lê Thị Vệ 28
PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG CỦA BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH KIÊN GIANG
TT. TS. Thích Minh Nhẫn 34
BÁO CÁO ĐỀ DẪN HỘI THẢO: PHÁT HUY VAI TRÒ PHẬT GIÁO THAM GIA XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC XÃ HỘI, TỪ THIỆN
PGS. TS. Hoàng Anh Tuấn 37
PHẦN I:
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
VỚI CÔNG TÁC XÃ HỘI, TỪ THIỆN
NÂNG CAO HIỆU QUẢ THAM GIA XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC XÃ HỘI, TỪ THIỆN CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
TS. Lê Bá Trình 42
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HƯỚNG ĐẾN TÍNH CHUYÊN NGHIỆP CHO CÁC HOẠT ĐỘNG AN SINH XÃ HỘI CỦA BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI GHPGVN HIỆN NAY
HT. Thích Như Niệm 51
6
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MẦM NON CỦA PHẬT GIÁO TRÊN TIẾN TRÌNH XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC XÃ HỘI, TỪ THIỆN
HT. Thích Huệ Thông 57
HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỪ KHI THỐNG NHẤT ĐẾN NAY
Vũ Sĩ Đoàn 70
PHẬT GIÁO VIỆT NAM VỚI CÔNG VIỆC TỪ THIỆN
GS. TS. Nguyễn Hùng Hậu 82
PHẬT GIÁO ĐỒNG HÀNH CÙNG VỚI DÂN TỘC TRONG CÔNG TÁC TỪ THIỆN XÃ HỘI
TS. Nguyễn Thúy Thơm (Thích Minh Thịnh) 97
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO THAM GIA XÃ HỘI HÓA HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN XÃ HỘI - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
TS. Bùi Hữu Dược 109
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO TRONG VIỆC THAM GIA CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
PGS. TS. Nguyễn Hồng Dương
PGS.TS. Đỗ Thị Minh Thúy 123
CÔNG TÁC BẢO TRỢ XÃ HỘI CỦA PHẬT GIÁO VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA HIỆN NAY
PGS. TS. Ngô Hữu Thảo 137
PHÁT HUY VAI TRÒ PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER TRONG CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI QUA LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
HT. ThS. Danh Lung 150
CÔNG TÁC TỪ THIỆN XÃ HỘI CỦA PHẬT GIÁO
PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn 161
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO THAM GIA XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC XÃ HỘI, TỪ THIỆN HIỆN NAY: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
TT. TS. Thiện Minh 170
SỰ DẤN THÂN CỦA NI GIỚI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN XÃ HỘI
7
Ni sư. TS. Thích Nữ Như Nguyệt 174
HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM, MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH VÀ KHUYẾN NGHỊ
TS. Nguyễn Quốc Tuấn 179
HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN XÃ HỘI CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM HIỆN NAY - MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP
Nguyễn Ngọc Quỳnh - Nguyễn Hoàng Tuấn 192
VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO VỚI CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
TS. Trần Thị Điểu 207
VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO THAM GIA PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
PGS. TS. Nguyễn Bá Minh 221
GIÁO DỤC BẬC HỌC MẦM NON CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM HIỆN NAY
TS. Vũ Văn Chung 232
SỰ THAM GIA CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN TÔN GIÁO VÀO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON - THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH
TS. Trịnh Ngọc Thạch 242
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TÔN GIÁO TRONG VIỆC THAM GIA HOẠT ĐỘNG BẢO TRỢ XÃ HỘI - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
TS. Tô Đức 255
MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ VẤN ĐỀ PHÁT HUY VAI TRÒ PHẬT GIÁO THAM GIA XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC XÃ HỘI, TỪ THIỆN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
PGS. TS. Đỗ Thị Hòa Hới 274
VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO TRONG CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA Y TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
TS. Nguyễn Thị Tố Uyên 287
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO VỚI CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH TỪ THIỆN
8
ThS. BS. Phan Thị Thu Hiền 298
CÔNG TÁC BẢO TRỢ XÃ HỘI CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
ThS. Trần Thị Hằng - Nguyễn Thị Thúy Chinh 305
ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO VỚI VIỆC GIÁO DỤC CON NGƯỜI HƯỚNG THIỆN
GS. TS. Nguyễn Văn Khánh - Nguyễn Thùy Giang 314
GIÁO DỤC TỰ VIỆN TRUYỀN THỐNG CỦA PHẬT GIÁO VIÊT NAM
PGS. TS. Hoàng Anh Tuấn 326
HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC TỪ THIỆN CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Thích Phước Đạt 334
TỪ BI, TỪ THIỆN VÀ CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI
TT. TS. Thích Nguyên Thành 344
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THAM GIA BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
ThS. Nguyễn Văn Thanh - ThS. Hà Thị Xuyên 350
VÀI GHI NHẬN VỀ CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH TỪ THIỆN CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM HIỆN NAY
TS. Mai Thị Thơm 359
VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI VIỆC HƯỚNG NGHIỆP DẠY NGHỀ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
TS. Nguyễn Hữu Thụ - TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng 372
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI - CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI
GS. TS. Nguyễn Văn Tài - ThS. Vũ Thị Thu Hiền 386
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO THAM GIA CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Ban TTXH PGVN tỉnh Bình Thuận 395
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC TỪ THIỆN XÃ HỘI PHẬT GIÁO TRONG THỜI ĐẠI MỚI
9
Ban TTXH PG VN tỉnh Bến Tre 398
MỘT VÀI GỢI Ý VỀ TỪ THIỆN PHẬT GIÁO
Ban TTXH PGVN tỉnh Long An 402 PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO THAM GIA CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Ban TTXH PGVN tỉnh Bình Định 407
HOẠT ĐỘNG AN SINH XÃ HỘI CỦA PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI ĐÀI LOAN (TRUNG QUỐC)
Nguyễn Thị Thanh Mai 412
PHẦN II:
CÔNG TÁC XÃ HỘI, TỪ THIỆN CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI MỘT SỐ
ĐỊA PHƯƠNG VÀ CƠ SỞ
PHẬT GIÁO VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUA KHẢO CỨU HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TỪ THIỆN XÃ HỘI PHẬT QUANG
TT. TS. Thích Minh Nhẫn 442
CÔNG TÁC TỪ THIỆN CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (QUA THỰC ĐỊA TẠI CHÙA BỒ ĐỀ QUẬN LONG BIÊN HÀ NỘI)
PGS. TS. Trần Thị Kim Oanh 443
TRƯỜNG BỒ ĐỀ PHƯƠNG DUY - MỘT MÔ HÌNH GIÁO DỤC PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG TIÊU BIỂU CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM: THÀNH TỰU, KHÓ KHĂN VÀ GỢI Ý MỘT SỐ GIẢI PHÁP
HT. Thích Minh Thiện - ThS. Dương Hoàng Lộc 453
PHẬT GIÁO QUẬN LONG BIÊN HÀ NỘI ĐỐI VỚI CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI HIỆN NAY
TS. Phan Thị Lan 463
TỪ TRUNG TÂM TỪ THIỆN XÃ HỘI PHẬT QUANG, NGHĨ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN - XÃ HỘI PHẬT GIÁO
10
PGS. TS. Trần Hồng Liên 485
TỪ HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN Ở CHÙA LÂM QUANG QUẬN 8, TP. HỒ CHÍ MINH SUY NGHĨ VỀ XU HƯỚNG NHẬP THẾ CỦA NI GIỚI HIỆN NAY
Nguyễn Đức Dũng - Đỗ Thu Hường 494
TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI CỦA CHÙA PHƯỚC TƯỜNG (XÃ PHONG PHÚ, HUYỆN CẦU KÈ, TỈNH TRÀ VINH)
Sơn Ngọc Khánh 500
PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỚI HOẠT ĐỘNG BẢO TRỢ NGƯỜI CAO TUỔI (ĐIỂM CỨU: CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI CHÙA DIỆU PHÁP, TP. HỒ CHÍ MINH)
Nguyễn Thị Thanh Tùng 511
HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC XÃ HỘI - TỪ THIỆN CỦA NI GIỚI Ở TP. HỒ CHÍ MINH (GÓC NHÌN CỦA NHÂN HỌC VÀ GIỚI) PGS. TS. Phan Thị Hồng Xuân 522
CÔNG TÁC TỪ THIỆN HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI
Ban TTXH PGVN tỉnh Tây Ninh 533
PHẬT GIÁO KIÊN GIANG VỚI CÔNG TÁC TỪ THIỆN
Ban TTXH PGVN tỉnh Kiên Giang 535
VAI TRÒ CỦA BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI GHPGVN TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ TRONG CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI
Ban TTXH PGVN tỉnh Thừa Thiên - Huế 538
HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH KON TUM
Ban TTXH PGVN tỉnh Kon Tum 545
CÔNG TÁC TỪ THIỆN XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH PHÚ THỌ
Ban TTXH PGVN tỉnh Phú Thọ 549
CÔNG TÁC BẢO TRỢ XÃ HỘI VÀ DẠY NGHỀ CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH QUẢNG TRỊ HIỆN NAY
Ban TTXH PGVN tỉnh Quảng Trị 557
PHẬT GIÁO THỪA THIÊN HUẾ VỚI CÔNG TÁC BẢO TRỢ XÃ HỘI - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
11
Ban TTXH PGVN tỉnh Thừa Thiên - Huế 561
THAM GIA XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH TIỀN GIANG
Ban TTXH PGVN tỉnh Tiền Giang 573
CÔNG TÁC TỪ THIỆN XÃ HỘI CHÙA KỲ QUANG II, PHƯỜNG 17, QUẬN GÒ VẤP, TP. HỒ CHÍ MINH
Cơ sở TTXH PG Chùa Kỳ Quang II 582
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG PHÒNG KHÁM TỪ THIỆN TUỆ TĨNH ĐƯỜNG CHÙA KỲ QUANG II QUẬN GÒ VẤP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ NĂM 2000 ĐẾN NAY
Tuệ Tĩnh đường chùa Kỳ Quang II 586
MẦM NON TƯ THỤC KIỀU ĐÀM CÙNG CHUNG TAY GÓP SỨC CHĂM LO GIÁO DỤC THẾ HỆ TRẺ
Trường Mầm non tư thục Kiều Đàm 589
TRUNG TÂM TỪ THIỆN XÃ HỘI PHẬT QUANG, MỘT MÔ HÌNH NHẬP THẾ CỦA PHẬT GIÁO KIÊN GIANG
Minh Kim Quách Văn Thành 593
NHÀ DƯỠNG LÃO – MÁI ẤM TÌNH THƯƠNG VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA XÃ HỘI.
TT. Thích Minh Tiến 599
TUỆ TĨNH ĐƯỜNG HẢI ĐỨC VỚI CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH
Tuệ Tĩnh đường Hải Đức 604
TUỆ TĨNH ĐƯỜNG LIÊN HOA VỚI CÔNG TÁC KHÁM BỆNH TỪ THIỆN – XÃ HỘI
Tuệ Tĩnh đường Liên Hoa 608
TRUNG TÂM HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG HẢI ĐỨC VỚI CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Trung tâm Hỗ trợ cộng đồng Hải Đức 614
TRUNG TÂM BẢO TRỢ TRẺ MỒ CÔI PHÁP VÕ
Ban Giám đốc TTBTTMC Pháp Võ 622
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO THAM GIA KHÁM, CHỮA BỆNH QUA THỰC TẾ HOẠT ĐỘNG TẠI PHÒNG KHÁM
12
ĐA KHOA TỪ THIỆN CHÙA HÀ TIÊN, TP. VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC
Ban Giám đốc PKĐKTT chùa Hà Tiên 629
HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN - XÃ HỘI CỦA LIÊN TÔNG TỊNH ĐỘ NON BỒNG
Bùi Tấn Huy 636
TỔNG KẾT, BẾ MẠC HỘI THẢO
TS. Lê Bá Trình 648
File đính kèm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây