BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2018 CỦA BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG GHPGVN

Thứ hai - 07/01/2019 06:27
BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2018 CỦA BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG GHPGVN
BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2018

CỦA BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG GHPGVNI. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
          Ban Tăng sự Trung ương là một trong 13 Ban, Viện Trung ương hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Với chức năng và nhiệm vụ được giao, các thành viên trong Ban Tăng sự đã nỗ lực trong các hoạt động Phật sự của Giáo hội tại Trung ương và địa phương như công tác tổ chức Đại giới đàn, An cư Kết hạ, cấp Chứng điệp thụ giới, chứng nhận Tăng Ni, chứng điệp An cư kết hạ, bổ nhiệm trụ trì, chuyển vùng sinh hoạt tôn giáo, thống kê Tăng Ni, Tự viện trong toàn Giáo hội.… và một số công tác trọng tâm theo chương trình hoạt động Phật sự của Giáo hội và Ban Tăng sự đã đề ra trong nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022).
II. CÁC CÔNG TÁC ĐÃ THỰC HIỆN:
          1. Nhân sự:
          Tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, Hòa thượng Thích Thiện Pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự đước tái suy cử đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ (2017 - 2022).
          Để Ban Tăng sự Trung ương nhiệm kỳ VIII đi vào hoạt động, được Hội đồng Trị sự thông qua tại Hội nghị lần 2 ngày 28/3/2018, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS đã ký Quyết định số 091/QĐ.HĐTS chuẩn y nhân sự Ban Tăng sự Trung ương gồm 97 thành viên, do Hòa thượng Thích Thiện Pháp làm Trưởng ban; HT. Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ 2017 - 2022.
          Trên cơ sở Nội quy Ban Tăng sự Trung ương nhiệm kỳ VII (2012 - 2017), Ban Tăng sự Trung ương đã tu chỉnh Nội quy hoạt động nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022), gồm 15 chương, 90 điều trình Hội nghị Ban Thường trực HĐTS phê chuẩn.   
          1. Tăng Ni, Tự Viện:
          Qua báo cáo của Ban Trị sự Phật giáo, cả nước hiện nay có:
- Tăng Ni: 53.941 Tăng Ni, gồm: 38.629 Bắc tông; 8.574 Nam tông Khmer, 1.754 Nam tông kinh (1.100 chư Tăng, 654 Tu nữ); 4.984 Khất sĩ.
- Tự viện: 18.466 cơ sở, gồm: 15.846 Tự viện Bắc Tông; 454 chùa Nam Tông Khmer; 106 chùa Nam tông Kinh; 541 Tịnh xá, 467 Tịnh Thất, 998 Niệm Phật đường, 54 Tự viện Phật giáo Người Hoa.
- Tín đồ: Khoảng 60% dân số.
2. Công tác cấp giấy chứng nhận Tăng Ni:
          Theo đề nghị của Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh thành, Ban Tăng sự Trung ương đã duyệt cấp 1.979 giấy CNTN, 20 Chứng nhận Tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer gồm:
Tp. Hồ Chí Minh 214 CNTN   Bà Rịa - Vũng Tàu 99 CNTN
Đồng Nai 489 CNTN   Bình Định 22 CNTN
Hậu Giang 02 CNTN   Bến Tre 51 CNTN
Kiên Giang 01 CNTN   Sóc Trăng 24 CNTN
Đồng Tháp 105 CNTN   Gia Lai 30 CNTN
Đà Nẵng 09 CNTN   Bạc Liêu 28 CNTN
Tiền Giang 32 NCTN   Vĩnh Long 90 CNTN
Cần Thơ 54 CNTN   Trà Vinh 17 CNTN
Long An 04 CNTN   Ninh Thuận 13 CNTN
Bình Dương 13 CNTN   Tây Minh 14 CNTN
Lâm Đồng 62 CNTN   Cà Mau 16 CNTN
Đắk Nông 11 CNTN   Bình Thuận 35 CNTN
Quảng Nam 26 CNTN   Quảng Trị 34 CNTN
Khánh Hòa 18 CNTN   An Giang 01 CNTN
Hà Nam 01 CNTN   Bình Phước 07 CNTN
Quảng Ngãi 26 CNTN   Tp. Hà Nội 86 CNTN
Bắc Ninh 33 CNTN   Nghệ An 03 CNTN
Hà Nam 08 CNTN   Hải Dương 13 CNTN
Hà Tĩnh 01 CNTN   Nam Định 07 CNTN
Ninh Bình 07 CNTN   Quảng Ninh 159 CNTN
Thái Bình 22 CNTN   Thái Nguyên 14 CNTN
Vĩnh Phúc 75 CNTN   Yên Bái 03 CNTN
- Cấp 20 giấy Chứng nhận Tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer (An Giang: 08, Sóc Trăng: 01, Trà Vinh: 03,  Vĩnh Long: 01, Kiên Giang: 07)
3. Giới đàn:
Để Tăng Ni có đủ giới pháp tu học và hành đạo, năm 2018 Ban Tăng sự Trung ương đã cho phép và hướng dẫn Ban Trị sự Phật giáo Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Tháp, Bến Tre, Cần Thơ, Quảng Trị, Hậu Giang, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, An Giang, Bình Phước, Bắc Ninh, Hưng Yên, Nam Định, Phú Thọ, Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc tổ chức Đại giới đàn.
Đã có 22 Ban Trị sự tổ chức thành công đại Giới đàn, gồm: Tp. Hồ Chí Minh (931 giới tử), Long An (742 giới tử), Bến Tre (237), Đồng Tháp (700), Cần Thơ (237), Quảng Trị (67 giới tử), Bắc Ninh (67 giới tử), Nam Định (45 giới tử), Hưng Yên (31), Phú Thọ (59 giới tử), Hải Phòng (46), Hải Dương (49), Ninh Bình (30), Quảng Ninh (214), Thái Bình (53), Vĩnh Phúc (207), Đà Nẵng (347 giới tử), An Giang (116 giới tử), Bình Phước (148 giới tử), Hậu Giang (455 giới tử), Lâm Đồng, Trà Vinh..... Tổng cộng: có 4.182 giới tử thụ giới.
Năm 2018, Ban Tăng sự Trung ương đã duyệt cấp 7.221 Chứng điệp thụ giới:
- Giới đàn Pháp Loa - Đồng Nai (10/2017): 2.586 CĐTG. 
- Giới đàn Tâm hòa VIII - Tây Ninh (2017): 252 CĐTG
- Giới đàn Pháp Hải - Vĩnh Long (2017): 684 CĐTG
- Giới đàn Như Hải - Quảng Trị: 67 CĐTG
- Giới đàn Chơn Đức  - Tp. Cần Thơ: 235 CĐTG
- Giới đàn Từ Phong - Bến Tre: 229 CĐTG
- Giới đàn Hoằng Đức - Long An: 715 CĐTG
- Giới đàn Vĩnh Đạt - Đồng Tháp: 338 CĐTG
- Giới đàn Trí Tịnh - Tp. Hồ Chí Minh: 788 CĐTG
- Giới đàn Thiện Trinh - An Giang: 116 CĐTG
- Giới đàn Tôn Thắng - Tp. Đà Nẵng: 344 CĐTG
- Giới đàn Trí Tịnh - Bình Phước: 148 CĐTG
- Giới đàn Huệ Đức - Hậu Giang: 455 CĐTG
- Tp. Hà Nội: 01 CĐTG
- Tỉnh Bắc Ninh: 60 CĐTG
- Tỉnh Hà Nam: 42 CĐTG
- Tỉnh Hải Dương: 2 CĐTG
- Tỉnh Nam Định: 4 CĐTG
- Tỉnh Thái Bình: 15 CĐTG
- Tỉnh Quảng Ninh: 124 CĐTG
- Tỉnh Ninh Bình: 6 CĐTG
- Tỉnh Vĩnh Phúc: 72 CĐTG
- Tỉnh Yên Bái: 3 CĐTG
Ban Tăng sự Trung ương đang tiếp tục duyệt xét cấp chứng điệp thụ giới cho các giới tử đã thụ giới tại các Đại Giới đàn.
4. Công tác tổ chức An cư Kết hạ:
          Theo luật Phật định kỳ và truyền thống An cư kết hạ hàng năm, Ban Tăng sự Trung ương đã có Thông bạch số 086/TB/HĐTS ngày 23/03/2018, hướng dẫn Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức An cư Kết hạ PL. 2562. Tăng Ni Bắc tông, Khất sĩ an cư từ 15/4 đến 15/7/âm lịch; Chư Tăng, Tu nữ Phật giáo Nam tông Kinh, Nam tông Khmer an cư từ 15/6 âm lịch đến 15/9 âm lịch.
Chương trình giảng dạy, Ban giảng huấn các Trường hạ đã trích giảng một số Kinh, Luật, Luận và giảng chuyên đề, hành chính Giáo hội cho Tăng Ni An cư Kết hạ học tập. Đồng thời, đại diện Ban Tôn giáo, Ban tuyên giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố đã trình bày một số vấn đề liên quan đến tôn giáo, tình hình thời sự trong và ngoài nước, an ninh quốc phòng tại các Trường hạ tập trung.
          Năm nay, cả nước có 59 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành tổ chức An cư Kết hạ tập trung; 04 Ban Trị sự tổ chức An cư tại chỗ, gồm:
 1. Tp. Hà Nội             :         1.498 TNAC
 2. Tp. Hồ Chí Minh        :           4.700 TNAC; 2.596 ACTC, 252 chư Ni HPKS.
 3. Tp. Hải Phòng        :           300 TNAC
 4. Tp. Đà Nẵng          :           109 TNAC; 44 Tự viện ACTC
 5. Tp. Cần Thơ           :           141 TNAC, 150 ACTC
 6. An Giang                :           165 TNAC
 7. Bạc Liêu                 :           251 TNAC
 8. Bà Rịa - Vũng Tàu :         2.507 TNAC, 1.651 ACTC
 9. Bắc Giang               :              87 TNAC
 10. Bắc Ninh                :            275 TNAC
 11. Bến Tre                  :            164 TNAC
 12. Bình Dương            :            338 TNAC; 400 ACTC
 13. Bình Phước             :            114 TNAC; 123 ACTC
 14. Bình Thuận            :            775 TNAC
 15. Bình Định               :            543 TNAC
 16. Cà Mau                  :            142 TNAC
 17. Đồng Nai                :         1.833 TNAC, 2.661 ACTC
 18. Đồng Tháp             :            626 TNAC, 250 ACTC
 19. Đắk Lắk                 : Không b/c số liệu
 20. Đak Nông               :              85 TNAC
 21. Điện Biên               :              13 TNAC
 22. Gia Lai                   :            263 TNAC
 23. Hải Dương              :            340 TNAC
 24. Hà Nam                  :            655 TNAC
 25. Hậu Giang              : Không có b/c
 26. Hà Tĩnh                  :             151 TNAC
 27. Hòa Bình                :             07 TNAC
 28. Hưng Yên               :           248 TNAC
 29. Kiên Giang             : Không b/c số liệu
 30. Khánh Hòa             :           987 TNAC
 31. Kon Tum                :             54 TNAC
 32. Long An                 :         1.027 TNAC
 33. Lâm Đồng              :         2.058 TNAC
 34. Lạng Sơn                :              07 TNAC
 35. Lào Cai                   :              33 TNAC
 36. Lai Châu                 :              12 TNAC
 37. Nam Định               :            798 TNAC
 38. Ninh Bình               :            215 TNAC
 39. Ninh Thuận            :            230 TNAC
 40. Nghệ An                 :              48 TNAC
 41. Phú Thọ                 :            105 TNAC
 42. Phú Yên                 :            249 TNAC
 43. Quảng Bình            :              18 TNAC
 44. Quảng Ninh            :            318 TNAC
 45. Quảng Nam            :            279 TNAC; 175 ACTC
 46. Quảng Ngãi            :            174 TNAC
 47. Quảng Trị               :            217 TNAC,   96 ANTC
 48. Sóc Trăng               :            105 TNAC
 49. Tây Ninh                :              98 TNAC
 50. Tiền Giang              :            418 TNAC
 51. Trà Vinh                 :               60 TNAC, 200 ACTC      
 52. Thái Bình               :            420 TNAC
 53. Thái Nguyên           :              55 TNAC
 54. Thanh Hóa             :            152 TNAC
 55. Tuyên Quang                   :              36 TNAC
 56. Thừa Thiên Huế     :         1.633 TNAC
 57. Vĩnh Phúc              :            273 TNAC, 119 ACTC
 58. Vĩnh Long              :            360 TNAC,   40 ANTC
 59. Yên Bái                  :              19 TNAC
     Tổng cộng: 35.545 TNAC
          Trong đó có:
- Tăng Ni An cư tập trung: 26.788 (nội thiền)
          - Tăng Ni An cư tại chỗ: 8.757 (ngoại thiền).
5. Công tác cấp Sổ Chứng điệp an cư:
          Theo đề nghị của Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh thành, Ban Tăng sự Trung ương đã duyệt cấp 4.657 Chứng điệp Kết hạ cho Tăng Ni an cư, gồm: Tp. Hồ Chí Minh (1.347), Tp. Hà Nội (03), Bắc Ninh (01), Hải Dương (06), Hà Tĩnh (01), Quảng Ninh (01), Hà Nam (01), Nam Định (02), Thái Bình (07), Bà Rịa - Vũng Tàu (452), Đồng Tháp (171), Tiền Giang (115), Bình Thuận (80), Lâm Đồng (228), Long An (171), Cà Mau (17), Hậu Giang (24), Tây Ninh (39), Vĩnh Long (121), Bình Dương (74), Bình Phước (22), Ninh Thuận (22), Bạc Liêu (55), Phú Yên (10), Kon Tum (17), Đồng Nai (805), Trà Vinh (22), Sóc Trăng (26), Đăk Lăk (03), Đăk Nông (01), Gia Lai (34), Bình Định (108), Bến Tre (51), Khánh Hòa (166), Quảng Ngãi (33), Quảng Nam (53), Tp. Cần Thơ (67), An Giang (15), Thừa Thiên Huế (171), Quảng Trị (60), Hà Nội (31), Bắc Ninh (41), Hà Nam (2), Hà Tĩnh (1), Hải Dương (8), Nam Định (7), Ninh Bình (5), Quảng Ninh (104), Thái Bình (36), Thái Nguyên (14), Yên Bái (3).
6. Công tác quản lý cơ sở Tự viện:
          Thông qua ý kiến của Ban Tăng Sự Trung ương và Ban Tăng sự Phật giáo các tỉnh, thành, các cơ quan chức năng lãnh đạo Trung ương và địa phương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành đã duyệt xét và bổ nhiệm trụ trì, hợp thức hóa trụ trì, bổ nhiệm Ban Quản trị, Ban Hộ tự, công nhận cơ sở tự viện, lập thủ tục chuyển vùng tu học và sinh hoạt Phật sự của Tăng Ni như sau:
          6.1. Bổ nhiệm trụ trì:
Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố đã bổ nhiệm trụ trì, Ban Hộ tự 461 cơ sở, gồm:
- Tp. Hà Nội: 13 - Tp. Hồ Chí Minh: 09
- Hợp thức hóa Trụ trì: 28
- Nghệ An: 04 - Thánh Hóa: 14
- Phú Thọ: 07 - Hải Dương: 19
- Yên Bái: 01 - Vĩnh Phúc: 08
- Thái Bình: 17 - Ninh Bình: 01
- Hà Tĩnh: 03 - Hà Nam: 15
- Bắc Ninh: 11 - Vĩnh Long: 01
- Đồng Tháp: 23 - An Giang: 06
- Tây Ninh: 07 - Long An: 13
- Kon Tum: 03 - Sóc Trăng: 23
- Quảng Ngãi: 09 - Đắk Lắk: 10
- Bà Rịa - Vũng Tàu: 19 - Tp. Đà Nẵng: 04
- Đồng Nai: 23 - Bình Phước: 06
- Đắk Nông: 06 - Gia Lai: 15
- Quảng Trị: 08 - Tiền Giang: 05
- Lâm Đồng: 10 - Kiên Giang: 05
- Khánh Hòa: 11 - Tp. Cần Thơ: 11
- Bình Định: 09 - Bạc Liêu: 08
- Bình Dương: 08 - Thừa Thiên Huế: 24
- Quảng Nam: 10 - Bắc Giang: 11
- Quảng Bình: 01 - Tuyên Quang: 05
- Quảng Ninh: 06 - Lào Cai: 01
- Nghệ An: 04 - Trà Vinh: 06
          Thành lập mới 149 cơ sở tự viện: Long An (01), Sóc Trăng (03), Khánh Hòa (08), Bến Tre (03), Bạc Liêu (08), Đồng Tháp (11), Ninh Thuận (10); Vĩnh Long (10 cơ sở gia tộc gia nhập Giáo hội), Bình Phước (14), Gia Lai (12), Tiền Giang (03), Kiên Giang (04), Đắk Nông (01), Đắk Lắk (14), Cần Thơ (04), Bình Định (01), Quảng Nam (40), Trà Vinh (02).
6.2. Chuyển vùng tu học và sinh hoạt tôn giáo:
Theo đề nghị của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Phật giáo các tỉnh, thành phố, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội đã giới thiệu 37 Tăng Ni về tu học và sinh hoạt Phật sự tại các tỉnh phía Bắc, gồm: Bắc Ninh (08), Hà Tĩnh (03), Hải Dương (06), Hưng Yên (04), Nghệ An (02), Quảng Bình (01), Thái Bình (07), Thanh Hóa (06);
Giới thiệu 107 Tăng Ni về tu học và sinh hoạt Phật sự tại các tỉnh phía Nam, gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu (11), Bến Tre (05), Bình Dương (04), Bình Phước (10), Bình Thuận (02), Cà Mau (03), Đắk Lắk (06), Đăk Nông (05), Đồng Nai (20), Đồng Tháp (02) Gia Lai (04), Hậu Giang (02), Lâm Đồng (03), Long An (04), Phú Yên (01), Quảng Ngãi (11), Quảng Nam (02), Quảng Trị (05), Tây Ninh (03), Thừa Thiên Huế (01), Tiền Giang (03).
7. Bồi dưỡng nhiệm vụ trụ trì, tập huấn Hành chính Giáo hội:
Tại chùa Bái Đính tỉnh Ninh Bình, Văn phòng 1 phối kết hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình tổ chức khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ Hành chính Giáo hội và Bồi dưỡng Trụ trì cho Tăng Ni, Cư sĩ Ban Trị sự, Tăng Ni trụ trì các tự viện khu vực phía Bắc. 
Ngoài ra, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố đã tổ chức khóa Bồi dưỡng trụ trì và tập huấn hành chính Giáo hội, kỹ năng quản lý tự viện cho các thành viên Ban Trị sự, Văn phòng Ban Trị sự cấp tỉnh và cấp huyện, các vị Trụ trì và Tăng Ni như tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Tp. Cần Thơ, Thừa Thiên Huế ... Có khoảng 6.000 Tăng Ni, Cư sĩ tham dự.
8. Trao giáo chỉ Tấn phong Giáo phẩm:
Tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII đã tấn phong 1.864 Tăng Ni lên hàng Giáo phẩm Hòa thượng (209 vị), Thượng tọa (497 vị), Ni trưởng (262 vị), Ni sư (896 vị). Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN đã ký Quyết định số 001/QĐ-HĐCM ngày 01/12/2017 phê chuẩn tấn phong giáo phẩm. Thông qua 02 Văn phòng Trung ương Giáo hội, Ban Tăng sự đã trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm cho Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành có Tăng Ni được tấn phong. 
Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (2017-2022) đã bổ sung thêm ĐĐ Thích Giải Hiền đơn vị Thanh Hóa lên hàng giáo phẩm Thượng tọa.
Theo Tờ trình của Ban Trị sự GHPGVN Tp Hải Phòng đề nghị Ban Tăng sự Trung ương có tờ trình để Ban Thường trực HĐTS GHPGVN tại kỳ họp thứ 3 nhiệm kỳ (2017-2022) tấn phong đặc cách Thượng tọa Thích Thanh Giác lên hàng giáo phẩm Hòa thượng.
Theo tờ trình của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình đề nghị tấn phong 01 vị lên hàng giáo phẩm Thượng tọa, 07 vị lên hàng giáo phẩm Ni sư.
Theo đề nghị của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa và Tiền Giang, Đồng Nai, Quảng Nam, Bình Thuận, Tây Ninh, Ban Thường trực HĐTS đã ký Quyết định tấn phong Giáo phẩm Hòa thượng cho TT. Thích Thiện Tánh (Tiền Giang), TT. Thích Minh Nhân (Tây Ninh), TT. Thích Phước Châu (Quảng Nam), TT. Thích Viên Tánh (Khánh Hòa); ĐĐ. Thích Nguyên Lợi (Khánh Hòa), ĐĐ. Thích Giác Minh (Bình Thuận), ĐĐ. Chánh Hạnh (Đồng Nai) lên hàng Giáo phẩm Thượng tọa.
9. Xuất gia:
Trong năm 2018, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố đã xác nhận cho 1.586 nam nữ Phật tử xuất gia tu học tại các tự viện, gồm: Tp. Hồ Chí Minh (221), Hà Nội (51), Nghệ An (04), Tây Ninh (15), Long An (42), Vĩnh Long (30), Kon Tum (11), Quảng Ngãi (06), Khánh Hòa (72), Phú Thọ (13), Hải Dương (17), Thái Bình (08), Vĩnh Phúc (103), An Giang (52), Đắk Lắk (31), Bà Rịa - Vũng Tàu (306), Đồng Nai (223), Bình Phước (08), Bình Dương (40), Bến Tre (53), Gia Lai (32), Tiền Giang (33), Ninh Thuận (12), Bình Thuận (56), Lâm Đồng (21), Đồng Tháp (121), Cà Mau (05).
10. Phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông Khmer:
Để các hoạt động Tăng sự của Phật giáo Nam tông Khmer được thuận lợi, Trung ương Giáo hội tiếp tục ủng hộ các hoạt động của Phật giáo Nam tông Khmer.
Được sự chấp thuận và hỗ trợ của Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau, Ủy ban Nhân dân, Ban Tôn giáo tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị Chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ VIII (2018) vào ngày 19, 20 tháng 10 năm 2018, được tổ chức tại Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh Cà Mau đã thành công tốt đẹp.
          11. Hoạt động của Phân ban Ni giới Trung ương:
Theo đề nghị của Phân ban Ni giới Trung ương, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã ký Quyết định số 104/QĐ.HĐTS ngày 12/6/2018 chuẩn y nhân sự Phân ban Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương gồm 127 thành viên, do Ni trưởng thích nữ Tịnh Nguyện - Ủy viên Thường trực HĐTS làm Trưởng Phân ban. Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm - Ủy viên Thường trực HĐTS làm Phó Trưởng Phân ban Thường trực và Ni trưởng Thích nữ Huệ Từ - Ủy viên Thường trực HĐTS làm Phó Trưởng Phân ban Thường trực kiêm Chánh Thư ký Phân ban Ni giới Trung ương.
Nhằm nâng cao và bồi dưỡng kiến thức về giới luật cho chư Ni, Phân ban Ni giới Trung ương và các tỉnh, thành đã tổ chức các khóa, các lớp bồi dưỡng về  Giới luật cho chư Ni tại chùa Mộ Lao - Hà Đông, Hà Nội; Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu ... 
Thực hiện chương trình hoạt động của Phân ban, Phân ban Ni giới Trung ương đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm và cúng dàng các Trường hạ tại Tp. Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Tây, miền Đông, Tây nguyên và một số tỉnh, thành miền Trung và Trường hạ các tỉnh, thành khu vực phía Bắc.
Với tinh thần và trách nhiệm của người con Phật, trên tinh thần từ bi của Đạo Phật, Phân ban Ni giới Trung ương và các tỉnh, thành đã thực hiện nhiều chương trình từ thiện như: Nồi cháo tình thương, bếp ăn tình thương, thăm và tặng quà cho bệnh nhân nghèo, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, cứu trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, vận động chư Ni hiến máu nhân đạo, chương trình phẫu thuận tim, phẫu thuật mắt cho bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn.
12. Hội nghị tập huấn triển khai Nội quy Ban Tăng sự Trung ương:
Nội quy Ban Tăng sự Trung ương nhiệm kỳ VIII đã được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thông qua ngày 17/7/2018, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN ký Quyết định ban hành số 185/QĐ-HĐTS ngày 18/9/2018.
Để Nội quy Ban Tăng sự Trung ương nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) được triển khai đến các đơn vị Giáo hội, Ban Tăng sự Trung ương đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Nội quy Ban Tăng sự Trung ương tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội - Thiền viện Quảng Đức, Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 26/11/2018. Hội nghị được sự chứng minh của chư Tôn đức Giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và phát biểu chỉ đạo của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, cùng sự tham dự của các thành viên trong Thường trực Ban Tăng sự Trung ương, Ban Tăng sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.
Hội nghị đã giới thiệu, triển khai, trình bày chi tiết, những điểm mới của Nội quy Ban Tăng sự Trung ương nhiệm kỳ VIII đến với toàn thể quý Đại biểu. Hội nghị đã thành công tốt đẹp. 
13. Tình hình sinh hoạt Tăng Ni, Tự viện:
Nhìn chung tình hình sinh hoạt của Tăng Ni, Tự viện tại các tỉnh thành trong cả nước tương đối ổn định, đoàn kết, hòa hợp, sinh hoạt theo Hiến chương và Pháp luật Nhà nước, thực hiện tốt phương châm hoạt động của Giáo hội “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ Nghĩa Xã hội”. Tuy nhiên, do một vài mâu thuẫn cá nhân, nội bộ nên một số Phật tử chùa Phước Quang, huyện Tân thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiều lần đến Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội trình kiến nghị đề nghị giải quyết. Trung ương Giáo hội đã có nhiều phiên họp và chỉ đạo cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giải quyết dứt điểm vụ việc để ổn định tình hình Phật giáo tại địa phương. Tại chùa Tây Thiên, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc cũng xảy ra một số việc mất ổn định. Văn phòng Trung ương GHPGVN đã triệu tập Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc và mời các cơ quan Ban ngành tỉnh Vĩnh Phúc đến trụ sở Trung ương GHPGVN họp bàn hướng giải quyết, đến nay mọi việc đã ổn định, chư Tăng Ni hoan hỷ yên tâm tu tập. Tại chùa Long Yên, tỉnh Thanh Hóa có nuôi dạy một số trẻ mồ côi, do các bé còn nhỏ chưa ý thức được việc chơi vui nên bị ngã trầy xước, bầm tím thân thể, nhưng một số người hiểu lầm đã đưa lên trang báo, trang mạng làm ảnh hưởng đến Giáo hội. Văn phòng Trung ương GHPGVN đã chỉ đạo đề nghị Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa rà soát sự việc chính xác và báo cáo về Văn phòng Trung ương Giáo hội. Một số vấn đề liên quan đến Tự viện như Đồng Nai, Long An, Tiền Giang cũng đã được Trung ương hướng dẫn giải quyết.
III. NHẬN XÉT - ƯU KHUYẾT ĐIỂM:
          Trên tinh thần trách nhiệm, đồng thời được sự chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng liên hệ, Ban Tăng sự Trung ương triển khai những hoạt động Phật sự mà Ban đã đề ra, góp phần hoàn thành các Phật sự của Trung ương Giáo hội trong những năm đầu nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) và chương trình hoạt động Phật sự của Ban Tăng sự một cách tốt đẹp.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn đọng và hạn chế nhất định như một số Tăng Ni sử dụng giấy chứng điệp thụ giới, chứng nhận Tăng Ni giả, không do Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN cấp. Trung ương Giáo hội đã lập biên bản thu hồi.
IV. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019:
          Trên cơ sở chương trình hoạt động nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) của Trung ương Giáo hội, chương trình hoạt động năm 2019 của Ban Tăng sự Trung ương được dự kiến như sau:
 1. Phổ biến Nội quy Ban Tăng sự Trung ương nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022).
 2. Hỗ trợ Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành tiến hành tổ chức Đại Giới đàn như đã đăng ký.
 3. Tiếp tục duyệt xét cấp giấy chứng nhận Tăng Ni, Chứng điệp thụ giới cho Tăng Ni; chứng nhận Tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer.
 4. Quan tâm hỗ trợ Phật giáo Nam tông thực hiện có kết quả các chương trình hoạt động Phật sự đã đề ra.
 5. Hỗ trợ hoạt động Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN trong điều kiện khả thi.
BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG GHPGVN
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây