BAN TỔ CHỨC LỄ TANG TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH HIỂN PHÁP

Thứ bảy - 17/11/2018 04:11
BAN TỔ CHỨC LỄ TANG TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH HIỂN PHÁP
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
____________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________

       Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2018

                                             BAN LỄ TANG
                TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH HIỂN PHÁP
 
 • Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN;
 • Nguyên Đại biểu Quốc hội Nước CHXHCNVN khóa VI, XI;
 • Nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN;
 • Nguyên Phó Tổng Thư ký - Chánh Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN;
 • Nguyên Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN;
 • Nguyên Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Trung ương GHPGVN;
 • Nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ban Liên lạc Phật giáo Yêu nước Tp. Hồ Chí Minh;
 • Nguyên Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh;
 • Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận 3;
 • Trụ trì Thiền viện Quảng Đức - Văn phòng 2 TƯ GHPGVN;
 • Viện chủ Chùa Hưng Phước, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh;
 • Viện chủ Chùa Huyền Trang, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh;
 • Viện chủ Chùa Pháp Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
 
 1.  
Hòa thượng Thích Phổ Tuệ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam
 1.  
Hòa thượng Thích Thanh Dũng Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký HĐCM GHPGVN
 1.  
Hòa thượng Thích Trí Quảng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN
Trưởng ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Hòa thượng Thích Giác Nhường Phó Pháp chủ kiêm Chánh Luật HĐCM GHPGVN
 1.  
Hòa thượng Dương Nhơn Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN
 1.  
Hòa thượng Thích Đức Nghiệp Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh  GHPGVN
 1.  
Hòa thượng Thích Thiện Duyên Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh  GHPGVN
 1.  
Hòa thượng Thích Trí Tịnh Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh  GHPGVN
 1.  
Hòa thượng Thích Hiển Tu Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh GHPGVN
 1.  
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN
 1.  
Hòa thượng Thích Thiện Pháp Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự
Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN
 1.  
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự
Phó Trưởng ban Thường trực Tăng sự TƯ GHPGVN
 1.  
Hòa thượng Thích Giác Toàn Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
 1.  
Hòa thượng Thích Thiện Tâm Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự
Phó TB. Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế TƯ GHPGVN
 1.  
Hòa thượng Thích Thiện Tánh Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự
Trưởng ban Kiểm soát TƯ GHPGVN
 1.  
Hòa thượng Thích Gia Quang Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự
Trưởng ban Thông tin Truyền thông TƯ GHPGVN
 1.  
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự
Trưởng ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN
 1.  
Hòa thượng Thích Quảng Tùng Phó Chủ tịch HĐTS
Trưởng ban Từ thiện Xã hội TƯ GHPGVN
 1.  
Hòa thượng Thạch Sok Xane Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
 1.  
Hòa thượng Thích Khế Chơn Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự
Phó TB. Thường trực Ban Kiểm soát TƯ GHPGVN
 1.  
Hòa thượng Thích Quảng Xả Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
 1.  
Thượng tọa Thích Đức Thiện Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự
Trưởng ban Phật giáo Quốc tế TƯ GHPGVN
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Quyết Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự
Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo TƯ GHPGVN
 1.  
Thượng tọa Thích Quảng Hà Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự
Phó TB. Thường trực Ban Kiểm soát TƯ GHPGVN
 1.  
Thượng tọa Thích Thiện Thống Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự
Phó TB. Thường trực Ban Kiểm soát TƯ GHPGVN
 1.  
Hòa thượng Thích Huệ Thông Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 2 TƯ GHPGVN
 1.  
Hòa thượng Thích Huệ Minh Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự
Trưởng ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN
 1.  
Hòa thượng Thích Huệ Trí Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự
Trưởng ban Pháp chế Trung ương GHPGVN
 1.  
Hòa thượng Thích Thanh Hùng Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự
Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN
 1.  
Hòa thượng Thích Nhựt Tấn Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự
Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Phong Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự
Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Trung ương GHPGVN
 1.  
Thượng tọa Thích Thọ Lạc Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự
Q. Trưởng ban Văn hóa Trung ương GHPGVN
 1.  
Ông Ngô Sách Thực Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN
 1.  
Ông Trần Tấn Hùng Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ
 1.  
Bà Tô Thị Bích Châu Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ông Nguyễn Duy Tân Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Trưởng ban Tôn giáo Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ông Dương Phú Hưng Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Bến Tre
 1.  
Bà Trần Thị Hường Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 3
 1.  
Hòa thượng Thích Minh Hiền Môn đồ Pháp quyến

                                                                                                                            BAN LỄ TANG
 

 

                                          BAN TỔ CHỨC LỄ TANG
                    TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH HIỂN PHÁP


Chứng minh:                              Hòa thượng Thích Phổ Tuệ
                                                   Hòa thượng Thích Trí Quảng
                                                   Hòa thượng Thích Giác Nhường
                                                   Hòa thượng Dương Nhơn
                                                   Hòa thượng Thích Đức Nghiệp
                                                   Hòa thượng Thích Thiện Duyên
Hòa thượng Thích Trí Tịnh
Hòa thượng Thích Hiển Tu
Hòa thượng Thích Viên Giác
Hòa thượng Thích Như Niệm
Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh
Hòa thượng Viên Minh
Hòa thượng Thích Như Tín
Hòa thượng Thích Minh Chơn
Hòa thượng Thích Giác Hà.         
Trưởng ban:                              Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
Phó Trưởng ban:                      Hòa thượng Thích Thiện Pháp
                                                   Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu
                                                   Hòa thượng Thích Giác Toàn
                                                   Hòa thượng Thích Thiện Tánh
                                                   Hòa thượng Thích Thiện Tâm
                                                   Thượng tọa Thích Đức Thiện
                                                   Thượng tọa Thích Thiện Thống         
                                                   Hòa thượng Thích Huệ Thông                    
                                                   Hòa thượng Thích Huệ Minh         
                                                   Hòa thượng Thích Huệ Trí
                                                   Hòa thượng Thích Thanh Hùng
                                                   Hòa thượng Thích Thiện Đức
                                                   Hòa thượng Thích Minh Thông
                                                   Hòa thượng Thích Nhựt Tấn
                                                   Hòa thượng Thích Lệ Linh
                                                   Hòa thượng Thích Minh Hiền
                                                   Ông Nguyễn Văn Thanh
                                                   Ông Bùi Hữu Dược          
                                                   Bà Tô Thị Bích Châu
                                                   Ông Nguyễn Duy Tân
                                                   Ông Dương Phú Hưng
                                                   Bà Trần Thị Hường
Ủy viên:
                     HT. Thích Tấn Đạt                      HT. Danh Lung
                     HT. Thích Giác Liêm                  HT. Thích Huệ Văn
                     HT. Thích Nhật Ấn                      HT. Thích Giác Pháp            
                     HT. Minh Giác                            HT. Thích Hiển Đức   
                     TT. Thích Thanh Phong               TT. Thích Quang Thạnh
                     TT. Thích Lệ Trang                     TT. Thích Phước Nguyên        
                     TT. Thích Phước Nghiêm            TT. Thích Minh Nhẫn 
                     TT. Thích Thiện Quý                   TT. Thích Giác Trí
                     TT. Thích Nhựt Hỷ                      TT. Thích Trí Chơn
                     TT. Thích Đạo Phước                  TT. Thích Truyền Cường
                     TT. Thích Huệ Công                    TT. Thích Nhật Từ
                     TT. Thích Huệ Khai                     ĐĐ. Thích Trí Thọ         
                     ĐĐ. Thích Tâm Hải                     ĐĐ. Thích Trung Nguyện
                     ĐĐ. Thích Minh Nghĩa                ĐĐ. Thích Thiện Châu
                     ĐĐ. Thích Trí Định
                    NT. Thích nữ Tịnh Nguyện                    NT. Thích nữ Huệ Từ   
                     NT. Thích nữ Như Châu              NS. Thích nữ Hòa Liên

Các Tiểu ban:
1. Tiểu ban Nội dung:      
                               HT. Thích Thiện Pháp                 HT. Thích Minh Hiền
                               TT. Thích Đức Thiện                   TT. Thích Thiện Thống
                               HT. Thích Huệ Thông                  TT. Thích Quang Thạnh         
                               TT. Thích Thiện Quý                   ĐĐ. Thích Thiện Châu  
2. Tiểu ban Nghi lễ:         
                               HT. Thích Huệ Minh                   HT. Thích Giác Liêm
                               TT. Thích Lệ Trang                     TT. Thích Quảng Chơn
3. Tiểu ban Tiếp tân:       
                               HT. Thích Thiện Tánh                 HT. Thích Thiện Tâm
                               HT. Thích Huệ Minh                   HT. Thích Huệ Trí        
                               HT.  Thích Huệ Thông                 HT. Danh Lung
                               HT. Thích Thiện Đức                   HT. Thích Thanh Hùng
                               HT. Thích Giác Liêm                   HT. Thích Hiển Đức
                               HT. Thích Thiện Bảo                   HT. Thích Tịnh Thành
                               TT. Thích Thanh Phong               TT. Thích Nhật Từ
                               TT. Thích Tâm Chơn                   TT. Thích Nhựt Hỷ
                               TT. Thích Giác Hiệp                    TT. Thích Đạo Phước
                               ĐĐ. Thích Trí Thọ                       ĐĐ. Thích Thiện Bửu    
                               NT. Thích nữ Huệ Từ                  NT. Thích nữ Huệ Hương
                               NT. Thích nữ Từ Nhẫn                NT. Thích nữ Như Thảo
4. Tiểu ban Xướng ngôn:
                               HT. Thích Tấn Đạt                      TT. Thích Trí Chơn
                               ĐĐ. Thích Thiện Châu                ĐĐ. Thích Minh Duyên 
5. Tiểu ban Ký sổ tang:   
                               TT. Thích Minh Thiện                 TT. Thích Trung San
                               ĐĐ. Thích Nhuận Thuận              ĐĐ. Thích Minh Trí
6. Tiểu ban Hiếu đồ:        
                               HT. Thích Minh Hiền                  HT. Thích Tịnh Thành
                               TT. Thích Phước Nguyên             ĐĐ. Thích Minh Nghĩa
7. Tiểu ban Cung nghinh:
                               ĐĐ. Thích Minh Mẫn                  ĐĐ. Thích Chơn Tánh
                               ĐĐ. Thích Thiện Hiền                 ĐĐ. Thích Thanh Luân
8. Tiểu ban Trần thiết:    
                               HT. Thích Huệ Văn                     HT. Thích Hiển Đức
                               TT. Thích Giác Trí                      ĐĐ. Thích Huệ Định
                               ĐĐ. Thích Trí Thuận                   NS. Thích nữ Lệ Thuận
9. Tiểu ban Thông tin - Báo chí:
                               TT. Thích Minh Nhẫn                  ĐĐ. Châu Hoài Thái
                               ĐĐ. Thích Tâm Hải                     ĐĐ. Thích An Đạt                   
                               ĐĐ. Thích Minh Ân                              
10. Tiểu ban Quay phim - Nhiếp ảnh: 
                               TT. Thích Nhật Từ                       TT. Thích Minh Nhẫn
11. Tiểu ban Tiếp lễ:       
                               ĐĐ. Thích Thiện Chơn                ĐĐ. Thích Minh Trí      
                               NS. Thích nữ Như Thiện              NS. Thích nữ Viên Hạnh         
12. Tiểu ban Âm thanh - Ánh sáng:     
                               ĐĐ. Thích Trí Thừa                     ĐĐ. Thích Thiện Minh
13. Tiểu ban Hầu Kim quan:     
                               TT. Thích Minh Thành                 ĐĐ. Thích Quảng Hiếu
                               Tăng sinh Trường Trung cấp Phật học Tp. Hồ Chí Minh

14. Tiểu ban Hương đăng - Chung cổ: 
                               ĐĐ. Thích Chơn Phát                  ĐĐ. Thích Nhuận Đức  
15. Tiểu ban Trai soạn:   
                               NS. Thích nữ Nhựt Thành            SC. Thích nữ Như Phước
                               SC. Thích nữ Như Ngọc               Phật tử Diệu Hoa
16. Tiểu ban Hành đường:         
                               ĐĐ. Thích Trí Anh                      ĐĐ. Thích Minh Thông
17. Tiểu ban Thị giả:       
                               ĐĐ. Thích Thiện Ân                    ĐĐ. Thích Đồng Hạnh
                               Tăng Ni sinh Lớp Sơ cấp Phật học Quận 3
18. Tiểu ban Trà nước:   
                               Phật tử chùa Hưng Phước
19. Tiểu ban Liên lạc:     
                               TT. Thích Tâm Chơn                   TT. Thích Phước Triều
                               ĐĐ. Thích Vạn Thiện                  ĐĐ. Thích Thiện Tài
                               ĐĐ. Thích Trí Toàn
20. Tiểu ban Trật tự:      
                               TT. Thích Hiển Chơn                   ĐĐ. Thích Thiện Thật
                               ĐĐ. Thích Thiện An                    ĐĐ. Thích Tịnh Giác    
                               PT. Đức Trang
21. Tiểu ban Giữ xe:       
                               Đội dân phòng phường 11
22. Tiểu ban Vận chuyển:
                               ĐĐ. Thích Minh Thọ         ĐĐ. Thích Trí Huệ
23. Tiểu ban Thủ khố:     
                               ĐĐ. Thích Thiện Tâm
24. Tiểu ban Y tế: 
                               Phòng khám Đa khoa Trọng Nghĩa Quận 5.
                                                   

                                                                                                                                   BAN TỔ CHỨC LỄ TANG

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây