KẾ HOẠCH KHÓA BỒI DƯỠNG VÀ KHÓA TU CHUYÊN NGÀNH HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

Thứ sáu - 30/11/2018 06:33
KẾ HOẠCH KHÓA BỒI DƯỠNG VÀ KHÓA TU CHUYÊN NGÀNH HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TW 
_________________________________________
Số: 033/2018/KH-BHDPT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________________________________________________

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2018


KẾ HOẠCH
KHÓA BỒI DƯỠNG VÀ KHÓA TU
CHUYÊN NGÀNH HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
KHU VỰC MIỀN TRUNG & TÂY NGUYÊN
MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA
Thực hiện Chương trình hoạt động Phật sự năm 2018 của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, đáp ứng yêu cầu và đề nghị của các tỉnh thành miền Trung và Tây nguyên đã đề cập trong đợt công tác vừa qua của đoàn Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương. Nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm và k năng chuyên môn của chư Tăng Ni, quý cư sĩ đạo hữu Phật tử lãnh đạo, tổ chức, quản lý, điều hành, hướng dẫn các mô hình sinh hoạt tu học, như: đạo tràng Bát quan trai, đạo tràng tu thiền, đạo tràng niệm Phật, khóa tu Một ngày an lạc, Câu lạc bộ Thanh thiếu nhi Phật tử, hội trại, trại hè, tiếp sức mùa thi, nghi thức Lễ Hằng thuận, v.v... tại các tỉnh, thành miền Trung và Tây Nguyên. Đặc biệt quan tâm đến các sinh hoạt tu học dành cho giới trẻ và gia đình Phật tử, góp phần xây dựng phát triển đạo pháp và dân tộc. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tổ chức, quản lý cũng như kết nối với Phật tử dân tộc tại các tỉnh, thành miền Trung và Tây nguyên. Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương kết hợp Ban Trị sự, Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Kon Tum tổ chức KHÓA BỒI DƯỠNG KHÓA TU chuyên ngành Hướng dẫn Phật tử khu vực miền Trung và Tây Nguyên theo kế hoạch như sau:
 1. BAN CHỨNG MINH VÀ BAN TỔ CHỨC
 1. Ban Chứng Minh
 1. HT. Thích Thiện Duyên
 2. HT. Thích Thiện Nhơn
 3. HT. Thích Thiện Pháp
 4. HT. Thích Chánh Quang
 5. HT. Thích Quảng Xả
 6. HT. Thích Khế Chơn
 7. HT. Thích Thanh Sơn
 8. HT. Thích Thiện Trí
 1. Ban Tổ Chức
     Trưởng ban:                HT. Thích Thanh Hùng
     Phó Trưởng ban TT:  - HT. Thích Thiện Toàn
 • - TT. Thích Phước Nghiêm
     Phó Trưởng ban:         - HT. Thích Nguyên Quang
                                            - HT. Thích Chơn Không
                                            - HT. Thích Giác Nhân
                                            - HT. Thích Hộ Chánh
                                            - TT. Thích Duy Trấn
                                            - TT. Thích Thường Chiếu
                                            - TT. Thích Từ Nghiêm
                                            - ĐĐ. Thích Quảng Tiến
                                            - ĐĐ.Thích Nhuận Bảo (Kon Tum)
                                                   - ĐĐ. Thích Nhuận Thông (Kon Tum)
                                                   - HTr. Tâm Duệ - Nguyễn Đức Châu
     Phó Trưởng ban kiêm Thủ quỹ:  HT. Thích Minh Trí
     Ủy viên Thủ quỹ:         - SC. Thích Nữ Chúc Giác
     Ban Thư ký                  - ĐĐ. Thích Quảng Tiến (Kiêm)
                                            - ĐĐ. Thích Vạn Nhơn
                                            - ĐĐ. Thích Thiện Xuân
                                            - ĐĐ. Thích Thiện Thật
                                            - ĐĐ. Thích Tuệ Nhật
                                            - ĐĐ. Thích Thanh Bảo
                                            - ĐĐ. Thích Minh Phước
                                            - ĐĐ. Thích Pháp Tịnh
                                            - ĐĐ. Thích Nhuận Pháp (Kon Tum)
                                            - ĐĐ. Thích Nhuận Quang (Kon Tum)
Ủy viên:                             - TT. Thích Quảng Thiện (Quảng Trị)
                                                   - TT. Thích Minh Tâm (Lâm Đồng)
                                                   - TT. Thích Nhật Hiếu (Khánh Hòa)
                                                   - ĐĐ. Thích Thanh Toàn (BHDPT TW)
                                                   - ĐĐ. Thích Hải Nguyện (Đắk Lắk)
                                                   - ĐĐ. Thích Nhuận Thái (Đắk Nông)
                                                   - ĐĐ. Thích Nhuận Đạo (Gia Lai)
                                                   - ĐĐ. Thích Thiện Tuệ (Thừa Thiên Huế)
                                                   - ĐĐ. Thích Nguyên Trung (Quảng Ngãi)
                                                             - ĐĐ. Thích Thanh Hiển (Bình Định)
                                                             - ĐĐ. Thích Đồng Niệm (Ninh Thuận)
                                                             - ĐĐ. Thích Nguyên Sắc (Bình Thuận)
                                                             - ĐĐ. Thích Như Giải (Quảng Nam)
                                                             - TT. Thích Thiện Thuận
                                                             - ĐĐ. Thích Phước Huệ
                                                             - HTr. Thị Sự - Đặng Văn Viện (Kon Tum)
                                                             - HTr. Thị Hoàng - Nguyễn Văn Tiên (Kon Tum)
                                                             - HTr. Thị Sự - Đỗ Đăng Chức (Kon Tum)
 1. CÁC BAN CHUYÊN MÔN
 1. Ban Nội dung
HT. Thích Thanh Hùng
HT. Thích Thiện Toàn
TT. Thích Phước Nghiêm
HT. Thích Chơn Không
TT. Thích Duy Trấn
ĐĐ. Thích Quảng Tiến
ĐĐ. Thích Nhuận Bảo
ĐĐ. Thích Nhuận Thông
ĐĐ.Thích Vạn Nhơn
ĐĐ.Thích Nhuận Pháp
HTr. Tâm Duệ - Nguyễn Đức Châu
 1. Ban Điều hành
HT. Thích Thiện Toàn
TT. Thích Phước Nghiêm
ĐĐ. Thích Quảng Tiến
ĐĐ. Thích Nhuận Bảo
ĐĐ. Thích Nhuận Thông
ĐĐ. Thích Nhuận Quang
ĐĐ. Thích Đồng Nguyện
ĐĐ. Thích Nhuận T
 1. Ban Giảng huấn
Mỗi Phân ban tự chịu trách nhiệm thỉnh mời Giảng huấn cho phù hợp với Nội dung đã được thông qua.
 1. Ban Cung nghinh
ĐĐ. Thích Nhuận Trí, ĐĐ. Thích Nhuận Tú
Ban Nghi lễ và Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Kon Tum phụ trách
 1. Ban Tiếp tân
HT. Thích Thiện Toàn
HT. Thích Nguyên Quang
TT. Thích Phước Nghiêm
HT. Thích Chơn Không
TT. Thích Duy Trấn
TT. Thích Quang Hạnh
ĐĐ. Thích Quảng Tiến
ĐĐ. Thích Nhuận Bảo
ĐĐ. Thích Vạn Nhơn
ĐĐ. Thích Nhuận Thông (Kon Tum)
ĐĐ. Thích Nhuận Pháp (Kon Tum)
ĐĐ. Thích Nhuận Trí (Kon Tum)
ĐĐ. Thích Đồng Nguyện (Kon Tum)
ĐĐ. Thích Quảng Thành (Kon Tum)
ĐĐ. Thích Lệ Thạnh (Kon Tum)
ĐĐ. Thích Giác Bửu (Kon Tum)
ĐĐ. Thích Nhuận Tú (Kon Tum)
 1. Ban Xướng ngôn
- ĐĐ. Thích Quảng Tiến
- ĐĐ. Thích Vạn Nhơn
- ĐĐ. Thích Thiện Xuân
- ĐĐ. Thích Tuệ Nhật
- ĐĐ. Thích Minh Phước
- ĐĐ. Thích Pháp Tịnh
- ĐĐ. Thích Nhuận Pháp
 1. Ban Vận động tài chính
- HT. Thích Thanh Hùng
- HT. Thích Minh Trí
- TT. Thích Phước Nghiêm
- TT. Thích Quang Hạnh (Kon Tum)
- TT. Thích Minh Vũ
- ĐĐ. Thích Thanh Toàn
- ĐĐ. Thích Thiện Xuân
- ĐĐ. Thích Tuệ Nhật
- ĐĐ. Thích Nhuận Pháp
- NS. Thích Nữ Diện Liên (Kon Tum)
- SC. Thích Nữ Chúc Giác (Kon Tum)
- SC. Thích Nữ Liên Nhân (Kon Tum)
- Ngoài ra, còn có các vị Phó ban và Ủy viên của Ban Tổ chức.
 1. Ban biên tập và In ấn tài liệu Khóa bồi dưỡng
- Ban Nội dung
- Ban Thư ký
- Ban HDPT tỉnh Kon Tum
 1. Ban thông tin báo chí, quay phim và chụp hình
- Phật sự online VP II TW
- Ban TTTT tỉnh Kon Tum
- Ban Biên tập website BHDPT TW
- Ban Biên tập phattuvietnam.net
- ĐĐ. Thích Nhuận Tâm
- HTr. Vạn Tùng
 1. Ban Văn nghệ
- ĐĐ. Thích Trí Châu
- Tiểu ban Văn nghệ sĩ Phật tử TW
- Ban Văn hóa và Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Kon Tum
- Sở Văn hóa tỉnh Kon Tum
 1. Ban Âm thanh – Trang trí – Ánh sáng
Văn phòng PG tỉnh Kon Tum và chùa Huệ Chiếu
 1. Ban Cư trú Đưa đón: (Một số thành viên trong ban tổ chức)
ĐĐ. Thích Nhuận Thông, ĐĐ. Thích Nhuận Pháp, ĐĐ. Thích Nhuận Tâm
Văn phòng Ban Trị Sự, BHDPT tỉnh Kon Tum
 1. Ban Tình nguyện viên
- PT. Chùa Pháp Hoa (50 người)
- PT. Chùa Huệ Hương (20 người)
- Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Kon Tum
- Văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Kon Tum
 1. Ban tặng quà
Văn phòng BHDPT TW, BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum
 1. Ban Ẩm thực - Giải lao
- ĐĐ. Thích Nhuận Hiển: Ăn sáng, ăn chiều (03 ngày: 30/11 & 01, 02/12/2018), và trưa ngày 30/11/2018
- ĐĐ. Thích Vạn Nhơn: Trưa ngày 01/12/2018 (Chùa Huệ Hương cúng dường)
- NS. Thích Nữ Minh Liên: Nửa buổi giải lao (04 bữa của 02 ngày: 01, 02/12/2018)
- SC. Thích Nữ Chúc Giác: Trưa ngày 02/12/2018 (Chùa Pháp Hoa cúng dường)
- SC. Thích Nữ Liên Nhân: Sáng, trưa, chiều cho 500 Phật tử đồng bào dân tộc (03 ngày: 30/11 & 01, 02/12/2018)
 1. Ban Y tế
Bác sĩ Tuyết, Bác sĩ Phương (Kon Tum)
 1. Ban Trật tự và giữ xe
             Mời Đội Bảo vệ và phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Kon Tum
 1. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
 1. Thời gian: 03 ngày. Từ ngày 30/11 đến 02/12/2018
(Nhằm ngày 24, 25 và 26/10 Mậu Tuất)
 1. Địa điểm: Chùa Huệ Chiếu
(Đường Phan Đình Phùng, P.Ngô Mây, Tp.Kon Tum)
 1. Chương trình
 1. Ngày 24 tháng 10 Mậu Tuất (Nhằm ngày 30/11/2018)
08h00 đến 14h00   :    Các Đoàn tập trung ở khách sạn đã được sắp xếp (Theo bảng chia phòng khách sạn ở trên). Các Đoàn liên lạc với người phụ trách tiếp đón tại khách  sạn. BTC không nhận các Đoàn đến trễ giờ.
15h00 đến 16h00   :    Các Đoàn tập trung về chùa Huệ Chiếu, tỉnh Kon Tum dùng cơm chiều.
17h00 đến 18h00   :    Họp tất cả các Đại biểu tại chùa Huệ Chiếu (Lưu ý: Các Đại biểu không được vắng mặt)
18h00                     :    Các Đoàn quay về Khách sạn đã được sắp xếp để nghỉ ngơi.
 1. Ngày 25 tháng 10 Mậu Tuất (Nhằm ngày 01/12/2018)
05h45 đến 06h15   :    Các Đoàn ăn sáng tại khách sạn
06h15 đến 07h00   :    Các Đoàn tập trung về chùa Huệ Chiếu, tỉnh Kon Tum
07h30 đến 09h50   :    Khai mạc (Hội trường lớn)
10h00 đến 10h30   :    Triển khai chương trình hoạt động và Nội quy Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương (HT Trưởng ban hoặc HT Phó TT  BHDPT TW phụ trách)
10h30 đến 11h30   :    Triển khai công nghệ 4.0 vào ngành Hướng dẫn Phật tử
11h30                     :    Thọ trai
13h30 đến 16h30   :    - Khóa bồi dưỡng cho các Phân ban (Do các Phân ban phụ trách) (Hội trường nhỏ)
                                    - Khóa tu sẽ nghe thuyết pháp và pháp đàm
17h00                     :    Ăn chiều
19h00 đến 20h30   :    Chương trình Văn nghệ (Ban Văn nghệ phụ trách)
20h30                     :    Các Đoàn quay về khách sạn để nghỉ ngơi.
 1. Ngày 26 tháng 10 Mậu Tuất (Nhằm ngày 02/12/2018)
05h45 đến 06h15   :    Các Đoàn ăn sáng tại khách sạn
06h15 đến 07h00   :    Các Đoàn tập trung về chùa Huệ Chiếu, tỉnh Kon Tum
07h30 đến 10h00   :    Các Phân ban báo cáo kết quả Khóa bồi dưỡng chiều 25/10 Mậu Tuất (Hội trường lớn)
10h30                     :    Đúc kết của Chủ tọa
11h30                     :    Thọ trai
13h30 đến 15h00   :    Triển khai về luật tín ngưỡng tôn giáo và các vấn đề liên quan. (Mời Ban Tôn giáo Chính phủ triển khai) (Hội trường lớn)
15h30                     :    Bế mạc (Hội trường lớn)
16h30                     :    Phát quà từ thiện
18h00                     :    Ăn chiều tại chùa Huệ Chiếu
18h30                     :    Tiễn các đoàn
 1. Thành phần tham dự
 1. Khóa bồi dưỡng
          Mỗi tỉnh thành cử đoàn đại biểu tham dự là 30 vị. Trong đó:
- Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh (07 vị: Trưởng ban, Phó ban TT, Phó ban, Chánh Thư ký, Chánh Văn phòng)
- Phân ban Cư sĩ Phật tử tỉnh (08 vị đã bao gồm các Tiểu ban thuộc Phân ban Cư sĩ Phật tử)
- Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử tỉnh (05 vị)
- Phân ban Phật tử dân tộc tỉnh (05 vị)
- Phân ban GĐPT tỉnh (05 vị)
- Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Kon Tum, các huyện, thị thành: 100 vị
          Dự kiến số lượng tham dự khóa Khóa bồi dưỡng là: 520 vị
 1. Khóa Tu
Dự kiến các Tăng ni, Phật tử tham gia khóa tu: 1.500 vị
          Trong đó:
+ Khóa tu dành cho Cư sĩ Phật tử: 700 vị
+ Khóa tu dành cho Phật tử dân tộc: 300 vị
+ Khóa tu dành cho Thanh thiếu nhi Phật tử: 500 em
 1. Đại biểu
          - Thành viên Thường trực Ban Hướng Dẫn Phật tử TW
- Thành viên đại diện thường trực 04 Phân ban Trung ương (05 vị).
- Thành viên Ban Thường trực - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum, đại diện các Ban ngành trực thuộc BTS tỉnh, đại diện BTS GHPGVN các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh, chư Tôn đức trụ trì các chùa trong tỉnh Kon Tum.
- Đại diện Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh (03 vị)
- Đại diện Ban Thường trực Hội đồng Trị sự (10 vị)
- Đại diện các Ban Viện Trung ương (13 vị)
- Đại diện Ban Trị Sự GHPGVN các tỉnh, thành (02 vị)
- Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ (02 vị)
- Đại diện Cục An ninh nội địa Bộ Công An (02 vị)
- Đại diện các cơ quan ban ngành tỉnh Kon Tum
- Các nhà hảo tâm, các báo đài: Trung ương, các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.
Dự kiến số lượng đại biểu tham dự: 100 vị
 1. Số lượng tham dự: 2.000 vị
 1. NỘI DUNG KHÓA BỒI DƯỠNG
Mỗi Phân ban 1 Hội trường khác nhau.
          - Phổ biến những nội dung cơ bản trong công tác hướng dẫn Phật tử.
- Ứng dụng công nghệ 4.0 vào ngành Hướng dẫn Phật tử
- Nghiệp vụ công tác tổ chức, xây dựng công tác văn phòng cấp tỉnh, thành
trong giai đoạn hiện nay.
- Nghiệp vụ công tác kiểm tra, hướng dẫn Phật tử.
- Chia sẻ kinh nghiệm, những nội dung chưa rõ cần trao đổi để từ đó thống nhất các giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc ở Ban Hướng dẫn Phật tử, Phân ban, Tiểu ban trong thời gian tới.
Gồm 06 phần:
 1. Triển khai chương trình hoạt động và Nội quy Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương (HT Trưởng ban hoặc HT Phó TT BHDPT TW phụ trách)
Thành phần tham dự: Tất cả các đại biểu
Địa điểm: Hội trường lớn
Thời gian: 09h15 đến 10h30 ngày ngày 25/10 Mậu Tuất
(Nhằm ngày 01/12/2018)
 1. Triển khai công nghệ 4.0 vào ngành Hướng dẫn Phật tử (thỉnh TT. Thích Minh Nhẫn phụ trách)
Thành phần tham dự: Tất cả các đại biểu
Địa điểm: Hội trường lớn
Thời gian: 10h30 đến 11h30 ngày 25/10 Mậu Tuất
(Nhằm ngày 01/12/2018)
 1. Hành chánh văn phòng (Đại đức Thích Quảng Tiến phụ trách)
Thành phần tham dự: Ban Hướng dẫn Phật tử 15 tỉnh, thành (105 vị)
Địa điểm: Hội trường nhỏ
Thời gian: 13h30 đến 17h00 ngày 25/10 Mậu Tuất
(Nhằm ngày 01/12/2018)
Nội dung:       - Cách viết báo cáo
                       - Quy trình báo cáo
                       - Nghiệp vụ văn phòng cơ bản
                                 - Báo cáo chính xác số liệu thực tế (Cách thống kê chính xác từng chùa, từng quận huyện, từng tỉnh, thành)
 1. Phân ban Cư sĩ Phật tử (Hòa thượng Thích Chơn Không phụ trách)
Thành phần tham dự: Thành viên Phân ban, tiểu ban thuộc Phân ban Cư sĩ Phật tử các tỉnh, thành (150 vị)
Địa điểm: Hội trường nhỏ
Thời gian: 13h30 đến 17h00 ngày 25/10 Mậu Tuất
(Nhằm ngày 01/12/2018)
Nội dung:
- Đề ra kế hoạch cụ thể cho Phân ban Cư sĩ Phật tử trong một khoảng thời gian nhất định.
- Hướng dẫn tổ chức và quản lý các đạo tràng: Bát Quan trai, Niệm Phật, v.v.....
- Soạn thảo Giáo lý chung cho cư sĩ Phật tử trình HĐTS áp dụng trên toàn quốc.
- Tổ chức Hội thi giáo lý cấp tỉnh, thành, toàn quốc....
- Hướng dẫn thống kê được số lượng đạo tràng, số lượng Phật tử quy y tại mỗi chùa, mỗi quận huyện, mỗi tỉnh thành.
- Phổ biến trang phục Phật tử (Không mặc đồ Tu sĩ)
- Hướng dẫn Phật tử phải thực hiện như thế nào vào mỗi dịp lễ lớn của Phật giáo.
- Hướng dẫn và kêu gọi các PT tổ chức lễ hằng thuận....
 1. Phân ban Phật tử dân tộc (Thượng tọa Thích Duy Trấn phụ trách)
Thành phần tham dự: Thành viên Phân ban Phật tử dân tộc các tỉnh, thành (100 vị)
Địa điểm: Hội trường nhỏ
Thời gian: 13h30 đến 17h00 ngày 25/10 Mậu Tuất
(Nhằm ngày 01/12/2018)
Nội dung:
- Đề ra kế hoạch cụ thể cho Phân ban Phật tử dân tộc trong một khoảng thời gian nhất định.
- Kết nối Phân ban Phật tử dân tộc các tỉnh, thành để có sự liên kết và tạo mối quan hệ, củng cố ngành hướng dẫn Phật tử.
- Tăng cường số lượng Tăng, ni theo học tiếng dân tộc để hướng dẫn cho các Phật tử dân tộc.
- Biên soạn, phiên dịch kinh sách theo tiếng Dân tộc để Phật tử dân tộc được cơ hội tiếp cận giáo lý đạo Phật hơn.
- Lên kế hoạch thăm và thuyết giảng bằng tiếng dân tộc cho các Phật tử dân tộc.
- Soạn thảo Giáo lý theo tiếng dân tộc phù hợp cho Phật tử dân tộc toàn quốc.
- Hướng dẫn thống kê được số lượng Phật tử quy y tại mỗi chùa, mỗi quận huyện, mỗi tỉnh thành.
- Hướng dẫn và kêu gọi các PT tổ chức lễ hằng thuận....
 1. Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử (Thượng tọa Thích Phước Nghiêm phụ trách):
Thành phần tham dự: Thành viên Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử các tỉnh, thành (100 vị)
Địa điểm: Hội trường nhỏ
Thời gian: 13h30 đến 17h00 ngày ngày 25/10 Mậu Tuất
(Nhằm ngày 01/12/2018)
Nội dung:
- Đề ra kế hoạch cụ thể cho Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử trong một khoảng thời gian nhất định.
- Kết nối Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử các tỉnh, thành. (Hội họp, thăm viếng)
- Hướng dẫn tổ chức và quản lý các khóa tu cho Thanh thiếu nhi hàng tuần, hàng tháng, hàng năm...
- Soạn thảo Giáo lý dành riêng cho các thanh thiếu nhi Phật tử.
- Nắm bắt được số lượng thanh thiếu nhi Phật tử sinh hoạt tại mỗi tỉnh, thành.
- Tổ chức nhiều mô hình thiết thực hơn cho thanh thiếu nhi Phật tử vào mỗi dịp lễ Phật giáo.
 1. Phân ban Gia đình Phật tử (Huynh trưởng Tâm Duệ - Nguyễn Đức Châu phụ trách):
Thành phần tham dự: Thành viên Gia đình Phật tử các tỉnh, thành (30 vị)
Địa điểm: Hội trường nhỏ
Thời gian: 13h30 đến 17h00 ngày ngày 25/10 Mậu Tuất
(Nhằm ngày 01/12/2018)
Nội dung:
- Đề ra kế hoạch cụ thể cho Gia đình Phật tử trong một khoảng thời gian nhất định.
- Phổ biến nội quy tu chỉnh mới nhất của GĐPT
- Hướng dẫn thống kê số lượng Đoàn sinh chính xác của các tỉnh, thành...
- Giải quyết các vấn đề khúc mắc phát sinh trong GĐPT của các tỉnh trong nhiệm kỳ trước.
- Tổ chức nhiều mô hình thiết thực hơn cho GĐPT vào mỗi dịp lễ Phật giáo.
Lưu ý: Mỗi Phân ban sẽ trình kế hoạch, chương trình và nội dung Khóa bồi dưỡng để Ban Thường trực BHDPT TW duyệt qua trước ngày 30/9 Mậu Tuất (Nhằm ngày 06/11/2018).
 1. NỘI DUNG KHÓA TU
Niệm Phật, thuyết pháp và pháp đàm.
 1. DỰ KIẾN CÁC KHOẢN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
- Vé máy bay cho chư Tôn Giáo phẩm HĐCM, HĐTS.
- In ấn tài liệu
- Thẻ đeo
- Băng rôn, áp phích, quà lưu niệm, cúng dường chư Tôn đức
- Giấy chứng nhận tham gia Khóa bồi dưỡng tập huấn.
- Chi phí khách sạn, ẩm thực,...
- Âm thanh, ánh sáng, màn hình LED
 1. ĐƠN VỊ ĐĂNG CAI TỔ CHỨC
Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương kết hợp với Ban Trị Sự - Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Kon Tum.
 1. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
 1. Ban Nội dung: Kiểm duyệt các văn bản, tài liệu Khóa bồi dưỡng tập huấn, và chương trình văn nghệ. HT. Thích Thiện Toàn phụ trách chung.
 2. Ban Thư ký: Biên soạn công văn, biên tập tài liệu Khóa bồi dưỡng tập huấn và nhận công văn đến và đi theo trách nhiệm, phát tài liệu cho đại biểu và Khóa bồi dưỡng tập huấn. ĐĐ. Thích Quảng Tiến phụ trách chung.
- Văn phòng BHDTP TW: tiến hành các thủ tục xin phép HĐTS Trung ương Giáo hội, liên hệ công tác và chuyển các thiệp mời đến các cơ quan hữu quan của Trung ương. ĐĐ. Thích Thiện Xuân phụ trách chung.
- Văn phòng BTSPG tỉnh Kon Tum: Làm các thủ tục trình báo và xin phép quý cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum. Liên hệ và chuyển các thiệp mời đến các sở ban ngành, các BTS Phật giáo Huyện Thị và các chùa tại địa phương. In ấn công văn theo nhu cầu Phật sự và Tập tài liệu Khóa bồi dưỡng tập huấn. ĐĐ. Thích Nhuận Pháp phụ trách chung.
 1. Ban Giảng huấn:
3.1 Khóa bồi dưỡng (Chư Tôn đức phụ trách các môn Khóa bồi dưỡng cần biên soạn tài liệu hướng dẫn môn học gởi về BTC, chậm nhất là ngày 01/11/2018):
 • K năng tổ chức: đạo tràng Bát quan trai, đạo tràng tu thiền, đạo tràng Niệm Phật, Khóa tu Một ngày An lạc cho người Phật tử trọng tuổi, lễ Hằng thuận, Phật hóa Gia đình: thỉnh HT. Thích Chơn Không phụ trách.
 • K năng tổ chức: Câu lạc bộ Thanh thiếu nhi Phật tử, Khóa tu mùa hè, Trại hè, Hội trại: thỉnh TT Thích Phước Nghiêm phụ trách
 • Kỹ năng tổ chức: Đạo tràng, khóa tu cho Phật tử Dân tộc. Thỉnh TT. Thích Duy Trấn phụ trách
 • Kỹ năng tổ chức: Khóa bồi dưỡng tập huấn GĐPT. HTr.Tâm Duệ - Nguyễn Đức Châu phụ trách
3.2 Thuyết giảng đề tài:
Do ĐĐ. Thích Tuệ Nhật phụ trách cung thỉnh.
 1. Ban Cung nghinh:
Cung nghinh, dẫn thỉnh: Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Kon Tum
Nhạc lễ, cồng chiêng dân tộc (nếu có): Ban Phật tử dân tộc
Chuông trống bát nhã: Tăng chúng chùa Huệ Chiếu
Dàn chào danh dự: Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Kon Tum
Chuẩn bị: khay lễ, kiền chùy, bê tích, tàng lộng, v.v…
 1. Ban Tiếp tân: Kết hợp Ban ẩm thực - giải lao và Ban Tình nguyện viên: Trà nước, bánh kẹo trái cây,… phục vụ chư Tôn đức, quý đại biểu và khóa sinh.
 • Chư Tăng Ni thị giả: chư Tôn đức.
 • Tình nguyện viên: Phục vụ quan khách và các khóa sinh.
 1. Ban Xướng ngôn: Dẫn chương trình các buổi lễ. Thừa lệnh BTC phụ trách kiểng lệnh/chuông lệnh, đôn đốc khuyến khích, hướng dẫn các Ban chuyên môn, các cá nhân và Khóa sinh thực hiện các Chương trình.
 2. Ban Thủ quỹ: Thu chi cần có sổ sách, ký tên giao và nhận rõ ràng. Giữ tiền và chi tiền theo đề nghị của các vị có trách nhiệm (sẽ thông báo sau).
 3. Ban Vận động và bảo trợ tài chính: Phát tâm đại thọ các chi phí, như: Trang trí, phù hiệu, quay phim, chụp hình, ẩm thực, giải lao, cư trú, vận chuyển, v.v...
 4. Ban Biên tập & in ấn tài liệu Khóa bồi dưỡng: Biên tập, kiểm duyệt, in ấn.
 5. Ban Thông tin Báo chí - Quay phim - Chụp hình: Ghi hình, viết tin, viết bài truyền thông và quảng bá các sự kiện trên các trang web Phật giáo.
 6. Ban Văn nghệ: Trình diễn trong các lễ: Khai mạc và Bế mạc, mỗi chương trình biểu diễn khoảng 4 tiết mục.
 7. Ban Trang trí - Âm Thanh - Ánh sáng: Trang trí theo yêu cầu của BTC, chuẩn bị tốt và đủ âm thanh, ánh sáng đến các nơi cần.
 8. Ban Cư trú - Đưa đón: Liên hệ khách sạn, sắp xếp chỗ nghỉ cho các đại biểu, chuẩn bị xe cộ đưa đón kịp thời.
 9. Ban Tình nguyện viên:
  1. Huấn luyện khoảng 100 bạn TNV về cách thức phục vụ theo chuyên môn, như: đưa đón, cư trú, hướng dẫn đi lại,..; học tập về ngôn ngữ, thái độ giao tiếp với các thành phần đại biểu và khóa sinh. Hỗ trợ các Ban có nhu cầu, như Ban Cư trú - Đưa đón, Ban quà tặng, v.v…
  2. Huấn luyện khoảng 50 bạn TNV làm chúng trưởng, chúng phó về cách thức quản lý và hướng dẫn các khóa sinh.
 10. Ban quà tặng:
(Chuẩn bị chu đáo các mặt công tác dưới đây, mỗi Tiểu mục cần có 1 nhóm chuyên trách và dự kiến các vấn đề phát sinh, để kịp thời giải quyết):
  1. Nhận và chuyển hoa, quà của quý đại biểu tặng trong Lễ Khai mạc. (TNV mặc áo dài)
  2. Tặng hoa quà của BTC cho các nhà tài trợ chính vào Lễ Bế mạc (TNV mặc áo dài)
  3. Đại biểu: Tài liệu và phù hiệu.
  4. Phật tử Khóa bồi dưỡng gồm: Tài liệu, phù hiệu, kinh sách,băng đĩa
  5. Phật tử Khóa tu gồm: Phù hiệu, kinh sách, băng đĩa. (Không có tài liệu Khóa bồi dưỡng)
  6.  Về số lượng tặng phẩm sẽ thông báo sau.
 1. Ban Ẩm thực - Giải lao: Chuẩn bị thức ăn, thức uống chu đáo.
 2. Ban Y tế: Chuẩn bị các loại thuốc cấp cứu và thuốc uống thông dụng
 3. Ban Trật tự và giữ xe: Giữ an ninh trật tự tốt, không để xảy ra trộm cắp và gây rối. Hãy để ý và đáp ứng các yêu cầu của BTC được phát trên loa hoặc điện thoại.
 • Xin nêu vài việc tiêu biểu gợi ý thôi, thực tế còn rất nhiều việc mà chúng ta phải bổ sung và nổ lực hợp tác thực hiện. Đề nghị chư Tôn Đức phụ trách các Ban chuyên môn căn cứ Kế hoạch này và các Chương trình, lập đề án chi tiết cụ thể triển khai đến các thành viên trong Ban, để thực hiện hiệu quả.
 1. ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC VỚI BAN TỔ CHỨC
 1. ĐĐ. Thích Quảng Tiến: 0918.015.097
(Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BHDPT TW)
(Nhận đăng ký và mua vé máy bay cho đại biểu phía Nam)
 1. ĐĐ. Thích Thiện Xuân: 0971.31.1370
(Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BHDPT TW)
 1. ĐĐ. Thích Nhuận Pháp: 0984.79.7777
(Phó Thư ký kiêm Chánh VP BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum)
Trên đây là kế hoạch tổ chức Khóa bồi dưỡng khóa tu chuyên ngành Hướng dẫn Phật tử khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Rất mong Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật Tử phát tâm thực hiện để Khóa bồi dưỡng khóa tu được thành công tốt đẹp.
          Kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni, Quý vị khách quý, Quý Phật tử vô lượng An lạc trong ánh hào quang của Đức Phật và thành tựu các Phật sự.
 
TM. BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG
                                                                                               TRƯỞNG BAN

                                                                               Hòa Thượng THÍCH THANH HÙNG 
File đính kèm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây