BÁO CÁO CÔNG TÁC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HỆ CỬ NHÂN KHÓA VII

Thứ sáu - 23/11/2018 20:13
BÁO CÁO CÔNG TÁC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HỆ CỬ NHÂN KHÓA VII - CAO ĐẲNG KHÓA IVVÀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH KHÓA I HỆ SAU ĐẠI HỌC
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TẠI HÀ NỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
  Hà Nội, ngày … tháng… năm 2018.
BÁO CÁO
CÔNG TÁC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
HỆ CỬ NHÂN KHÓA VII - CAO ĐẲNG KHÓA IV
VÀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH KHÓA I HỆ SAU ĐẠI HỌC
Kính bạch: Chư tôn thiền đức;
Kính thưa: Chư vị đại biểu khách quý.
Năm 2018, là năm ghi đậm ba dấu ấn quan trọng trong lịch sử 35 năm trưởng thành và phát triển của Học viện Phật giáo Việt Nam - tại Hà Nội, đó là: Kết thúc đào tạo hệ Cử nhân khóa VII và Cao Đẳng; tuyển sinh và khai giảng hệ Cử nhân, Cao đẳng khóa VIII; tuyển sinh Khóa I hệ đào tạo Sau Đại học. Công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo của khóa VIII chúng tôi đã báo cáo tại Lễ Khai giảng Khóa VIII (ngày 04 tháng 9 năm 2018), sau đây xin trình bày một số nội dung chính về công tác giáo dục, đào tạo Khóa VII hệ Cử nhân, Khóa IV hệ Cao đẳng và công tác tuyển sinh Khóa I hệ Sau Đại học.
I. Tổng kết Khóa VII hệ Cử nhân và Khóa IV hệ Cao đẳng:
Ngày 14/05/2014, Học viện tiếp nhận 306 Tăng Ni sinh trúng tuyển hệ Cử nhân Khoá VII (2014 - 2018) và 124 vị hệ Cao đẳng Khóa IV và tổ chức An cư kết hạ cho Tăng Ni sinh tại Học viện theo luật Phật chế.
Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Điều hành Học viện, từ tháng 1 năm 2018 các bộ phận chức năng của Học viện đã khẩn trương rà soát để hoàn tất Chương trình đào tạo, tổng kết điểmlập danh sách những học viên đủ điều kiện viết Luận văn hoặc thi tốt nghiệp.
Hệ Cử nhân có 294 vị đủ điều kiện viết, bảo vệ Luận văn thi tốt nghiệp; hệ Cao đẳng có 118 vị thi tốt nghiệp.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tọa Viện trưởng, Học viện đã tổ chức ôn và thi tốt nghiệp Cử nhân Phật học cho 218/294 vị (xấp xỉ 76% của học viên toàn khóa). Với kết quả như sau: Hệ Cử nhân, 211 vị đạt điểm trung bình trở lên, 3 vị vi phạm quy chế thi và 4 vị không đạt yêu cầu về kiến thức (chiếm hơn 3,2%); 114/118 vị tốt nghiệp Cao đẳng, 01 vị vi phạm quy chế thi và 03 vị không đạt yêu cầu về kiến thức (chiếm hơn 3,3%).
76 vị (xấp xỉ 26%) viết và bảo vệ Luận văn tốt nghiệp tại 5 hội đồng là: Hội đồng khoa Kinh tạng, Hội đồng khoa Luật tạng, Hội đồng khoa Luận tạng, Hội đồng khoa Phật giáo sử và Hội đồng khoa Quản trị Tự viện. Qua hai ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, 100% Tăng Ni bảo vệ Luận văn đạt loại khá, giỏi và xuất sắc.  
Qua 4 năm nội trú Tu - Học, Tăng Ni sinh đã hoàn thành khóa học và xứng đáng được nhận những học vị theo hệ đào tạo của mình. Với hệ Cử nhân là 287 vị, hệ Cao đẳng là 114 vị. Trong đó:
  - Cử nhân Phật học: 3 vị Xuất sắc, đạt tỷ lệ 1%; 121 vị Giỏi, đạt tỷ lệ 42%; 66 vị Khá, đạt tỷ lệ 23%; 54 vị Trung bình khá, đạt tỷ lệ 19%; 43 vị Trung bình, đạt tỷ lệ 15%.
   - Cao đẳng Phật học: 2 vị Xuất sắc, đạt tỷ lệ 2% ; 27 vị Giỏi, đạt tỷ lệ 24%; 35 vị Khá đạt, tỷ lệ 31%; 21 vị Trung bình Khá, đạt tỷ lệ 18%; 29 vị Trung bình, đạt tỷ lệ 25%.
Kính bạch: Chư tôn thiền đức,
Kính thưa: Quý liệt vị.
Trong khóa VII vừa qua, bên cạnh việc duy trì Chương trình đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm, toàn thể Cán bộ và Học viên khóa VII còn tập trung phục vụ một  số sự kiện Phật sự của giáo hội, như: K niệm 35 năm Thành lập GHPGVN; Hội thảo Tăng sự toàn quốc; Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh; Hội thảo khoa học Giáo dục Phật giáo Việt Nam - Truyền thống và hiện đại; Lễ K niệm 35 năm Ngày lập GHPGVN; K niệm 35 năm thành lập HVPGVN tại Hà Nội; Tập huấn Công tác Quản lý Di tích năm 2016; phục vụ Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 8; tổ chức Lễ cầu siêu anh linh các Anh hùng Liệt sĩ của Sư đoàn 312... Đánh giá một cách tổng quát, mặc vẫn còn có sự khiếm khuyết và sơ xuất, nhưng những mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản đều đã hoàn thành xuất sắc.
Có được kết quả nêu trên, trước hết là được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Chư Tôn đức Lãnh đạo GHPGVN, Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Hội đồng ĐHHV, các cơ quan hữu quan nhà nước, Ctôn đức Giảng sư, quý vị Thân giáo sưsự hoan h chia sẻ của quý vị Cựu Tăng Ni sinh của Học viện các khóa, quý vị Nghiệp sư và Y chỉ sư của Tăng Ni sinh, cùng sự phát tâm hỷ cúng bảo trợ học đường của tín đồ Phật tử thập phương và đặc biệt là sự quyết tâm nỗ lực phấn đấu tu học của toàn thể Tăng Ni sinh Khóa VII. Có thể nói, đây là cơ hội rất tốt để Tăng Ni sinh được trải nghiệm từ thực tiễn tu học, tức là học đi đôi với hành, qua đó  rèn luyện và đánh giá về ý thức chủ động - tự giác - sáng tạo trong công việc cụ thể cũng như năng lực của mỗi cá nhân. Chúng tôi cho rằng, những trải nghiệm trong thực tiễn Phật sự đó là cần thiết để tạo nên tri thức toàn diện của mỗi vị trong thời gian Tu - Học tại Học viện… Đây là tư lương hữu ích cho mỗi vị Tăng Ni sau khi rời mái trường Học viện đi hoằng hóa muôn phương để tác Như lai sự, Hành Như Lai sứ”.
II. Công tác tuyển sinh và triển khai đào tạo hệ Sau Đại học:
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 22/8/2017 tại Học viện Phật gióa Việt Nam - tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Ban Tôn giáo Chính phủ cùng các cơ quan hữu quan, GHPG Việt Nam cùng 4 Học viện họp bàn chuẩn bị cho việc Chính phủ chính thức cho phép Giáo hội Phật giáo Việt Nam được mở hệ đào tạo Sau Đại học.
Căn cứ vào Công văn số 1340/TGCP - PG của Ban Tôn giáo Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về việc chấp thuận Giáo hội Phật giáo Việt Nam đào tạo Thạc sĩ Phật học và thí điểm Tiến sĩ Phật học; Căn cứ công văn số 556/TGCP - PG của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc chấp thuận quy chế đào tạo và tuyển sinh hệ Sau Đại học của Học viện Phật giáo Việt Nam; thực hiện Nghị quyết phiên họp quý I năm 2018 của HĐĐH Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, các bộ phận chức năng của Học viện đã khẩn trương lập Khung chương trình đào tạo, tuyển sinh, chuẩn bị cơ sở vật chất và triển khai đào tạo.
Sau một thời gian tham khảo nội dung và quy trình đào tạo của một số cơ sở đào tạo Sau Đại học có uy tín trong nước và quốc tế, Học viện đã khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất và tổ chức chiêu sinh Khóa I hệ Sau Đại học, gồm hai chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ. Căn cứ vào Quy chế đào tạo và Hồ sơ xin dự tuyển, Học viện đã tổ chức khóa học bổ sung kiến thức (gồm 30 đơn vị học trình) cho những đối tượng cần phải bổ sung kiến thức trước khi tham gia k thi tuyển.
Học viện đã thành lập Hội đồng Tuyển sinh Sau Đại học Khóa I Hội đồng Xét duyệt Hồ sơ Nghiên cứu sinh của Học viện, k thi được tổ chức vào ngày 15 và 16 tháng 9 năm 2018 với tinh thần nghiêm túc, theo đúng quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương. Qua kết quả chấm thi và xét duyệt hồ sơ, đến nay đã có 04 học viên đủ điều kiện làm Nghiên cứu sinh Tiến sĩ, 59 Học viên thuộc hệ đào tạo Thạc sĩ (trong đó có 08 vị đăng ký đào to liên thông lên Tiến sĩ).
Kính bạch Chư tôn đức,
Kính thưa Quí liệt vị.
Đào tạo Sau Đại học Phật học là công việc hoàn toàn mới đối với hệ thống Giáo dục Phật giáo Việt Nam. Từ nay Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà nội đã có quy trình giáo dục - đào tạo Phật học từ Cao đẳng, Cử nhân, đến Thạc sĩ và Tiến sĩ Phật học. Lễ Khai giảng Khóa I hệ đào tạo Sau Đại học của Học viện hôm nay là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới và cũng là sự kết tinh của trí tuệ tâm huyết của Chư Tôn Đức Lãnh đạo Giáo hội, các cơ quan hữu quan, các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế, Quý vị Giảng sư, Thân giáo sư, tịnh tài tịnh vật của các tổ chức và cá nhân..., đã hết lòng vì sự nghiệp giáo dục - đào tạo Tăng tài của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Chúng con tin tưởng rằng, nhờ sự gia trì của Tam bảo, sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN, Chư tôn đức lãnh đạo Ban Giáo dục Phật giáo, sự động viên khích lệ thường xuyên của các ban ngành hữu quan trung ương và địa phương, sự nhiệt tâm giảng dạy của Chư tôn đức Giảng sư sự phát tâm hỷ cúng của các Phật tử gần xa..., chắc chắn sẽ đem lại cho Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội một luồng sinh khí mới, đồng thời cũng là niềm động viên khích lệ vô cùng to lớn  đối với Học viện trong công tác giáo dục, đào tạo tăng tài trong giai đoạn mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Giáo hội giao phó.
Kính chúc: Chư tôn đức pháp thể khinh an, tuệ đăng viễn chiếu, Phật sự viên thành;
Kính chú:c Quý vị đại biểu thân khỏe tâm an, vạn sự cát tường như ý.
NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT TÁC ĐẠI CHỨNG MINH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây