• đề nghị cử nhân sự của Ban Trị sự tham gia thành viên Ban biên tập Phật sự Online và Mạng xã hội Phật giáo Butta.

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
________________________

Số: 188/CV-HĐTS
V/v đề nghị cử nhân sự của Ban Trị sự tham gia thành viên Ban biên tập Phật sự Online và Mạng xã hội Phật giáo Butta.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________________________________
 

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2019

 
 
Kính gửi: - Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố;
- Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN.

Thực hiện triển khai phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong việc đẩy mạnh truyền thông Phật giáo, chuyển tải giáo lý trong sáng của Đạo Phật và các hoạt động Phật sự vào trong đời sống xã hội góp phần hoằng dương chính pháp, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đã cho phép thành lập trang thông tin Phật sự tổng hợp PhatsuOnline và mạng xã hội Phật giáo Butta.vn nhằm ứng dụng thành tựu của khoa học công nghệ vào các hoạt động Phật sự của Giáo hội. Các trang thông tin và mạng xã hội này đã được cấp phép của Bộ Thông tin Truyền thông.
Để kịp thời cập nhật thông tin Phật sự nhanh nhất, chính xác, và rộng khắp từ tất cả các địa phương trong cả nước, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự kính đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố cử một vị Tăng, hoặc Ni tham gia vào Ban biên tập trang tin tổng hợp Phật sự Online và mạng xã hội Butta.
Các vị Tăng, Ni được cử tham gia Ban biên tập PhatsuOnlineButta phải đảm bảo hội đủ các điều kiện: có đạo hạnh tốt, nhiệt huyết công tác Phật sự; có tư tưởng kiên định theo phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Đạo pháp - Dân tộc - CNXH; có năng khiếu về truyền thông, trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông trung học; có kỹ năng vi tính văn phòng, thành thạo xử lý văn bản trên vi tính.
Danh sách gửi về Văn phòng Hội đồng Trị sự theo mẫu đính kèm, chậm nhất là ngày 30/6/2019 theo địa chỉ:
+ Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc gửi về Văn phòng Trung ương GHPGVN (Chùa Quán Sứ, 73 Phố Quán Sứ, Hà Nội), Email: vp1giaohoi@gmail.com
+ Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam gửi về Văn phòng Thường trực Trung ương GHPGVN tại Tp. Hồ Chí Minh (Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh), Email: vitinhvp2@yahoo.com
          Vì Phật sự chung của Giáo hội, rất mong Quý Ban Trị sự, Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành phố hoan hỷ thực hiện.
Trân trọng!

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Ban TTr. HĐTS (b/cáo);
- HTCT, PCT TTr. (b/cáo);
- HT PCT, Trưởng ban TTTT;
- Lưu VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH – TỔNG THƯ KÝ

Đã ký

Thượng tọa Thích Đức Thiện
  

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
Giới thiệu thành viên tham gia Ban Biên tập
trang thông tin tổng hợp Phật sự Online và trang mạng Xã hội Butta

 
 1. Họ tên:
 2. Pháp danh
 3. Năm sinh:
 4. Giới phẩm:………………………….. Giáo phẩm: ………………………..
 5. Địa chỉ thường trú:
 6. Chức vụ:

Ký tên đóng dấu người giới thiệu

Ghi chú: để biết thêm chi tiết liên hệ:
TT. Thích Minh Nhẫn - Email: thichminhnhankg@gmail.com
Tel: 0982760624 số Zalo: 0982760624
 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực:
Số kí hiệu Số: 188/CV-HĐTS
Ngày ban hành 09/06/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Thông báo
Lĩnh vực Thông tin truyền thông
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký TT Thích Đức Thiện
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực:
 • đề nghị cử nhân sự của Ban Trị sự tham gia thành viên Ban biên tập Phật sự Online và Mạng xã hội Phật giáo Butta.
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực:
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực:
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực:
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây