• BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 11/07/2019

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2019
 
BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ
 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
____________________________________________________

NAM MÔ BN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Kính bạch…….
Kính thưa…….
Thay mặt Ban Thư ký Hội đồng Trị sự, chúng tôi xin trình bày tóm tắt công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2019 và dự thảo chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2019 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Kính thưa toàn thể Hội nghị,
Năm 2019 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết và Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phát huy những thành tựu Phật sự đã đạt được năm 2018 của Tăng Ni, Phật tử toàn Giáo hội, trong 6 tháng đầu năm 2019, các Ban, Viện TƯ và các BTS GHPGVN các địa phương đã thu được nhiều những thành tựu Phật sự nổi bật và quan trọng.
Thứ nhất, Hội đồng Trị sự đã tổ chức thành công 02 Hội nghị sinh hoạt hành chính Giáo hội tại 2 khu vực phía Bắc và phía Nam; Hướng dẫn Tăng Ni, các cơ sở Tự viện phát huy truyền thống văn hóa dân tộc trong các Lễ hội nhân dịp Tết cổ truyền xuân Kỷ Hợi (2019); Tổ chức Lễ tưởng niệm lần thứ 56 Bồ tát Thích Quảng Đức và Chư Bồ tát thánh tử đạo;
Thứ hai, hướng dẫn tổ chức thành công Đại lễ Phật đản - Vesak 2019 công tác tổ chức An cư kết hạ PL. 2563 tại hầu hết các Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố; Đặc biệt là lần thứ 3 tổ chức thành công rực rỡ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc PL.2563 – DL. 2019 tại Việt Nam do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức từ ngày 12 đến 14/5/2019 tại chùa Tam Chúc, Hà Nam.
Thứ ba, thăm viếng và làm việc với các Hội Phật tử Việt Nam tại nước ngoài; Đón tiếp các tổ chức Quốc tế, tổ chức Phật giáo nước ngoài thăm hữu nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhiều Phật sự quan trọng khác.
Thứ tư, các Ban Trị sự GHPGVN và các chùa trong cả nước đã tổ chức thành công nhiều khóa tu mùa hè cho giới trẻ, thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên đã đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt hè của thế hệ trẻ được toàn xã hội đánh giá cao.
Trên tinh thần trách nhiệm của từng thành viên trong toàn Giáo hội, chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2019 từ phạm vi xây dựng, củng cố cơ sở Trung ương, địa phương cho đến hoạt động chuyên ngành của Giáo hội đều đạt kết quả tốt đẹp, đã khẳng định vị thế của GHPGVN đối với dân tộc, tạo được uy tín, niềm tin đối với Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước cũng như cộng đồng Phật giáo thế giới trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động Phật sự vẫn còn những khó khăn, hạn chế và tồn đọng mà Giáo hội cần phải khắc phục. Vấn đề nổi cộm trong thời gian vừa qua là việc dư luận xã hội, các cơ quan chức năng có nhiều ý kiến bình luận ảnh hưởng đến niềm tin Phật giáo và hình ảnh Giáo hội, Tăng Ni xung quanh việc có một vài biểu hiện mang tính dịch vụ trong thực hành nghi lễ dâng sao giải hạn ở một số chùa; Sự việc thỉnh vong giải oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh, và một số biểu hiện không tốt trong đạo hạnh của một vài Tăng Ni trẻ ở một số địa phương là những vấn đề cần khắc phục trong thời gian tới.  
II. CÁC PHẬT SỰ VÀ THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA GHPGVN:
A. VỀ MẶT TỔ CHỨC:
1. Phổ biến các văn kiện của Giáo hội:
Để triển khai các hoạt động Phật sự năm 2019, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và 02 Văn phòng TWGH đã ban hành nhiều văn thư, thông tư, thông bạch. Trong đó có một số văn bản quan trọng nổi bật như: Thư chúc tết Xuân Kỷ Hợi (2019) của Đức Pháp chủ GHPGVN; Ban hành Thông bạch số 031/TB-HĐTS ngày 14/02/2019 về tổ chức Đại lễ Phật đản 2019 - PL2563; Thông bạch số 070/TB-HĐTS ngày 14/02/2019 về An cư kết hạ năm 2019; Công văn số 033/CV-HĐTS ngày 20/02/2019, về việc tổ chức lễ cầu nguyện bình an cho nhân dân tại các chùa theo đúng Chính pháp; Công văn số 046/CV-HĐTS ngày 07/3/2019, về việc các cơ quan thông tấn báo chí viết về chùa Ba Vàng; Thông báo số 066/TB-HĐTS ngày 26/3/2019, Kết luận của Ban Thường trực HĐTS về việc thuyết giảng và tổ chức lễ thỉnh vong giải oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng, Tp. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 043/QĐ-HĐTS ngày 02/3/2109, về việc Bổ nhiệm TT. Thích Minh Quang giữ chức Phó Văn phòng Trung ương GHPGVN; Thông tư số 107/TT-HĐTS ngày 18/3/2019 V/v tổ chức Hội nghị Sinh hoạt Giáo hội năm 2019; Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã ký Quyết định số 123/QĐ-HĐTS ngày 03/4/2019, chuẩn y Hòa thượng Thích Thiện Toàn, Ủy viên HĐTS đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng nhiệm kỳ V (2017 - 2022); Quyết định số 090/QĐ-HĐTS ngày 12/4/2019, bổ nhiệm Hòa thượng Thích Thiện Bảo, Ủy viên HĐTS làm Trụ trì chùa Tuệ Giác tại Hungary và nhiều văn bản khác.
2. Ban hành Nội qui hoạt động các Ban, Viện Trung ương GHPGVN:
Được Hội nghị Thường niên Trung ương Giáo hội thông qua ngày 11/01/2019, ngày 15/01/2019 Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ký Quyết định ban hành Nội quy hoạt động nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) của các Ban Viện Trung ương Giáo hội gồm: Ban Giáo dục Phật giáo, Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Hoằng pháp, Ban Nghi lễ, Ban Văn hóa, Ban Kinh tế Tài chính, Ban Từ thiện Xã hội, Ban Phật giáo Quốc tế, Ban Thông tin Truyền thông, Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự Trung ương.   
3. Tổ chức Hội nghị sinh hoạt Hành chính Giáo hội:
Ngày 12/4/2019, tại Văn phòng Trung ương GHPGVN (Chùa Quán Sứ, Hà Nội) cho các Ban Trị sự GHPGVN khu vực phía Bắc; và ngày 16, 17/4/2019 tại Văn phòng Thường trực Hội đồng Trị sự (Thiền viện Quảng Đức, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh) đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt Hành chính Giáo hội cho Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phía Nam. Nội dung Hội nghị, gồm phổ biến Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ VI; Phổ biến Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo; Phổ biến Nghị định 162/2017/NĐ-CP; Bồi dưỡng nghiệp vụ Hành chính Giáo hội. Triển khai công tác tổ chức Đại lễ Vesak 2019 và thông tin truyền thông Phật giáo về Vesak. Tham dự Hội nghị có chư Tôn đức Ban Thường trực HĐTS, Ủy viên HĐTS, Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự các tỉnh, thành, Quý đại diện khách mời Ban Dân vận TƯ, Ủy ban TƯ MTTQVN, Bộ Công an, Ban Tôn giáo Chính phủ và Báo đài.
4. Công tác tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2019:
Được sự chấp thuận của Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Thủ tướng Chính phủ, và của Ủy ban Tổ chức Quốc tế Vesak Liên Hợp Quốc (ICDV), Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chính thức tổ chức trọng thể Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, từ ngày 12-14/05/2019 với chủ đề: “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”. Đại lễ Vesak LHQ 2019 đã thành công rực rỡ và diễn ra theo đúng chương trình, nội dung kịch bản Đề án tổng thể Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2019 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số: 853/VPCP ngày 08/04/2019.
Đánh giá sự thành công của Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2019, Trung ương Giáo hội nhận định: Có được sự thành công của kỳ Vesak lịch sử thành công nhất trong các kỳ Vesak LHQ được tổ chức trên thế giới là nhờ vào sự nỗ lực, sự lãnh đạo sát sao của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS, sự đóng góp tích cực của các Ban Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố. Sự nhiệt tình hưởng ứng của toàn thể Tăng Ni, Phật tử GHPGVN. Nhiệt huyết và tâm huyết của Lãnh đạo Doanh nghiệp Xuân Trường. Sự quan tâm sâu sát của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực và các Ban, Bộ ngành Trung ương, của Lãnh đạo tỉnh Hà Nam, đặc biệt của Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ban, Sở ngành của tỉnh Hà Nam.
5. Triển khai công tác thông tin, truyền thông Phật giáo theo định hướng tại điểm 8 phương hướng hoạt động Đại hội VIII.
Thượng tọa Thích Minh Nhẫn với vai trò là Phó Ban Thông tin Truyền thông Trung ương, Tổ Trưởng tổ thông Tin Truyền thông VP2 Trung ương, được sự chỉ đạo của chư Tôn đức lãnh đạo Hội đồng Trị sự, Ban Thông tin Truyền thông Trung ương, Văn phòng Trung ương Giáo hội, thành lập kênh Phật sự Online thực hiện nhiều tin tức hoạt động Phật sự của Phật giáo toàn quốc trên Website www.phatsuonline.com bao gồm tin hình và tin video, sự kiện truyền hình trực tiếp, ghi hình đưa tin các hội nghị, hội thảo, sự kiện Phật giáo từ cấp Trung ương đến các tỉnh, thành và vươn xa đến quốc tế; trực tiếp các buổi giảng pháp, Đại giới đàn, các lễ hội, khóa tu mùa hè, các hoạt động từ thiện nhân đạo v.v… Mỗi video đạt hàng chục ngàn đến hàng trăm ngàn lượt xem trên Facebook và trên Youtube của PSO.
Đặc biệt, ngày 10/5/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp giấy phép số 84/GP-TTĐT cho phép thành lập trang thông tin điện tử Phật Sự Online trực thuộc Ban Thông tin – Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và có con dấu riêng. Phật Sự Online với nhiệm vụ thông tin về hoạt động của Giáo hội và tổng hợp những thông tin liên quan đến Phật giáo trên cả nước và nước ngoài.
 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 11/07/2019
Số kí hiệu BÁO CÁO SƠ KẾT 2019
Ngày ban hành 11/07/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực 11/07/2019
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Báo cáo
Lĩnh vực HÀNH CHÁNH GIÁO HỘI
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký TT Thích Đức Thiện
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 11/07/2019
 • BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 11/07/2019
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 11/07/2019
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 11/07/2019
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây