• Quyết định chuẩn y nhân sự các tỉnh khu vực phía Bắc

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 07/08/2018

Quyết định chuẩn y nhân sự BTS - GHPGVN các tỉnh thành khu vực phía Bắc Nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

     1.Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN TP. Hà Nội nhiệm kỳ VIII (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 3/7/2017 tại tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 216/QĐ-HĐTS. ký ngày 7/9/2017

2. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ VIII (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 03/8/2017 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (tỉnh Bắc Ninh). Quyết định chuẩn y nhân sự số: 230/QĐ-HĐTS  ký ngày 19/9/2017.


3. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ V (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 13/3/2017 tại Hội trường Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam (Trần Phú, Quang Trung, TP.Phủ Lý). Quyết định chuẩn y nhân sự số: 068/QĐ-HĐTS. ký ngày 20/4/2017.

 4. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ VIII (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 9/9/2017 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Hải Dương. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 283/QĐ-HĐTS. ký ngày 19/10/2017

5. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ V (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 25/9/2017 tại Trung tâm Sơn Nam Plaza (TP.Hưng Yên). Quyết định chuẩn y nhân sự số: 352/QĐ-HĐTS. ký ngày 25/12/2017.


6. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định nhiệm kỳ IX (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 17/4/2017 tại Trung tâm Phật giáo tỉnh Nam Định - Trúc Lâm Thiên Trường (TP.Nam Định). Quyết định chuẩn y nhân sự số: 107/QĐ-HĐTS. ký ngày 18/5/2017.

7. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ VI (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 28/7/2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Ninh Bình. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 200/QĐ-HĐTS. ký ngày 21/8/2017.

8. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ VIII (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 11/8/2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Bình (TP.Thái Bình). Quyết định chuẩn y nhân sự số: 336/QĐ-HĐTS. ký ngày 11/12/2017.

9. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ IV (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 12/9/2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 285/QĐ-HĐTS. ký ngày 23/10/2017.

10. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ II (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 8/8/2017 tại  Hội trường HĐND - UBND tỉnh Hà Giang. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 215/QĐ-HĐTS. ký ngày 15/9/2017.

11. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ III (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 24/4/2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 209/QĐ-HĐTS. ký ngày 30/8/2017.

12. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ II (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 10/10/2017 tại Nhà Văn hóa tỉnh Bắc Cạn. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 039/QĐ-HĐTS. ký ngày 8/3/2018.


13. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ III (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 28/9/2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 276/QĐ-HĐTS. ký ngày 11/10/2017.

14. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ II (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 05/4/2017 tại Trung tâm Hội nghị Tỉnh. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 113/QĐ-HĐTS. ký ngày 01/6/2017.


15. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ IV (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 19/7/2017 tại Hội trường Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh Thái Nguyên. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 239/QĐ-HĐTS. ngày 26/9/2017.

16. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ V (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 14/6/2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 258/QĐ-HĐTS. ký ngày 5/10/2017.

17. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ V (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 01/8/2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 235/QĐ-HĐTS. ký ngày 21/9/2017.

18. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ IV (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 15/3/2017 tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh Quảng Ninh (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Quyết định chuẩn y nhân sự số: 069/QĐ-HĐTS. ký ngày 20/4/2017.

19. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ II (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 16/9/2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 339/QĐ-HĐTS. ký ngày 15/12/2017.

20. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ II (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 16/8/2017 tại Trung tâm Hội nghị Tỉnh. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 238/QĐ-HĐTS. ký ngày 25/9/2017.

21. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN  tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ II (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 19/3/2017 tại Hội trường trung tâm tỉnh Điện Biên. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 132/QĐ-HĐTS. ký ngày 19/6/2017.

22. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ II (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 17/8/2017 tại Cung Văn hoá tỉnh Hoà Bình. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 252/QĐ-HĐTS. ký ngày 26/9/2017.

23. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ II (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 27/6/2017 tại Trung tâm Hội nghị TP.Lai Châu. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 045/QĐ-HĐTS. ký ngày  20/3/2018.

24. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La nhiệm kỳ II (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 15/10/2017 tại Trung tâm Văn hóa Tỉnh.  Quyết định chuẩn y nhân sự số: 038/QĐ-HĐTS. ký ngày 8/3/2018.

25. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ VII (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 17/7/2017 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị TP.Thanh Hóa. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 171/QĐ-HĐTS. ký ngày 27/7/2017.

26. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ II (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 30/4/2017 tại TP.Vinh (Nghệ An). Quyết định chuẩn y nhân sự số: 141/QĐ-HĐTS. ký ngày 01/7/2017.


27. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ III (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 24/9/2017 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Hà Tĩnh (chùa Phổ Độ, H.Lộc Hà). Quyết định chuẩn y nhân sự số: 324/QĐ-HĐTS. ký ngày 29/11/2017.

28. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ III (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 7/3/2017 tại chùa Đại Giác, TP. Đồng Hới Quyết định chuẩn y nhân sự số: 108/QĐ-HĐTS. ký ngày 18/5/2017.

29. Quyết định công cử Ban Trị Sự lâm thời GHPGVN TP. Hải Phòng  số 166/QĐ-HĐTS. Ký ngày 27/8/2018 

 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 07/08/2018
Số kí hiệu Quyết định chuẩn y nhân sự các tỉnh khu vực phía B
Ngày ban hành 07/08/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 07/08/2018
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 07/08/2018
 • Quyết định chuẩn y nhân sự các tỉnh khu vực phía Bắc
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 07/08/2018
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 07/08/2018
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 07/08/2018
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây