• Quyết ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________
Số :  
164 /QĐ/HĐTSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2018


 
 
QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN

CHO BÁO CHÍ CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 
Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam
 
Căn cứ điều 24, 25 chương V Hiến chương GHPGVN;
Căn cứ Nghị quyết số 269/NQ.HĐTS ngày 17/7/2018 Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN;
Căn cứ tờ trình số 02/18/TTr-BTTTT T.Ư ngày 21/6/2018 của Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN.    

QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Nay, ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho Báo chí của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) gồm có 03 chương, 16 điều đã được Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2018 (đính kèm Quy chế).
Điều 2: Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho Báo chí của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức có hiệu lực áp dụng kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3: Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế nầy.
Điều 4: Các Quy chế trái với Quy chế nầy đều không có giá trị thực hiện./.

 
Nơi nhận :
- Thành viên Ban TT HĐTS GHPGVN;
-  BTGCP , Vụ Phật giáo "để biết"
- Ban TTTT T.Ư GHPGVN "để thực hiện"
- Lưu VP1 - VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH


đã ký


Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực:
Số kí hiệu 164 /QĐ/HĐTS
Ngày ban hành 26/08/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực:
 • Quyết ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực:
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực:
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực:
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây