• QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban điều phối Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào nhiệm kỳ I (2018 - 2022)

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 07/11/2018

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________________________________________
Số: 229/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________________________________________________

Hà Nội, ngày  08  tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban điều phối Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào
nhiệm kỳ I (2018 - 2022)
­­­­­­­­­­­______________________________________________

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ quyết định số 83-BT ngày 29/12/1981 của Bộ trưởng Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng, V/v cho phép thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
Căn cứ điều 6, 7, 8 chương II Hiến chương GHPGVN (tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ Luật tín ngưỡng, tôn giáo, 2016;
Căn cứ Quyết định số 483/TWLMGHPGL ngày 14/6/2018 về việc bổ nhiệm Ban điều phối Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào;
Theo văn bản số 1244/TGCP-PG ngày 08/11/2018 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc chấp thuận nhân sự tham gia hoạt động tôn giáo tại Lào;
Theo đề nghị của Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam,
 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban điều phối Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại CHDCND Lào, là tổ chức trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Điều 2: Trụ sở Ban điều phối Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào đặt tại chùa Phật Tích, thủ đô Viên Chăn, Lào.
Điều 3: Ban điều phối Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào, nhiệm kỳ I (2018 - 2022), gồm 04 thành viên Ban chứng minh và 17 thành viên Ban điều phối do Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN làm Trưởng ban (theo danh sách đính kèm).
Điều 4: Ban điều phối Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào có trách nhiệm hướng dẫn cộng đồng người Việt tu học, sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo theo quy định của Hiến chương GHPGVN, luật pháp Nước CHDCND Lào.
Điều 5: Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Ban điều phối Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào và các vị có tên tại điều 3 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 6: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 

Nơi nhận :
- Như điều 3 (để thực hiện);
- BTGCP, Vụ QHQT, Vụ PG (để b/c);
- Đại sứ Quán Việt Nam tại CHDCND Lào (để biết);
- Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào (để biết);
- Ban Phật giáo Quốc tế TƯGHPGVN (để biết);
- Lưu VP 1,VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

(đã ký)


Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
hinh ra mat nho
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________________________________________
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________________________________________________

 

 THÀNH PHẦN NHÂN SỰ
BAN ĐIỀU PHỐI GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI LÀO
NHIỆM KỲ I (2018-2022)
 (Theo Quyết định số: 229/QĐ-HĐTS ngày 08/11/2018)
 
STT PHÁP DANH CHỨC VỤ
BAN CHỨNG MINH
1. Thượng tọa Thích Đức Thiện Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký HĐTS, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế TƯGHPGVN
2. Thượng tọa Thích Thọ Lạc Ủy viên Thư ký HĐTS; Q.Trưởng Ban Văn hóa TƯGHPGVN; Trụ trì Chùa Bàng Long, Vientiane, Lào
3. Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp Ủy viên Thường trực HĐTS; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế TƯGHPGVN đặc trách về Lào - Viện chủ Chùa Trang Nghiêm, Champasak, Lào
4. Thượng tọa Thích Thanh Phong Ủy viên Thường trực HĐTS; Trưởng Ban Kinh tế Tài chính TƯ GHPGVN
BAN ĐIỀU PHỐI
1. Thượng Tọa Thích Minh Quang Ủy viên HĐTS GHPGVN; Trưởng ban điều phối kiêm Trưởng ban Tăng sự
2. Thượng tọa Thích Phương Ngân Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Nghi lễ
3. Thượng tọa Thích Minh Nguyệt Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Giáo dục
4. Đại đức Thích Minh Thật Ủy viên Thường trực kiêm Chánh Thư ký
5. Thượng tọa Thích Thái Phùng Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Pháp chế, đặc trách Phật giáo Việt Nam tại miền Bắc Lào
6. Đại đức Thích Thiện Đức Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Từ thiện
7. Đại đức Thích Thanh Tịnh Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Kiểm soát
8. Đại đức Thích Hiển Chơn Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
9. Đại đức Thích Minh Quang Ủy viên Thường trực kiêm Phó Thư ký, Chánh Văn phòng
10. Ni sư Thích Đàm Quy Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng Phân ban Ni giới, Thủ quỹ
11. Đại đức Thích Giác Thiện Ủy viên
12. Đại đức Thích Minh Chung Ủy viên
13. Đại đức Thích Minh Tuấn Ủy viên
14. Ni sư Thích Đàm Ninh Ủy viên
15. Ni sư Thích Đàm Luân Ủy viên
16. Ni sư Thích Đàm Ngọc Ủy viên
17. Sư cô Thích Đàm Phương Ủy viên

- Ban Chứng minh 04 vị
- Ban điều phối 17 vị:
+ Ủy viên Thường trực 10 vị;
+ Ủy viên 07 vị.


 
 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 07/11/2018
Số kí hiệu 229/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 07/11/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 07/11/2018
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực HÀNH CHÁNH GIÁO HỘI
PHẬT GIÁO QUỐC TẾ
NHÂN SỰ
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 07/11/2018
 • QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban điều phối Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào nhiệm kỳ I (2018 - 2022)
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 07/11/2018
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 07/11/2018
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 07/11/2018
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây