• QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 11/06/2018

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________
Số : 103 /QĐ.HĐTSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________

 


Hà Nội, ngày 12 tháng  6 năm 2018
 
QUYẾT ĐỊNH

Chuẩn y nhân sự Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

Nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) 


CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
 
Căn cứ điều 25, 26  chương V Hiến chương GHPGVN (tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ Nghị quyết số 096/NQ.HĐTS ngày 28/3/2018 Hội nghị Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
Căn cứ công văn số 561/TGCP-PG ngày 07/6/2018 của Ban Tôn giáo Chính phủ.
Xét tờ trình số 001/TTr.VNCPHVN ngày 26/3/2018 của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.
 
QUYẾT ĐỊNH
ĐIỀU 1 : Chuẩn y nhân sự Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022), gồm 08 thành viên Ban Chứng minh; 02 thành viên Ban Cố vấn; 23 thành viên Hội đồng Quản trị; 29 Ủy viên Thường trực và các thành viên Trung tâm dịch thuất Hán Nôm Huệ Quang, Trung tâm nghiên cứu Phật giáo Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng Thiền học Nam truyền, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng Thiền học Bắc truyền, Trung tâm nghiên cứu Pàli học, Trung tâm nghiên cứu Phật giáo Nam tông Khmer, Trung tâm nghiên cứu Văn học Phật giáo, Trung tâm nghiên cứu Phật học Hán truyền, Trung tâm phiên dịch Phật học Anh - Việt, Trung tâm nghiên cứu Tôn giáo, Ban In ấn và xuất bản, Ban Tài chính, do Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự làm Viện trưởng (theo danh sách đính kèm).
ĐIỀU 2 :  Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam hoạt động theo quy định của Hiến chương Giáo hội, Nội quy của Viện và quy định của pháp luật Nhà nước.
ĐIỀU 3: Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Thường trực TWGH, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và Quý vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
ĐIỀU 4 :  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trái với quyết định này đều không còn hiệu lực thực hiện./. 

Nơi nhận :
- Như Điều 3 “để thực hiện”
-  Ban Thường trực HĐTS GHPGVN;
- Ban TGCP, Vụ PG, UBTWMTTQVN;
- Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh, thành;
- Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành
                      “để biết”
- Lưu VP1 - VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

(đã ký)


Hòa thượng Thích Thiện Nhơn


 


 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 11/06/2018
Số kí hiệu 103 /QĐ.HĐTS-VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC
Ngày ban hành 11/06/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 11/06/2018
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực VIỆN NGHIÊN CỨU
NHÂN SỰ
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 11/06/2018
 • QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 11/06/2018
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 11/06/2018
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 11/06/2018

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây