• QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BAN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 11/06/2018

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________
Số : 099 /QĐ.HĐTSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________

 
Hà Nội, ngày 12 tháng  6 năm 2018
 
 
QUYẾT ĐỊNH

Chuẩn y nhân sự Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN

Nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) 


CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
 
Căn cứ điều 25, 26  chương V Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ Nghị quyết số 096/NQ.HĐTS ngày 28/3/2018 Hội nghị Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
Căn cứ công văn số 561/TGCP-PG ngày 07/6/2018 của Ban Tôn giáo Chính phủ.
Xét tờ trình số 001/TTr.PGQT TW ngày 26/3/2018 của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN.

QUYẾT ĐỊNH
 
ĐIỀU 1 : Chuẩn y nhân sự Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022), gồm 97 thành viên, do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự làm Trưởng ban (theo danh sách đính kèm).
ĐIỀU 2 :  Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động theo quy định của Hiến chương Giáo hội, Nội quy của Ban Phật giáo Quốc tế  Trung ương và quy định của pháp luật Nhà nước.
ĐIỀU 3: Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Thường trực TWGH, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN và Quý vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
ĐIỀU 4 :  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trái với quyết định này đều không còn hiệu lực thực hiện./. 

 
Nơi nhận :
- Như Điều 3 “để thực hiện”
-  Ban Thường trực HĐTS GHPGVN;
- Ban TGCP, Vụ PG, UBTWMTTQVN;
- Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh, thành;
- Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành
                      “để biết”
- Lưu VP1 - VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH


(đã ký)


Hòa thượng Thích Thiện Nhơn


 
 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 11/06/2018
Số kí hiệu 099 /QĐ.HĐTS-BAN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ
Ngày ban hành 11/06/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 11/06/2018
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 11/06/2018
 • QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BAN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 11/06/2018
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 11/06/2018
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 11/06/2018
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây