• CÔNG VĂN SỐ HÓA HÀNH CHÍNH GIÁO HỘI

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 07/08/2018

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________

Số :  159/ CV-HĐTSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________


 

Hà Nội, ngày  8  tháng 8 năm 2018


 
 
               Kính gửi: Chư tôn đức Lãnh đạo Văn phòng Trung ương GHPGVN
Thực hiện chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022) và chủ trương cải cách hành chính Giáo hội đáp ứng yêu cầu đặt ra của thời đại kỹ thuật số, đảm bảo thuận tiện với việc kết nối với các cơ quan Bộ, ban ngành Trung ương và các địa phương trong phối hợp công tác trước xu hướng xây dựng chính phủ điện tử của Chính phủ, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đề nghị Chư tôn đức Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Giáo hội tiến hành việc đẩy nhanh tiến độ số hóa văn bản hành chính Giáo hội nhằm giải quyết vấn đề lưu trữ, bảo quản tài liệu, chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin số và cải thiện việc cung cấp thông tin, văn bản hành chính Giáo hội cho các Ban, Viện TƯ, Ban Trị sự GHPGVN các cấp, và các cơ quan hữu quan.
Chư Tôn đức Phó Tổng Thư ký-Chánh Văn phòng trực tiếp chỉ đạo việc số hóa văn bản hành chính Giáo hội và lưu ý việc lưu trữ, bảo quản toàn bộ nguồn tài liệu của Giáo hội, cần có sự lựa chọn các loại hình văn bản như: thông điệp, thông bạch, thông tư, nghị quyết, quyết định…và các công văn, văn bản chỉ đạo công tác Phật sự của Giáo hội cần phổ biến nhanh, kịp thời để triển khai công tác Phật sự có hiệu quả.
Giao cho Tổ công tác Thông tin truyền thông của Văn phòng Thường trực tại TPHCM (VP2) thực hiện việc số hóa nguồn tài liệu văn bản của cả 02 Văn phòng Trung ương Giáo hội.
Rất mong Chư Tôn đức sớm triển khai nội dung công văn này.

Trân trọng!
 
Nơi nhận:
- Như trên
- HTCT, PCT TTr. (b/cáo);
- Lưu VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH – TỔNG THƯ KÝ(Đã ký)


         Thượng tọa Thích Đức Thiện
 

 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 07/08/2018
Số kí hiệu 159/CV-HĐTS
Ngày ban hành 07/08/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 07/08/2018
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực HÀNH CHÁNH GIÁO HỘI
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký TT Thích Đức Thiện
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 07/08/2018
 • CÔNG VĂN SỐ HÓA HÀNH CHÍNH GIÁO HỘI
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 07/08/2018
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 07/08/2018
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 07/08/2018
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây