35. MỘT SỐ CHUYỂN ĐỔI THỜI HỘI NHẬP CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER

 •   08/09/2018 07:37:00 PM
 •   Đã xem: 166
MỘT SỐ CHUYỂN ĐỔI THỜI HỘI NHẬP CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER của PGS.TS. Trần Hồng Liên*

34. MỘT VÀI NHẬN XÉT VỀ PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER Ở NAM BỘ

 •   08/09/2018 07:33:00 PM
 •   Đã xem: 157
MỘT VÀI NHẬN XÉT VỀ PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER Ở NAM BỘ của PGS.TS. Đặng Ngọc Lệ* ThS. Trương Ngọc Quỳnh**

33. ĐÓNG GÓP CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER Ở TỈNH KIÊN GIANG

 •   08/09/2018 07:29:00 PM
 •   Đã xem: 159
ĐÓNG GÓP CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER Ở TỈNH KIÊN GIANG của Danh Lắm*

32. GIÁO DỤC PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER TRÊN ĐƯỜNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN

 •   08/09/2018 07:26:00 PM
 •   Đã xem: 169
GIÁO DỤC PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER TRÊN ĐƯỜNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN của ThS. Hoàng Văn Khải*

31. PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HỘI ĐOÀN KẾT SƯ SÃI YÊU NƯỚC Ở TÂY NAM BỘ TRÊN CON ĐƯỜNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRI N HIỆN NAY

 •   08/09/2018 07:21:00 PM
 •   Đã xem: 176
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HỘI ĐOÀN KẾT SƯ SÃI YÊU NƯỚC Ở TÂY NAM BỘ TRÊN CON ĐƯỜNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRI N HIỆN NAY của TT. Lý Hùng* Bạch Thanh Sang

30. ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG TRONG CÁCH ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI KHMER Ở NAM BỘ

 •   08/09/2018 07:16:00 PM
 •   Đã xem: 168
ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG TRONG CÁCH ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI KHMER Ở NAM BỘ của Nguyễn Trung Hiếu*

29. PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER VỚI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 •   08/09/2018 07:13:00 PM
 •   Đã xem: 156
PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER VỚI PHẬT GIÁO VIỆT NAM của HT. Thích Trung Hậu*

28. CỘNG ĐỒNG KHMER Ở NAM BỘ TRONG PHÁT TRI N HIỆN NAY

 •   08/09/2018 07:11:00 PM
 •   Đã xem: 162
CỘNG ĐỒNG KHMER Ở NAM BỘ TRONG PHÁT TRI N HIỆN NAY của TS. Phú Văn Hẳn*

27. CHÙA – KHÔNG GIAN THIÊNG TRONG TÂM THỨC CỦA CƯ DÂN KHMER Ở NAM BỘ

 •   08/09/2018 07:09:00 PM
 •   Đã xem: 163
CHÙA – KHÔNG GIAN THIÊNG TRONG TÂM THỨC CỦA CƯ DÂN KHMER Ở NAM BỘ của ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh*

26. VAI TRÒ PHẬT GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA NGƯỜI KHMER Ở NAM BỘ

 •   08/09/2018 07:01:00 PM
 •   Đã xem: 155
VAI TRÒ PHẬT GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA NGƯỜI KHMER Ở NAM BỘ của ThS. Nguyễn Duy Đoài*

25. PHẬT GIÁO NAM TÔNG VỚI ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA NGƯỜI KHMER Ở NAM BỘ TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA HIỆN NAY

 •   08/09/2018 06:58:00 PM
 •   Đã xem: 144
PHẬT GIÁO NAM TÔNG VỚI ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA NGƯỜI KHMER Ở NAM BỘ TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA HIỆN NAY của Nguyễn Tiến Dũng*

24. PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER VỚI VIỆC XÂY DỰNG XÃ HỘI BỀN VỮNG

 •   08/09/2018 06:53:00 PM
 •   Đã xem: 147
PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER VỚI VIỆC XÂY DỰNG XÃ HỘI BỀN VỮNG của TSKH. Thái Văn Chải

23. YẾU TỐ VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRONG CƠ CHẾ QUẢN LÝ XÃ HỘI TRUYỀN THỐNG PHUM SÓC CỦA NGƯỜI KHMER Ở NAM BỘ

 •   08/09/2018 01:46:00 PM
 •   Đã xem: 148
YẾU TỐ VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRONG CƠ CHẾ QUẢN LÝ XÃ HỘI TRUYỀN THỐNG PHUM SÓC CỦA NGƯỜI KHMER Ở NAM BỘ của TS. Nguyễn Khắc Cảnh*

22. TÁC DỤNG XÃ HỘI CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER NHÌN TỪ GÓC ĐỘ TÔN GIÁO HỌC

 •   08/09/2018 01:41:00 PM
 •   Đã xem: 147
TÁC DỤNG XÃ HỘI CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER NHÌN TỪ GÓC ĐỘ TÔN GIÁO HỌC của TS. Kiều Thị Vân Anh*

21. HÌNH TƯỢNG CHẰN TRONG NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC CÁC NGÔI CHÙA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER Ở NAM BỘ

 •   08/09/2018 01:39:00 PM
 •   Đã xem: 170
HÌNH TƯỢNG CHẰN TRONG NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC CÁC NGÔI CHÙA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER Ở NAM BỘ của ThS. Nguyễn Thị Tâm Anh*

20. PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER VỚI ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN MIỀN TÂY NAM BỘ

 •   08/09/2018 01:36:00 PM
 •   Đã xem: 139
PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER VỚI ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN MIỀN TÂY NAM BỘ của Phạm Thị Phương Anh

19. HÌNH TƯỢNG KINNARI TRONG PHẬT ĐIỆN THERAVADA CỦA NGƯỜI KHMER Ở NAM BỘ

 •   08/09/2018 01:30:00 PM
 •   Đã xem: 162
HÌNH TƯỢNG KINNARI TRONG PHẬT ĐIỆN THERAVADA CỦA NGƯỜI KHMER Ở NAM BỘ
(Nghiên cứu so sánh với các nền văn hóa trong khu vực)

ThS. Ngô Thanh An*

18. PHÁP MÔN NIỆM PHẬT TRONG PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN THÚ VỊ LIÊN QUAN

 •   08/09/2018 01:02:00 PM
 •   Đã xem: 139
PHÁP MÔN NIỆM PHẬT TRONG PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN THÚ VỊ LIÊN QUAN của HT. Thích Giác Toàn*

17. TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER TRONG TÁC PHẨM MILINDA-PANHA

 •   08/09/2018 12:59:00 PM
 •   Đã xem: 141
TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER TRONG TÁC PHẨM MILINDA-PANHA của PGS.TS. Hoàng Thị Thơ*

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây