TÌM KIẾM VĂN BẢN
 • NỘI QUY HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN VIỆN TRUNG ƯƠNG KHÓA

  Nội quy hoạt động của 13 Ban Viện Trung ương GHPGVN

  11/06/2018

  11/06/2018

 • 092 /QĐ.HĐTS - NỘI QUY

  NỘI QUY BAN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TRUNG ƯƠNG KHÓA VIII được ban hành theo Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương Khóa VIII do HT. Thích Thiện Nhơn Chủ tịch HĐTS - Giáo hội Phật Giáo Việt Nam ký vào ngày 12 tháng 6 năm 2018

  11/06/2018

  11/06/2018

 • 093 /QĐ.HĐTS - NỘI QUY

  NỘI QUY BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG KHÓA VIII được ban hành theo Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương khóa VIII do HT. Thích Thiện Nhơn Chủ tịch HĐTS - Giáo hội Phật Giáo Việt Nam ký vào ngày 12 tháng 6 năm 2018

  11/06/2018

  11/06/2018

 • 094/QĐ.HĐTS - NỘI QUY

  NỘI QUY BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG KHÓA VIII được ban hành theo Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Hoằng pháp Trung ương khóa VIII do HT. Thích Thiện Nhơn Chủ tịch HĐTS - Giáo hội Phật Giáo Việt Nam ký vào ngày 12 tháng 6 năm 2018

  11/06/2018

  11/06/2018

 • 095/QĐ.HĐTS - NỘI QUY

  NỘI QUY BAN NGHI LỄ TRUNG ƯƠNG KHÓA VIII được ban hành theo Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Nghi lễ Trung ương Khóa VIII do HT. Thích Thiện Nhơn Chủ tịch HĐTS - Giáo hội Phật Giáo Việt Nam ký vào ngày 12 tháng 6 năm 2018

  11/06/2018

  11/06/2018

 • 096 /QĐ.HĐTS - NỘI QUY

  NỘI QUY BAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG KHÓA VIII được ban hành theo Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Văn hóa Trung ương khóa VIII do HT. Thích Thiện Nhơn Chủ tịch HĐTS - Giáo hội Phật Giáo Việt Nam ký vào ngày 12 tháng 6 năm 2018

  11/06/2018

  11/06/2018

 • 097/QĐ.HĐTS - NỘI QUY

  NỘI QUY BAN KINH TẾ - TÀI CHÍNH TRUNG ƯƠNG KHÓA VIII nhiệm kỳ 2017-2022 được ban hành theo Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương Khóa VIII do HT. Thích Thiện Nhơn Chủ tịch HĐTS - Giáo hội Phật Giáo Việt Nam ký vào ngày 12 tháng 6 năm 2018

  11/06/2018

  11/06/2018

 • 098/QĐ.HĐTS - NỘI QUY

  NỘI QUY BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI TRUNG ƯƠNG KHÓA VIII nhiệm kỳ 2017-2022 được ban hành theo Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Từ thiện Xã hội Trung ương Khóa VIII do HT. Thích Thiện Nhơn Chủ tịch HĐTS - Giáo hội Phật Giáo Việt Nam ký vào ngày 12 tháng 6 năm 2018

  11/06/2018

  11/06/2018

 • 099 /QĐ.HĐTS - NỘI QUY

  NỘI QUY BAN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ TRUNG ƯƠNG KHÓA VIII nhiệm kỳ 2017-2022 được ban hành theo Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Khóa VIII do HT. Thích Thiện Nhơn Chủ tịch HĐTS - Giáo hội Phật Giáo Việt Nam ký vào ngày 12 tháng 6 năm 2018

  11/06/2018

  11/06/2018

 • 100 /QĐ.HĐTS - NỘI QUY

  NỘI QUY BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG TRUNG ƯƠNG KHÓA VIII nhiệm kỳ 2017-2022 được ban hành theo Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Khóa VIII do HT. Thích Thiện Nhơn Chủ tịch HĐTS - Giáo hội Phật Giáo Việt Nam ký vào ngày 12 tháng 6 năm 2018

  11/06/2018

  11/06/2018

 • 101 /QĐ.HĐTS - NỘI QUY

  NỘI QUY BAN PHÁP CHẾ TRUNG ƯƠNG KHÓA VIII nhiệm kỳ 2017-2022 được ban hành theo Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Pháp chế Trung ương Khóa VIII do HT. Thích Thiện Nhơn Chủ tịch HĐTS - Giáo hội Phật Giáo Việt Nam ký vào ngày 12 tháng 6 năm 2018

  11/06/2018

  11/06/2018

 • 102 /QĐ.HĐTS - NỘI QUY

  NỘI QUY BAN KIỂM SOÁT TRUNG ƯƠNG KHÓA VIII nhiệm kỳ 2017-2022 được ban hành theo Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Kiểm soát Trung ương Khóa VIII do HT. Thích Thiện Nhơn Chủ tịch HĐTS - Giáo hội Phật Giáo Việt Nam ký vào ngày 12 tháng 6 năm 2018

  11/06/2018

  11/06/2018

 • 103 /QĐ.HĐTS - NỘI QUY

  NỘI QUY VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VN KHÓA VIII được ban hành theo Quyết định chuẩn y nhân sựViện Nghiên cứu Phật học Việt Nam Khóa VIII do HT. Thích Thiện Nhơn Chủ tịch HĐTS - Giáo hội Phật Giáo Việt Nam ký vào ngày 12 tháng 6 năm 2018

  11/06/2018

  11/06/2018

 • 091 /QĐ.HĐTS - NỘI QUY PHÂN BAN NI GIỚI

  NỘI QUY PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG KHÓA VIII nhiệm kỳ 2017-2022 được ban hành theo Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Tăng sự Trung ương Khóa VIII do HT. Thích Thiện Nhơn Chủ tịch HĐTS - Giáo hội Phật Giáo Việt Nam ký vào ngày 12 tháng 6 năm 2018

  11/06/2018

  11/06/2018

 • QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ 13 BAN VIỆN TW KHÓA VII

  QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ 13 BAN VIỆN TRUNG ƯƠNG KHÓA VIII nhiệm kỳ 2017-2022 do HT. Thích Thiện Nhơn Chủ tịch HĐTS - Giáo hội Phật Giáo Việt Nam ký chuẩn y vào ngày 12 tháng 6 năm 2018

  11/06/2018

  11/06/2018

 • 091 /QĐ.HĐTS-NHÂN SỰ BAN TĂNG SỰ

  QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG KHÓA VIII do HT. Thích Thiện Nhơn Chủ tịch HĐTS - Giáo hội Phật Giáo Việt Nam ký ban hành vào ngày 12 tháng 6 năm 2018

  11/06/2018

  11/06/2018

 • 093 /QĐ.HĐTS-NHÂN SỰ BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

  QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG KHÓA VIII nhiệm kỳ 2017-2022 do HT. Thích Thiện Nhơn Chủ tịch HĐTS - Giáo hội Phật Giáo Việt Nam ký ban hành vào ngày 12 tháng 6 năm 2018

  11/06/2018

  11/06/2018

 • 094/QĐ.HĐTS-NHÂN SỰ BAN HOẰNG PHÁP

  QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG KHÓA VIII nhiệm kỳ 2017-2022 do HT. Thích Thiện Nhơn Chủ tịch HĐTS - Giáo hội Phật Giáo Việt Nam ký ban hành vào ngày 12 tháng 6 năm 2018

  11/06/2018

  11/06/2018

 • 095/QĐ.HĐTS-NHÂN SỰ BAN NGHI LỄ

  QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BAN NGHI LỄ TRUNG ƯƠNG KHÓA VIII nhiệm kỳ 2017-2022 do HT. Thích Thiện Nhơn Chủ tịch HĐTS - Giáo hội Phật Giáo Việt Nam ký ban hành vào ngày 12 tháng 6 năm 2018

  11/06/2018

  11/06/2018

 • 097/QĐ.HĐTS-BAN KINH TẾ TÀI CHÍNH

  QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BAN KINH TẾ TÀI CHÍNH TRUNG ƯƠNG KHÓA VIII nhiệm kỳ 2017-2022 do HT. Thích Thiện Nhơn Chủ tịch HĐTS - Giáo hội Phật Giáo Việt Nam ký ban hành vào ngày 12 tháng 6 năm 2018

  11/06/2018

  11/06/2018

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây